Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Johannes Gjertsen - fødd i Luster 1832 - fiskar via Nordland - Måsøy - Kåfjord til Ankenes (Narvik) - gift med Maren Christine Holm, baptist frå Tromsø - huslyden deira?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne utfordringi gjeld lagnaden til Johannes Gjertson, fødd på Flahammar i Luster 4.5.1832, som berre 17 år gamal fór som fiskar til Nord-Noreg.  Han gifte seg i Måsøy i 1875 med ei enkje som var baptist, og eg har hatt store vanskar med å skaffa oversyn over denne huslyden.  Det synest å mangla fleire born, og av dei eg har finne, er det berre ein son (Kastor Gjertsen i Tromsø), som eg har greidd å følgja vidare levetidi ut...

 

Her er Johannes i ulike folketeljingar:

 

1865: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038411001506

 

1875 (står som ugift, men var gift!!): https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052461002830

 

1900: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037534006854

 

1910: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036932002067

 

Her følgjer so eit manuskript basert på desse folketeljingane og ymse kyrkjebokoppslag m.m.:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye fine opplysningar er dette manuskriptet i kveld erstatta av eit nytt i innlegg #8 nedanfor!

 

Eg har òg vanskar med opphavet og lagnaden til første mann hennar Maren Holm.  Kan henda var ogso han baptist?

 

Eg vil setja stor pris på alle tilleggsopplysningar som kan finnast om denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Fra MH

ambro.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 3 Elise 

 

Nordland fylke, Ankenes i Ofoten, Ministerialbok nr. 866A02 (1894-1906), Døde og begravede 1904, Side 186
Permanent bilde-ID: kb20050810011110
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050810011110
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050810011110.jpg
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 12 Johannes Gjertsen

 

Nordland fylke, Ankenes i Ofoten, Ministerialbok nr. 866A03 (1902-1926), Døde og begravede 1919, Side 31
Permanent bilde-ID: kb20050810011189
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050810011189
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050810011189.jpg
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg er nok ein gong ganske so mållaus og imponert over alt som du Sven har finne om denne huslyden på so kort tid!  Hjarteleg takk til deg!!

 

Eg har no sete i fleire timar for å sortera dei opplysningane som er komne, og eg har òg grave fram ein del detaljar på eigi hand.  Framleis er det mange hòl, og kanskje særleg er problematikken kring første ekteskapet mellom Maren Chrikstine Holm og Christian Andreasson (Løb?) og borni deira eit vanskeleg punkt!  Biografien om bakar Holm nemner i alt ni søsken, og Johannes og Oline er store «mysteriar»...

 

Borni i andre ekteskapet har me betre oversyn over, sjølv om eg framleis ikkje kan sjå noko til Konstanse i Amerika eller broren Adolf.  Eg fann vigsli til Charlotte, som tydeleg flytte til Salangen i Troms, medan Marie og Kastor vel òg bør kunne sporast, ogso dei i Troms?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Gjertson (Fladhammer), f. i Luster 4.5.1832,

Johannes Gjertson flytte i 1849 til Nordland, men gifte seg i Måsøy i Finnmark 27.3.1875 med enkja Maren Christine Ambrosiusdotter f. Holm, opphavleg frå Kristiansund.  Ho var dotter av skipsbyggmeistar Ambrosius Henrikson Holm i Tromsø, opphavleg frå Kristiansund, og kona Margrethe Olise Knutsdotter Hoseth, òg frå Kristiansund og f. i Kristiansund 12.5.1848.  Maren voks opp i Tromsø, men gifte seg første gongen i Måsøy 5.9.1868 med Christian Manasses Andreasson frå Lande i Bindalen. 

 

##### (er han verkeleg oppvaksen der? – hadde han ættenamnet Løb?? – konfirmasjonen 1852 seier fødd Lande, men opphald Solfjord: https://media.digitalarkivet.no/view/2537/108

 

Han var son av

 

##### (yrkestitel? – kalla innerst på Hongbarstad i Bindalen 1837!)

 

Andreas Olson på Lande, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – vigsli i Bindalen 17.7.1835, han 60 og ho 37: https://media.digitalarkivet.no/view/16499/104

 

og andre kona Beret Marie Fredriksdotter frå Lande og f. i Bindalen 12.3.1837.  Christian var fiskar, og han og Maren budde på Ingøy i Måsøy der Christian d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – finn ikkje dødsfallet hans i Måsøy 1869-1875!)

 

Johannes Gjertson var òg fiskar og budde på 1860-talet i Gamvik i Tana, men i 1875 vart han verksarbeidar i Kåfjord, Alta for so igjen å livnæra seg som fiskar etter han kring 1880

 

##### (flytteåret til Ankenes??)

 

med huslyden flytte til Ankenes, Ofoten.  Dei budde i mange år som strandsitjsrar på Berget i Ankenes

 

##### (kvar er det? – gnr. 4, bnr. 14 både i 1900 og i 1910!)

 

der Maren d. 3.3.1904.  Johannes Gjertsen d. som enkjemann i Ankenes 14.2.1919.  Born:

 

##### (kan ha vore fleire enn desse?? – mori var baptist!!)

 

a. Ambrosius Amandus Christianson Løb, kjend som Ambrosius Holm, f. i Måsøy 6.2.1869, d. på Løken i Meldal 11.7.1942. 

 

     ##### (gravstøtta syner f. 2.2.1868 og d. 14.11.1942)

 

     Ambrosius gifte seg i Meldal 28.12.1894 med Ingeborg Serine, kjend som Serina Olsdotter Fredagsvik frå ein plass

 

     ##### (kva for ein plass?)

 

     under Fredagsvik på Frøya, f. på Frøya 30.12.1873.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Meldal)

 

     25.10.1942.  Ambrosius var bakar, og han og Ingeborg busette seg på

 

     ##### (1900 Vikan i Frøya – 1910 Overøien i Meldal!)

 

     Dei fekk ni born i lag.

