Gå til innhold
Arkivverket
Ole Ivar Barkenæs

Tyding av grenseoppgang

Recommended Posts

Ole Ivar Barkenæs

Hei,

I forbindelse med at mine foreldre solgte hjemstedet i fjor sommer har jeg startet å grave litt i historien om stedet og de som har bodd her. Stedet ble skilt ut fra en større gård i Kvikne i Nord Fron og fikk stedsnavn "Bergh". Ved utskillelse ble det foretatt grenseoppgang som jeg trenger hjelp til å tyde. Veldig takknemlig om noen er villig til å tyde for meg :)

 

Finnes her: https://media.digitalarkivet.no/tl20061204321272 side 536 og 537.

 

mvh Ole Ivar Barkenæs

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Vel møtt i forumet.

"hjelp til å tyde" inneber vel at du gjer ein freistnad sjølv, og så får fyllt inn det som manglar. (Det kan hende det sit

ein og annan pensjonist her med god tid - men du kan ikkje rekne med det.)

Dette er ei svært regelmessig skrift; ho kan krevje noko tilvenjing, men så vert ho nokså enkel å lese.

Dette er frå 1914, men for skrifta sin del, kunne det ha vore nokon som lærte å skrive på 1960-talet. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Ivar Barkenæs

Takk for velkomsten og for svar!

Jeg forsøker meg på en tolkning av teksten og satser på at jeg kan ende opp med en relativt liten mengde tomme felter jeg kan få hjelp med å fylle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Ivar Barkenæs

Da har jeg gjort et forsøk til og det blir litt tydeligere hver gang jeg forsøker lese meg gjennom teksten. Fortsatt er det en del ord jeg ikke har klart å tyde. Markert med gult i bildene nedenfor, supert om noen tar seg tid:

 

Skjermbilde 1.JPG

Skjermbilde 2.JPG

Skjermbilde 3.JPG

Skjermbilde 4.JPG

Skjermbilde 5.JPG

Skjermbilde 6.JPG

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Tja... den første er ikkje så enkel; eg trur eg les "Man de opnævnelser vedlæg-ger."

nr. 2: "mærke"

nr. 3  "ved Klevveien" 

4: "Øverjordet"

5: "a) At ved delingen nyt fælles-

skap ikke er stiftet, b) At hvert bruk har

faat en for spredning og benyttelse saa

hensigtsmæssig form .... ....

....  Hovedbøllets....."

6:  "...forsaavidt angaar skyldansættelsen

og den i marken foretagne deling, og at be-

gjæring herom maa være fremsat til

sorenskriveren (fogden) inden 3 maaneder

fra nærværende forretnings tinglysning....

....

.... (indsendt) til soren-

skriveren ....

Th.... S. ...."

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Ivar Barkenæs

Supert! Jeg har brukt en del tid tidligere i vinter på å tyde så mye som mulig av denne forretningen. Forstått litt mer for hver gang. Dette siste hadde jeg imidlertid ikke klart på egenhånd uten ditt bidrag her. Tusen takk skal du ha!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Mændsopnævnelsen vedlægges.

Dvs. at det var sorenskrivaren eller futen som utnemnde lagrettesmenn til jordskifte og denslags.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

5 b) ...en for fredning og benyttelse...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad
3 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

faat en for spredning og benyttelse saa

 

 

...for fredning og benyttelse...

Ellers er jeg enig med Gunnar mht ordet Mændsopnævnelse, og med Ivar i hans øvrige rettelser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Ivar Barkenæs

Veldig glad for god hjelp av dere alle i forbindelse med dette!

Jeg har nå transkribert hele forretningen av 1914. Velger å legge den her slik at alle kan se min (og delvis deres) tydning av innholdet https://media.digitalarkivet.no/tl20061204321272 nr 3 side 536 og 537:

 

Skylddelingsforretning. Aar 1914 den 17 april av-holdt undertegnede av lensmanden og namndsmand skylddelingsforretning over gaarden Thune gnr 27 bnr 1 av skyld mark 7,43 i nordre Fron herred, tilhørende Thorvald J. Vistad, i anledning av at det er solgt en parsel av gaarden til Paul T. Skabo. Mændsopnævnelsen vedlægges. Av mandene har samtlige avlagt ed som skjønsmand. Vid forretningen møtte kjøper og selger. Mandene valgte til formand Jon Harildstad. Over den del av gaarden, som er fraskilt, meddeles her følgende grensebeskrivelse.

Parsellen bestaar av 2 deler som her benevnes med A og B.

A.      Parsellen graner i nordøst til Thunes skogteig, i nordvest til Melbye skogteig og indgjerdede indmark og Kvikne kirkegaard indhegning, i sydvest til bygdeveien i Kvikne. I sydøst til Thunes skogteig. Sidstnevnte linje gaar fra et nedsat mærke øverst oppe paa og efter søndre gjerde om «Thunekleven» og fra dette gjerdet i en linje til et nedsat punkt ved Klevveien, videre efter denne vei til søndre gjerde om Øverjordet og følger saa dette gjerdet ned til bygdeveien.

B.      Det jordstykke utenfor bygdeveien hvis nordre grense gaar fra en merket gjerdestolpe ved bygdeveien og på søndre og øvre laft på Thunes kornlade, vestre grense gaar fra nevnte laft og på et merke i gjerdet mellom Thune og Thune Engeland, søndre grense er nevnte gjerde og østre grense er bygdeveien.

Det bemerkes at alle grenser er avmerkede tydelig.

