Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Synneva (1831) og Ragnhild (1834) Johnsdøtrer - frå Fortun i Luster til Øksnes i Nordland - kvar vart det av dei og borni deira? - spreidde for «alle vinder»?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg har lenge hatt eit ønskje om å oppdatera huslydane til desse to søstrene frå Luster som kring 1860 flytte til Øksnes og gifte seg der.

 

No ser eg av FT1910 at borni deira stort sett har busett seg på heilt andre kantar av landet, men kanskje er det likevel mogeleg å komma på sporet etter dei fleste?

 

Manuskriptet mitt ser i dag slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar er dette manuskriptet erstatta av eit nytt i innlegg #14 nedanfor!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Paret finns omtalt under husmannsplassen "Raet" på gård nr. 42 - Hjellsand:

 

"Ole Jakobsen og Synnøve Jonsdtr (par 1868) fikk en plass der (min anmerkning: der = Raet) i 1875. Begge kom fra Indre Sogn først i storsildtida. Ei søster av Synnøve, Ragnhild Jonsdtr, kom også med, hun gifta seg med Jakob Dalset (se under Høydalen). Synnøve hadde med seg sønnen, Kristian. Han vokste opp hos henne og Ole, og dro som voksen til USA. Like etter at Synnøve kom nord, fikk hun ei datter med Nils Torbjørnsen mens hun tjente på Tunstad. Berntina Tomina Nilsdtr gifta seg på Klo, blei tidlig enke og kom til Skogsøya igjen, der hun gifta seg med Henrik Jentoft Lund Arntsen (par 1895). De bodde først på Tunstad, men kom til Hjellsand i 1896. Kort tid etter dro de ut av soknet, visstnok til Hadsel."

 

Ref. Gård og slekt i Øksnes Bind II, side 291

 

Videre står det på side 309 under Par 1868:

Ole Jakobsen (1837-1906), født i Lærdal/SF, foreldre Jakob Jakobsen Offerdal/Ingeborg Nilsdtr.

Synnøve Jonsdtr (1831-1897), født i Luster/SF, foreldre Jon Nilsson Fortun/Kristi Larsdtr.

De 2 første barna har du funnet både fødsel og død på. Ikke mer å nevne der.

På sønnen John Christian (1870-?) står det til USA.

Dødfødt barn i 1873.

 

Når det gjelder det andre paret blir det for omfattende å referere alle opplysningene som fremgår av bygdeboka. Legger en link til den slik at du kan lete selv.

Edited by Lars Østensen
Tillegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Gård og slekt i Øksnes. 2 - Høydalen, s. 308:

 

Jakob Olsen

Nordland fylke, Øksnes i Øksnes, Ministerialbok nr. 893A11 (1904-1914), Døde og begravede 1909, Side 157
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10051208062148.jpg
 

Ragnhild Olsen:

Nordland fylke, Øksnes i Øksnes, Ministerialbok nr. 893A11 (1904-1914), Døde og begravede 1909, Side 156
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10051208062147.jpg
 

 

Jakob Dalset - 1.jpg

Jakob Dalset - 2 .jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Jakob Olsen ble konfirmert i Øksnes i 1850 - nr. 11:

Nordland fylke, Øksnes, Langenes i Øksnes, Ministerialbok nr. 893A05 (1841-1858), Konfirmerte 1850, Side 112
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050419020501.jpg
 

Dåpen til Jakob - nr. 3:

Møre og Romsdal fylke, Rødven i Veøy, Klokkerbok nr. 548C01 (1818-1846), Fødte og døpte 1833, Side 50-51
Permanent bilde-ID: kb20070911620448
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620448
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-kb20070911620448.jpg 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 14 Synnøve Johnsen

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 893/L1338: Ministerialbok nr. 893A10, 1894-1903, s. 147
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070109350445

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 14  Anne Ragnhilde Nilssen

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 895/L1373: Ministerialbok nr. 895A08, 1905-1915, s. 167
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051020020160

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland
11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 3. Synneva Johnsdotter, f. i Luster 8.7.1831,

 

