Jump to content
Arkivverket
Nils Aksel Horvei

Y-Haplogruppe G-PF4202 fra Evanger - ønsker hjelp til å finne andre mulige enn meg selv?

Recommended Posts

Nils Aksel Horvei

Jeg har testet meg selv hos FamilyTreeDNA (FTDNA) og funnet at min rene farslinje (Y-DNA) tilhører den såkalte haplogruppe G. Denne er sjelden i Norge. Bare 18 av nesten 1700 i Norgesprosjektet tilhører denne gruppen (hvorav 10 fra Møre og Romsdal). Enda mer spesielt er at jeg tilhører undergruppen G-PF4202 som oppsto for ca 9-10 000 år siden. FTDNA har hittil bare registrert denne undergruppen hos 4-5 personer: 1 franskmann, en ire, en italiener, meg selv og trolig en armener. Iren og jeg har tatt BigY-testen, og den viser seg at vi hadde en felles forfar så langt tilbake som for ca 4000 år siden.

 

Ved hjelp av bygdebøker, kirkebøker og skifteprotokoller har jeg greid å følge min rene farslinje tilbake til Haldor Johannesson (1669-1744) - bruker på Dale i Vaksdal - og frem igjen til noen få nålevende menn, men håper å finne flere. Jeg håper at minst en av disse er villig til å ta en Y-DNA-test og få bekreftet at han/de også tilhører samme G-PF4202.

 

Mannlige etterkommere etter Haldor Johannesson Horvei/Geilane/Dale

I Manntallet 1701 er han registrert som 32 år gammel husmann på Geilane i Evanger med sønnen Johannes 4 år. (Både Evangerboka I, s. 209 og Vaksdalboka II, s. 241 sier han kom fra Horvei i Evanger uten at jeg har funnet kilden og hvilken Johannes han skulle være sønn av.)

27. februar 1702, tinglyst på høsttinget på Arna 2. – 3. november samme år, fikk Haldor Johanson bygsel på ”een Half løb Smørs landschyld udi dend gaard Dale her udi Schibredet beliggende” (bruk nr. 9) og 13. oktober 1725 fikk han skjøte på bruket.

29. mai 1731 var det skifte etter kona Mario Torbjørnsdtr (fra Tyssen i Evanger). Sønnene var:

Johannes og Anders. Anders ble gift til Dalseid, ingen sønner.

 

Johannes Haldorson var som sagt 4 år i Manntallet 1701. Han kan umulig være født 1703 som Vaksdalboka II sier, for allerede:

9. mars 1721 ble han trolovet i Evanger med Synneve Hansdtr Hermundsdal. Han ble da bruker på Mæland i Evanger. Det var skifte etter Synneva 2. oktober 1725. Ingen sønner.

Enkemann Johannes Haldorson, som nå var tilbake på Dale, ble trolovet på ny i 1725 med enka Ragnild Haldorsdtr fra Horvviki på Hermundsdal i Evanger og flyttet dit. To sønner: Ole, døpt i Stamnes 19. januar 1727 og død uten etterkommere i 1746, og:

 

Hans Johannesson som ikke er funnet døpt. Evangerboka I, s. 10 sier han var født 1729, men i Folketellingen 1801 sies han å være 73 år og ved begravelsen 29. november 1812 sies han å være bare 70 år(?). Det må selvsagt være feil siden han ble trolovet og gift i 1753 (denne siden i kirkeboka er foreløpig uteglemt fra skanning) med Ingeborg Magnesdtr Aldalen og flyttet dit. Det var skifte etter henne 17. juni 1817. De hadde 5 sønner som vokste opp:

A. Ole døpt 16. april 1754, 2 sønner som vokste opp: Knut (A1) og Ole (A2)

B. Jacob døpt 24. juni 1756, 6 sønner som vokste opp: Hans (B1), Knut (B2), Haldor (B3), Johannes (B4) og Jacob (B5), Ole (til USA)

