Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Frank H. Johansen

Bygselseddel 1842

Recommended Posts

Frank H. Johansen

Trenger hjelp til å tyde bygselseddel nr. 30 her https://media.digitalarkivet.no/tl20080108670702

 

Forstår de innledene frasene - ".... i Nordlandens amt beliggende maa tilbydes Nils Pedersen, paa..." 

Men så mister jeg litt tråden. Det er noen referanser til 1827 der, men hva skjedde da. Var det da han faktisk overtok bygselen?

 

mvh Frank H.J.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Ok. En høyst tvilsom transkripsjon med bruksanvisning:


 


(??) er uforståelige ord – for meg.


 


(?) er usikker tolkning av ordet umiddelbart før – av meg.


 


?? uten parantes er deler av ord som er uforståelige – for meg.


 


[ . . .] er alternativ tolkning av ordet – av meg.


 


Kursiv er mine kommentarer.


 


Og siden så mye er av og for «meg» – 


 


En liten forklaring: Jeg er en inntil videre «glad» amatør med treningsbehov udi det gotiske, (Kan vel hende at jeg blir litt tristere ettervert . . ;-)


Uansett – dette er resultatet av kveldens/nattens treningsøkt.


Håper selvsagt at Proffene kommer på banen og kan gjøre mine ymse spørsmålstegn overflødige.


 


Vel, teksten forsøksvis transskribért:


 


 


Den Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke og Undeviisningsvæsenet gjør vitterligt at da det ved naadigst Resolution af 12te denne Maaned er bestemt, at den Gilleskaals Præstegaard beneficierede(?) Gaardparts Nord??øen(?), af Skyld ??10 og F??, Mat No 45/83  i(?) Gilleskaals Præstegield, Saltens Fogderie,, Nordlands Amt, beliggende maa tilbygsles Nils Pedersen, saa meddeles Ham overeenstæmende med Lov af 4de august 1827 og ifølge dertil meddeellt H?? Bemyndigelse, herved Bygsel loves[haves](?) paa bemeldte Gaardpart, hvilken han skal (og her kommer en formulering jeg ikke for mitt bare liv kan finne ut av, men tydeligvis en juridisk standardfrase – det ser ut som:) ujde(?), bruge og beholde for sin og Hustruues levetid under følgende Betingelser:


 


a Istedetfor[iskadefor] Landskyld, (her kommer sannsynligvis listet noen «tekniske» uttrykk for plikter/skatter som jeg ikke finner ut av – ser ut som:) lørdaiaarstage(?), Skyvlefardag(?) og anden jorddrotlig(?) Rettighed af hvad Skarn(?) nævnes kan, skal han overenstemmende med Lov af 20de Augs 1821 og 4 August 1827, aarligen inden Juul erlægge til Sognepræsten til Gilleskaals Præstegjeld en aarlig Jordafgift af 100. 1 1/2 Fdkr Sædebyg, skriver han Hundreeet. og et halvt Fjierdingkar Sædebyg.-


 


b Han skal i rette Tid og til rette Vedkommende ærlegge alle de Gaardparten paahvilende Forpligtelser, Skatter, Byrder og Udredsler; af hvad Navn nævnes kan.


 


c Han skal holde Gaardpartens Huse i (??) Stand, holde Gjerderne forsvarligen vedlige og Jordveien i god Drift. -


Altunder(?) forbrydelse af videre det til Brug og Benyttelse af Gaardparten (gir ikke svært god mening  . . )


 


d Han maa ikke bruge den som Underbrug, heller ikke afføre Høi, Halm eller Gjødsel Paa samme under ansvar efter Loven af 20de august 1821.


Bygselsummen udgjør 14Spdler, skriver fjorten speciedaler . -


Christiania den 31 Januar 1842


Petersen, -


Beruh(?)  Reiskenvald


4Hed(?) 801


(??) Bygselen betalt,


Thingstedet Sannæs den 14 September 1842


G-Berg


(??)


 


ikast(?) paa Bygselen betalt med              9 Fjed.401.


Thingstedet Salø 31 Mai 1844


 


Reverdal[Reversal]: foreviist i Retten og forsynet med saadan paategning:


Vedstaaenede Bygselbrevs Betingelser indgaas og vedtages (??)


Thingstedet Soløe 31 Mai 1844.-


Nils Pedersen


(også noe som jeg antar må bety «med påholden penn» eller lignende.)


 


Kort sagt handler vel dette om at de sentrale myndigheter har godtatt at presten i Gildeskål kan bygsle bort en del av sin eiendom til en viss Nils Pedersen for livstid for ham og hans kone, de blir på sin side pålagt visse forpliktelser, både økonomiske og praktiske ved bygselen. Og bygselen og betingelsene blir tinglyst.


