Jump to content
Arkivverket
Kurt Arne Furås

Hjelp til tyding av gammelt dokument

Recommended Posts

Kurt Arne Furås

kan noen hjelpe meg med å tyde dette?

post-9771-0-00277500-1473435807_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Amatørenes aften:

Som vanlig pepret med (?) etter antagelser og (??) til erstatning for uforståeligheter.

Beklager at det er særdeles vanskelig å få en helhetlig mening ut av dette, men det er det beste jeg får til foreløpig.

 

Lyster og Justedals Skibreders Sommerthing 1841

Aar 1841 den 26de Maei (??) Sommerthinget for de anførte Skibreder paa Thingstedet Døsen i (??) beligendes af mig selv i Overvær af (??) lovligt(?) Lagret. Hvorda blev læst følgende Dommer der(?):

No1

Mindelig Udskiftning. Aar 1807 den 29 Mai vare en under skreven Mand efter forlangende af Ole Knuds. Asbjørn Elevs. Forthun, Sølfest Nilsen Fuglestu(?) og Ole Olsen Furaas avholdt en Udskiftningsforretning mellom dem af nogen fallen Eiendom som de før har brugt tilsammen da blandt af en saaledes delt og Skjønnet at Fuglestus Beboer skal have fremste Bæredalen frit til Brug og benyttelse, Markeskjælet er oven fra (??) efter en Raahammer(?) som gaaer tvers om Dalen, Fjeldsletten fremmenfor til det fremste Bæredalen kan ei(?) deles men maa bruges tilfælles af dem alle som den før har været brugt, Grøndalen paa den vestre Side af Elven skal være til Hestehave for dem alle hvilke skal gjærdes for saaledes (??) Vidre(?) at Hestene ikke skal komme derfra iggien. Birkeskoven paa den vestre Side af Elven skal tilhøre(?) de Mænd(?) paa Forthun og Furaas men den anden Skov og Mark tilhører Fuglestu, men de skal alle have Frihed at havne sine Heste 2 Uger om Aare en paa Hjemste Bæredalen, men om de af sig selv skulde reise derfra, de frit at have dem did iggien til de 2 Uger er forbi, men (??) skal ingen slippe hestene der længer. Ifald om Fuglestues Beboer skulde om Høsten flytte fra Fjeldstølen og paa Hjemdalen: da skal de andre have Frihed at slippe sine Kalve med om de vil til de selv kan slippe til deres egen Hjemstøl, derimod skal Hjemstølen Houandalen(?) tilhøre de paa Forthun og Furaasen og saa skal de have Frihed at havne med Smalecreaturene(?) paa Gjellene som før har været, Svinehave(?) paa Gjellene tilfaller for Alle, Markskjellet er de(?) gamle Marker holen(?) for Svinehaven(?), men om Fuglestuens Beboer vil slaae noget Græs i Svinehavnen, det gjør han som han vil. Haven der tilhører Forthuns og Furaasens Beboer ved Grydebo(?) i Sud(?) og lige til Gjellefladen og derffra bued(?) optil Fykedal(?) hvor der er huggit(?)  (??) i to (??) efter hverandre og de to Forthuns Beboere skal have den teig under Galderen, men Fuglestuens Beboer skal have Frihed at havne med sine Smalecreaturer i denne teig 7 Dager om Aaret og ellers paa deres andre eiendomme under Galdene i den samme tid men ei efter den 14de Mai, men om høsten fri Smalegang. Den uadskifte(?) og underste Gjedeskaaven(?) tilhører elers(?) de to paa Forthun (??) men Fuglestuus Beboer skal havne med sine Smaler der men ei længer end Vaaren ind til de fælter af sin egen hjemveg(?) Marke er i Fælleskarhalen(?), da Furaas kan i Aasemarken og paa Houden (??) saa liden (??) Uuddele den der bruger de fælter som de før har brugt, da Fuglestuen Beboer skal holde sine Kreature fra Forthun og Furaasen, hjemstøl Houden og  tillige fra deres Slotte (??) Haugen, men han skal aldeles holde sine Kreature saa at de ikke kommer udenfor (??) og han skal aldeles holde sine Kreature fra Fjeldstølen til de andre flytter dalen(?) og de andre (??) og Forthuun og Furaasen Beboer skal holde sine Kreature fra Hjemdals Eiendom undtagen (??) Gjedesmaler kan trække eller reise over de øverste(?) Skreer(?), det skal Fuglestuens Beboer ei(?) saa som nøie paasee(?) (??) Fuglestuens Beboer skal ei havne sine (??) Heste eller Kalve paa Gjællene herefter (??)  (??) har været i Skaug(?), i andre Tilfælde skal de holde sine Kreaturer fra hverandre, Aasens Beboer skal have Frihed at inhegne et Gjerde paa Houden i fra (resten av linjen uleselig)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atle Brandsar

Med nokre endringar, men diverre eit par operom: 

 