Synneva Johnsdotter flytte i 1863 til Øksnes der ho 16.4.1868 gifte seg med Ole Jacobson frå Vindedal i Lærdal, kjend som Ole Jacobsen.  Han var son av husmann Jacob Jacobson på Garden under Vindedal, opphavleg frå Mastrehaugen under Offerdalen i Årdal, og kona Ingeborg Nilsdotter frå Kuglehaugen under Offerdalen i Årdal, men f. i Lærdal 18.7.1837.  Ole flytte til Nordland i 1855.  Han var fiskar, og han og Synneva busette seg som strandsitjarar på ein plass

 

##### (kva for ein plass?)

 

under Hjelsand i Øksnes der

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – 1897!!)

 

Born:

 

a. Christian Nilsen, son av Synneva og husmann Nils Olson på Hammaren i Kinserdalen under Urnes i Hafslo (1836-1913), var f. i Luster 27.10.1858, men flytte med mor si til Øksnes og

 

     ##### (n. 1865/1875(Christian Olsen!) – lagnaden hans?)

 

b. Bertina Thomine Nilsen (1864-1898), dotter av Synneva og fiskar Nils Torbjørnson på Frøskeland i Hadsel (1840-1901), opphavleg strandsitjarson frå Kjempetuften, Solvorn i Hafslo (bnr. 7) (s.d.), voks opp hjå far sin og er omskriven under Solvorn.

c. Jacob Christian Olsen, f. i Øksnes 27.11.1867, d. i Øksnes 17.12.1867.

d. Ingeborg Christine Olsen, f. i Øksnes 6.1.1869, d. i Øksnes 14.2.1869.

e. John Christian Olsen, f. i Øksnes 14.8.1870,

 

     ##### (n. 1875 – lagnaden hans?)

John Christian Olsen ble konfirmert 27. juni 1886, nummer 13

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 893/L1337: Ministerialbok nr. 893A09, 1885-1893, s. 80
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070109350171

 

 

Han utvandret til Nord-Amerika sommeren 1892, nummer 173

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 893/L1337: Ministerialbok nr. 893A09, 1885-1893, s. 181
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070109350258

 

 

 

 

 

 

Edited by Sven Hjortland
Fjerne tomme linjer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Finn Reidar Olsen f. 12.09.1903  i Drammen utvandret til USA i 1923 fra Larvik.

https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=148896984&ref=acom

 

 

Nummer 143

 

SAKO, Bragernes kirkebøker, G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. 4, 1880-1911, s. 37
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060607020376

 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Ole Pedersen Dalseth flyttet fra Rødven i Veøy til Nordland med kone og to sønner, Peder, 6 år, og Jakob, 3 år - attest (jeg synes det står) 12.05.1836:

 

Møre og Romsdal fylke, Rødven i Veøy, Ministerialbok nr. 548A01 (1818-1846), Utflyttede 1828-1837, Side 552-553

https://media.digitalarkivet.no/kb20070904680441

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars, Grethe og Sven for spennande og informative innlegg, og takk ogso til Johan Borgos for direkte mail!

 

Eg har den siste timen eller meir sete med diverse kjelder frå Amerika og har identifisert dei to sønene hennar Synneva i Wisconsin og sidan i Washington, men har vanskar med opphavet til kona hans Christian.  Ho var fødd på Fåberg, men so var det desse gardsnamni då...?

 

Framleis står det mange hòl att, men her følgjer eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter fleire nye interessante opplysningar er dette manskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #17 nedanfor!

 

Eg takkar på ny for framifrå innsats for å komplettera denne huslyden og vonar på fleire «gullkorn»!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 12 og 13

Olea Petrikke Jakobsdatter og Ole Edvard Hellingsen flytter til Lyngdal i 1886

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 894/L1355: Ministerialbok nr. 894A01, 1885-1896, s. 96
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070109350606

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for siste innlegg!  Eg har oppdatert manuskriptet i innlegg #14 tilsvarande, men er elles ikkje i stand til å finna dette parfolket att nokon stad i FT1900 eller FT1910.  Kan dei ha utvandra til Amerika?

