Gå til innhold
Arkivverket
Leif Roar Selnæs

Auksjons skjøte i pantebok 20 1857-1861 Trondhheim

Recommended Posts

Even Stormoen

Relativt helheltlig, med en del unntak:

 

 

12 Auktionsskjøde

 

(på venstre side:)

 

N 16 OR x CR, 9 Spd 72 s

1860

 

John Norman Skattefoged og Auctionsforvalter i Trondhjem; Gjør vitterligt at Aar 1860 den 12 April, blev, i følge Requisition fra Trondhjems Toldkammer Auction afholdt udi og over det i Kongensgade ved Skandseværket heri Byen beliggende forhenværende Consumptionshuus med(?) Tilhørende, MN 110 paa følgende

Conditioner:

1. Eiendommen, der ikke er assureret, sælges med muur - og nagelfaste Indretninger i den Stand, hvori den ved Tilslaget befinder sig, og staaer fra Approbationstiden for Kjøberens Regning og Risico.

 

2. Vedkommende vil inden 6 Uger fra Tilslaget paa Trondhjems Toldkammer eller Skattefogedcontoiret, erholde Underretning om hvorvidt det første Bud er approberet eller forkastet.

 

3. Af Kjøbesummen erlægges en Fjerdedel contant ved Skjødtets Modtagelse, hvorfor Kjøberen forpligtes til at holde Bygningerne brandforsikred. For den øvrige Deel af Kjøbesummen udstæder Kjøberen paa samme Tid Obligation med 1. Prioritets Panteret i den solgte Eiendom og denne Assuransesum. Af Obligationenes Paalydende svares 5% aarlig Rente, hvorfor Obligationsbeløbet afdrages med en Tiendel af den fulde Kjøbesum, hver 11: Juni og 11: Decbr., indtil det hele er afgjort, og saaledes at første Afdragstermin indfaller 11: Juni dette Aar. Forøvrigt (??) Obligationen saaledes, at den i det hele (??) forfalden til Indfrielse, saafremt de stipulerede Afdrag eller Renter ikke prompte erlægges, og saaledes at Creditor i dette Fald har Ret til uden Lovmaal(?) og (??), og uden at Eieren tilkommer Løsningsret at realisere Pantet ved offentlig Auction paa Eierens og Cautionists Gevinst og Forliis.

 

4. Udenfor Kjøbesummen erlægger Kjøberen naar paafordres, samtlige af Auctionens, Skjøtningen og Skjødtes, samt Panteobligationens Tinglæsning flydende Omkostninger. Ligesaa svarer han fra 1 Januar dette Aar at regne, de Eiendommen paahvilende Skatter og Onera(?), ligesom og den vedkommende Skiftets(?) tilkommende Grundafgift der er opgivet at skulde udgjøre 5 Sp 16 s. aarlig, samt Indfæstningen, der er bestemt til et lignenede Beløb engang for Alle. Forøvrigt har Kjøberen at affinde sig med Grundeieren. (dette var en merkelig formulering?)

 

5. Paa Forlangende har Kjøberen strax eller (??) at stille saadan Selvskyldnersauktion for Conditionerne Opfyldelse, som fra det Offentliges Side findes antagelig , og som(?) Kjøber og Selvskyldnerauktionist i Søgsmaals tilfælde pligter at svare for Trondhjems Forligelseskommission og Bythingsret, ligesom Underretsdommen fra dennes Side er inappelabel. -

 

Efterat disse Conditioner vare oplæste, blev omhandlede Bygning opraabt til Salg og efter Bud og Ombud tilslaget Consul E. C. Dahl som Høistbydende for 1191 Spd, er et Tusinde et Hundrede, niti og een Spesiedaler. – Da dette Bud ere approberet og Kjøberen nu for forlangte Auctionskjøb sig meddelte, saa er det, at jeg som Auctionsforvalter paa Embeds vegne med Hjemmel i Lovgivningen om Auctions??, herved skjøter og overdrager bemeldte Bygning, MN 110, til Consul E. C. Dahl til Eiendom, naar han med Vedkommende herpaadag(?) imod Quittering godtgjør, at Auctionsconditionerne ere opfyldete.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl. –

Trondhjems Auctinsforvaltercontoir, den 24: Mai 1860 –

J. Norman

(L. S.)

For dette Auctionsskjødes Skrivning er betalt

2– to – Spesiedaler.   J. Norman

Auktionsforvalternes Tilkommende i Anledning

Auctionen, er efter udfærdiget Regning betalt

J. Norman

At Kjøberen d.d. har opfyldt Auctionsconditionerne og overensstemmende dermed fyldestgjort Toldkassen for dens Rettighed deels med Contanter, deels med Forskrivelse; det attesteres herved,

Trondhjems Toldkammer 25 Mai 1860

Paa Toldinspecteurens og egne Vegne

A. C. Schultz

Toldkasserer

(L.S.)

 

 

Endret av Even Stormoen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Roar Selnæs

Tusen takk for hjelpen med å tyde dette dokument. :)  Her er mange ord og uttrykk som ikke brukes i dag. Det ble vel skrevet slik at det skulle være juridisk holdbart.

 

Leif R. S. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Atle Brandsar

Dette var veldig bra, Even! Eg har nokre få, kosmetiske endringar, i feite typar: 

 

12 Auctionsskjøde

 

No 16 OR x CR, 9 Spd 72 s

1860

 

John Norman, Skattefoged og Auctions-

forvalter i Trondhjem; Gjør vitterligt:

at Aar 1860, den 12e April, blev, i følge

Requisition fra Trondhjems Toldkammer Auction afholdt udi og

over det i Kongensgade ved Skandseværket heri Byen beliggende

forhenværende Consumptionshuus med Tilhørende, MNo 110 paa

følgende

Conditioner:

1. Eiendommen, der ikke er assureret, sælges med muur- og nagel-

faste Indretninger i den Stand, hvori den ved Tilslaget befinder

sig, og staaer fra Approbationstiden for Kjøberens Regning og

Risico.