Lysters og Justedals Skibreders Sommerthing 1841
Aar 1841 den 26de Mai continuerede Sommerthinget for de anførte Skib-
reder paa Thingstedet Døsen. Retten betjentes af mig
selv i Overvær af vedbørligt Lagret. Hvorda blev læst følgende Documenter:
No1

Mindelig Udskiftning. Aar 1807 den 29de Mai vare vi underskrevne
Mænd efter Forlangende af Ole Knuds. Asbjørn
Elevs. Forthun, Sølfest Nilsen Fuglestie og Ole Olsen Furaas avholdt en Udskiftnings-
forretning mellem dem af nogen fælles Eiendom som de før har brugt tilsammen
da blev det af en saaledes deelt og skjønnet at Fuglesties Beboer skal have fremste Bære-
dalen frit til Brug og benyttelse, Mærkeskjælet er oven fra Granfossen[?] efter en
Raahammer som gaaer tvers om Dalen, Fjeldstølen fremmenfør kaldet fremste
Bæredalen kan ei deles men maa bruges tilfælles af dem alle som den før har
været brugt, Grøndalen paa den vestre Side af Elven skal være til Hestehave for
dem Alle hvilke skal gjærdes for paa __ligste[?] Steder at Hestene ikke skal komme
derfra igjen. Birkeskoven paa den vestre Side af Elven skal tilhøre de Mænd paa
Forthun og Furaas men den anden Skov og Mark tilhører Fuglestie, men de
skal Alle have Frihed at havne sine Heste 2 Uger om Vaaren paa Hjemste Bæreda-
len, men om de af sig selv skulde reise derfra, de frit at have dem did igjen til
de 2 Uger er forbi, men siden skal ingen slippe hestene der længer. Ifald om Fugle-
stiens Beboer skulde om Høsten flytte fra Fjeldstølen og paa Hjemdalen, da skal de
andre have Frihed at slippe sine Kalve med om de vil til de selv kan slippe
til deres egen Hjemstøl, derimod skal Hjemstølen Heimdalen[?] tilhøre de paa
Forthun og Furaasen og saa skal de have Frihed at havne med Smalecreaturene
paa Gjellene som før har været, Svinehave paa Gjellene tilfælles for Alle,
Mærkskjellet er i gamle Mærkesholen for Svinehaven, men om Fuglestiens Beboer
vil slaae noget Græs i Svinehavnen, det gjør han som han vil. Skoven der tilhører
Forthuns og Furaasens Beboer til Grydefossen og lige til Gjellefladen og derfra beent op
til Fjældet, hvor der er hugget Lees i to Stene efter hverandre og de to Forthuns
Beboere skal have den teig under Galdene, men Fuglestiens Beboer skal have Fri-
hed at havne med sine Smalecreature i denne teig 7 Dage \om Vaaren/ og ellers paa deres andre
eiendomme under Galdene i den samme tid men ei efter den 14de Mai, men om
Høsten fri Smalegang. Den nederste og inderste Gjedeskaaren[?] tilhører alene de
to paa Forthun alene, men Fuglestiens Beboer skal havne med sine Smaler der,
men ei længer end Vaaren ind til de sætter af sin egen Hjemvej, Mærke er i Halle-
skarholen[?], den Furreskov i Aasemarken og paa Hovden er saa liden at vi ei kunde
dele den, den bruger de fælles som de før har brugt, den Fuglestiens Beboer skal holde
sine Kreature fra Forthuns og Furaasens Hjemstøl Hovden og tillige fra deres
Slætte Itags[?] Haugen, men han skal aldeles holde sine Kreature saa at de ikke
kommer udenfor  Qvanneskreen og han skal aldeles holde sine Kreature fra Fjeld-
stølen til de andre flytter dertil og de andre ligesaa og Forthuns og Furaasens Beboer
skal holde sine Kreature fra Hjemdals Eiendom undtagen de Gjedesmalen kunde
række eller reise over de øverste Skreer, det skal Fuglestiens Beboer ei see saa
nøie paa, men Fuglestiens Beboer skal ei havne hverken med Heste eller Kalve
paa Gjællene herefter som før har været i Skoug, i andre Tilfælde skal de holde sine
Kreaturer fra hverandre, Aasens Beboer skal have Frihed at indhegne et Gjerde paa Haav-
den i fra den gamle Gjærdepartens[?] nordre Side og til en Stor Steen og derfra Søer[?] efter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Med nokre endringar, men diverre eit par operom: 

 

Lysters og Justedals Skibreders Sommerthing 1841

Aar 1841 den 26de Mai continuerede Sommerthinget for de anførte Skib-

reder paa Thingstedet Døsen. Retten betjentes af mig

selv i Overvær af vedbørligt Lagret. Hvorda blev læst følgende Documenter:

No1

Mindelig Udskiftning. Aar 1807 den 29de Mai vare vi underskrevne

Mænd efter Forlangende af Ole Knuds. Asbjørn

Elevs. Forthun, Sølfest Nilsen Fuglestie og Ole Olsen Furaas avholdt en Udskiftnings-

forretning mellem dem af nogen fælles Eiendom som de før har brugt tilsammen

da blev det af en saaledes deelt og skjønnet at Fuglesties Beboer skal have fremste Bære-

dalen frit til Brug og benyttelse, Mærkeskjælet er oven fra Granfossen[?] efter en