 

     ##### (born inkl.:

            * Karl Olai, f. Meldal 11.5.1895 – n. 1900

            * Paul Marius, f. Meldal 12.4.1898 – 12.7.1897? – n. 1900/1910

            * Emma Amalie, f. Soknedal 23.5.1900 – n. 1900/1910

            * Aagot Pauline, f. Soknedal 20.11.1902 – n. 1910

            * Ingebjørg Sofie, f. Meldal 2.3.1905 – n. 1910

            * Maren Elise, f. Meldal 26.4.1908 – n. 1910)

 

b. Elise Margrethe Christiansdotter (Løb), f. i Måsøy

 

     ##### (fødselsdatoen hennar? – finn ikkje døypt i Måsøy!)

 

     1870, var sjukleg og d. ugift i Ankenes 12.3.1904.

c. Johannes

 

     ##### (ættenamn? – kalla Gjertsen i 1875)

 

     f. Kristiansund

 

     ##### (fødselsdatoen hans? – finn ikkje døypt i Kristiansund!!)

 

     1872,

 

     ##### (n. 1875 – seinare lagnad?)

 

d. Oline

 

     ##### (f. 1874? – opplysningar??)

 

e. Chastor Kristian, kjend som Kastor Johannesson Gjertsen, f. i Kåfjord, Alta 27.3.1876, d. som sjømann i Tromsø 10.2.1936.  Kastor gifte seg i Tromsø 23.12.1898 med Odine Alida Bertholda Carlsdotter Vilhelmsen frå Tromsø, f. i Tromsø 23.10.1878.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Tromsø)

 

     23.2.1958. 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1910: sjømann Tromsø – sidan?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Karl Johan Gjertsen, f. i Tromsø 18.1.1899 - n. 1910

            * Elise Gjertsen, f. i Ankenes, døypt Bardu sokn i Målselv 26.10.1902

            * Vilmar Gjertsen, f. i Tromsø 5.6.1905 – n. 1910

            * Elfrida Joakime Bernharda Gjertsen, f. 1906, gravl. Tromsø 25.2.1908

            * Kristian Odin Andreas Gjertsen, f. 1909, gravlagd Tromsø 21,9,1910

            * Margareth (May), f. 22.5.1917 – gift med Julius Gundersen)

 

f. Adolf Milde Johannesson Gjertsen, f. i Narvik, Ankenes 1.4.1882,

 

     ##### (første barnet i denne huslyden som eg finn konfirmert i Ankenes – 1896! – n. 1900 som dagarbeidar – n. 1910 som fiskar – seinare lagnad?)

 

g. Marie Kristine Holm Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 8.7.1884, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     1965.  Ho gifte seg første gongen i Ankenes 21.7.1901

 

     ##### (NB: vigsli er òg innført 20.10.1901!)

 

     med Helmer Kristian Abrahamsen frå Vannmoen i Ankenes, f. i Ankenes 23.6.1880.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – Bodø 1912? – var 1910 på Rønvik asyl!)

 

     Helmer var fiskar, og han og Marie budde i Ankenes.  Marie gifte seg so att

 

     ##### (dato og stad for andre vigsli hennar?)

 

     med

 

     ##### (K. Kristiansen – d. i Gryllefjord, Troms – oppl.?)

 

     ##### (yrke og bustad?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Marvin Jentoft Fredrik Abrahamsen, f. Ankenes 5.10.1904 – n. 1910

            * Konrad Johan Daniel Abrahamsen, f. Ankenes 1907

            * Synnøve Abrahamsen)

 

h. Charlotte Gurine Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 11.7.1886, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Charlotte gifte seg i Ankenes 29.11.1908 med Nikolai Konrad Kristiansen frå Ytregaard i Salangen, f. i Salangen 3.9.1884.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1908: fiskar Salangen – 1910: fiskar og bergverksarbeidar på Ytregaard i Salangen – sidan??)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – 1910 nemner ei pleiedotter Laura Hegmann, f. Salangen 14.12.1908)

 

i. Konstanse Johanna Rut Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 29.7.1890,

 

     ##### (n. 1900 – konf. Ankenes 1904 – utvandra 1907 frå Narvik til New York! – seinare lagnad?)

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand for å komplettera denne huslyden og vonar på fleire «gullkanta» opplysningar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette emnet, som har lege i «dvale» sidan tidleg i mars.

 

Eg har i mellomtidi fått ein del nye opplysningar om døtrene Marie og Charlotte Gjertsen, som kanskje gjer det mogeleg å følgja dei vidare?

 

Elles hadde det vore «kjempe» om nokon greidde å finna ut av første ekteskapet til Maren Holm og borni frå dette ekteskapet?  Og den eldre delen av biografien til Johannes og Maren er jo ogso litt «uklar»...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Gjertson (Fladhammer), f. i Luster 4.5.1832,

Johannes Gjertson flytte i 1849 til Nordland, men gifte seg i Måsøy i Finnmark 27.3.1875 med enkja Maren Christine Ambrosiusdotter f. Holm, opphavleg frå Kristiansund.  Ho var dotter av skipsbyggmeistar Ambrosius Henrikson Holm i Tromsø, opphavleg frå Kristiansund, og kona Margrethe Olise Knutsdotter Hoseth, òg frå Kristiansund og f. i Kristiansund 12.5.1848.  Maren voks opp i Tromsø, men gifte seg første gongen i Måsøy 5.9.1868 med Christian Manasses Andreasson frå Lande i Bindalen. 

