Jump to content
Arkivverket
Rune Thorstensen

Jens Berentsen Balchen ca 1636-1721, hans barn og deres skjebne. Nordfjord/Bergen

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Tema om Balchen slekten i Norge har vært oppe flere ganger tidligere, og mangt og mye har falt på plass gjennom disse temaene tidligere.

 

Denne gangen vil jeg gjerne prøve å nøste mer på barna til Jens Berentsen Balchen.

 

Han ble født rundt 1636, trolig i Korsvik i Gloppen som sønn av Berent Jonsen Balchen og ukjent hustru.

 

Jens giftet seg først med Christence Sørensdtr. Wittrup f. 1642 i Helsingør, Sverige som datter av Søren Christensen Wittrup og Ingeborg Hansdtr. Vi har ikke funnet barn i dette ekteskapet og Christence døde trolig rundt 1679 i Gloppen.

 

Jens giftet seg andre gang rundt 1682 med Lisbeth Pedersdtr. Fittie ca 1660-1699, datter av Peder Mogenson Fittie og Agnethe Monsdtr. Slagstad.

 

Ved hjelp av kirkebøker, manntall og andre kilder kom vi frem til at Jens og Lisbeth fikk disse barna.

 

Berent Jensen Balchen ca. 1684 - 1754, født og død i Korsvik i Gloppen. Han ble gift med Anne Rasmusdtr. Kvila og sammen fikk de 7 barn som vi har rimelig god kontroll på.

 

Agnethe Jensdtr. Balchen f. ca 1688 - ?

 

Mauritz Jensen Balchen f. ca 1689 - ?

 

Kristence Jensdtr. Balchen døpt  21.11.1697 - ?

 

Absalon Jensen Balchen døpt 16.04.1699- ? Trolig var det i forbindelse med denne fødselen at Lisbeth Pedersdtr. døde.

 

Jens Berentsen Balchen død i Korsvik juni 1721. Det er ikke funnet skifter verken etter Lisbeth eller Jens.

 

Spørsmålet her er altså hva som skjedde med Agnethe, Mauritz, Kristence og Absalon.

 

Her er 1701 manntallet for Nordfjord og gården K(o)aarsvig i Gloppen.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1701nba&gardpostnr=9958&merk=9958#ovre

 

 

Som vi kan se her så nevnes Jens Berentsen , oppsitter 64 år, samt sønnene Berent 15, Mouritz 11 og Absalon 2,5 år. I tillegg hadde han trolig også døtrene Agnethe ca 13 år og Kristence ca. 4 år.

 

 

Lenke til hoveddebatten om Balchen slekten i Norge.https://forum.arkivverket.no/topic/178542-balchen-slekten-de-eldste-slektsledd-hva-vet-vi-om-dem-og-opphavet-til-balchen-navnet/?hl=balchen

 

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Var ikkje lensmannen i Davik, Peder Berentsen Balchen ein av desse?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Var ikkje lensmannen i Davik, Peder Berentsen Balchen ein av desse?

Peder Berentsen Balchen ca 1684-1754 var bror til Jens Berentsen Balchen.

 

Men jeg prøver altså å finne ut hva som skjedde med barna til Jens, med unntak av sønnen Berent som jeg altså har kontroll på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Eg meinte Peder Berentsen Balchen, fødd ca. 1730, og døydde ca. 1807, etter hukommelsen, i Bergen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Agnete f. 1688 - SAB, Gloppen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1686-1711, s. 26-27
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070228290276
 

Død i 1689

 

SAB, Gloppen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1686-1711, s. 52-53
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070228290289
 

Morits er nemnt i skiftet etter morfaren på Fitje i 1708 - seinare har eg han ikkje.

 

Så er der dødfødde born både i 1690 og 1695.

 

Kristense død 1698 - SAB, Gloppen Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1686-1711, s. 152-153
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070228290337

Absalon er også med i det nemnde skiftet, men eg har ikkje sett han seinare.

 

Vi endar dermed opp med dei tre gutane -  Berent, som vi har kontroll på, og Morits og Absalon som er sist nemnde i 1708 (hos meg i alle fall).

 

Det kan nemnast at ingen av broren Berent sine born har Morits eller Absalon til fadder.

 

Vi har vel elles ikkje 100 % bevist at svigermor nr 2 er Agnete - vi veit ho er dotter til Mons Slagstad, men førenamnet er vel ikkje eksplisitt nemnt.

 

Elles kan det vere greit å konferere med Geni - ikkje for å finne fasitar, men for å sjå om der kan vere tips; denne gongen konstaterer eg at "Geni" vil ha både Morits og Absalon døde ca 1701, noko som så avgjort er feil.

