Jump to content
Arkivverket
Magnus Baarsen

Tydnig av skifte för Børu Baarsen 1669

Recommended Posts

Magnus Baarsen

Hej

 

kan någon hjälpa mig att tyda skifte efter Böru Baarsen Lone 1669

 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24434/137

 

Jag har extra svårt att tyda eftersom jag bor i Sverige

 

Han Föddes 1607 och vi har  haft samma efternamn sen dess

 

Mvh  Magnus Baarsen

 

 

post-9287-0-56772000-1474121516_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hei Magnus.

 

Jeg er så langt fra noen stødig, erfaren «tyder». Tvertimot.

 

At rettskrivningen er 1600-talls, dvs knapt noen rettskrivning i det hele tatt, har heller ikke akkurat bidratt til forståelsen av hva som er skrevet. Så her er det pepret med (?) etter ord jeg har stavet meg igjennom, men som jeg enten er usikker på eller ikke begriper hva betyr. 

 

(??) erstatter hele ord som jeg har gitt fullstendig opp å forsøke å tyde

 

Forskjellige stavemåter for det som åpenbart er like ord har jeg tatt med som jeg forsøksvis leser dem.

Eksempel: Enken står først med et fornavn jeg leser som «Oslaeg». Neste gang hun nevnes er jeg rimelig sikker på at det står «Odtlou». Og både Aslaug og Odlaug er norske kvinnenavn– det skal ikke være enkelt ;-)

 

Det er nesten så jeg må beklage at jeg overhodet poster dette, når jeg er så usikker.  

 

Beklager også rotete formatering hva angår tall som var ment å skulle stå pent under hverandre, men som absoluttt ikke gjør dét.

 

Vel, man kan jo inderlig håpe at en «Tyder» fra «Eliteserien» vil melde seg på dette temaet og få bragt klarhet i mine utallige spørsmålstegn. (Og i tillegg korrigere mine øvrige garantert  feilaktige formodninger.)

 

Bruksanvisning: Kursiv = Egne kommentarer.

 

Her er teksten, etter beste evne:

 

Shiffte efter Sl. (salige) Børu baardsøn Lonne

Luster Amvtis Sorenshcr. Johan Normand Tiener som fuldmægtig Mads Hansøn, Thore Hegboestad Beurds(?) Lænsmand i Ferstingstad(?), og Rasmus Giedeland itm: Laugrettismand Kiendegiør at Anno 1669: d: 19 July vare vj paa Lonne i  Moldesagen(?) forsamblede at holde Laugmæssigt Arfueskifft efter Sl. Børu Baardsøn, imellum hans efterladte Hustru Oslaeg Hoyesdatter(?) og it deris børn Nafnlig Baard børudsøn Tilstede Enchens broder Olle Sihoffteland og børeses (??) broder Øuchel(?) Thiønn(?)

Da for det Første Ahntagtis et Shiffte bref dat: paa Hage d: 16 April Ao 1665: Hvor i meldis at it for: Odtlou Hoyesdaatters barn(?) Nafnlig Olle Skilles:(?) vahr til arf holden effter sin Sl: fader Skihluf Reiersøn huor til sheede udleeg oeg det effter brefuets foemeld(?) som (??) som til foren haver forblit hos moderen

 

Huor næst Ahntagtis at her i boed vahr et Ombud tilførinde dend Sl: mands broder Knud Baardsøn huor (??) ingen Shiffte bref fremvistis      Huor for Øuchel Thiønn paa sin broder Knuds veigne blef saaledes med Enchen Pehrsonelig forligte at her af boed shulde Uttages verdj til penge - - - - 29 Rdl

Thil (??) fyldestgiørelse ehr effterfølgende Udlagt

 

Ehn Kobber Kiel Veyer 1(?) pund Værd for – – – 6Rdr - -(??)