(Til slutt i parentes, tingstedets/tingstedenes navn er – for meg, nok en gang – så ulikt skrevet at jeg bare har transkribert dem som jeg så dem – «Sannæs» «Salø» og «Soløe» Aner ikke hva som monne være korrekt)


 


Og etter fjerde redigering med korrektur, ser jeg hva du faktisk spør om: «Når overtok han bygselen?» Svar: Ikke i noenogtyve, det ser ut som om bygselavtalen ble inngått i -42 og tinglyst i -44.


I stand to be corrected.


Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

 

Ble litt kaotisk korrekurlesning her – derfor slettet innlegg.

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank H. Johansen

Tusen takk for hjelp!

 

Skylda var 1 våg fisk (og litt mer??). Grunnen til at jeg lurte på hva 1827 refererte til er at han var på Nord-Arnøy allerede i 1830, da han giftet seg, og han som står som oppsitter av løpenr 163 (med skyld 1 våg) i matrikkelen i 1838 - http://arkivverket.no/URN:db_read/db/35490/64/

 

Så denne tinglysningen i 1842/1844 ser ut til å være en bekreftelse av de faktiske forhold. Trolig har han overtatt etter sivgerforeldrene - jeg ser hans svigermor døde i 1843.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Ikkje noko meir "profft", men litt lenger i tydinga (klipper og fyller inn):


 


"Den Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke og Undeviisningsvæsenet gjør vitterligt at da det ved naadigst Resolution af 12te denne Maaned er bestemt, at den Gilleskaals Præstegaard beneficierede Gaardparts Nord-Arnøen, af Skyld gl. 1 Vog Fiskeleie, Mat No 45/83  i Gilleskaals Præstegield, Saltens Fogderie, Nordlands Amt, beliggende maa tilbygsles Nils Pedersen, saa meddeles Ham overeenstæmende med Lov af 4de august 1827 og ifølge dertil meddeellt ?? Bemyndigelse, herved Bygsel brev paa bemeldte Gaardpart, hvilken han skal nyde, bruge og beholde for sin og Hustruues livstid under følgende Betingelser:


 


a Istedetfor Landskyld, Tredjeaarstage, Skydsfærd og anden jorddrotlig Rettighed af hvad Skarn(?) nævnes kan, skal han overenstemmende med Lov af 20de Augs 1821 og 4 August 1827, aarligen inden Juul erlægge til Sognepræsten til Gilleskaals Præstegjeld en aarlig Jordafgift af 1 Td 1 1/2 Fdkr Sædebyg, skriver een Tønde eet og et halvt Fjerdingkar Sædebyg.-


 


b Han skal i rette Tid og til rette Vedkommende ærlegge alle de Gaardparten paahvilende Forpligtelser, Skatter, Byrder og Udredsler; af hvad Navn nævnes kan.


 


c Han skal holde Gaardpartens Huse i aabodsfrie Stand, holde Gjerderne forsvarligen vedlige og Jordveien i god Drift. -


Altunder forbrydelse af videre det til Brug og Benyttelse af Gaardparten.


 


d Han maa ikke bruge den som Underbrug, heller ikke afføre Høi, Halm eller Gjødsel  paa samme under ansvar efter Loven af 20de august 1821.


Bygselsummen udgjør 14 Spdler, skriver fjorten speciedaler . -


Christiania den 31 Januar 1842


Petersen, -


Beruh(?)  Reichenvald


4 Spd 80 s.


?? Bygselen betalt,


Thingstedet Sannæs den 14de September 1842


G-Berg


caut(?)


 


test paa Bygselen betalt med              9 Spd. 40 s.


Thingstedet Salø 31 Mai 1844


 


Reversal: Foreviist i Retten og forsynet med saadan paategning:


Vedstaaenede Bygselbrevs Betingelser indgaas og vedtages.


Thingstedet Soløe 31 Mai 1844.-


Nils Pedersen


??


"


 


Skylda er "gl." (gammel) fordi det i 1838 kom ny matrikkel der skyld vart oppgjeve i (skyld-)dalar, ort og mark.  Gammal skyld var altså slik det var før 1838.


Share this post


Link to post
Share on other sites
KnutSæther

... meddeellt høieste Bemyndigelse ...

 

... Rettighed af hvad Navn nævnes kan …

 

Paa By[g]selen betalt ...

 

Rest paa Bygselen ...

 

Nils Pedersen

m. p. P.

 

meiner eg det skal vere ...

 

Mvh. Knut

(amatørtydar)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.