 

##### (er han verkeleg oppvaksen der? – hadde han ættenamnet Løb?? – konfirmasjonen 1852 seier fødd Lande, men opphald Solfjord: https://media.digitalarkivet.no/view/2537/108

 

Han var son av

 

##### (yrkestitel? – kalla innerst på Hongbarstad i Bindalen 1837!)

 

Andreas Olson på Lande, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – vigsli i Bindalen 17.7.1835, han 60 og ho 37: https://media.digitalarkivet.no/view/16499/104

 

og andre kona Beret Marie Fredriksdotter frå Lande og f. i Bindalen 12.3.1837.  Christian var fiskar, og han og Maren budde på Ingøy i Måsøy der Christian d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – finn ikkje dødsfallet hans i Måsøy 1869-1875!)

 

Johannes Gjertson var òg fiskar og budde på 1860-talet i Gamvik i Tana, men i 1875 vart han verksarbeidar i Kåfjord, Alta for so igjen å livnæra seg som fiskar etter han kring 1880

 

##### (flytteåret til Ankenes??)

 

med huslyden flytte til Ankenes, Ofoten.  Dei budde i mange år som strandsitjarar på Berget i Ankenes

 

##### (kvar er det? – gnr. 4, bnr. 14 både i 1900 og i 1910!)

 

der Maren d. 3.3.1904.  Johannes Gjertsen d. som enkjemann i Ankenes 14.2.1919.  Born:

 

##### (kan ha vore fleire enn desse?? – mori var baptist!!)

 

a. Ambrosius Amandus Christianson Løb, kjend som Ambrosius Holm, f. i Måsøy 6.2.1869, d. på Løken i Meldal 11.7.1942. 

 

     ##### (gravstøtta syner f. 2.2.1868 og d. 14.11.1942)

 

     Ambrosius gifte seg i Meldal 28.12.1894 med Ingeborg Serine, kjend som Serina Olsdotter Fredagsvik frå ein plass

 

     ##### (kva for ein plass?)

 

     under Fredagsvik på Frøya, f. på Frøya 30.12.1873.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Meldal)

 

     25.10.1942.  Ambrosius var bakar, og han og Ingeborg busette seg på

 

     ##### (1900 Vikan i Frøya – 1910 Overøien i Meldal!)

 

     Dei fekk ni born i lag.

 

     ##### (born inkl.:

            * Karl Olai, f. Meldal 11.5.1895 – n. 1900

            * Paul Marius, f. Meldal 12.4.1898 – 12.7.1897? – n. 1900/1910

            * Emma Amalie, f. Soknedal 23.5.1900 – n. 1900/1910

            * Aagot Pauline, f. Soknedal 20.11.1902 – n. 1910

            * Ingebjørg Sofie, f. Meldal 2.3.1905 – n. 1910

            * Maren Elise, f. Meldal 26.4.1908 – n. 1910)

 

b. Elise Margrethe Christiansdotter (Løb), f. i Måsøy

 

     ##### (fødselsdatoen hennar? – finn ikkje døypt i Måsøy!)

 

     1870, var sjukleg og d. ugift i Ankenes 12.3.1904.

c. Johannes

 

     ##### (ættenamn? – kalla Gjertsen i 1875)

 

     f. Kristiansund

 

     ##### (fødselsdatoen hans? – finn ikkje døypt i Kristiansund!!)

 

     1872,

 

     ##### (n. 1875 – seinare lagnad?)

 

d. Oline

 

     ##### (f. 1874? – opplysningar??)

 

e. Chastor Kristian, kjend som Kastor Johannesson Gjertsen, f. i Kåfjord, Alta 27.3.1876, d. som sjømann i Tromsø 10.2.1936.  Kastor gifte seg i Tromsø 23.12.1898 med Odine Alida Bertholda Carlsdotter Vilhelmsen frå Tromsø, f. i Tromsø 23.10.1878.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Tromsø)

 

     23.2.1958. 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1910: sjømann Tromsø – sidan?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Karl Johan Gjertsen, f. i Tromsø 18.1.1899 - n. 1910

            * Elise Gjertsen, f. i Ankenes, døypt Bardu sokn i Målselv 26.10.1902 – gift med Arne Reidar Dahlberg, Bardu

            * Vilmar Gjertsen, f. i Tromsø 5.6.1905 – n. 1910

            * Elfrida Joakime Bernharda Gjertsen, f. 1906, gravl. Tromsø 25.2.1908

            * Kristian Odin Andreas Gjertsen, f. 1909, gravlagd Tromsø 21,9,1910

            * Margareth (May), f. 22.5.1917 – gift med Julius Gundersen)

 

f. Adolf Milde Johannesson Gjertsen, f. i Narvik, Ankenes 1.4.1882,

 

     ##### (første barnet i denne huslyden som eg finn konfirmert i Ankenes – 1896! – n. 1900 som dagarbeidar – n. 1910 som fiskar – forlovar for Marie 1912 – seinare lagnad?)

 

g. Marie Kristine Holm Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 8.7.1884, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – Narvik?)

 

     1965.  Ho gifte seg første gongen i Ankenes 21.7.1901

 

     ##### (NB: vigsli er òg innført 20.10.1901! – kva dato er «rett»?)

 

     med Helmer Kristian Abrahamsen frå Vannmoen i Ankenes, f. i Ankenes 23.6.1880.  Han d. på sjukeheimen på Rønvik i Bodø 7.8.1912.  Helmer var fiskar, og han og Marie budde i Ankenes.  Marie gifte seg so 5.12.1912 att i Narvik med enkjemannen Søren Jakob Ingvald Kristensen frå Ballesvik i Torsken, f. i Torsken 1.2.1871.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – Narvik?)

