Jump to content
Arkivverket
Ivar Moe

Dishington og Elphinstone slekt i Bergen på 1600 tallet. Er det gjort noe seriøs forskning på disse slektene ?

Recommended Posts

Ivar Moe

 Jacob Andersen Dishington. var handelsmann i Bergen i 1650årene. Gift med Lutzia Jansdatter.

Han var født i UK. Døde i Bergen 24 aug 1668

 

Sønn: Jan Jacobsen Dishington f. i Bergen 1637. Død 12 april 1715

 

Jacob skal være av Elpinstone slekt på morsiden.

 

Har kikket på noen slektssider, bla "Hemnes slekt".  Ane-rekken er svært lite troverdig i den forstand at barna er født før foreldre osv.

 

Hvis noen kjenner til om det er gjort noe seriøs forskning vedrørende disse familiene så vennligst gi meg ett tips

 

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Tusen takk Grethe.

 

Her var det mye interessant som jeg trenger litt tid på å "sette sammen".

 

Er det noen som kjenner til Elpinstone slekta og om de i det hele tatt har vært i Norge ?

 

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Pihl

Jeg kan ikke føye noe til de svar/henvisninger som allerede er kommet. Men jeg vil likevel gjøre oppmerksom på boken "Blant slaver og sjørøvere - en bergensskippers forunderlige skjebne" av Tore L. Nilsen, sjøfartshistoriker og direktør ved Bergens sjøfartsmuseum (Oslo 2013). Hovedpersonen her er Jacob Andersen Dischingthun (bokens navnebokstavering) (1723-1776), som til sist ble havnekaptein i St.Croix i Dansk Vestindien og døde der. Boken gir et godt og ganske utførlig bilde av skipsfarts- og handelsmiljøet i Bergen på 16-1700-tallet, som ramme om slekten D.s tilværelse gjennom 3-4 generasjoner.        Torbjørn Pihl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Veldig interessant .

 

Da er E- boken  lastet ned fra Norli forlag.

Blant slaver og sjørøvere

en bergensskippers forunderlige skjebne
Av Tore L. Nilsen
Pris: kr 199,00

 

Mange takk for tipset Torbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Mange takk Anita.

Her var det faktisk mye nytt for meg vedrørende denne slekta.

 

Er stadig vekk borti Holck navnet når jeg leter etter slekt i Bergen.  Har du aner fra disse kanter ?

 

Mvh

Ivar

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

Jegt vil trekke frem en kilde som ikke har vært oppe i diskusjonene om hhv. Dischington og Falch, men som kan opplyses her i Norges Gamle Love, bd. 5 ( i registeret s.820 nevnes fogd over Helgeland Petter (Peter) Jacobssøn  skal stå på "d. 766" Jeg har kopiert dette men finner ikke kopiene av dette, fogden er nevnt (på d.766) sammen med Job (Jacob) Dischington og dette er skriblet ned på et gammelt loveksemplar. Petter er stamfaren til mange Falch'er gjennom sine mange barn, men kona hans Anne Jonsdatter var ingen Dischington hun var ikke n Jobsdatter og Petter hadde ingen sønn Job, derimot en Jon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Hei Erik

 

Nå har ikke jeg fått lest meg opp på alt som er diskutert i tidligere innlegg og har heller ingen andre forutsetninger for å ta del i den diskusjonen.

 

Men lurt litt på om det kan være noen "connection" mellom Peter Jacobssøn som var fogd over Helgeland og Peder Jacobssøn, som var  lagmann for Færøyene på 15-1600 tallet ?

 

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erik Lie

Nei ingen sammenheng med Færøyene, Petter hadde riktignok en bror Peder men han var fogd over RomsdalPetter hadde f.ø. også en sønn Jacob Petterssøn

 

Hei Erik

 

Nå har ikke jeg fått lest meg opp på alt som er diskutert i tidligere innlegg og har heller ingen andre forutsetninger for å ta del i den diskusjonen.

 

Men lurt litt på om det kan være noen "connection" mellom Peter Jacobssøn som var fogd over Helgeland og Peder Jacobssøn, som var  lagmann for Færøyene på 15-1600 tallet ?

 

Ivar

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter F. Vennemoe

Om du søker Dischingthun på både gammel og ny debatt, kommer det opp ganske mye, bl.a. denne https://forum.arkivverket.no/topic/107513-21799-job-jacobsoen-dissingtons-foreldre-og-hustru/

Elpinstone er visstnok ikke funnet kildebelagt

 

 

Margaret Elphinstone er angitt i en sekundærkilde som gift med Andrew Dishington (ca.1565-ca.1626), i Hew Scott: "Fasti ecclesiae Scotticanae: the succession of ministers in the Church of Scotland from the Reformation." Har ikke funnet primærkilder på dette.