C. Jon døpt 18. mars 1764, 3 sønner som vokste opp: Knut (C1), Hans (C2) og Iver (C3)

D. Magne døpt 13. november 1774, skifte på Tyssen 22. januar 1810, 1 sønn Magne (D1)

E. Johannes døpt 14. februar 1779, ingen sønn som vokste opp

 

A. Ole Hansson døpt fra Aldalen 16. april 1754, skifte der etter første kona 14. mars 1790. I alt 3 sønner fra to ekteskap – Knut (A1), Ole (A2) og Hans (A3)

A1. Knut Olson døpt fra Aldalen 30. september 1787, skifte der 18. august 1852, 2 sønner som levde opp Ole (A1a) og Jon (til USA)

A1a Ole Knutson født Aldalen 1814, død der 1890, minst tre sønner som vokste opp: Knut (A1a1), Torkjell (til USA) og Lars (til USA)

A1a1 Knut Olson født Aldalen 1842, død der 1921, tre sønner som vokste opp: Ole (til USA), Ole (A1a1b) og Knut (A1a1c)

A1a1b Ole Knutson født Aldalen 17. desember 1868, bruker på Viland søndre i Ølen, gravlagt 10. mars 1917, ingen barn nevnt i Folketellingen 1910

A1a1c Knut Knutson født Aldalen 2. april 1885, død på Lekve i Voss 22. mars 1915, bare en datter nevnt i Folketellingen 1910

A2. Ole Olson født Aldalen 1795, død på Horvei 1. tun 1889, 1 sønn Knut (A2a)

A2a. Knut Olson født på Horvei 1. tun 1825, 3 sønner: Ole (A2a1), Gulleik (A2a2) og Knut (til USA)

A2a1. Ole Knutson Horvei født 1854, død 1939, 2 sønner: Knut (A2a1a) og Johannes (A2a1b)

A2a1a. Knut Olson Horvei født 27. august 1893, død 30. mars 1984, 1 sønn Magnar (A2a1a1)

A2a1a1. Magnar Knutson Horvei født 1923, gift til Bolstad, to sønner som trolig er i live

A2a1b. Johannes Olson Horvei født på Horvei 1915, 1 sønn Otto (A2a1a1b1)

A2a1b1. Otto Johannesson Horvei født på Horvei 1935, bosatt i Bergen, sønner?

 

B. Jacob Hansson døpt fra Aldalen 24. juni 1756, skifte etter første kona 10. juni 1810, etter andre kona 13. juni 1830 og etter ham selv 5. juni 1838, 6 sønner som vokste opp fra to ekteskap – Hans (B1), Knut (B2), Haldor (B3), Johannes (B4), Jacob (B5), Ole (til USA)

B1. Hans Jacobson født på Aldalen 1791, 3 sønner som vokste opp: Jacob, Knut og Magne (alle til USA)

B2. Knut Jacobson født på Aldalen 1792, ugift

B3. Haldor Jacobson født på Aldalen 1793, død mellom konfirmasjonen 1815 og skiftet etter faren 5. juni 1838 uten etterkommere

B4. Johannes Jacobson døpt fra Aldalen 18. oktober 1795, tre sønner som vokste opp: Jacob (B4a), Gulleik (B4b) og Helge (til USA)

B4a. Jacob Johannesson født på Rongo 21. januar 1823, 4 sønner som vokste opp: Johannes (B4a1), Ole (til USA). Jacob (til USA) og Gulleik (B4a4)

B4a1 Johannes Jakobson født på Horvei 20. februar 1849, gift i Nesna 1876, død på Saghaug under Nedre Skjerven 1928, 6 sønner som vokste opp: Jacob (B4a1a), Axel Marius (B4a1b), Ole Edvard (B4a1c), Ingvald Karl (B4a1d), Augustinius Johan (B4a1e) og Leif (B4a1f)

B4a1a Jacob Johannesson født i Nesna 26. juli 1877 (hvor faren ble kalt Forbay), to sønner: Johannes (B4a1a1) og Frank (B4a1a2)

B4a1a1. (Andreas) Johannes Hårvei født i Bergen 21. april 1905, gift i Birkeland i Fana 1929, død på Øvsttun i Fana 1983, sønner?