 

     Søren var fiskehandlar, og han og Marie budde i Gryllefjord i Torsken til dei i 1927 busette seg i Narvik. 

 

     ##### (yrke i Narvik?)

 

     Marie fekk i alt fem born, tre frå første ekteskapet og to frå det andre.

 

     ##### (borni:

            * Hjalmar Antonius Egil Abrahamsen, f. Ankenes 19.8.1902 – d. Ankenes 29.6.1903

            * Marvin Jentoft Ferdinand Abrahamsen, f. Ankenes 5.10.1904 – d. 30.4.1972 – gift med Ragna Elvine Chruickshank – bus. Gryllefjord, Torsken – minst seks born

            * Konrad Johan Daniel Abrahamsen, f. Ankenes 9.1.1907

            * Johan Karlot Jentoft Kristensen, f. Torsken 5.11.1918

            * Synnøve Marie Kristine Kristensen, f. Torsken 29.9.1921)

 

h. Charlotte Gurine Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 11.7.1886, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Charlotte gifte seg i Ankenes 29.11.1908 med Nikolai Konrad Kristiansen frå Skårvik i Salangen, f. i Salangen 3.9.1884.  Han d. som fiskar og arbeidar på Demma i Salangen 11.11.1915.  Nikolai var fiskar og bergverksarbeidar, men han og Charlotte budde som husmannsfolk på plassen Demma under Yttergård i Salangen.

 

     ##### (Charlotte kan henda attgift?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – 1910 nemner berre ei pleiedotter Laura Olianna Hegmann, f. Salangen 14.12.1908 – gift 16.8.1929 med Jentoft Johan Norman Jensen frå Lavangen – budde i Jektvik i Ibestad og fekk ti born!)

 

i. Konstanse Johanna Rut Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 29.7.1890,

 

     ##### (n. 1900 – konf. Ankenes 1904 – utvandra 1907 frå Narvik til New York! – seinare lagnad?)

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar nok ein gong for framifrå bistand til å kartleggja denne huslyden og lever i voni om at eitt og anna «gullkorn» kan dala ned....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 4

 

SATØ, Måsøy sokneprestkontor, H/Ha/L0003kirke: Ministerialbok nr. 3, 1866-1877, s. 128
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070108320569

 

EDIT: Se du hadde funnet dette allerede...

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

????

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1645
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303382.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1646
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303384.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1647
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303386.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1648
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303388.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1649
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303390.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1650
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303392.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1651
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303394.jpg
 

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1652
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303396.jpg
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
På 7.3.2017 den 22.40, Lars E. Øyane skrev:

Han var son av

 

 

 

##### (yrkestitel? – kalla innerst på Hongbarstad i Bindalen 1837!)

 

 

 

Andreas Olson på Lande, opphavleg frå

 

 

 

##### (opphavet hans? – vigsli i Bindalen 17.7.1835, han 60 og ho 37: https://media.digitalarkivet.no/view/16499/104

 

 

 

 

Finner disse konfirmasjonene i Vassås sokn i Bindal - far: Andreas Olsen Hogbarstad:

 

Enok Johan - konfirmert 1823

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000001732865

 

Ingeborg Marie, konfirmert 1830

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000001733182

 

Mor til barna er Gunhild Ingebrigtsdatter. 

 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWML-TXW

 

Name:    Andreas Olsen 
Spouse's Name:    Gunild Chatrina Ingebrigtsdr  
Event Date:    14 Oct 1804
Event Place:    , Vassaas, Nordland, Norway

 

Nordland fylke, Vassås i Brønnøy, Bindal, Ministerialbok nr. 810A03 (1785-1816), Kronologisk liste 1804
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-kb20071002630622.jpg 
 

Enok Johan, 1807

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N476-GQG

 

Ingeborg Maria, 1816

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH6F-VVW

 

Andreas Olsen i 1801?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058467005531

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
22 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

d. Oline

 

 

 

     ##### (f. 1874? – opplysningar??)

 

Hvor har du Oline fra? Hun er ikke nevnt i f.t. 1875 - så vidt jeg kan se....!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Nr. 22

Nordland fylke, Ankenes i Ofoten, Ministerialbok nr. 866A01 (1879-1893), Konfirmerte 1891, Side 251
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-kb20070213620719.jpg 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
23 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Adolf Milde Johannesson Gjertsen, f. i Narvik, Ankenes 1.4.1882,

 

 

 

     ##### (første barnet i denne huslyden som eg finn konfirmert i Ankenes – 1896! – n. 1900 som dagarbeidar – n. 1910 som fiskar – forlovar for Marie 1912 – seinare lagnad?)

 

Finner dette på geni:

https://www.geni.com/people/Adolf-Gjertsen/5113666938230064208

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for mange nye interessante innlegg!

 

Det er heilt klart at det ikkje skal vera noki enkel sak å «reinska opp i» denne huslyden, men nokre nye element er komne til, som eg trur det er viktig å vera merksam på:

 

** Opphavet til Andreas Olson på Lande i Bindalen skal tydelegvis ikkje vera so enkelt å finna.  Det er sikkert han som i 1801 tente på Øksningen i Brønnøy, 27 år gamal, men kvar kom ifrå?  Finst det kan henda ei bygdebok for Bindalen som kan ha svaret?

 

** Det synest ganske so klart, særleg etter at du Grethe fann huslyden til Johannes Gjertsen i FT1891, at det ikkje var fleire born mellom Kastor (1876) og Adolf (1882) - i alle fall ingen som voks opp!  Dette har ogso konfirmantlistene i Ankenes synt oss før...