 

Sidan dette emnet er so pass omfattande, vil eg leggja spørsmåli kring opphavet til Agnetta Mathiasdotter frå Fåberg ut som eige tema...

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So har mellom anna Sven hjelpt meg løysa spørsmåli kring Agnetta Mathiasdotter frå Fåberg, og vil då gjerne få syna fram eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #14 ovanfor.  Når det gjeld eldste søsteri Synneva manglar no berre utvandringsåret til Christian Nilsson frå Øksnes...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 3. Synneva Johnsdotter, f. i Luster 8.7.1831,

Synneva Johnsdotter flytte i 1863 til Øksnes der ho 16.4.1868 gifte seg med Ole Jacobson frå Vindedal i Lærdal, kjend som Ole Jacobsen.  Han var son av husmann Jacob Jacobson på Garden under Vindedal, opphavleg frå Mastrehaugen under Offerdalen i Årdal, og kona Ingeborg Nilsdotter frå Kuglehaugen under Offerdalen i Årdal, men f. i Lærdal 18.7.1837.  Ole flytte til Nordland i 1855.  Han var fiskar, og han og Synneva busette seg som strandsitjarar på Raet under Hjelsand i Øksnes der Synneva d. som strandsitjarkone 2.12.1897.  Ole Jacobsen d. som enkjemann same staden 23.9.1906.  Dei fekk tre born i lag, og dessutan hadde Synneva to born frå før:

a. Christian Nilsen, kjend som Christ Nelson, son av Synneva og husmann Nils Olson på Hammaren i Kinserdalen under Urnes i Hafslo (1836-1913), var f. i Luster 27.10.1858, men flytte med mor si til Øksnes og utvandra derifrå til Amerika i

 

     ##### (year of his emigration?)

 

     Han gifte seg i Hayward, Sawyer Co., Wis. 16.5.1891 med Agnetta Mathiasdotter frå Hove nordre på Fåberg, i Amerika kjend som Nettie Nelson.  Ho var dotter av husmann og tømmermann Mathias Nilsson i Christopherstova under Hove nordre, opphavleg frå Ensrud under Hoven søndre, og kona Anna Arnesdotter frå Dalsengen øvre under Dal nedre og f. på Fåberg 11.9.1866, men utvandra til Amerika i 1885.  Christ var sagbruksarbeidar («lumber mill worker»), og han og Nettie budde i Hayward, Sawyer Co., Wis. der Christ miste livet ved eit ulukkeshende 18.1.1899.  Nettie dreiv sidan pensjonat («boarding house operator»), først i Hayward, Sawyer Co., Wis. og frå kring 1908 i South Bend, Pacific Co., Wash. der ho d. 26.10.1938.  Dei fekk seks born i lag.

b. Bertina Thomine Nilsen (1864-1898), dotter av Synneva og fiskar Nils Torbjørnson på Frøskeland i Hadsel (1840-1901), opphavleg strandsitjarson frå Kjempetuften, Solvorn i Hafslo (bnr. 7) (s.d.), voks opp hjå far sin og er omskriven under Solvorn.

c. Jacob Christian Olsen, f. i Øksnes 27.11.1867, d. i Øksnes 17.12.1867.

d. Ingeborg Christine Olsen, f. i Øksnes 6.1.1869, d. i Øksnes 14.2.1869.