B4a1a2. Frank Haarvei født på Bolstad 10. desember 1911, død på Midttun i Fana 2005, 4 sønner i live.

B4a1b. Axel Marius Horvei født på Horvei 25. september 1881, kalte seg Haarvei, en sønn Kjell (B4a1b1)

B4a1b1. Kjell Horvei født i Bergen 25. mars 1915, død Stavanger 1988, en sønn Nils Aksel (B4a1b1a)

B4a1b1a. Nils Aksel Horvei født i Oslo 1947, bosatt Stavanger, ingen sønner

B4a1c. Ole Edvard Horvei født på Horvei 13. februar 1884, død ugift i Chicago 1938

B4a1d. Ingvald Karl Horvei født på Bolstad 30. januar 1887, ved Ulefoss i Folketellingen 1910, gift i Skien(?), død i Gjerpen ved Skien 29. desember 1982, sønner?

B4a1e. Augustin(ius) Johan Haarvei født på Hærnes 17. juni 1890, også kalt Haardveig, bosatt Oslo 1941, død der 1960-65, sønner?

B4a1f. Leif Horvei født på Hærnes 10. april 1893, død ugift i Odda 17. mars 1967

B4a4. Gulleik Jacobson født på Horvei 1859, død der 1911, 2 sønner: Jacob (B4a4a), Helge (B4a4a)

B4a4a. Jacob Gulleikson født på Horvei 1891, død der 1911, ugift

B4a4b. Helge Gulleikson født på Horvei 1893, død der 1933, ugift

B4b. Gulleik Johannesson født på Rongo 1825, bruker på Horvei 2. tun, ordfører Evanger 1885-87, død 1911, 3 sønner: Johannes (B4b1), Ole (B4b2) og Anders (B4b3)

B4b1. Johannes Gulleikson født på Horvei 1855, bruker på Horvei 2. tun, ordfører Evanger 1898 og 1914-16, død 1934, 4 sønner: Gulleik (B4b1a), Nils (B4b1b), Johannes (B4b1c) og Einar (B4b1d)

B4b1a. Gulleik Johannesson Horvei født på Horvei 1882, ingen sønner

B4b1b. Nils Johannesson Horvei født på Horvei 1887, ingen sønner

B4b1c. Johannes Johannesson Horvei født på Horvei 26. januar 1892, bosatt Gaustad, Vestre Aker 1941, død der 1943, ingen sønner

B4b1d. Einar Johannesson Horvei født på Horvei 1896, levde 1928, sønner?

B5 Jacob Jacobson født på Aldalen 1812, bruker Rasdal nedre, ingen sønner

 

C. Jon Hansson døpt fra Aldalen 18. mars 1764, 3 sønner som vokste opp – Knut (C1), Hans (C2) og Iver (C3)

C1. Knut Jonson født på Fyre 1794, død der 1873, 1 sønn som vokste opp: Jon (C1a)

C1a. Jon Knutson født på Rørgo 1831, død på Fyre 1910, ingen sønner

C2. Hans Jonson født på Fyre 1799, død 1823, ugift

C3. Iver Jonson født på Fyre 1804, husmann på Rossvikaneset under Bukkstein, 4 sønner: Jon (C3a), Olav (C3b), Anders (C3c) og Hans (C3d)

C3a. Jon Iverson født på Bukkstein 1833, sønner?

C3b. Olav Iverson født på Bukkstein 1836, sønner?

C3c. Anders Iverson født på Bukkstein 1840, sønner?