Det bevidnes: a) At ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet B) At hvert bruk har fått en for fredning og benyttelse så hensiktsmessig form, som forholdene tillater. Skylden for den fraskilte del er bestemt til 43 øre. Hovedbøllets gjenværende skyld utgjør 7 mark.

Den fraskilte del er git bruksnavn Bergh. Partene blev gjort bekjendt med, at forretningen kan paaankes til overskjøn, forsåvidt angaar skyldansettelsen og den i marken foretagne deling, og at begjæring herom maa være fremsatt til sorenskriveren (fogden) inden 3 maaneder fra nærværende forretnings tinglysning.

Vi erklærer at vi har utført forretningen efter bedste skjøn og overbevisning i henhold til avlagt ed eller tilbud om ed. Vi har bestemt, at John Harildstad skal besørge forretningen indlevert (indsendt) til sorenskriveren. Jon Harildstad. Th. Aasmundstad. S.Aasmundstad.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad


...17 april avholdt undertegnede av lensmanden opnævnte mænd skylddelingsforretning...

...nordre Frons herred...

Parcellen grænser i nordøst til Thunes skogteig, i nordvest til Melbys skogteig og indgjærdede indmark og Kvikne kirkegaards indhegning,...

Av mændene har samtlige avlagt ed som skjønsmænd...

Ved forretningen...

Mændene valgte til...

Siste lina:

...indleveret (indsendt) til sorenskriveren til tinglysning. [...]

Endret av Gunnar Sigdestad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Ivar Barkenæs

Takk for nyttige bidrag rundt dette! Dette betyr mye. Jeg har tatt med alle korrigeringene etter som de har kommet og sitter nå igjen med en god forståelse av dette som skjedde i 1914. Min slekt kom til stedet i 1920 da Paul T. Skabo solgte til min oldefar Anton Barkenæs. Når min slekt ikke lengre er på stedet synes jeg det er fint å kunne ta vare på historien så godt jeg kan. Jeg er ingen slektsgransker men prøver å samle informasjon om stedet som var vår "lekegrind" i oppveksten på 80 og 90- tallet.

 

Jeg har også en side fra matrikkel og jordebok fra 1668 hvor jeg kun ser gårdsnavn, resterende ser helt umulig ut for meg (Jeg legger det ved her som bilde, men skulle jeg eventuelt lage et nytt emne?) Thune er det som er av min interesse.

58a00a9605fcc_Matrikkelogjordebok1668.thumb.JPG.9da45d3281f7a45dd6ea0f19048f833c.JPG

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

det er betre med eit nytt emne, med tittel som informerer om det det du spør om.

Ta med lenkja ("brukslenke") til dokumentet på Digitalarkivet også.

Endret av Ivar S. Ertesvåg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Det hadde vore greit og sett dokumentet med alle rettingane. :)

Og så blir vi oppmoda til å bruke fullt namn som visningsnamn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Ivar Barkenæs

Evt teksten rett på siden her:

 

Skylddelingsforretning. Aar 1914 den 17 april avholdt undertegnede av lensmanden opnævnte mænd skylddelingsforretning over gaarden Thune gnr 27 bnr 1 av skyld mark 7,43 i nordre Frons herred, tilhørende Thorvald J. Vistad, i anledning av at det er solgt en parsel av gaarden til Paul T. Skabo. Mændsopnævnelsen vedlægges. Av mændene har samtlige avlagt ed som skjønsmænd. Ved forretningen møtte kjøper og selger. Mændene valgte til formand Jon Harildstad. Over den del av gaarden, som er fraskilt, meddeles her følgende grensebeskrivelse.

Parsellen bestaar av 2 deler som her benevnes med A og B.

A.      Parcellen grænser i nordøst til Thunes skogteig, i nordvest til Melbys skogteig og indgjærdede indmark og Kvikne kirkegaards indhegning, i sydvest til bygdeveien i Kvikne. I sydøst til Thunes skogteig. Sidstnevnte linje gaar fra et nedsat mærke øverst oppe paa og efter søndre gjerde om «Thunekleven» og fra dette gjerdet i en linje til et nedsat punkt ved Klevveien, videre efter denne vei til søndre gjerde om Øverjordet og følger saa dette gjerdet ned til bygdeveien.

B.      Det jordstykke utenfor bygdeveien hvis nordre grense gaar fra en merket gjerdestolpe ved bygdeveien og på søndre og øvre laft på Thunes kornlade, vestre grense gaar fra nevnte laft og på et merke i gjerdet mellom Thune og Thune Engeland, søndre grense er nevnte gjerde og østre grense er bygdeveien.

Det bemerkes at alle grenser er avmerkede tydelig.

Det bevidnes: a) At ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet B) At hvert bruk har fått en for fredning og benyttelse så hensiktsmessig form, som forholdene tillater. Skylden for den fraskilte del er bestemt til 43 øre. Hovedbøllets gjenværende skyld utgjør 7 mark.

Den fraskilte del er git bruksnavn Bergh. Partene blev gjort bekjendt med, at forretningen kan paaankes til overskjøn, forsåvidt angaar skyldansettelsen og den i marken foretagne deling, og at begjæring herom maa være fremsatt til sorenskriveren (fogden) inden 3 maaneder fra nærværende forretnings tinglysning.

Vi erklærer at vi har utført forretningen efter bedste skjøn og overbevisning i henhold til avlagt ed eller tilbud om ed. Vi har bestemt, at John Harildstad skal besørge forretningen indleveret (indsendt) til sorenskriveren til tinglysning. Jon Harildstad. Th. Aasmundstad. S.Aasmundstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.