 

Det er dessverre havnet mye rart på nettet vedrørende disse slektene, som med fordel kunne ryddes opp i.

 

Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Øvregaard Østebø

Jeg har heller ikke så langt funnet noen primærkilder som kan bekrefte at Andrew Dishington var gift med Margaret Elphinstone. Imidlertid var hans barnebarn Thomas Dishington gift med  en Margareth Elphinstone. Lurer på om det kan være her det en gang har skjedd en sammenblanding.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

Petter Falck Vennemoe har en utførlig artikkel i siste nummer av Genealogen:

"Fra Orknøyene til Norge tidlig 1600-tall: Jakob Andersen Dishington" - s. 21-46, med 562 kildereferanser!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Øvregaard Østebø

Det er helt riktig, Petter har gjort en kjempejobb. Kjempeflott at noen har tatt tak og gått systematisk gjennom opplysninger om familien, særlig ettersom det florerer mye rart om dem på nettet. Det har imidlertid sneket seg inn enkelte feil i artikkelen, så ting må sjekkes opp før de anvendes. Selv om Petter har anvendt mange kildehenvisninger, savner jeg referanser en del vesentlige steder. På s. 27-28 skrives det eksempelvis at Jon Jacobsens kone Cathrine Reutzer trolig var datteren til Jan Cornelis Reutzer og Stine Caspersdatter Neverman uten at noen kilde oppgis. I dette tilfellet er det etter min mening også ganske klart at Cathrine var datteren til Cornelius Jansen Reutzer og Gierche Richardsdatter, dette er også synspunkter Sollied inntar (kartoteket over bergensborgere i Sollieds samlinger på Statsarkivet i Bergen) og Finne-Grønn i boka om slekten Bødtker.

 

For det første kan det pekes på at det er Cornelius Jansen Reutzer, borgerskap 20/2 1663, Reutzerne i Bergen stammer fra (egentlig hans far Jan, men det er da videre via Cornelius). Man har altså kun én Reutzer-famile og det er først ved Cornelius sine barn vi begynner å få et litt større persongalleri av Reutzere. Ved skiftet etter Cornelius, 11/8 1679, får vi et ganske bra overblikk over Cornelius sine barn. Her nevnes Richert, Giert, Jan, Cathrine, Archie, Lisbeth, Johanna og Anna. Videre hadde han en Jan død i 1675, samtidig som en Claus og en Henrik også døde før faren.

 

I koppskatten for Bergen 1683 finner vi i rode 6 Gierche Richertz, sl. Corneles Ruidzers enche, samt barna Jan, Cathrine, Archie, Lisbeth, Anne og Johanne. I samme koppskatt finner vi også Joen Jacobsen Dischington oppført boende med sin mor, sin søster og pigen Margrethe i rode 8. I Bergens kop- og kvegskatt for 1684 finner vi derimot verken Cathrine eller Joen oppført sammen med sine foreldre, men vi finner derimot Jonn Jacobsen, konen Cathrine Rydser og en pige Margrethe i rode 8 (forøvrig der hvor vi i 1683 fant Joen sammen med sin mor, sin søster og pigen Margrethe, Joens mor Lucie må altså ved skattemanntallet i 1684 være død. Dette forteller oss videre at Joen og Cathrine ble gift mellom skattemanntallet i 1683 og manntallet i 1684). Vi kan deretter hoppe litt frem til koppskatten for Bergen 1689. Her finner vi fremdeles i 8. rode Joen Jacobsen, hans kone Cathrine Cornelisdatter (hun var altså datteren til en Cornelius) deres datter Cornelsche (som ikke nevnes i artikkelen) samt Jan Ryser og Anne Ryser som står oppført som slektninger. Jan og Anne er som vi har sett navn på barn av Cornelius Jansen Reutzer. I kop og kvægskatten 1690 bor fremdeles Anne (nå omtalt som Cornelisdatter) hos dem. Jan bor der ikke, men derimot Richart Rysser. Vi ser dermed at i denne perioden huset Joen Jacobsen Dischington og hans kone tre av Cornelius Jansen Reutzers barn som står oppført som slektninger. I tillegg til dette finner vi Joen Jacobsen Dischington som laugverge i skiftet etter Peter Doth (28/7 1703) som var gift med Archie Reutzer (Cornelius Jansen Reutzers datter). (det finnes også en rekke skattemanntall i mellom disse årene hvor vi også får en rekke opplysninger om familien) I tillegg kan nevnes at en stor andel av fadderne som ble anvendt av Job Jonsen/Jansen Dischington (Joen Jacobsen Dischington og Cathrine Corneliusdatters sønn) ved dåpen av hans barn var nettopp barna til Cornelius Jansen Reutzer og deres barn igjen.

