Jump to content
Arkivverket

Kristoffer Evensen på Hurdal Glassverk


Leif Baardseth

Recommended Posts

Kristoffer Evensen var arbeider eller glasspuster på Hurdal Glassverk. Han var far til Even Kristoffersen som helst er født på Hurdal Glassverk ca 1819. Hvem er moren? Er det noen som evt vet noe mere om slekta?

 

All hjelp er til nytte.

Link to comment
Share on other sites

Glas Blæser Christoffer Evensen (24 år) og Ragnhild Pedersdatter Glasverket (21 år) gifter seg 27. juni 1818:

Akershus fylke, Hurdal, Feiring i Hurdal, Ministerialbok nr. I 3 (1815-1828), Viede 1818, Side 392-393
Permanent bilde-ID: kb20060308040780
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060308040780

(Nr. 13)

 

Ole Guldbrandsen Eids Glasverk og James Kith er forlovere.

Eidverket i Bjørkelangen: http://www.eidsverket.no/om-oss/eidsverkets-historie/

.

 

Redigert:

Vielsen var jo alt lagt inn i innlegg #4 av Carsten Schanche..

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Christoffer Evensens dåp 22. søn. e. Trin. = 16. november 1794:

Akershus fylke, Hurdal, Feiring i Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1795, Side 47
Permanent bilde-ID: kb20061106020235
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061106020235

(H. side)

 

Foreldre Even Gullichsen Opperud og Dorthe Jonsdatter.

 

Faddere:

Christoffer Opperud, Ole Joensen Bondelie, Haagen Joens. ibid., Anne Olsd. Opperud, Mari Olsd. ibid.

Mod. Dorthe Jonsd. introdusert 3. Søn. i Advent.

Edited by Anne-Lise Hansen
Lagt til faddere ved dåpen og rettet skrivefeil.
Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke funnet Peder Olsen og Kirsti Olsdatters barn døpt i Hurdal. (Har også lett i andre Akershuskommuner.)

 

Jeg har imidlertid funnet et par i Gran, Oppland, som har fått barn med disse navnene.

 

Peder døpt Dom. Oculi = 24. februar 1788:

Oppland fylke, Gran, Brandbu, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 6 (1787-1824), Fødte og døpte 1788, Side 4-5
Permanent bilde-ID: kb20070603840153
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603840153
(nest nederst h. side)

 

Familien er på Gulsødelien.

 

Berthe døpt 1. søndag e. Helligtrekongersdag = 8. januar 1792:

Oppland fylke, Gran, Brandbu, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 6 (1787-1824), Fødte og døpte 1792, Side 96-97
Permanent bilde-ID: kb20070603840200
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603840200
(fjerde ovenfra v. side)

 

Familien bor på Kjoseiet.

 

Ragnild døpt 5. søndag etter påske = 1. mai 1896 i Grinaker:

Oppland fylke, Gran, Brandbu, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 6 (1787-1824), Fødte og døpte 1796, Side 236-237
Permanent bilde-ID: kb20070603840270
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603840270

(tredje ovenfra v. side)

 

Familien bor på Molstadeiet.

 

Fra Randi Bjørkviks arkiv finner jeg at foreldrene giftet seg 9. april 1778 og har fått tre barn før de ovenstående.

Trolovelsen 19. mars 1778 og viet i Næs 9. april 1778 - Peder Olsen Gusødlien og Kiersti Olsdatter Schari.

 

Oppland fylke, Gran, Brandbu, Tingelstad i Gran, Ministerialbok nr. 5 (1776-1788), Forlovererklæringer 1778, Side 167
Permanent bilde-ID: kb20070603840065
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603840065
(h. side)

 

 

 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

De andre barna er:

Ole, døpt 1. pinsedag 1778 (Schari eiet, Næs)

Anne, døpt 24/9-1780 (Gulsødelien, Næs)

Gulbrand, døpt 23. s. e. Tr. 1784.  (Gulsødelien, Næs)

Link to comment
Share on other sites

Fra Molstadeiet (Tingelstad) hvor denne familien bodde sist, er det bare 4-5 mil over Lygna og Skrukkelia til Hurdal Verk.