 

** Når det gjeld borni frå første ekteskapet, har heller ikkje eg sett Oline (1874) i noki folketeljing.  Eg meiner eg vart tipsa om ho på ein eller annan side (Geni?) som omtalte ætti til Ambrosius Holm, men om det har vore ei Olina i denne huslyden, so må ho vera død i ung alder, ELLER bortsett kort etter fødsli, slik Ambrosius vart...  Endå merkelegare er det med sonen Johannes, fødd i Kristiansund i 1872, som vert nemnd i 1875, men som elles er heilt ukjend!!

 

** Den sjuke dotteri fødd på Ingøy i Måsøy i 1870, men som i alle fall ikkje eg greier finna i noki kyrkjebok, har fleire namn...; i 1875 heiter ho Lise Margrethe, i 1891 heiter ho Lisa Amalie, i 1900 heiter ho kort Elise Løb, medan ho ved gravferdi i 1904 er omtalt som Elise Kristiansdotter!  Kva heitte ho verkeleg?  Kan det finnast protokollar frå Fattigvesenet i Ankenes (Narvik) som har fleire detaljar?

 

** Det var interessant å sjå kommentaren i innlegg #15 om at Adolf Gjertsen skulle vera avliden på eit sanatorium i Tromsø i 1925.  Eg har no søkt igjennom dødsfallsprotokollane frå Tromsø for 1925, men finn han ikkje...!  Låg kan henda sanatoriet i eit anna prestegjeld?

 

** Elles er kveldens gode nyhende at Charlotte er attfunni i Lenvik som attgift i Tromsøysundet 6.11.1919 med gardbrukar Henrik Agersborg Pedersen, fødd i Bjarkøy 21.8.1864: https://media.digitalarkivet.no/view/5391/180  So då let det seg kanskje gjera å finna lagnaden hennar?   Kanskje ho til og med hadde born i Lenvik?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden og vonar no verkeleg at nye «gullkorn» etter kvart vil dala ned...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

https://www.geni.com/people/Charlotte-Gjertsen/5113673947810045137

 

"About Charlotte Gjertsen

Charlotte hadde ingen barn. Hun bodde på Finnsnes.". 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Det ser ellers ut som det er fra MyHeritage at du har Oline Løb Andreassen Holm fra (#4). Jeg kan ikke se at Oline er nevnt på tilsvarende oversikt på geni.:

https://www.geni.com/people/Ambrosius-Amandus-Holm/5113602228800033902

_______________________________________________________________________________________________________________

Bodde som barn på husmannsplassen Haugen under gården Fladhammer i Hafslo prestegjeld i Luster i Sogn. Han var nest yngst i en søskenflokk på åtte, og den eneste gutten. Flere av søstrene døde som småbarn, bare fire av dem vokste opp. Han fikk også en yngre søster som døde to år gammel. Moren døde da Johannes var 7 år, faren døde året etter, slik at han sto foreldreløs 8 år gammel. I 1849 dro han til Nordland, 17 år gammel, i følge bygdebok for Luster. Han drømte sikkert om å reise til Amerika, slik søsteren Britha - og mange andre sambygdinger fra Luster - gjorde, men han hadde neppe penger til billetten, og reiste isteden til Nord-Norge. Der var i alle fall fisken en fri ressurs, og det var vekst i fiskeeksporten på denne tiden. I 1865 treffer vi ham igjen i folketellingen for Gamvik i Finnmark. Ti år seinere er han i Måsøy, og der treffer han sannsynligvis den 16 år yngre enken Maren Christine Holm som han gifter seg med.

 

De flytter til Kåfjord kopperverk der deres eldste sønn Kristian ble født; han var oppkalt etter Marens første ektemann; Christian Ananias Andreassen Løb. (kursiv GF). ".

Kan det være Kastor Kristian som menes her? Han var ikke eldste sønn i så fall....! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen

Henrik Agersborg Pedersen gift 1. gang 1891 med Else Johanna Benjaminsdatter (født 26.01.1870, også fra Bjarkøy). Fem barn nevnt. Kilde: Bjarkøy bygdebok b 2 s 94.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
På 27.4.2017 den 21.40, Lars E. Øyane skrev:

Johannes Gjertson flytte i 1849 til Nordland, men gifte seg i Måsøy i Finnmark 27.3.1875 med enkja Maren Christine Ambrosiusdotter f. Holm, opphavleg frå Kristiansund. 

 

Jeg har bare et par korrigeringer: Vielsen mellom Johannes og Maren var 27.5.1875. Det er litt slurvete skrevet i klokkerboken, men i ministerialboken er det ganske tydelig: https://media.digitalarkivet.no/view/6777/121

 

Ved vielsene i 1868 og 1875 står det videre at Maren tilhører "Vennernes Samfund". Hun var altså kveker, ikke baptist. Det er mulig det er derfor det er så vanskelig å finne de første barna? Kvekerne døper jo vanligvis ikke barna.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Ved dåpen til Adolf MIlde står det i merknadsfeltet at moren er baptist:

 

Nordland fylke, Ankenes i Ofoten, Ministerialbok nr. 866A01 (1879-1893), Fødte og døpte 1882, Side 18
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070213620586.jpg
 

Men ved dåpen til Ambrosius Amandus står det at moren tilhører "Vennernes Samfund":

Finnmark fylke, Måsøy i Måsøy, Ministerialbok nr. 3 (1866-1877), Fødte og døpte 1869, Side 20
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070108320486.jpg
 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe, Tore og Lars W. for nye spennande innlegg!

 

Vigselsdatoen i 1875 er retta opp!

 

Når det gjeld trussamfunnet til Holm-ætti, meiner eg at eg òg andre stadar har sett «baptist» nemnt, kanskje det var hjå foreldri hennar?  Kan dei ha skift frå baptist-samfunnet til kvekar-samfunnet undervegs?