Raahammer som gaaer tvers om Dalen, Fjeldstølen fremmenfør kaldet fremste

Bæredalen kan ei deles men maa bruges tilfælles af dem alle som den før har

været brugt, Grøndalen paa den vestre Side af Elven skal være til Hestehave for

dem Alle hvilke skal gjærdes for paa __ligste[?] Steder at Hestene ikke skal komme

derfra igjen. Birkeskoven paa den vestre Side af Elven skal tilhøre de Mænd paa

Forthun og Furaas men den anden Skov og Mark tilhører Fuglestie, men de

skal Alle have Frihed at havne sine Heste 2 Uger om Vaaren paa Hjemste Bæreda-

len, men om de af sig selv skulde reise derfra, de frit at have dem did igjen til

de 2 Uger er forbi, men siden skal ingen slippe hestene der længer. Ifald om Fugle-

stiens Beboer skulde om Høsten flytte fra Fjeldstølen og paa Hjemdalen, da skal de

andre have Frihed at slippe sine Kalve med om de vil til de selv kan slippe

til deres egen Hjemstøl, derimod skal Hjemstølen Heimdalen[?] tilhøre de paa

Forthun og Furaasen og saa skal de have Frihed at havne med Smalecreaturene

paa Gjellene som før har været, Svinehave paa Gjellene tilfælles for Alle,

Mærkskjellet er i gamle Mærkesholen for Svinehaven, men om Fuglestiens Beboer

vil slaae noget Græs i Svinehavnen, det gjør han som han vil. Skoven der tilhører

Forthuns og Furaasens Beboer til Grydefossen og lige til Gjellefladen og derfra beent op

til Fjældet, hvor der er hugget Lees i to Stene efter hverandre og de to Forthuns

Beboere skal have den teig under Galdene, men Fuglestiens Beboer skal have Fri-

hed at havne med sine Smalecreature i denne teig 7 Dage \om Vaaren/ og ellers paa deres andre

eiendomme under Galdene i den samme tid men ei efter den 14de Mai, men om

Høsten fri Smalegang. Den nederste og inderste Gjedeskaaren[?] tilhører alene de

to paa Forthun alene, men Fuglestiens Beboer skal havne med sine Smaler der,

men ei længer end Vaaren ind til de sætter af sin egen Hjemvej, Mærke er i Halle-

skarholen[?], den Furreskov i Aasemarken og paa Hovden er saa liden at vi ei kunde

dele den, den bruger de fælles som de før har brugt, den Fuglestiens Beboer skal holde

sine Kreature fra Forthuns og Furaasens Hjemstøl Hovden og tillige fra deres

Slætte Itags[?] Haugen, men han skal aldeles holde sine Kreature saa at de ikke

kommer udenfor  Qvanneskreen og han skal aldeles holde sine Kreature fra Fjeld-

stølen til de andre flytter dertil og de andre ligesaa og Forthuns og Furaasens Beboer

skal holde sine Kreature fra Hjemdals Eiendom undtagen de Gjedesmalen kunde

række eller reise over de øverste Skreer, det skal Fuglestiens Beboer ei see saa

nøie paa, men Fuglestiens Beboer skal ei havne hverken med Heste eller Kalve

paa Gjællene herefter som før har været i Skoug, i andre Tilfælde skal de holde sine

Kreaturer fra hverandre, Aasens Beboer skal have Frihed at indhegne et Gjerde paa Haav-

den i fra den gamle Gjærdepartens[?] nordre Side og til en Stor Steen og derfra Søer[?] efter

 

Jø og Fyse! Tusen takk fra amatøren — dette skal jeg, når min tid tillater det, virkelig granske nøye, med det formål en gang å kanskje bli omtrent like eksellent som deg udi det gotiske. (Det er visstnok viktig å sette seg nærmest uoverkommelige mål her i livet ;)

 

«You're Good You!» (Sitat fra «Analyze This» – Robert de Niro ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

... dem Alle hvilke skal gjærdes for paa beleiligste Steder at Hestene ikke skal komme ...

 

Even, du har den rette innstillingen. Fortsett som du stevner og du vil overrasket over hva du mestrer om et års tid eller så. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

... dem Alle hvilke skal gjærdes for paa beleiligste Steder at Hestene ikke skal komme ...

 

Even, du har den rette innstillingen. Fortsett som du stevner og du vil overrasket over hva du mestrer om et års tid eller så. :)

 

 Aaalt for sen respons og ditto takksigelser for oppmuntrende ord! Virkelig. De trengs når man til stadighet kommer til kort (naturlig nok) – men jeg holder foreløpig ufortrødent frem som jeg stevner, og ser med spenning frem til å bli overrasket ;-)

 

Takk igjen :-)

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.