C3d. Hans Iverson født på Bukkstein 1846, sønner?

 

D. Magne Hansson døpt fra Aldalen 13. november 1774, skifte på Tyssen 22. januar 1810, 1 sønn Magne (D1)

D1. Magne Magneson født på Tyssen 1810, 1 sønn: Magne (D1a)

D1a Magne Magneson født på Tyssen 1836, bruker på Bolstad, død der 1928, 3 sønner som vokste opp: Magne (D1a1), Nils (til USA) og Johannes (til USA)

D1a1. Magne Magneson født på Bolstad 1867, død der 1940, 2 sønner: Magne (D1a1a) og Mathias (D1a1b)

D1a1a. Magne Magneson født på Bolstad 1894, død i tysk fangenskap 1944, ingen sønner

D1a1b. Matias Magneson Bolstad født 1901, 1 sønn kanskje i live.

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Hvor pålitelig er en slik test ??

 

Vitenskapen generelt vedrørende Y-DNA  er vel litt preget av diverse forbehold eller ??

 

Nå er det vel det slik at vitenskapen må debatteres opp og i mente før den blir en sannhet.

 

Men hvor står man nå da i den virkelige vitenskap og ikke i kun i den økonomiske når det gjelder Y - DNA ?

 

Bare spør, og håper på svar fra en som har litt tyngde innen dette faget og ikke kun fra "nyttige idioter " som lar seg villlede av hvem det måtte være.

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Hvor pålitelig er en slik test ??

 

Vitenskapen generelt vedrørende Y-DNA  er vel litt preget av diverse forbehold eller ??

 

Nå er det vel det slik at vitenskapen må debatteres opp og i mente før den blir en sannhet.

 

Men hvor står man nå da i den virkelige vitenskap og ikke i kun i den økonomiske når det gjelder Y - DNA ?

 

Bare spør, og håper på svar fra en som har litt tyngde innen dette faget og ikke kun fra "nyttige idioter " som lar seg villlede av hvem det måtte være.

 

Mvh

Ivar

Hva slags "diverse forbehold" er det du tenker på?

 

På hvilket grunnlag uttaler du deg om "nyttige idioter" som lar seg villede?

Jeg er fullt oppmerksom på at jeg trolig aldri får vite hvordan den første G-PF4202 kom til Norge og etterhvert til Evanger, så sånn sett er jeg kanske en "nyttig idiot" siden jeg har brukt penger på å teste meg, men på hvilken måte skulle jeg ha blitt villedet?

 

 

http://isogg.org/wiki/Y_chromosome_DNA_tests

 

http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpG.html

(som inkluderer • • • •  • • • •  • • G2a2b2a1a1c3b~ Z39539, Z39540, Z39541, Z39542, Z39543.

Se to mailer fra Contact Person for Haplogroup G: Ray Banks)

 

Hello Nils,

 

As I think you are aware, I am the co-administrator of your haplogroup G project.  I specialize in identifying and validating new subgroups.  These tell the story of our ancestors’ migrations.

 

As part of this, I analyze each new set of results from Big Y.  This is one of the sources for our information, and I have the largest collection of G samples that can be used for comparisons to Big Y results.  Your results were one of multiple ones reported several days ago.  You belong to 2 G projects.

 

Earlier it was determined that you have the PF4202 mutation.  In fact, you were one of the persons whose results were used to validate this new subgroup which consists of men with this mutation.

 

In addition to PF4202, your results show that you share 33 mutations just with Mr. Xxxx [min editering] who is the only otherPF4202  man with sequencing.  He had sequencing at Full Genomes Corp.

 

You also have 28 mutations unique to you in the Big Y results. 

 

Your overall branch is CTS342.  PF4202 likely occurred in a son or grandson of the man who developed CTS342.  So the branching occurred extremely early in the process about 10,000 years ago.