 

Dessutan lanserer vedkomande ein son Jon Jensson f. 1669 i ekteskapet mellom Jens og Kristense, men kva som er kjelde til det, ser eg ikkje.
 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Aase, håpet at du skulle dukke opp.

 

Takk for info vedr. dødsfallene til Agnete og Kristense. Da sitter vi igjen med de tre guttene som var nevnt i 1701, hvorav vi har kontroll på Jens. Jeg hadde tydeligvis ikke fått med meg skiftet i 1708. Morits var da ca 20 år gammel og Absalon 9 år. Da må man kanskje sette seg til å lese kirkebøkene fra 1708 og utover i håp om å få svar på hvor det ble av dem.

 

 


Eg meinte Peder Berentsen Balchen, fødd ca. 1730, og døydde ca. 1807, etter hukommelsen, i Bergen.

Beklager at jeg missforsto deg. Det er rett at sønnesønn til Jens Berentsen Balchen, Peder var lensmann. Han ble døpt  25.11.1725 på Korsvik og døde i Bergen 25.03.1807. Han ble gift 21.11.1754 med Elen Hansdtr. Glad , 1731- 1795. De hadde seks barn i live ved morens skifte i 1795.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg har notert alle dødsfall og vigsler frå kyrkjebøkene i Gloppen, og dei er ikkje der. Eg garanterer ikkje 100 % at eg ikkje har oversett noko.

 

Det eg ikkje har notert, er fadrar frå 1713 og ut over, men som eg nemner - dei er i alle fall ikkje fadder på broren sine born.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det kan vel muligens finnast noko om dei i tingbøkene rundt tida for dødsfalla til Jens og Lisbet, det har ikkje eg sjekka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for at du bidrar med det du har. Det er dessverre ikke blant mine sterkeste sider å lese disse gamle kirkebøkene, tingbøkene eller skiftene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Denne "John Jenssen Balchen" - lenka https://www.geni.com...000033050671053 virkar kanskje berre om ein er innlogga? Eg prøver -

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

I følge lenken til geni skal han ha vært gift med en Susanne Wittrup. Denne Jon skulle altså være født rundt 1669 og døde 1744. Men det står ingenting om hvor de holdt til.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kvien

Som Aase har nevnt tidligere, finns det protokoller  fra overformynderiet ved Nordfjord Sorenskriveri, hvor det står opplysninger fra noen av de gamle skiftene som har blitt borte.  Etter et skiftebrev datert  27.05.1722  er Berent Jenssen Balchen i Korsvigen formynder for sine to brødre. Moridtz Jensen og Absolon Jenssen.

Siden dette ikke er lagt ut på DA ennå,  legger jeg ut fullstendig  tekst fra protokoll  nr. 1. Det står ikke så mye her, men her er teksten:

Berent Jenssen Balchen i Korsvigen, eftter Skifttebref af Dato 27 Maij 1722 og Arvebogen fol: 332:  har i forvaring og tillsinn hans broder Morædtz Jensens tilfaldne Midler som er = 64 rd: 2 ort: 4 sk: iligemaade for sin broder Absolon Jenssen = 64 rd: 2 ort: 4 sk:

Jeg har gått gjennom ca. en tredel av sidene i protokollen som omfatter formyndere i pereoden  1734-1739, og skal si fra om det dukker opp mer Balchen stoff underveis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg forstår det heller slik at Jon er kalla "Wittrup Balchen" etter dei potensielle foreldra - og at kona er blitt utstyrt med same namn, sidan ho er kona.. Utan kjelder blir denne personen berre ein laus påstand.


Og der hadde Tor vore på bana medan eg skreiv - så flott! Då veit vi i alle fall at dei er i live i 1722 - eller rettare sagt endå seinare, for når dette er skrive på 1730-talet, må dei vere i live då og.

 

Må også nemne at vi har ei lakune i kyrkjebøkene som strekkjer seg over eit par år, og dei som har døydd der, har vi ikkje kontroll på, alle.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk til Tor for interessante opplysninger vedr. de to "savnede" Jens sønnene. Begge var jo godt voksne på den tiden. I 1722 var jo Morits  godt over 30 år. Hvorfor trengte han broren Berent som formynder på det tidspunktet? Jens Berentsen døde jo i 1721. Spørsmålet blir jo da om dette skiftebrevet fra 1722 er etter ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg stiller meg også same spørsmålet: Kvifor formyndar for ein 30-åring? Tyder det på at han har vore tilbakeståande på nokon måte?