2. Vedkommende vil inden 6 Uger fra Tilslaget paa Trondhjems

Toldkammer eller Skattefogedcontoiret, erholde Underretning om

hvorvidt det første Bud er approberet eller forkastet.

3. Af Kjøbesummen erlægges en Fjerdedel contant ved Skjødets

Modtagelse, hvorfor Kjøberen forpligtes til at holde Bygningerne

[neste side:] brandforsikreds. For den øvrige Deel af Kjøbesummen udstæder Kjøberen

paa samme Tid Obligation med 1e Prioritets Panteret i den solgte Eien-

dom og dennes Assurancesum. Af Obligationens Paalydende svares

5% aarlig Rente, hvorhos Obligationsbeløbet afdrages med en Tiendeel

af den fulde Kjøbesum, hver 11e Juni og 11e Decbr., indtil det Hele er

afgjort, og saaledes at første Afdragstermin indfalder 11e Juni dette Aar.

Forøvrigt clausuleres Obligationen saaledes, at den i det Hele er

forfalden til Indfrielse, saafremt de stipulerede Afdrag eller Renter

ikke promte erlægges, og saaledes at Creditor i dette Fald har Ret

til uden Lovmaal og Dom, og uden at Eieren tilkommer Løsningsret,

at realisere Pantet ved offentlig Auction paa Eierens og Cautionists

Gevinst og Forliis. -

4. Udenfor Kjøbesummen erlægger Kjøberen naar paafordres, samtlige

af Auctionen, Skjødningen og Skjødets, samt Panteobligationens

Thinglæsning flydende Omkostninger. Ligesaa svarer han fra

1e Januar dette Aar at regne, de Eiendommen paahvilende Skatter

og Onera, ligesom og den vedkommende Stiftelse tilkommende Grund-

afgift der er opgivet at skulle udgjøre 5 Sp. 16 s. aarlig, samt

Indfæstningen, der er bestemt til et lignende Beløb engang

for Alle. Forøvrigt har Kjøberen at affinde sig med Grundeieren.

5. Paa Forlangende har Kjøberen strax eller senere at stille saa-

dan Selvskyldnersauction for Conditionerne Opfyldelse, som fra

det Offentliges Side findes antagelig, og ere Kjøber og

Selvskyldnerauctionist i Søgsmaalstilfælde pligtige at svare

for Trondhjems Forligelseskommission og Bythingsret, ligesom Underretsdommen fra deres Side er inappelabel. -

 

Efterat disse Conditioner vare oplæste, blev omhandlede

Bygning opraabt til Salg og efter Bud og Ombud tilslaget

Consul E. C. Dahl som Høistbydende for 1191 Spd, er et Tusinde

et Hundrede, niti og een Speciedaler. – Da dette Bud ere

approberet og Kjøberen nu har forlangt Auctionskjøde sig

meddelt, saa er det, at jeg som Auctionsforvalter paa Embeds-

vegne med Hjemmel i Lovgivningen om Auctionsvæsenet, herved

skjøder og overdrager bemeldte Bygning, MNo 110, til Consul

E. C. Dahl til Eiendom, naar han med Vedkommendes herpaat-

nede Qvittering godtgjør, at Auctionsconditionerne ere opfyldte.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl. –

Trondhjems Auctionsforvaltercontoir, den 24e Mai 1860 –

J. Norman

(L. S.)

For dette Auctionsskjødes Skrivning er betalt

2– to – Speciedaler. J. Norman

Auctionsforvalterens Tilkommende i Anledning

Auctionen, er efter udfærdiget Regning betalt

J. Norman

At Kjøberen D.D. har opfyldt Auctionsconditionerne og over-

eensstemmende dermed fyldestgjort Toldkassen for dens Rettighed

deels med Contanter, deels med Forskrivelse; det attesteres herved,

idet jeg for Contanterne, 297 Sp. 90 s qvitterer. -

Trondhjems Toldkammer 25. Mai 1860. -

Paa Toldinspecteurens og egne Vegne

A. C. Schult

Toldkasserer

(L.S.)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Even Stormoen

Svar til #4.

 

Tusen takk for ros og «kosmetikk» Atle!

 

– dett er just saadandt som bringher mig viidere udi dett Gothiskes Fortholckning. (Och hafue for all dell een stoor Portion humoristisckh Sands reede vid lessningen af angiældende och hærvæhrende Paragraff ;-))

 

 

Endret av Even Stormoen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Roar Selnæs

Beklager sent svar. Hvor heldig er man ikke at en kan få så god hjelp til å forstå hva som er nedskrevet for over 160 år siden.

 Tusen takk  :)

Leif Roar Selnæs

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Litt meir småpirk:


Linje 7: Reqvisition

3. lina i 3. avsnitt: brandforsikrede

5. avsnitt, 2. og 4. lina: Selvskyldnercaution og Selvskyldnercautionist

Lenger nede i 5. avsnitt: herpaategnede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Even Stormoen

Litt meir småpirk:

 

 

Linje 7: Reqvisition

 

3. lina i 3. avsnitt: brandforsikrede

 

5. avsnitt, 2. og 4. lina: Selvskyldnercaution og Selvskyldnercautionist

 

Lenger nede i 5. avsnitt: herpaategnede

 

Ai, denne var sent sett, men kan bare gjenta til deg det jeg skrev i #5 :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.