 

The fact that you and Xxxx share so many mutations, you and he shared the same ancestor for perhaps 6000 years.  Since then, your straight line of paternal grandfathers has acquired those 28 mutations one at a time, over a period of perhaps 4000 yrs.  The fact that multiple men are showing up with PF4202, it is likely there is some additional branching that occurred.  In the attached spreadsheet, these 28 are shown as “new.”  One has to ignore the items at problem sites and items which occur in earlier branches which have names.

 

Sometimes the circumstances allow us to pursue validating additional subgroups by testing a man who is fairly near the customer in marker values to see if he shares any of the unique mutations.  This does not seem feasible at present for you because the nearest men to you are quite different in marker values.

 

I have spent most of the day adding the mutations you share with Mr. Maguire to the official tree at ISOGG.  These are shown next to PF4202. 

http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpG.html

 

I also named 5 of your unique mutations and added them as investigational on the tree.  You can find them listed as Z39539 through Z39543.  These will be publicly available in case someone notices a match.

 

This is really the first part of your analysis.  In determining that the 28 mutations are unique to you, I made heavy use of the raw data file of Mr. Xxxx called a BAM file.   This is the only place you can find information on negatives, inconclusives and no reads for all 10 million sites.  But I cannot guarantee that you might share something else with Mr. Xxxx.  So I am hoping you will provide me access to your raw data file.  The customer has to request a shared BAM file link.  It is free.  One signs into your Family Tree account.  Then scroll to the bottom and click on Contact Us.  Choose Start a New request and ask them for a shared BAM file link for kit xxxxx.  When this is available, sign in and choose Big Y Results.  There in the Download section, a SHARE section will appear for the first time.   In this section copy the long Internet address for me, and I will do the rest.  Your BAM results will also be available to me in case someone else with promising results is available, and we need to know how you stand for these.

 

If you have any questions, please ask.

Ray Banks

 

 

Hello Nils,

 

Thanks so much.  I was able to identify 4 new mutations shared by you and Xxxx which were not reported by Family Tree.

 

The BAM will also be available for comparisons whenever new samples are available.

 

Ray Banks

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ronny R. Haugen

Hvor pålitelig er en slik test ??

 

Vitenskapen generelt vedrørende Y-DNA  er vel litt preget av diverse forbehold eller ??

 

Nå er det vel det slik at vitenskapen må debatteres opp og i mente før den blir en sannhet.

 

Men hvor står man nå da i den virkelige vitenskap og ikke i kun i den økonomiske når det gjelder Y - DNA ?

 

Bare spør, og håper på svar fra en som har litt tyngde innen dette faget og ikke kun fra "nyttige idioter " som lar seg villlede av hvem det måtte være.

 

Mvh

Ivar

 

Hva med å lese seg opp på temaet selv? Her er en start: http://www.norwaydna.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Kaardal Halleraker

Til Nils Aksel Horvei og Ivar Moe, jeg er i lettvekt-klassen på DNA-tester. Jeg syns Nils Aksel Horvei har presentert et grundig materiale. Det er ikke lett for en nybegynner å forstå sånn uten videre hva Nils Aksel vil med sitt innlegg. Ivar Moe etterspør en populær-vitenskapelig fremstilling som er objektiv og ikke styrt av reklameinteresser. Så svarer Ronny Haugen med at vi kan lese oss opp selv.

Her vil jeg si på vanlig norsk hva dette dreier seg om: Nils Aksel Horvei er interessert i å rekruttere etterkommere i ren mannslinje av Haldor Johannesson Horvei/Geilane/Dale.