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Gulsjølia, Gnr 36/1 i Gran ligger langt nord i Brandbu, inne i skogen ca 2 km NV for Hennung stasjon på Gjøvikbanen. To mindre vann - Nordre og Søndre Gulsjøen ligger her. Trond Skjøtskift har en artikkel om garden i Årbok for Hadeland 1980, s 64 ff. Navnet har vært skrevet på mange rare måter

Gulsjølia ble rydningsplass i 1766, første bruker var Ole Pedersen Gullerud, som fortsatt er der i 1781. Han var nok far til Peder Olsen som kom til Hurdal, og som trolig var døpt var dp fra SkariE Sexag 1750. Ole Pedersen kan ha hatt 2 eller 3 ekteskap, og jeg er ikke sikker på hele familien. I helsøskenflokken til Peder var det kanskje 4 søsken

Kirsti Olsd var trolig dp fra Skari 2sFa 1756, datter av Ole Alfsen Skari ?dp Bjørke ?1718, d Skari 1773 gmG 20.6 1747 enka Anne Amundsd Skari som var fra Hvinden, f Molstad 1711, d 1778, gardbruker på Skari i Brandbu. Anne gift i 1738 med Nils Gudbrandsen Skari d 1743.

Svein Erik Ødegaard skriver i sin bygdebok om EINA (se Nasjonalbiblioteket) at Torsten Hansen Nes/til Egge (Brandbu) eide del av Sønsteby på Toten 1777-81, og skjøtet da denne delen til Peder Olsen Gulsjølia fra Gran, se "Eina" s 537. bruk 2. Jeg ser fra KB Toten at Peder Olsen er fadder fra Synsteby 6sTr 1781, og far der seinere samme år. Opplysninger om videresalg mangler. Men familien har klart flyttet tilbake til Gulsjølia etter få år. Barneoversikt under. Jeg greier heller ikke å følge de eldste barna.

 

Peder Olsen Gulsjølia gmG 9.4 1778 Kirsti Olsd Skari, FT 1801 Sagmester Rustads sagbruk Hurdal

Mulige barn

1  Ole Pedersen            dp Skari           1PIN 1778       

2  Anne Pedersd           dp Gulsjølia      24.9 1780         ?ei Berte Pedersd b Gulsjølia 8.1 1781, 8 u;

3  Anne Pedersd           dp Sønsteby To 24sTr 1781       ?ei Anne Pedersd b KjosE 30.5 1791, 8 år

4  Gudbrand Pedersen  dp Gulsjølia      23sTr 1784      

5  Peder Pedersen         dp Gulsjølia      24.2 1788         +11 år Hurdal Rustads sagbruk

6  Berte Pedersd           dp KjosE          1sH3k 1792      +8 år Hurdal Rustads sagbruk

7  Ragnil Pedersd         dp MolstadE     5sPå 1796         +5 år Hurdal Rustads sagbruk

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

Link to comment
Share on other sites

Godt å få det bekreftet. :-)

 

Ved sønnen Peders dåp, ser en tre faddere fra Skari og en fra Gulsødelien (forbokstav tolket som P)

 

 

1 Peder barn   1788 (beregnet)    
2 Peder Olsen far       Gulsjøliden
3 Kiersti Olsdatter mor        
4 Even Hansen fadder       Schari
5 Anders Tostensen fadder       Schari
6 Ole Joensen fadder       Tocherud
7 Mari Olsd fadder       Schari
8 Mari Olsdatt: fadder       Pulsødelien


 

Fødte og døpte

 

ID: hd00000000312592 Side: 5
Løpenr:   Stadfestet:  
År: 1788 Introdusert:  
Dåpsdato: 24.02 Skannet side:  
Sogn/kirke: Næss Dåpssted:  
Melding:   Merknader: {handlingsmerknad:} D: Introduc: Meyncordian ved Næss. Døbt Dom: Oculi ved Gran af Krog. {merknad_person:} Mor introd: 06/04-1788

 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Med Christoffer Evensens foreldre, blir det verre, dersom de er født i området, for Hurdal lå under Eidsvoll prestegjeld inntil 1777 og de bøkene er brent opp..

 

138 22 Even Gullichsen 39   Mand Han i 2det og hun i 1ste egtesk. Veed-tørker  
139 22 Dorthe Johndatter 36   Hans kone Han i 2det og hun i 1ste egtesk.    
140 22 Gullich Evensen 9   Deres børn Ugivt    
141 22 Christoffer Evensen 7   Deres børn      
142 22 John Evensen 5   Deres børn      
143 22 Maren Evensdatter 2   Deres børn
Edited by Anne-Lise Hansen
Skrivefeil...
Link to comment
Share on other sites

Ved dåpen til sønnen Gullich er familien på Knai:

Akershus fylke, Hurdal, Feiring i Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Fødte og døpte 1791, Side 34
Permanent bilde-ID: kb20061106020222
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061106020222

(4.søn. e. Helligtrekongersdag)

 

Faddere: Hans Nielsen Knai, Gulbrand Nielsen ibid., Ole Jonsen Bondelie, Catrine? Larsdatter ibid., Anne Olsdatter ibid.,

Moderen Dorthe Jonsdatter introdusert 6. søn. e. H3K dag.

 

Er fadderen Ole Jonsen Bondelie Dorthes bror?