 

Denne informasjonen leder også til neste punkt som kan nevnes, i artikkelen står det at foreldrene til Job Jonsen Dischington må verifiseres nærmere. Hva som er nevnt her gir emm en ganske klar anvisning på at Job var sønn av nettopp Joen Jacobsen og hans kone Cathrine Corneliusdatter Reutzer. Vi kan for det første peke på at det også i dette tilfelle kun er tale om én familie med det aktuelle etternavn i Bergen. Av aktuelle kandidater som faren til Job, som vi vet er en Jonssønn/Janssønn og som er født i Bergen, finnes kun to personer. Joen Jacobsen Dischington og Jan Andersen Dischington. Job kaller sin eldste datter for Cathrine Reutzer. Når det så har seg slik at den ene av de to aktuelle kandidater nettopp er gift med Cathrine Reutzer mener jeg at bildet allerede her står ganske klart frem. Tar man videre i betraktning at en svært stor andel av fadderene ved dåpen til Jobs barn var nettopp søsknenen til Cathrine Corneliusdatter Reuzer (datteren til Cornelius Jansen Reutzer) samt deres barn, mener jeg vi står overfor et ganske entydig bildet. Ser man all informasjon samlet synes det ikke å være tvil om at Job var sønnen til Joen Jacobsen Dischington og hans kone Cathrine Corneliusdatter Reutzer, og videre at Cathrine var datteren til Cornelius Jansen Reutzer og Gierche Richardsdatter.

 

Men jeg vil likevel fremheve at jeg mener Petter har gjort en imponerende jobb med artikkelen!

Edited by Kjetil Øvregaard Østebø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

#14. Dette synes å være et godt utgangspunkt for en oppfølgingsartikkel. Ta gjerne kontakt med redaktøren i Genealogen angående dette.

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Ytterligere et barn av Jacob Andersen Dishingthon: Ahl Jacobsdatter Dishington

Hun opptrer som fadder i Domkirken 25/1-1670, 3/10-1671 og 7/6-1672

 

All Jacobsd. Dissenton g. 25/3-1677 i Domkirken, Bergen med Claus Hansøn Fintzaan

 

Hun er død før koppskatten 1683, da Claus Fendzan bor alene med 4 døtre og en amme, noe som kan tyde på at Ahl nylig er død, evt. i barsel:

 

Koppskatt 1683 for Bergen
Claus     Fendzan         3     m         13
Engel     Fendzan*     4 børn     3     f         13
Ahl     Fendzan*     4 børn     3     f         13
Lisbet     Fendzan*     4 børn     3     f         13
Ane     Fendzan*     4 børn     3     f         13
Agnete     Thorstensd.     j Amme     3     f         13
Willas     Christensen     j gl. Mand som giffues Kosten     3     m     for Guds skyld     13

 

Ved skiftet etter Claus Fentzaen 10/9-1700 har han bare 2 døtre i live:

 

10/9-1700 beregning om Claus Fentzaens endnu i liveværende 2 døtres arv
1. Engel Clausdatter 22 år
2. Lisabeth Clausdatter 19 år Formynder Jørgen Jobsen (Dischingthun, deres fetter)

Sl. Job Jacobsens (Dischingthun) encke (Karen Andersdatter Dass) hafier nogen pretention og ville mene at være fri for, formedelst pigen har været hos hende siden hun var 6 aar og hun i midlertid har forsynt hende med ald nødtørft, men som vi icke kan consentere det, da far enchen om hun icke for kierlighets skyld til hendis s. mands søsterdatter vil lade denne hendis formening falde.

(Her må Sollied ha surra: Engel tilkom penge ifølge test. av Herman Schrøders sl. hustru Margrete Skult (Riktignok nevnes en Engel i dette skiftet 25/6-1692, men det er Margrete Schults  brorsbarn, Jocum Schultis barn Othe, Cornelis, Engel og Karen))

Engel (men er det riktig Engel?) ble gift 1705 med Otte Nibe paa Sundmør.
1754 20/8 afkald af Jacon Dirchingthun som forstander for det søefarendes Fattighus dat. 5/1-1750 at til huset er betalt hvor udi hun var indlemmet (Lisabeth).