Så står det oppført på en meget brukervennlig måte alle menn med samme Y, og da er det bare for leseren å sjekke om en av disse er hans ane. Ivar Moe er skeptisk, men uten grunn. Y-testene koster penger, men det er ikke juks og fanteri. Forskere i genetikk og arkeologi bruker samme teknologi. F.eks. da de identifiserte en kjent britisk konge, Richard, ble dette gjort vha. Y-test og mitokondrie. For mange er det en terskel å ta DNA-test, dessverre fordi de trengs. I Norgesprosjektet og flere uavhengige slektsgransker-prosjekter som Nils Aksels. Jeg vil tro at å skulle lese seg opp selv for å vurdere om testen er verdt kostnadene, bare gjør denne terskelen enda høyere. Som alle kan se i første innlegg er dette spesielle Y-kromosomet grundig dokumentert og kartlagt, det er ingen grunn til å mistro metodene som brukes.

 

Det kunne jo være interessant å få vite hvor mange timer og måneder Nils Aksel har brukt på å lære teorien og komme frem til alle etterkommerne av Haldor Johannesson.

 

Edited by Astrid Kaardal Halleraker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Interessant prosjekt, Nils Aksel Horvei!

 

Er det noen av de andre G i Norgesprosjektet som har tatt BigY, og hvor langt bak i tid ligger i tilfelle første felles forfar (TMRCA)?

 

Legger inn en lenke til G i YFull-treet: https://www.yfull.com/tree/G/

 

...og til resultatene i Norgesprosjektet: https://www.familytreedna.com/public/Norway?iframe=yresults

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Interessant prosjekt, Nils Aksel Horvei!

 

Er det noen av de andre G i Norgesprosjektet som har tatt BigY, og hvor langt bak i tid ligger i tilfelle første felles forfar (TMRCA)?

 

Legger inn en lenke til G i YFull-treet: https://www.yfull.com/tree/G/

 

...og til resultatene i Norgesprosjektet: https://www.familytreedna.com/public/Norway?iframe=yresults

 

ISOGGs G-PF4202 KAN være den samme som den Y-full kaller CTS-342*, men det er vel ISOGG som står for offisielle navn og ikke et kommersielt firma?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Joda, jeg kjente til det

Linken er et par år gammel da vi bare var to registrerte PF4202

 
Geographical Distribution of PF4202
 
As of this writing only men from Norway and France have this mutation.
 
Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Davidsen

Hvor pålitelig er en slik test ??

 

Vitenskapen generelt vedrørende Y-DNA  er vel litt preget av diverse forbehold eller ??

 

Nå er det vel det slik at vitenskapen må debatteres opp og i mente før den blir en sannhet.

 

Men hvor står man nå da i den virkelige vitenskap og ikke i kun i den økonomiske når det gjelder Y - DNA ?

 

Bare spør, og håper på svar fra en som har litt tyngde innen dette faget og ikke kun fra "nyttige idioter " som lar seg villlede av hvem det måtte være.

 

Mvh

Ivar

 

Det er trist, men kanskje ikke så rart, at det fortsatt er de som ikke er overbevist om DNA og DNA-testing som et tilleggsverktøy i slektsforskning.

Dessverre forstår jeg ikke helt hva Ivar ikke aksepterer med DNA-testing. Er det:

 1. DNA mutasjoner som drivkraften i evolusjonen
 2. Metodene og teknologiene for verifisering av DNA mutasjoner
 3. Firmaene som tilbyr direkte-til-konsumer DNA tester (DTC – direct-to-consumer)
 4. Tolkning av DNA-testresultater og bruk av disse i slektsforskning

Eller er det en kombinasjon av alle fire pluss andre problemer jeg ikke kan se?

 

Hvis problemet er punkt 1 vil jeg ikke si mere – dette er ikke det rette forum for diskusjon om «religion».

 

Hvis det er punkt 2 kan jeg, hvis nødvendig, vise til mange hundrede «peer reviewed» artikler og dusinvis Nobelpriser hvor de samme metodene og teknologiene har blitt brukt i forskning og prosedyrer i mange forskningsområder.