 

Ole Johnsen 1755*   Mand Begge i første egtesk. Hurdal: Bondelie m Folketelling 1801 for 0239P Hurdal prestegjeld
Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

15. februar 1789 trolovet soldat Even Gullichsen Fagernes og pige Ingrie Olsd. Øemark. Viet 9. april 1789.
Akershus fylke, Hurdal, Feiring i Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Trolovede 1788-1790, Side 98
Permanent bilde-ID: kb20061106020286
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061106020286
.
Ingrie Olsdatter Sæteraaen dør 30 år gammel og jordpåkastelsen er 30 mai 1789.
Akershus fylke, Hurdal, Feiring i Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Døde og begravede 1788-1790, Side 56
Permanent bilde-ID: kb20061106020244
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061106020244
.
31. oktober 1791 trolovet enkem. soldat Even Gullichsen Knaii og pig. Dorthe Joensd. Lien. Viet 28. desember 1791.
Akershus fylke, Hurdal, Feiring i Hurdal, Ministerialbok nr. I 1 (1777-1812), Trolovede 1790-1792, Side 99
Permanent bilde-ID: kb20061106020287
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061106020287

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror jeg har funnet svaret på hvem som var Even Gullichsens foreldre. Even var enkemann da han giftet seg med Dorthe Johnsdatter i 1791.  Det første giftermålet ble trolig inngått i  1789, og da står det at Even var soldat fra Fagernes i Feiring. Neste skritt var å se på ekstraskattemanntallet for Eidsvoll 1763. Manntallet omfatter også Hurdal og Feiring. Farens navn må jo være Gullich, men det er noen stykker med det navnet. Jeg satset på at faren kunne være Gullich Johansen som var husmann på Fagernes og var gift med Mari Evensdatter. Navnene passer bra med Even Gullichsens familie. Blant barna hans finner vi både en Gullich, en Joen og en Mari.

Neste skritt var å se på skiftekortene for Fagernes. Og der fant jeg at det hadde vært skifte etter Gullich Joensen på plassen Rundholt under Fagernes 6.10.1796. Arvingene var sønnene Even og Johannes. Ved å gå til selve skiftet (side 577B) i protokollen, ser jeg at både Even og Johannes bodde på Opperud da faren døde. Da mener jeg at vi kan være rimelig sikre på at vi har funnet riktig far. Men enka etter Gullich Joensen heter Anna Nathansdatter så det ser ut som om Gullich Joensen var gift for andre gang. Jeg fant giftermålet til Gullich og Anne Nathansdatter i 1778, og det er opplyst at Gullich var enkemann.

Jeg har ikke lagt inn lenker i tilfelle du har lyst til å gå opp denne løypa selv. Det er jo lett å bruke søkefunksjonene itil kirkeboka for Hurdal.

Edited by Anne Minken
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser du ikke følger (abonnerer på) temaet du har startet. (2 følgere - Anne M. og undertegnede er de eneste)  Det bør du gjøre, for da får du beskjed om nye svar.   (Innstillingene ble ødelagt ved en oppdatering i 2012.)

 

Disse tre bør hakes av her: https://forum.arkivverket.no/notifications/options/

 

 • Følg innhold automatisk
  • v  Følg automatisk innhold som jeg starter
  • v  Følg automatisk innhold som jeg deltar i

          Metode som skal brukes når jeg følger innhold automatisk

 •           v  Bli varslet når nytt innhold blir publisert
 •  
  •  
 •  
Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Her har andre brukt tid på å finne svar på spørsmålene du stilte, Leif Baardseth. Synes du ikke du burde komme med en tilbakemelding? 

Link to comment
Share on other sites

Det er 23 innlegg i denne tråden. Hvor mange er synlig for trådstarter? Jeg har en mistanke om at trådstarter har trykket ignorer på en av oss tre som deltar og da blir innleggene til vedkommende usynlig. Selvsagt blir de synlige svarene kanskje uten mening, når sammenhengen forsvinner.

 

For meg er det særlig trist at trådstarter ikke ønsker dialog, siden min familie også har en ane på Hurdal glassverk i 1801.

.

 

 

 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Jo det er jeg enig med deg i, men du skjønner, jeg bor på flere steder og da er ikke alt like enkelt. Jeg er på hytta i Norge når jeg er på dette forumet. Hytta eies og brukes av brukes av flere.

Takk for hjelpen. Muligens er det vrient å komme lengre bakover, så det jeg har fått har hjulpet meg fint det.

Link to comment
Share on other sites

Takk for at du svarte, da. :-)   Det kan godt hende det er mulig å komme lenger tilbake, men det er kanskje forståelig at en mister noe av motivasjonen når dialogen uteblir. Da håper jeg på nye svar dersom jeg/vi finner noe mer.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.