 

Overformyndernes spesifikasjon over verger som mistet hus og eiendom i brannen i Bergen (1702) samt skadene på barnepengekapitaler, 29/11 1703
Jörgen Jobsen er beskichet for
1. Gierdt Meyers dater hendis tilfaldene Arf 315-0-0
2. Saa vel som og for Claus Fendsens 2de Döttres Arv 116-0-0 =...................................... 431-0-0

Overformyndernes designasjon over formyndere og umyndiges kapital i Bergen, 3. mai 1714 (med Magistratens tillegg 9. mai)
Jörgen Jobsen Dissingtun, wærger for Claus Fendtßens daatter, Elißabetz Möderne Arv rd 33-0-0.

 

Lisbet gravlagt 2/10-1754 Domkirken:

Lisbeth     Fentsens     k         af det søefarende fattighuus         110     1754     SJ
Lisbet     Fensen     k         af søefarnehuus     frie jord     210     1754     DK

 

 

Edited by Anita Holck

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Kjekt at dette temaet ble tatt opp igjen, og fantastisk at Petter Falck Vennemoe har tatt seg tid til å sette det i system. Nå har jeg enda ikke lest artikkelen, det gleder jeg meg til.

 

Vedrørende  Stine Caspersdatter Neverman som Kjell tar opp i #14 så ble hun hvertfall gift med Berent Ludvigsen Middeltorp  26 mars 1671.

SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 1, 1668-1820, s. 116
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070323640458

 

De fikk datteren Elisabeth Berendsdatter 6 jan 1675


Mvh

Ivar

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo
Posted (edited)
På ‎02‎.‎11‎.‎2017 den 10.11, Kjetil Øvregaard Østebø skrev:

 

Det er helt riktig, Petter har gjort en kjempejobb. Kjempeflott at noen har tatt tak og gått systematisk gjennom opplysninger om familien, særlig ettersom det florerer mye rart om dem på nettet. Det har imidlertid sneket seg inn enkelte feil i artikkelen, så ting må sjekkes opp før de anvendes. Selv om Petter har anvendt mange kildehenvisninger, savner jeg referanser en del vesentlige steder. På s. 27-28 skrives det eksempelvis at Jon Jacobsens kone Cathrine Reutzer trolig var datteren til Jan Cornelis Reutzer og Stine Caspersdatter Neverman uten at noen kilde oppgis. I dette tilfellet er det etter min mening også ganske klart at Cathrine var datteren til Cornelius Jansen Reutzer og Gierche Richardsdatter, dette er også synspunkter Sollied inntar (kartoteket over bergensborgere i Sollieds samlinger på Statsarkivet i Bergen) og Finne-Grønn i boka om slekten Bødtker.

 

For det første kan det pekes på at det er Cornelius Jansen Reutzer, borgerskap 20/2 1663, Reutzerne i Bergen stammer fra (egentlig hans far Jan, men det er da videre via Cornelius). Man har altså kun én Reutzer-famile og det er først ved Cornelius sine barn vi begynner å få et litt større persongalleri av Reutzere. Ved skiftet etter Cornelius, 11/8 1679, får vi et ganske bra overblikk over Cornelius sine barn. Her nevnes Richert, Giert, Jan, Cathrine, Archie, Lisbeth, Johanna og Anna. Videre hadde han en Jan død i 1675, samtidig som en Claus og en Henrik også døde før faren.

 

I koppskatten for Bergen 1683 finner vi i rode 6 Gierche Richertz, sl. Corneles Ruidzers enche, samt barna Jan, Cathrine, Archie, Lisbeth, Anne og Johanne. I samme koppskatt finner vi også Joen Jacobsen Dischington oppført boende med sin mor, sin søster og pigen Margrethe i rode 8. I Bergens kop- og kvegskatt for 1684 finner vi derimot verken Cathrine eller Joen oppført sammen med sine foreldre, men vi finner derimot Jonn Jacobsen, konen Cathrine Rydser og en pige Margrethe i rode 8 (forøvrig der hvor vi i 1683 fant Joen sammen med sin mor, sin søster og pigen Margrethe, Joens mor Lucie må altså ved skattemanntallet i 1684 være død. Dette forteller oss videre at Joen og Cathrine ble gift mellom skattemanntallet i 1683 og manntallet i 1684). Vi kan deretter hoppe litt frem til koppskatten for Bergen 1689. Her finner vi fremdeles i 8. rode Joen Jacobsen, hans kone Cathrine Cornelisdatter (hun var altså datteren til en Cornelius) deres datter Cornelsche (som ikke nevnes i artikkelen) samt Jan Ryser og Anne Ryser som står oppført som slektninger. Jan og Anne er som vi har sett navn på barn av Cornelius Jansen Reutzer. I kop og kvægskatten 1690 bor fremdeles Anne (nå omtalt som Cornelisdatter) hos dem. Jan bor der ikke, men derimot Richart Rysser. Vi ser dermed at i denne perioden huset Joen Jacobsen Dischington og hans kone tre av Cornelius Jansen Reutzers barn som står oppført som slektninger. I tillegg til dette finner vi Joen Jacobsen Dischington som laugverge i skiftet etter Peter Doth (28/7 1703) som var gift med Archie Reutzer (Cornelius Jansen Reutzers datter). (det finnes også en rekke skattemanntall i mellom disse årene hvor vi også får en rekke opplysninger om familien) I tillegg kan nevnes at en stor andel av fadderne som ble anvendt av Job Jonsen/Jansen Dischington (Joen Jacobsen Dischington og Cathrine Corneliusdatters sønn) ved dåpen av hans barn var nettopp barna til Cornelius Jansen Reutzer og deres barn igjen.