1 Sølfbelte Holder 30 Støcher(?) Voeg(?) tl  7– –

1 Blondet(?) Dyne med Fyld – – – – – – – – – –7 – –

1 Sengklede – – – – – – – – – – – – – – – – –  –1– 3–

1 Sølfshee – – – – – – – – – – – – – – – – – –  –1 –1 –

1 Dug  - 6 Allen Lang og 1 pude – – – – – – – – 3 – –

1 Benchehønde (Benkehynde? altså -pute?)  Vahr 6 Allen Lang – – 2 – –

1 Liusestage och(?) 1 Handklede

(??) shal formd:(?) Ouchel Thiønn Leye fra sig til sin Broder Knud verdj til   – – 15 – –

Iligemaade skal Ommund Sihomerids(?) betalle Knud verdj til – – 4 –2

Giør in Summa = penge = 48 – 2

Huilched Forshld(?) Enchens (??) som Tilforne Thillige med hans fæstegoeds som effter et Skjfte bref (??) formeld dat: 1658 ds: 16 July æhr 6 (??) for (??) beholt(?) Under sit (??) som til forn Lige til hun effter Landslaugets Formeld (??)(??) hvad mod være Øuehel Thiøns oeg (??) Arfuinger med Enchen Vener og Vel forligte herved gave bæege huer andre evj hand.

Siden balans modieven(?) af V=Shifft ere (??) Knuds vahre heved(?) til penge – 8 Rdl.

Dereffter Shiffte evj det ofrige Løsøre i 2de Biyepartes(?) bekom(?) barnet paa sin part effter:

? ??dyner – – – – 9 Rdl – – (??) – – –(??)

? Sengkled er – 3 –(?) – 

? puder och it Sengklede – – 3 – –

? Lagen och 1 Thebbe

1(?) porten(?) i ehn Kobber Kiel – – 4 – –

? Gryder och 1 Shore(?)  – – 2 – –

1 Gamel Fyrfad och 1 bord??  – –  – 2 – –

1 Thinfad                                       – – 1 – – 

1 Kiste tønder og Kahr(?) – – 2 – – 

  Dens Sl: mands Kleder – – 6 – – 

? Kiør                             – – 7– 2 –

? Ungnød                       – – 3 – –

? Voxen(?) Smaller       – – 3 – – 

  Sølf for                        – – 3 –2–

? Liusestager                – – 2 – – 

? (??) (??) (??)             – –   – 2 –

Summa= penger          – – 53 – – 

Dernest Ahnvisd. effterd pandtebrefuer

først it pante bref Udgifuet af Kield Mathiesøns vroe(?) til dend sal: mands fader booed (??) bindende paa 1 hudeljs Goeds(?) i 6(?)te: Lonne imod forstrægte penge = 200 Rdl Huer af dend Sl: Mands arfueligen tilkomer effter sin fader Baard Lonne (??) – 4 ?/9 Engdl: eller penge – 30 rdl 2 (??) 10 (??)

(??) Ahnvistis et pante bref Udgifuet af den Sl: mands broder Øuchel Thiøns Liudende paa hans arfue part 6 Engdl: imod Lonne, imod forstrægte penge – 40 – –

Endnu Ahnvistis it pante Breef(?) af Omund i Siharmare(?) meldende paa - 2 Engdl: 

mod forstrægte penge – – 33 – 2 – 8

For det sidtse ahnvist it pante bref udgifuet af Niels(?) Groestad og hans mod Arfuinger meldende paa = 21/2 Engdl: imod forstrægte penge – 25 Rdl – (??) – (??)

 

 

Huor af Enchen tilkomer Halfparten Nemblig penge 64 1/2 Rdl 9 (??), Och hindis børn dend anden halfe part som æhr 64 1/2 Rdl 9 (??)

Fæstegerdsit(?) Ahnlangende(?) (??) ehr den Sl: mands Oddel(?) for (??): – 6 Engdl: som ehr ælste broder bod sammesteds Huor af Enchen Thilkomme – 3 Engdl: Og barnen tilkomer – 3 Engdl:

 

Ombudet thillige med barnet forblef under Moderens Wergemol huer til hun effter (??) (??) 14 Cazlt(?): og Andre Kongl: Statuter Til(?) berkrefftning dette saaledes paa Arfuetompten passerit ehr Under Voris Signetter (??) (??)

 

Så – værsågod :-)

 

Med fare for å fremstå forutintatt og fordomsfull, spørres likevel: Behøver du, som svensk, en slags «oversettelse» av dette? Det ville selvsagt bli til halvveis nåtidig norsk  . . .

Det kan jeg i så fall forsøke. Med samme amatørforbehold som gjelder for hele dette innlegget :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magnus Baarsen

Hej

 

Tack så jättemycket 

du måste lagt ner ett stort jobb på detta.

jag förstår norska rätt ok 

Jättesnällt att du frågar

 

Tack

 

Mvh Magnus Baarsen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.