Jump to content
Arkivverket
Johan M Setsaas

Digitalisering av kilder fra før 1700, SAT. Fremdrift ?

Recommended Posts

Johan M Setsaas

SP: Hva er planene for digitalisering av kilder fra før 1700 ved SAT ? Foreligger det egentlig noen som helst plan for dette ved SAT ?

 

Er jeg bare "træg", eller er det virkelig slik at SAT ikke har evnet å digitalisere noe som helst de siste årene av de eldste kildene (fra før 1700) som foreligger ved arkivet i Trondheim ?

 

I så fall, hva holder dere egentlig på med av prosjekter ?

På tide å tenke litt nytt ?

 

Johan Marius Setsaas

 

 

 

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Skanning i Arkivverket koordineres av Depotavdelingen i Riksarkivet, som i samråd med andre interessenter i etaten legger planene for hva som skal skannes.

 

Skanning foregår først og fremst i Riksarkivets Seksjon for digitalisering og konservering. Statsarkivene disponerer hver sin skanner, men det er bare et par av statsarkivene som har avsatt faste ressurser til skanning. De øvrige statsarkivene, herunder Statsarkivet i Trondheim, bruker ressurser til skanning så langt det er kapasitet.

 

Statsarkivet i Trondheim følger da de prioriteringene som er lagt i etaten. Med de knappe ressursene som er, prioriteres arkivmateriale som er mye etterspurt og/eller arkivmateriale som bidrar til mer selvbetjening og mindre saksbehandling. I statsarkivene betyr det bl.a. kirkebøker, dødsfallsprotokoller og skifteprotokoller. Av slikt materiale har Statsarkivet i Trondheim mye som gjenstår å skanne, og derfor arbeider de med å skanne nettopp slikt materiale.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Kristian.

 

Takk for svaret, men jeg hadde i denne forbindelse helst ønsket å få et svar fra SAT, gjerne fra statsarkivaren selv.

Er jo klar over seksjonen for digitalisering ved NRA, og det fantastiske arbeide som er utført så langt av NRA når det gjelder digitalisering av kilder.

 

Utfordringen er selvsagt knappe ressurser, og bedre ser det ikke ut til å bli med den nye regjeringens nedbygging av arkivverket, særlig når det gjelder kompetanse.

 

Men, SAT har "sakket akterut" sammenlignet med andre statsarkiv, jfr. bare hva en har fått til i Bergen når det gjelder upubliserte diplomer. Selv UB i Trondheim er godt i gang med en gjennomgang av sitt eget diplom materiale, også med tanke på digitalisering.

 

Det er nå 5 år siden Finn Gunnar Oldervik spurte, i dette forum, om SAT sine planer når det gjelder diplomene ved statsarkivet:

https://forum.arkivverket.no/topic/621-upubliserte-diplom/?hl=diplom

 

SAT har et relativt stort materiale fra 1600-tallet som omfatter bla. domkaptlet i Trondheim, og som definitivt burde ha vært skannet. Det samme gjelder altså en rekke mer eller mindre ukjente (og upubliserte) diplom.

 

For egen del har jeg stort sett avfotografert det som jeg selv har interesse av, så denne problemstillingen bringes ikke opp her i egeninteresse, men fordi jeg registrerer at det ikke har vært noen som helst fremdrift ved SAT når det gjelder denne typen materiale de siste 5 årene.

 

Derfor, igjen, jeg hadde helst sett at statsarkivaren ved SAT selv besvarte dette.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Men, SAT har "sakket akterut" sammenlignet med andre statsarkiv, jfr. bare hva en har fått til i Bergen når det gjelder upubliserte diplomer. Selv UB i Trondheim er godt i gang med en gjennomgang av sitt eget diplom materiale, også med tanke på digitalisering.

 

Så vidt jeg vet har ingen statsarkiv skanna diplomer, i alle fall har ikke slik skanning inngått i det koordinerte arbeidet som fører fram til publisering i Digitalarkivet. (Unntaket er "Bispestolens dokumenter 1584-1612" (SAO).) Når du henviser til Bergen, tenker du antakelig på den innsatsen som Universitetsbiblioteket i Bergen har gjort mht. skanning, transkribering og tilgjengeliggjøring av sin diplomsamling.