 

Det er i dag mange firmaer, minst 30, som tilbyr DTC DNA-tester og dette er et meget konkurransedyktig forretningssegment så firmaene må tilby høy kvalitet, pålitenhet og konkurranse dyktige priser for å overleve. I tillegg er dette et segment i meget rask utvikling så firmaene må investere mye i både forskning og nytt utstyr, dvs bare de beste firmaene overlever.

 

Jeg er enig i at i de første årene med DNA-testing og Genetisk Genealogi var det mange påstander om urgamle slektsforhold og etnisitet basert på svært få testresultater som i dag ikke har blitt begrunnet. Da jeg tok min første DNA-test, for 11 år siden, var det bare for 12 STR markører. I dag har vi mye bedre, omfattende DNA-tester - Nils Aksel’s BigY test er et typisk eksempel på hva som er mulig med Y-kromosom testing og viser hvordan DNA-tester kan hjelpe til å kartlegge en urgammel slekts gren som ingen kirkebok eller folketelling kan gjøre.

 

Kanskje Ivar vil fortelle oss hva akkurat det er med DNA-testing han ikke aksepterer og hvilken utdannelse og erfaring han synes de som forsøker å forklare bruken av DNA-testing bør ha?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Litt morsomt at Bureætten i Sverige var nevnt her . Denne Olof Herseson Bure er min 13.tipp. Blir visst nødt til å ta en DNA test :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Litt morsomt at Bureætten i Sverige var nevnt her . Denne Olof Herseson Bure er min 13.tipp. Blir visst nødt til å ta en DNA test :)

Terje. Har du ei ubrutt farslinje tilbake til Bure, bør du ta en yDNA-test. Men ei slik linje har du kanskje ikke, og da er det spennende å ta en Family Finder-test for å se om du f.eks. får match med andre av denne slekta. FTDNA har sommersalg ennå, og Family Finder har aldri tidligere vært så billig, bare 69 dollar. Grunnen til at jeg nevner FTDNA, er at de aller fleste skandinaver (slektsgranskere) bruker dette firmaet, så de har den største databasen å bli sammenlignet mot.

 

Apropos - det var slektsforskerdager i Umeå i helga, og ca 200 av de frammøtte tok FF testen - meldes det fra Sverige. Sikkert mange nye Bure-etterkommere blant dem.

 

Beklager alt "utenomsnakk" Nils Aksel, men vi får håpe at det er positivt for saken din, da den får et løft hver gang noen skriver (større publikum)  :)

Edited by Arnstein Rønning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Til Nils Aksel Horvei og Ivar Moe, jeg er i lettvekt-klassen på DNA-tester. Jeg syns Nils Aksel Horvei har presentert et grundig materiale. Det er ikke lett for en nybegynner å forstå sånn uten videre hva Nils Aksel vil med sitt innlegg. Ivar Moe etterspør en populær-vitenskapelig fremstilling som er objektiv og ikke styrt av reklameinteresser. Så svarer Ronny Haugen med at vi kan lese oss opp selv.

Her vil jeg si på vanlig norsk hva dette dreier seg om: Nils Aksel Horvei er interessert i å rekruttere etterkommere i ren mannslinje av Haldor Johannesson Horvei/Geilane/Dale.

Så står det oppført på en meget brukervennlig måte alle menn med samme Y, og da er det bare for leseren å sjekke om en av disse er hans ane. Ivar Moe er skeptisk, men uten grunn. Y-testene koster penger, men det er ikke juks og fanteri. Forskere i genetikk og arkeologi bruker samme teknologi. F.eks. da de identifiserte en kjent britisk konge, Richard, ble dette gjort vha. Y-test og mitokondrie. For mange er det en terskel å ta DNA-test, dessverre fordi de trengs. I Norgesprosjektet og flere uavhengige slektsgransker-prosjekter som Nils Aksels. Jeg vil tro at å skulle lese seg opp selv for å vurdere om testen er verdt kostnadene, bare gjør denne terskelen enda høyere. Som alle kan se i første innlegg er dette spesielle Y-kromosomet grundig dokumentert og kartlagt, det er ingen grunn til å mistro metodene som brukes.