 

Når det gjeld Henrik Agersborg Pederson, ser eg at han i 1875 var gardbrukarson på Heløy i Sand prestegjeld, Bjarkøy: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052446000285

 

I 1900 er Henrik hamnearbeidar og gift med fire born, busett Heløy i Bjarkøy: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037549000863

 

I 1910 er Henrik enkjemann, hustømmermann, med to søner i Tromsø: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036945008366

 

Elles står lagnaden til yngstebarnet Konstance i Amerika framleis òpen som ei stor utfordring.  Eg har søkt, men finn ingen som høver...

 

Eg gløymde forresten å spørja deg, Grethe, kvar i Ankenes var det at Johannes Gjertsen budde i FT1891 (jmf. innlegg #11)?  Eg finn ikkje hovudsida...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Johannes Gjertson (Fladhammer), f. i Luster 4.5.1832,

Johannes Gjertson flytte i 1849 til Nordland, men gifte seg i Måsøy i Finnmark 27.5.1875 med enkja Maren Christine Ambrosiusdotter f. Holm, opphavleg frå Kristiansund.  Ho var dotter av skipsbyggmeistar Ambrosius Henrikson Holm i Tromsø, opphavleg frå Kristiansund, og kona Margrethe Olise Knutsdotter Hoseth, òg frå Kristiansund og f. i Kristiansund 12.5.1848.  Maren voks opp i Tromsø, men gifte seg første gongen i Måsøy 5.9.1868 med Christian Manasses Andreasson frå Lande i Bindalen. 

 

##### (er han verkeleg oppvaksen der? – hadde han ættenamnet Løb?? – konfirmasjonen 1852 seier fødd Lande, men opphald Solfjord: https://media.digitalarkivet.no/view/2537/108

 

Han var son av

 

##### (yrkestitel? – kalla innerst på Hongbarstad i Bindalen 1837!)

 

Andreas Olson på Lande, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – vigde i Bindalen 17.7.1835 – han 60 år)

 

og andre kona Beret Marie Fredriksdotter frå Lande og f. i Bindalen 12.3.1837.  Christian var fiskar, og han og Maren budde på Ingøy i Måsøy der Christian d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – finn ikkje dødsfallet hans i Måsøy 1869-1875!)

 

Johannes Gjertson var òg fiskar og budde på 1860-talet i Gamvik i Tana, men i 1875 vart han kopparverksarbeidar i Kåfjord, Alta for so igjen å livnæra seg som fiskar etter han kring 1880

 

##### (flytteåret til Ankenes??)

 

med huslyden flytte til Ankenes, Ofoten.  Dei busette seg som strandsitjarar på Berget i Ankenes der Maren d. 3.3.1904.  Johannes Gjertsen d. som enkjemann i Ankenes 14.2.1919.  Born:

 

##### (kan ha vore fleire enn desse?? – mori var kveker!!)

 

a. Ambrosius Amandus Christianson Løb, kjend som Ambrosius Holm, f. i Måsøy 6.2.1869, d. på Løken i Meldal 11.7.1942. 

 

     ##### (gravstøtta syner f. 2.2.1868 og d. 14.11.1942)

 

     Ambrosius gifte seg i Meldal 28.12.1894 med Ingeborg Serine, kjend som Serina Olsdotter Fredagsvik frå ein plass

 

     ##### (kva for ein plass?)

 

     under Fredagsvik på Frøya, f. på Frøya 30.12.1873.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Meldal)

 

     25.10.1942.  Ambrosius var bakar, og han og Ingeborg busette seg på

 

     ##### (1900 Vikan i Frøya – 1910 Overøien i Meldal!)

 

     Dei fekk ni born i lag.

 

     ##### (born inkl.:

            * Karl Olai, f. Meldal 11.5.1895 – n. 1900

            * Paul Marius, f. Meldal 12.4.1898 – 12.7.1897? – n. 1900/1910

            * Emma Amalie, f. Soknedal 23.5.1900 – n. 1900/1910

            * Aagot Pauline, f. Soknedal 20.11.1902 – n. 1910

            * Ingebjørg Sofie, f. Meldal 2.3.1905 – n. 1910

            * Maren Elise, f. Meldal 26.4.1908 – n. 1910)

 

b. Elise Margrethe Christiansdotter (Løb), f. i Måsøy

 

     ##### (fødselsdatoen hennar? – finn ikkje døypt i Måsøy! – 1875 kalla Lise Margrethe – 1891 kalla Lisa Amalie! – 1900 kalla Elise Løb – ved gravferdi kalla Elise Kristiansdotter)

 

     1870, var sjukleg og d. ugift i Ankenes 12.3.1904.

c. Johannes

 

     ##### (ættenamn? – kalla Gjertsen i 1875)

 

     f. Kristiansund

 

     ##### (fødselsdatoen hans? – finn ikkje døypt i Kristiansund!!)

 

     1872,

 

     ##### (n. 1875 – seinare lagnad?)

 

d. Oline

 

     ##### (f. 1874? – opplysningar?? – har ho eksistert??)

 

e. Chastor Kristian, kjend som Kastor Johannesson Gjertsen, f. i Kåfjord, Alta 27.3.1876, d. som sjømann i Tromsø 10.2.1936.  Kastor gifte seg i Tromsø 23.12.1898 med Odine Alida Bertholda Carlsdotter Vilhelmsen frå Tromsø, f. i Tromsø 23.10.1878.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Tromsø)

 

     23.2.1958.  Kastor var sjømann, og han og Idine budde i Tromsø levetidi ut.  Dei fekk seks born i lag.

 