e. John Christian Olsen, kjend som John C. Olson, f. i Øksnes 14.8.1870, utvandra til Amerika i 1892 og livnærte seg som sagbruksarbeidar («saw mill worker»), først i Hayward, Sawyer Co., Wis. og frå kring 1908 i South Bend, Pacific Co., Wash. der han d. ugift 21.4.1928.

~~~~~

 4. Ragnhild Johnsdotter, f. i Luster 27.5.1834,

Ragnhild Johnsdotter flytte òg i ung alder til Øksnes der ho 15.7.1861 gifte seg med Jacob Olson frå Jørland i Øksnes, kjend som Jacob Olsen.  Han var son av gardbrukar Ole Pederson på Jørland, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – ?gifte på Biri 25.9.1831?)

 

og kona Beret Jensdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. på Dalset i Veøy 24.3.1833.  Jacob var hustømmermann, og han og Ragnhild budde som husmannsfolk på Høydalen under Hjeldsand i Øksnes.  Ragnhild d. som husmannskone på Høydalen 4.6.1909, medan Jacob d. som husmann under Hjellsand 10.6.1909.  Dei fekk åtte born i lag, men Ragnhild hadde òg ei dotter frå før:

a. Josephine Christine Carlsdotter, dotter av Ragnhild og lensmann Carl Martin Bentson på Nermyre i Øksnes (1829-

 

     ##### (dødsåret hans? – var han ogso gardbrukar?)

 

     var f. i Øksnes 30.8.1860, men d. i Øksnes 3.5.1869.

b. Olea Petrikka Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 20.3.1862, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Olea gifte seg i Øksnes 1.8.1885 med Ole Edvard Jacobson Hellingsen frå Ramsjord i Lyngdal, f. i Lyngdal 8.2.1863.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1885: bakarmeister Langnes (Langnesværet?) – flytte 1886 til Lyngdal – sidan? – finn ikkje 1910!!)

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

c. Mathilde Berntine Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 21.2.1864, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     1940.  Mathilde gifte seg i Bø 27.12.,1882 med Johan Peder Nilssen

 

     ##### (frå Ullsfjord – del av Tromsø!?  (1856-1944) – lagnaden deira?)

 

d. Johan Carl Jacobson Olsen, f. i Øksnes 3.6.1866, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     1945. 

 

     ##### («til Oslo» – ?1910: Carl Johan Olsen, ugift skreddar i Larvik?? – lagnaden hans?)

 

e. Anna Ragnhilda Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 15.3.1868, d. som innerstkone på Elvenes i Sortland 25.11.1914.  Ho gifte seg i Sortland 15.10.1905 med enkjemannen Edvard Nikolai, kjend som Nikolai E. Nilsen, opphavleg frå Steiro i Sortland, Hadsel, f. i Sortland 20.5.1844.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans?)

 

     17.4.1930.  Nikolai var fiskar og gardsarbeidar, og han og Anna budde som innerstfolk på plassen Elvenes under Steiro i Sortland.  Dei fekk ikkje born i lag, men Nikolai hadde

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

     frå første ekteskapet sitt.

f. Josephine Kristine Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 1.6.1870, d. i Øksnes 7.12.1873.

g. Andreas Eliseus Jacobson Olsen, f. i Øksnes 5.12.1872,

 

     ##### (lagnaden hans? - «til Trondheim»)

 

h. Rikard Johan Jacobson Olsen, f. i Øksnes 5.11.1874, d. som smedmeister på Sama i Trondenes 10.3.1927. 

 

     ##### («til Harstad» – ?1910: Ricard Olaus Høidahl, gift steinarbeidar på Storhaugen/Personbarakken i Salangen? – lagnaden hans?)

 

i. Julius Jacobson Olsen, f. i Øksnes 22.6.1877,

 

     ##### («til Trondheim» – ?1910: Julius Olsen, gift snikkarsvein Nedre Storgate 36 i Drammen med kone Laura, f. Tjølling 26.8.1877 og to born Finn Reidar (1903) og Lilly Solveog (1905) – båe f. Drammen?? – lagnad?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

So vil eg gjerne endå ein gong få takka so mykje for framifrå hjelp med å komplettera dette manuskriptet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Kristian Olsen

Nummer 7:

 

Nordland fylke, Øksnes i Øksnes, Ministerialbok nr. 893A08 /1 (1878-1884), Utflyttede 1881, Side 280
Permanent bilde-ID: kb20070216620269
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070216620269
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070216620269.jpg
 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland
8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 

a. Josephine Christine Carlsdotter, dotter av Ragnhild og lensmann Carl Martin Bentson på Nermyre i Øksnes (1829-

 

     ##### (dødsåret hans? – var han ogso gardbrukar?)  

 

Kan det være denne? https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FDMP-RHX

http://person.ancestry.com/tree/106956257/person/190055832496/facts

 

Utvandret til Amerika i 1887: http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc=sIt2891&_phstart=successSource&usePUBJs=true&gss=angs-g&new=1&rank=1&msT=1&gsfn=carl&gsfn_x=0&gsln=bentzen&gsln_x=NP_NN_NS&MSAV=1&msbdy=1830&cp=0&catbucket=rstp&uidh=enc&pcat=ROOT_CATEGORY&h=9745446&recoff=8 10&dbid=7488&indiv=1&ml_rpos=2