 

SAT er derfor på linje med de øvrige statsarkivene. SAT har riktignok hengt noe etter mht. Arkivverkets hovedprioriteringer (kirkebøker, dødsfallsprotokoller osv.), men er nå i ferd med å komme etter.

 

SAT har et relativt stort materiale fra 1600-tallet som omfatter bla. domkaptlet i Trondheim, og som definitivt burde ha vært skannet. Det samme gjelder altså en rekke mer eller mindre ukjente (og upubliserte) diplom.

 

For egen del har jeg stort sett avfotografert det som jeg selv har interesse av, så denne problemstillingen bringes ikke opp her i egeninteresse, men fordi jeg registrerer at det ikke har vært noen som helst fremdrift ved SAT når det gjelder denne typen materiale de siste 5 årene.

 

Denne typen materiale i statsarkivene har altså heller ikke vært prioritert i Arkivverket, og dermed er det heller ingen grunn til å forvente framdrift. SAT forholder seg naturligvis til de føringene som etatens ledelse gir.

 

Derfor, igjen, jeg hadde helst sett at statsarkivaren ved SAT selv besvarte dette.

 

SAT (og eventuelt statsarkivaren) får vurdere om det er noe å legge til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Det er selvsagt riktig at det er UB i Bergen som har foretatt skanningen av diplomer, ikke SAB. Beklager diskreditteringen i denne forbindelse, og do. feilkredittering av SAB.

 

Uansett, så besitter SAT som sagt en mengde dokumenter etter bla. Trondheim domkapitel, og som du selv skriver, så inngår ikke dette materialet i prioriteringen hos Arkivverket.

 

Men når sant skal sies, så er en del tilsvarende dokumenter, f. eks domkapitlets forhandlingsprotokoller, både transkribert og publisert fra Oslo, Bergen og Stavanger. Det er merkelig i denne forbindelse at alt dette viktige arkivmaterialet bare blir liggende ubehandlet i Trondheim.

 

Noen eksempler:

-Trondheim domkapitel. Kopibok 1534-1662.

-Trondheim domkapitel. Regnskapsbok over landskyld 1636-1676.

-Trondheim domkapitel. Avskrifter av fundatser, gavebrev etc. 1455-1752.

-Trondheim domkapitel. Pk. 10.

-Trondheim domkapitel. Forhandlingsprotokoll 1636-1660.

-Trondheim domkapitel. Forhandlingsprotokoll 1660-1682.

-Trondheim domkapitel. Forhandlingsprotokoll 1682-1723.

 

Listen er lang, og her kunne det og føyes til dokumenter fra bispearkivet, fra prostearkivet, og ikke minst alle de diplomene som finnes spredt rundt om kring i localia samlingen ved SAT.

 

Hvor lenge skal alt dette bare bli liggende ubehandlet (uskannet) ved SAT ?

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristin Vårum

Som Kristian Hunskaar svarer blir skanning i Arkivverket koordinert av Depotavdelingen i Riksarkivet, som i samråd med andre interessenter i etaten legger planene for hva som skal skannes. Statsarkivet i Trondheim følger da de prioriteringene som er lagt i etaten. Med de knappe ressursene som er, prioriteres arkivmateriale som er mye etterspurt og/eller arkivmateriale som bidrar til mer selvbetjening og mindre saksbehandling. I statsarkivene betyr det bl.a. kirkebøker, dødsfallsprotokoller og skifteprotokoller. Av slikt materiale har Statsarkivet i Trondheim mye som gjenstår å skanne, og derfor arbeider de med å skanne nettopp slikt materiale. Ditt ønske om at blant annet domkapittelmaterialet skal skannes taes til etterretning, men vi må prioritere det materialet som nevnes i retningslinjene fra Riksarkivet. 

 

På vegne av digitaliseringsgruppa ved SAT 

Kristin Vårum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Takk for svaret Vårum.

 

Da får vi vente å se. Det kan jo hende at private i mellomtiden skanner dette materialet...Vi får se..

 

mvh

JMS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.