     ##### (sjekka at eg har fått med meg alle:

            * Karl Johan Gjertsen, f. i Tromsø 18.1.1899 - n. 1910

            * Elise Gjertsen, f. i Ankenes, døypt Bardu sokn i Målselv 26.10.1902 – gift med Arne Reidar Dahlberg, Bardu

            * Vilmar Gjertsen, f. i Tromsø 5.6.1905 – n. 1910

            * Elfrida Joakime Bernharda Gjertsen, f. 1906, gravl. Tromsø 25.2.1908

            * Kristian Odin Andreas Gjertsen, f. 1909, gravlagd Tromsø 21,9,1910

            * Margareth (May), f. 22.5.1917 – gift med Julius Gundersen)

 

f. Adolf Milde Johannesson Gjertsen, f. i Narvik, Ankenes 1.4.1882,

 

     ##### (første barnet i denne huslyden som eg finn konfirmert i Ankenes – 1896! – n. 1900 som dagarbeidar – n. 1910 som fiskar – forlovar for Marie 1912 – seinare lagnad? – d. av tuberkulose på sanatoriet i Tromsø 1925? – finn ikkje i kyrkjeboki!)

 

g. Marie Kristine Holm Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 8.7.1884, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – Narvik?)

 

     1965.  Ho gifte seg første gongen i Ankenes 21.7.1901 med Helmer Kristian Abrahamsen frå Vannmoen i Ankenes, f. i Ankenes 23.6.1880.  Han d. på sjukeheimen på Rønvik i Bodø 7.8.1912.  Helmer var fiskar, og han og Marie budde i Ankenes.  Marie gifte seg so 5.12.1912 att i Narvik med enkjemannen Søren Jakob Ingvald Kristensen frå Ballesvik i Torsken, f. i Torsken 1.2.1871.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – Narvik?)

 

     Søren var fiskehandlar, og han og Marie budde i Gryllefjord i Torsken til dei i 1927 busette seg i Narvik. 

 

     ##### (yrke i Narvik?)

 

     Marie fekk i alt fem born, tre frå første ekteskapet og to frå det andre.

 

     ##### (borni:

            * Hjalmar Antonius Egil Abrahamsen, f. Ankenes 19.8.1902 – d. Ankenes 29.6.1903

            * Marvin Jentoft Ferdinand Abrahamsen, f. Ankenes 5.10.1904 – d. 30.4.1972 – gift med Ragna Elvine Chruickshank – bus. Gryllefjord, Torsken – minst seks born

            * Konrad Johan Daniel Abrahamsen, f. Ankenes 9.1.1907

            * Johan Karlot Jentoft Kristensen, f. Torsken 5.11.1918

            * Synnøve Marie Kristine Kristensen, f. Torsken 29.9.1921)

 

h. Charlotte Gurine Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 11.7.1886, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – Finnsnes i Lenvik?)

 

     Charlotte gifte seg i Ankenes 29.11.1908 med Nikolai Konrad Kristiansen frå Skårvik i Salangen, f. i Salangen 3.9.1884.  Han d. som fiskar og arbeidar på Demma i Salangen 11.11.1915.  Nikolai var fiskar og bergverksarbeidar, men han og Charlotte budde som husmannsfolk på plassen Demma under Yttergård i Salangen.  Som enkje flytte Charlotte til Lenvik, men ho gifte seg att i Tromsøsundet 6.11.1919 med enkjemannen Henrik Agersborg Pedersen frå Heløy i Bjarkøy, Trondenes, f. i Bjarkøy 21.8.1864.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – Finnsnes i Lenvik?)

 

     Henrik gifte seg første gongen i Bjarkøy 26.8.1891 med Else Johanna Benjaminsdotter frå Horsevik i Bjarkøy, f. i Bjarkøy 26.1.1870.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? –e. 1900/før 1910! – Bjarkøy eller Tromsø?)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1900: hamnearbeidar på Heløy i Bjarkøy! – 1910: hustømmermann og enkjemann i Tromsø med to søner! – 1919: gardbrukar på Myre i Lenvik? – sidan busette Finnsnes i Lenvik?)

 

     Charlotte hadde ikkje born i nokon av ekteskapi sine, men Henrik hadde fem born frå første ekteskapet sitt.

 

     ##### (sjekka om dette stemmer?)

 

i. Konstanse Johanna Rut Johannesdotter Gjertsen, f. i Ankenes 29.7.1890,

 

     ##### (n. 1900 – konf. Ankenes 1904 – utvandra 1907 frå Narvik til New York! – seinare lagnad?)

 

##### (fleire born? – oppl.?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

So vil eg gjerne endå ein gong få takka for framifrå bistand med denne utfordrande huslyden, samstundes som eg vonar på fleire «gullkanta» innlegg...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
9 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Eg gløymde forresten å spørja deg, Grethe, kvar i Ankenes var det at Johannes Gjertsen budde i FT1891 (jmf. innlegg #11)?  Eg finn ikkje hovudsida...

 

Her er J. Gjertsen registrert i hovedlisten for tellingskrets 3 Beisfjorden, husliste 13:

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Protokollside, Side 9
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft20100208320239.jpg
 

Husliste nr. 1-26 er iflg hovedlisten Ankenes:

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Protokollside, Side 10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft20100208320240.jpg
 

Huslisten:

Nordland fylke, Ankenes i Salten, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 1476
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-ft11214020303044.jpg
 

Familien bor på løpenummer 153a i Ankenes. Men hvis du ser, så står det et spørsmålstegn etter "u".  På husliste nr. 14 står det "Ankenæs u 72 - 153a":
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214020303046.jpg og på husliste nr. 12 står det også 72 - 153a, men det er omstreifere, tatt inn som fastboende. Husliste 15: Ankenes u 72 - 153a.