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Ser han er døpt Carl Michael, nummer 9

 

Telemark fylke, Skien i Skien, Ministerialbok nr. 5 (1814-1843), Fødte og døpte 1831-1832, Side 51
Permanent bilde-ID: kb20061207040668
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061207040668
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061207040668.jpg
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vibeke Lund Åhling

Hvis den CMB som emigrerte var lensmann i Flakstad, var han hvis jeg husker rett gift to ganger, og hadde et barn u.e. under tiden i Flakstad òg.

(Det barnet f. i Brönnöy hos en tante, så står ikke i KB i Flakstad.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland
12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 

 4. Ragnhild Johnsdotter, f. i Luster 27.5.1834,

 

Ragnhild Johnsdotter flytte òg i ung alder til Øksnes der ho 15.7.1861 gifte seg med Jacob Olson frå Jørland i Øksnes, kjend som Jacob Olsen.  Han var son av gardbrukar Ole Pederson på Jørland, opphavleg frå

           ##### (opphavet hans? – ?gifte på Biri 25.9.1831?)

 

og kona Beret Jensdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

Kan det være Bertes mor som dør i 1816?

 

Oppland fylke, Toten, Biri og Vardal, Skiftekort (1657-1903), Skifteprotokollside, Side 16413
Permanent bilde-ID: sk11216091516413
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk11216091516413
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk11216091516413.jpg

 

Vielsen? 29. september

Oppland fylke, Biri, Snertingdal i Biri, Ministerialbok nr. 2 (1754-1789), Viede 1789, Side 348-349
Permanent bilde-ID: kb20070603680101
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603680101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603680101.jpg
 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Sven og Vibeke for dei siste innleggi om denne huslyden, som diverre er vorten «liggjande» utan merksemd.

 

Gjennom innlegg #18 har Sven 100% komplettert huslyden til Synneva Johnsdotter.

 

Elles har eg i mellomtidi motteke opplysningar om Ragnhild sin son Rikard i Harstad, og eg har identifisert yngste sonen Julius som snikkarsvein i Drammen, men framleis manglar eg ein del detaljar om fleire av borni til Ragnhild, som synest «gøyma seg» ganske so godt...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for dei to søstrene og huslydane deira:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 3. Synneva Johnsdotter, f. i Luster 8.7.1831,

Synneva Johnsdotter flytte i 1863 til Øksnes der ho 16.4.1868 gifte seg med Ole Jacobson frå Vindedal i Lærdal, kjend som Ole Jacobsen.  Han var son av husmann Jacob Jacobson på Garden under Vindedal, opphavleg frå Mastrehaugen under Offerdalen i Årdal, og kona Ingeborg Nilsdotter frå Kuglehaugen under Offerdalen i Årdal, men f. i Lærdal 18.7.1837.  Ole flytte til Nordland i 1855.  Han var fiskar, og han og Synneva busette seg som strandsitjarar på Raet under Hjelsand i Øksnes der Synneva d. som strandsitjarkone 2.12.1897.  Ole Jacobsen d. som enkjemann same staden 23.9.1906.  Dei fekk tre born i lag, og dessutan hadde Synneva to born frå før:

a. Christian Nilsen, kjend som Christ Nelson, son av Synneva og husmann Nils Olson på Hammaren i Kinserdalen under Urnes i Hafslo (1836-1913), var f. i Luster 27.10.1858, men flytte med mor si til Øksnes og utvandra derifrå til Amerika i 1881.  Han gifte seg i Hayward, Sawyer Co., Wis. 16.5.1891 med Agnetta Mathiasdotter frå Hove nordre på Fåberg, i Amerika kjend som Nettie Nelson.  Ho var dotter av husmann og tømmermann Mathias Nilsson i Christopherstova under Hove nordre, opphavleg frå Ensrud under Hoven søndre, og kona Anna Arnesdotter frå Dalsengen øvre under Dal nedre og f. på Fåberg 11.9.1866, men utvandra til Amerika i 1885.  Christ var sagbruksarbeidar («lumber mill worker»), og han og Nettie budde i Hayward, Sawyer Co., Wis. der Christ miste livet ved eit ulukkeshende 18.1.1899.  Nettie dreiv sidan pensjonat («boarding house operator»), først i Hayward, Sawyer Co., Wis. og frå kring 1908 i South Bend, Pacific Co., Wash. der ho d. 26.10.1938.  Dei fekk seks born i lag.

b. Bertina Thomine Nilsen (1864-1898), dotter av Synneva og fiskar Nils Torbjørnson på Frøskeland i Hadsel (1840-1901), opphavleg strandsitjarson frå Kjempetuften, Solvorn i Hafslo (bnr. 7) (s.d.), voks opp hjå far sin og er omskriven under Solvorn.

c. Jacob Christian Olsen, f. i Øksnes 27.11.1867, d. i Øksnes 17.12.1867.

d. Ingeborg Christine Olsen, f. i Øksnes 6.1.1869, d. i Øksnes 14.2.1869.

e. John Christian Olsen, kjend som John C. Olson, f. i Øksnes 14.8.1870, utvandra til Amerika i 1892 og livnærte seg som sagbruksarbeidar («saw mill worker»), først i Hayward, Sawyer Co., Wis. og frå kring 1908 i South Bend, Pacific Co., Wash. der han d. ugift 21.4.1928.