 

Slik du etter kvart kjenner desse protokollane, Tor - blir det notert dersom formyndarforholdet opphøyrer?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Myndighetsalderen var vel 25 år på denne tida, så Absalon treng formyndar i 1722.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kvien

Eg stiller meg også same spørsmålet: Kvifor formyndar for ein 30-åring? Tyder det på at han har vore tilbakeståande på nokon måte?

 

Slik du etter kvart kjenner desse protokollane, Tor - blir det notert dersom formyndarforholdet opphøyrer?

 

Det gjør det ganske ofte, f.eks. hvis en pike gifter seg, eller formynderen dør,  men det er ikke anført noe slikt på denne innførselen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg vakna på morgonkvisten med ein plausibel konklusjon i hovudet: Det står ikkje noko i protokollen om at Berent er formyndar for brørne - det står berre at han har tilsyn med midlane deira. Grunnen kan vere at dei (eller i alle fall den eldste) er bortreist, gjerne utanlands, og ikkje har vore på staden for å hente ut midlane sine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Berent Jenssen Balchen i Korsvigen, eftter Skifttebref af Dato 27 Maij 1722 og Arvebogen fol: 332:  har i forvaring og tillsinn hans broder Morædtz Jensens tilfaldne Midler som er = 64 rd: 2 ort: 4 sk: iligemaade for sin broder Absolon Jenssen = 64 rd: 2 ort: 4 sk:

 

Eg vil tru der står Forvaring og  "tilsiun". Det er truleg ikkje eit vanleg formyndarskap, men ei form for "bankkonto", til dei kjem og gjer krav på midlane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Har Balchen slekten begynte å forfølge deg igjen Aase? Jeg har gått klar så langt ;-) Men jeg tror du har rett i at broren hadde tilsyn med pengene. Hvorfor skulle ha vært greit å vite, og ikke minst om dette skiftebrevet fra 1722 er skiftet etter Jens Berentsen Balchen som døde 1721.

 

Men fortsatt gjenstår det å finne svar på hvor Morits og Absalon tok veien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

I skifta her i Nordfjord ser eg stadig arvingar som har bustad "udenlandz" /  Amsterdam / København / Nordlandene - eller kvar som helst der slekta knapt nok veit om dei lever. Midlane til desse arvingane blir deponert hos ein tilsynsmann (når eg kjem i nærleiken av mi eiga maskin igjen, skal eg finne eit døme) og eg hallar til å tru at det er slik det heng i hop her og. 

 

At underbevisstheten jobbar om natta er forhåpentlegvis ikkje teikn på at Balchen-spøkelset skal begynne å plage meg igjen, men faren er stor ;-)

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Her fann eg eit av døma. Ved skiftet etter Kari Olsdtr Tonning i 1733  http://arkivverket.no/URN:sk_read/24224/267/er sonen Anders Antonson utanlands og fråverande. Etter at hans del av midlane er opprekna mot slutten av skiftet, står det at halvbroren Pål skal ha dei "under god forvaring og tilsiun" til arvingen sjølv kjem heim. Det same har gjerne stått i skiftet etter Jens BB i 1722.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg hentar inn skiftet etter Berent Jensson i Korsvika i 1754. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24229/181/

 

Grunnen er følgjande: Det er vanleg å finne noko om deponerte arvemidlar i skifta. Det kan stå at ein eller annan gjer krav på det, eller det kan stå kven som overtek som formyndar / tilsynsmann etter avdøde.

 

Skiftet etter Berent er enormt stort, og eg har berre leita der desse opplysningane brukar å stå - utan å finne noko. Dersom det ikkje står nemnt, vil eg tolke det slik:

 

a: dei to arvingane har vore og henta midlane sine før.

 

b: dei er døde, evt erklært døde, og Berent har overteke midlane (om dei ikkje hadde etterkomarar, er han einaste arving).

 

c: det er så lenge sidan at ingen hugsar det, og midlane har gått inn i buet.

 

Vi er uansett ikkje så mykje klokare, men som sagt: Eg har ikkje lese skiftet så grundig. Men td bør ei dødsformodning vere nemnt i ei tingbok, om ho finst for det aktuelle året.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei igjen.

 

Jeg har vært borte fra skjermen i hele dag, såjeg har ikke hatt anledning til å fordype meg i dette. Men jeg skal prøve meg litt på tingbøkene i morgen i håp om å finne noe der. Er det da aktuelt å begynne rundt 1734, eller må jeg starte rundt 1722?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg sender deg ei privat melding med eit tips - eg likar ikkje å legge ut her namn på folk som kanskje kan hjelpe i ei sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.