 

Samme løpenummer i f.t. 1875:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01052432002654

 

Her fant jeg en pdf-fil om Ankenes historie, som kan se litt interessant ut: http://ansatte.hin.no/dl/privat/slektshistorie/Ankeneshistorie.pdf

 

"II. EIERE AV ANKENES

Ankenes har fra tidlig på 1600-tallet fram til ekstraskattemanntallet 1763 dels vært samlet, dels delt i to bruk. Men fra 1763 blir gården for siste gang delt i to bruk, ei deling som etter hvert skulle vise seg å være varig. Det ene bruket – nedenfor benevnt Bruk I - fikk matrikkelbetegnelsen matr. nr. (matrikkelnummer) 16, senere 72, lnr. (løpenummer) 153, senere gnr. (gårdsnummer) 45 bnr. (bruksnummer) 1, med ei opprinnelig skyld på 1/2 våg.  (red. anm: uthevet GF). 

 

Det andre bruket - benevnt Bruk II - fikk matrikkelbetegnelsen matr. nr. 16, senere 72, lnr. 154, senere bnr. 3, med ei opprinnelig skyld på 1/2 våg.". 

 

I 1900 bodde Johannes Gjertsen på gnr. 45, bruk nr. 14 - Berget. Ut fra de opplysningene som gis her om tidligere løpenumre 72 og 153, vil jeg vel konkludere med at Johannes bodde på Berget i 1891, da Berget allerede i 1876 ble solgt til Andreas Olsen Hergot. 

 

Berget - 1.jpg

berget - 2.jpg

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
10 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

skipsbyggmeistar Ambrosius Henrikson Holm i Tromsø, opphavleg frå Kristiansund, og kona Margrethe Olise Knutsdotter Hoseth, òg frå Kristiansund

 

Fant dette gamle innlegget på brukerforum:

https://www.geni.com/people/Ambrosius-Holm/5030570583950026964

https://www.geni.com/people/Margrethe-Olise-Holm/5030570596090026970

 

På geni.com står det at Ambrosius Holm (1807-1869) giftet seg i 1840 med sin niese Margrethe Olise Knutsdatter Hoseth...!  

Nr. 22

Møre og Romsdal fylke, Kristiansund, Frei, Grip i Kristiansund, Ministerialbok nr. 572A06 (1832-1842), Viede 1840, Side 285
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070913630070.jpg
 

Her er dåpen til Margrethe Olise, f. 25.03.1822. Faren er ikke nevnt, men mor er Margrethe Marie Holm:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070913620025.jpg
 

Her er konfirmasjonen til Margrethe Olise, hvor foreldrene er nevnt: pige Margrethe Marie Holm og Knud Hoseth:

 

Møre og Romsdal fylke, Kristiansund, Frei, Grip i Kristiansund, Ministerialbok nr. 572A06 (1832-1842), Konfirmerte 1837, Side 215
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070913630023.jpg
 

Ambroius Holm hadde ilfg. geni en eldre søster Margrethe Marie, f. 1799, d. 1801 

https://www.geni.com/people/Margrethe-Marie-Holm/6000000031523521979

 

På FS finner jeg en Grethe Marie Holm, f. 1803, som gifter seg i Kristiansund i 1829 med Søren H. Seehus:

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N75B-CYP

 

Her er dåpen til Grethe Marie i 1803 (FS)

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N755-8VV

 

Name:    Grethe Maria Henricsdatter
Birth Date:    17 Apr 1803    
Christening Date:    09 May 1803
Christening Place:    Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway  
Father's Name:    Henric Holm   
Mother's Name:    Maren Chirstina Bank

 

Ambrosius, 1807 - samme foreldre som Grethe Maria:

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N755-VJF

 

Name:    Ambrosius Hend.sen  
Birth Date:    04 Apr 1807
Christening Date:    08 May 1807
Christening Place:    Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
Father's Name:    Hend. Holm   
Mother's Name:    Maren Kirstina Bank

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elisabeth Stabell Nilsen

Foreldrene til Maren Christine Holm - Ambrosius Holm og Margrete Holm var medlemmer av Kvekernes trossamfunn. Så det er stor sannsynlighet for at Maren Christine Holm også var Kveker. Det er interessant at hun i vielsen står som født i Tromsø, ikke i Cristiansund slik det står i folketellingene. Har noen funnet hennes fødsel?

http://www.gamlenarvik.no/wiki/index.php?title=Gnr_45_bnr_014_Berget

Johannes var fisker og Fattigunderstøttet, og bodde 1900 med egen husholdning på Berget. Han var fra Luster i Lærdal i Sogn og Fjordane, trolig sønn av husmann Gjert Johannesen og Kristensen Andersdatter på gården Røisi i Dale sokn, Lusters prestegjeld. Maren var datter av Skibesbygmester Ambrosius Holm og Margrethe Holm på Bjørnhaugen, Nordlandet i Kristiansund - medlemmer av kvekernes trossamfunn.

 

I Tromsø på begynnelsen av 50 tallet var det fremdeles et hus (i kommunens eie) som på folkemunne ble kalt Legatgården hvor Kvekerne hadde holdt til.

Gamle Narvik, Andre på Berget:

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Skippergata_7_(Tromsø)

Kanskje det var dette huset?

Matr.nr. 192.

Kontrakt hvor toldbetjent Berg solgte eiendommen til skipsbygningsmester Ambrosius Holm, tinglyst 29. okt. 1848.

Skjøte fra A. Holm til lensmann O.C. Berge, i 1850.

Skjøte fra O.C. Berge til A. Ebeltoft jr., i 1871.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.