~~~~~

 4. Ragnhild Johnsdotter, f. i Luster 27.5.1834,

Ragnhild Johnsdotter flytte òg i ung alder til Øksnes der ho 15.7.1861 gifte seg med Jacob Olson frå Jørland i Øksnes, kjend som Jacob Olsen.  Han var son av gardbrukar Ole Pederson på Jørland, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – ?gifte på Biri 25.9.1831?)

 

og kona Beret Jensdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. på Dalset i Veøy 24.3.1833, men flytte i 1836 med foreldri til Øksnes.  Jacob var hustømmermann, og han og Ragnhild budde som husmannsfolk på Høydalen under Hjelsand i Øksnes.  Ragnhild d. som husmannskone på Høydalen 4.6.1909, medan Jacob d. som husmann under Hjelsand 10.6.1909.  Dei fekk åtte born i lag, men Ragnhild hadde òg ei dotter frå før:

a. Josephine Christine Carlsdotter, dotter av Ragnhild og gardbrukar og lensmann Carl Michael Bentson på Valle øvre i Flakstad (1829-1906), var f. i Øksnes 30.8.1860, men d. i Øksnes 3.5.1869.

b. Olea Petrikka Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 20.3.1862, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Olea gifte seg i Øksnes 1.8.1885 med Ole Edvard Jacobson Hellingsen frå Ramsjord i Lyngdal, f. i Lyngdal 8.2.1863.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1885: bakarmeister Langnes (Langnesværet?) – flytte 1886 til Lyngdal – sidan? – finn ikkje 1910!!)

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

c. Mathilde Berntine, kjend som Berntine Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 21.2.1864, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     1940.  Berntine gifte seg i Bø 27.12.1882 med Johan Peder Nilssen frå Strømsnes i Lyngen, f. i Karlsøy 25.3.1857.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     1944. 

 

     ##### (yrke og bustad?- 1900/1910: husmann og fiskar under Kylsund i Øksnes)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – minst 11 born!)

 

d. Johan Carl Jacobson Olsen, f. i Øksnes 3.6.1866, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     1945. 

 

     ##### («til Oslo» – ?1910: Carl Johan Olsen, ugift skreddar i Larvik?? – lagnaden hans?)

 

e. Anna Ragnhilda Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 15.3.1868, d. som innerstkone på Elvenes i Sortland 25.11.1914.  Ho gifte seg i Sortland 15.10.1905 med enkjemannen Edvard Nikolai, kjend som Nikolai E. Nilsen, opphavleg frå Steiro i Sortland, Hadsel, f. i Sortland 20.5.1844.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans?)