 

Denne informasjonen leder også til neste punkt som kan nevnes, i artikkelen står det at foreldrene til Job Jonsen Dischington må verifiseres nærmere. Hva som er nevnt her gir emm en ganske klar anvisning på at Job var sønn av nettopp Joen Jacobsen og hans kone Cathrine Corneliusdatter Reutzer. Vi kan for det første peke på at det også i dette tilfelle kun er tale om én familie med det aktuelle etternavn i Bergen. Av aktuelle kandidater som faren til Job, som vi vet er en Jonssønn/Janssønn og som er født i Bergen, finnes kun to personer. Joen Jacobsen Dischington og Jan Andersen Dischington. Job kaller sin eldste datter for Cathrine Reutzer. Når det så har seg slik at den ene av de to aktuelle kandidater nettopp er gift med Cathrine Reutzer mener jeg at bildet allerede her står ganske klart frem. Tar man videre i betraktning at en svært stor andel av fadderene ved dåpen til Jobs barn var nettopp søsknenen til Cathrine Corneliusdatter Reuzer (datteren til Cornelius Jansen Reutzer) samt deres barn, mener jeg vi står overfor et ganske entydig bildet. Ser man all informasjon samlet synes det ikke å være tvil om at Job var sønnen til Joen Jacobsen Dischington og hans kone Cathrine Corneliusdatter Reutzer, og videre at Cathrine var datteren til Cornelius Jansen Reutzer og Gierche Richardsdatter.

 

Men jeg vil likevel fremheve at jeg mener Petter har gjort en imponerende jobb med artikkelen!

 

.

Nylig har Petter Vennemo (i 'Genealogen' 1/2019) kommet med 'Del 2' av sin artikkel om Jacob Andersen Dishington: 'Den eldre slekt Dishington i Skottland/Orknøyene'.

Nok en gang har Petter gjort en kjempejobb ! Det skal bli spennende å lese hans nypubliserte artikkel.

 

I innlegget over (ang. artikkel 'Del 1' fra 2017) påpekes det at kona til (nr. 10.) Jon Jacobsen Dishington (død 1715), skipper i Bergen, nemlig Catharina Corneliusdatter Reutzer nok var en datter av handelsmann i Bergen, Cornelius Jansen Reutzer (død 1679) og Giercke Richardsdatter, og ikke (som Petter antyder) av Jan Cornelis Reutzer og Stine Caspersdatter Nevermann.

 

I samme artikkel (Del 1, 2017) står det om kona til (nr. 6) Anders Jacobsen Dishington (1635-1693), skipper og handelsmann i Bergen, nemlig Anna Jonsdatter (død i Bergen i 1731), at hun (også) var en datter av Jan Cornelis Reutzer og Stine Caspersdatter Nevermann.

Har det tilkommet opplysninger i mellomtiden som rokker ved dette ?

 

Denne Jan Corneliussen Reutzer, hvem var han, egentlig ? Kan han være en bror av ovennevnte handelsmann i Bergen, Cornelius Jansen Reutzer (c1633-c1679) ?

 

Er ovennvente Stine Caspersdatter Nevermann den samme som i Nykirken den 26 Mar 1671 gifter seg med Berendt Ludvigsen Middelstorp og fikk datteren Elisabeth i 1675 ?

.

Edited by Per Nermo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Nermo

.

Jeg 'løfter fram igjen' denne tråden, og håper det er noen som har noe å supplere ....

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.