 

Det kunne jo være interessant å få vite hvor mange timer og måneder Nils Aksel har brukt på å lære teorien og komme frem til alle etterkommerne av Haldor Johannesson.

 

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Spørsmålet er veldig enkelt:

 

Hvor spesifikk og "safe" er genetikken til trådstarter. Er alt JaJa ?

Vil aldri bli brukt kommersielt ?

 

Søker fremdeles svar fra en som har litt tyngde innen dette faget...og som kan dokumentere det

 

Snart kommer vel høstsalget på Y- DNA  - 50 %

 

Og i fremtiden  så får vi sikkert  like godt betalt for DNA .. vårt , som vi har fått for  korallrevene i Trøndelag, som vi allerede har solgt til utenlandske  kommersielle interesser  for lenge siden.....

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Jeg skal ikke gi meg inn på en diskusjon rundt dette. Her må hver enkelt selv gjøre seg opp en mening og ta en selvstendig avgjørelse når det gjelder DNA-test. Men det ble nevnt "nyttige idioter" i et innlegg tidligere. Jeg har kikket på de treffene jeg har på den testen som kalles Family Finder. Hele 17 av disse fører opp tittelen Dr. foran navnet og 5 skriver Ph.D, så BARE idioter kan det vel ikke være  :) (og alle fører vel ikke opp tittel - så det er nok flere). Og dette gjelder bare de som har DNA-treff med MEG. Noen velger dessuten å være helt anonyme. Testingen foregår hjemme "i enerom" hos den enkelte, så ingen kan i ettertid påstå at dette er ditt DNA. Du kan like gjerne ha tatt testen av naboen - eller katta for den del.

 

Om ca 10 år tror jeg at de fleste gamle yDNA-linjene i Norge vil være registrert (det er ikke så veldig mange - egentlig). Da nytter det ikke å sitte med slektstreet sitt på nettet og tro at ingen vet hvilket yDNA du har (eller alle dine andre forfedre har hatt). Jeg finner allerede i dag - på nettet - haplogruppen til minst to av mine forfedre som IKKE er i rett mannslinje (Franck og Holck).

 

Men - gjør deg opp en egen mening om dette - eller vent til flere har tatt yDNA testen så finner du gjerne yDNAet ditt på nettet uten at det har kostet deg noe som helst.

Edited by Arnstein Rønning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Spørsmålet er veldig enkelt:

 

Hvor spesifikk og "safe" er genetikken til trådstarter. Er alt JaJa ?

Vil aldri bli brukt kommersielt ?

 

Søker fremdeles svar fra en som har litt tyngde innen dette faget...og som kan dokumentere det

 

Snart kommer vel høstsalget på Y- DNA  - 50 %

 

Og i fremtiden  så får vi sikkert  like godt betalt for DNA .. vårt , som vi har fått for  korallrevene i Trøndelag, som vi allerede har solgt til utenlandske  kommersielle interesser  for lenge siden.....

 

Kanskje du burde svare på Svein Davidsens spørsmål:

 

"Dessverre forstår jeg ikke helt hva Ivar ikke aksepterer med DNA-testing. Er det:

 1. DNA mutasjoner som drivkraften i evolusjonen
 2. Metodene og teknologiene for verifisering av DNA mutasjoner
 3. Firmaene som tilbyr direkte-til-konsumer DNA tester (DTC – direct-to-consumer)
 4. Tolkning av DNA-testresultater og bruk av disse i slektsforskning

Eller er det en kombinasjon av alle fire pluss andre problemer jeg ikke kan se?

...

Kanskje Ivar vil fortelle oss hva akkurat det er med DNA-testing han ikke aksepterer og hvilken utdannelse og erfaring han synes de som forsøker å forklare bruken av DNA-testing bør ha?"

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.