 

     17.4.1930.  Nikolai var fiskar og gardsarbeidar, og han og Anna budde som innerstfolk på plassen Elvenes under Steiro i Sortland.  Dei fekk ikkje born i lag, men Nikolai hadde

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

     frå første ekteskapet sitt.

f. Josephine Kristine Jacobsdotter Olsen, f. i Øksnes 1.6.1870, d. i Øksnes 7.12.1873.

g. Andreas Eliseus Jacobson Olsen, f. i Øksnes 5.12.1872,

 

     ##### (lagnaden hans? - «til Trondheim»)

 

h. Rikard Johan Jacobson Olsen, kjend som Rikard Høydahl, f. i Øksnes 5.11.1874, d. som smedmeistar på Sama i Harstad 10.3.1927.  Rikard var ved hundreårsskiftet jarnbanearbeidar på Ofotbanen, men gifte seg i Trondenes 28.12.1908 med Fredrikke Jørgine Johansdotter frå Arnøen i Trondenes, f. i Trondenes 26.3.1884.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – truleg Harstad!)

 

     11.1.1953.  Rikard Høydahl var ei tid steinarbeidar, og parfolket budde på Medby og Roligheten i Salangen, men flytte sidan til Sama i Harstad der Rikard var maskinarbeidar og smedmeistar.  Dei fekk

 

     ##### (talet på born? – minst tre:

            * Reidun Mary – f. Salangen 25.3.1909 – n. 1910

            * Birger Johan – f. Salangen 4.5.1911

            * Karl Fredrik – f. Harstad 20.1.1918 – d. Harstad 9.2.1918)

 

i. Julius Jacobson Olsen, f. i Øksnes 22.6.1877, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Julius flytte visstnok først til Trondheim, men snart vidare til Bragernes i Drammen der han 21.12.1902 gifte seg med Laura Marie Pedersen frå Gloppe i Tjølling, f. i Tjølling 26.8.1877.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Julius var snikkar, og han og Laura vart buande i Drammen

 

     ##### (budde der som snikkarsvein i 1910 – sidan??)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Finn Reidar, f. Drammen 12.9.1903 – n. 1910

            * Lilly Solveig, f. Drammen 26.8.1905 – n. 1910)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Når det gjeld opphavet til Jacob Olson, mann til Ragnhild, og ogso om dotteri c. Mathilde Berntine og mann hennar, reknar eg med at Øksnes-bøkene vil ha ein del opplysningar der, medan Sortland-bøkene vil kunna svara på spørsmåli om e. Anna Ragnhilda sin mann Nikolai?  Men desse bøkene har eg diverre ikkje tilgang til herifrå Tyskland...

 

Eg takkar nok ein gong for framifrå bistand med denne huslyden og vonar på fleire «gullkanta» innlegg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg tillet meg i dag å henta fram att dette emnet som har lege «i dvale» sidan først i mai med von om at nokon kan hjelpa meg fylla detaljar om biografien til Ragnhild Johnsdotter, jmf. innlegg #23.

 

Som nemnt i innlegg #23, reknar eg med at bygdebøkene for Øksnes og Sortland vil ha svar på nokre av spørsmåli, men eg har ingen tilgang til desse herifrå Tyskland.  Elles ser det ut til å vera forgreiningar til Lyngdal, Trondheim, Larvik og Drammen...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips som kan syta for komplettering av denne biografien og lever framleis i voni om at noko kan gjerast...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp

Her er det som står om Jacob Olsen og foreldrene hans under Jørland (gnr. 85) i "Gård og slekt i Øksnes", bind 1, side 135 og 139:

 

Dalset1.jpg.a8c2a63127012be8dd69fa179774dd95.jpg

Dalset2.jpg.06e1e09a26654d9b1a60cb05682adb03.jpg

Dalset3.jpg.23fc74e710abebfe56f8be73e40ef18e.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.