Gå til innhold
Arkivverket
Cecilie Simon

Var Christen Hansen Vegge (1638-1725) og Nils Hansen Stenbjørnsrød (1635 - 1723) (Borre) brødre?

Recommended Posts

Cecilie Simon

Hans Christensen Vegge i Borre døde i 1709 og det skiftes etter ham https://media.digitalarkivet.no/sk20081127310819

 

Som formyndere for hans barn oppgis:

Hans Christensens:

søster mann Thor [Amundsen] Røre [g Ingeborg Christensdatter]

søster mann Christen [Nilsen] Freeberg [g. Randi Christensdatter]

søskenbarn Christen Nilsen Fossøle

søskenbarn Lars Nilsen nordre Rygland

søskenbarn Nils Nilsen Solerød

 

Søskenbarna Christen, Lars og Nils er alle sønner av lensmann Nils Hansen Steinbjørnsrød (ca 1635- 1723) og det står spesifikt i skiftet flere steder at disse er avdøde Hans Christensen Vegges søskenbarn. Av dette følger at de må være barn av et søsken av en av hans foreldre.

 

Avdøde Hans Christensen Vegge er sønn av Christen Hansen Vegge/Kjettorp (ca 1638-1725) og Maren Olsdatter Sem (?-1716)

 

Moren Maren Olsdatter, må være datter av Ole Olsen Sem og en datter av Christen og Randi Møklegård, og jeg mener å ha identifisert hennes søsken og utelukket dem som foreldre til Nils Hansen Steinbjørnsrøds barn.

Dermed må linken være via faren Christen Hansen og Nils Hansen Stenbjørnsrød eller den sistes kone. Patronymet kan jo tyde på at det er Christen og Nils som er brødre, men siden jeg ikke kjenner Nils sin kone kan han jo være gift med en Hansdatter.

I 1676 ble det lest et odelsankomstbrev av Nils Stenbjørnsrød til Christen Basseberg på 7 ½ lispd i søndre Besseberg. https://media.digitalarkivet.no/rg20090604610259 (høyre side).

Dette ser for meg ut som en arvedel av de 11 lispd Maren (Lauritsdatter) Basseberg har vært bokført med frem til 1675. Men samtidig er

Knut og Christen Olssøner bokført med 5 ½ lispd hver i Basseberg fra 1676 (totalt de 11 lispd som Maren hadde tidligere), og de må være sønner av Maren (som i 1664 har sønnen Knut Olsen boende hjemme) og Ole Basseberg.

Er disse 11 lispd en del av de 7 ½ lispd som Christen Basseberg (som vel må være Christen Olsen) overtok fra Nils Stenbjørnsrød?

I så fall er vel Nils Stenbjørnsrøds kone en Olsdatter, og Christen Hansen Vegge og Nils Hansen Stenbjørnsrød brødre.

I følge Sem bygdebok bodde og eide Maren Lauritsdatter 11 lispd i lille Basseberg, mens odelsankomstbrevet omhandler søndre Basseberg. Samtidig nevner ikke bygdeboken noe om de 7 ½ lispd i søndre Basseberg som tingboken omhandler.

Er det noen som har funnet noen andre kilder som kan kaste lys over slektskapet mellom Christen Hansen Vegge og Nils Hansen Stenbjørnsrød?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Theie

Hei

 

24.2.1722 overdrar barna til Hans Nilsen gården Fossøla til Nils Larsen.

I forbindelse med overdragelsen nevnes skiftet som holdtes på Stenbjørnrød 11.9.1721 etter sl. Berte Olufsdatter. Hennes etterlatte mann Hans Nilsen oppgir boet pga alderdom.

https://media.digitalarkivet.no/tl20070325350524

Barn og barnebarn nevnes i forbindelse med overdragelsen.

Dermed var Hans gift med ei Olsdatter.

I dokumentet er også nevnt Halvor Sørensen Møklegaard på sin hustru Maren Nilsdatter den yngres vegne.

Han kan kanskje være bror av Hans Kristensens kone Anne Sørensdatter som arvet i Møklegaard?

 

Mvh

Egil

Endret av Egil Theie
Feilskrift

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Takk skal du ha! 

Jeg har registrert denne tinglysningen før, men ditt innlegg fikk meg til å se på det på nytt. Salige Berthe Olsdatters mann Hans Nilselsen som var gammel og skrøpelig må være en feilskrift for Nils Hansen i tingboken, og det er deres barn og barnebarn som ramses opp (ikke Hans sine søsken som det står i bygdeboken). Borre bygdebok har nemlig Hans Nilsen gift med Berthe Olsdatter som en sønn av Nils Hansen og ukjent mor, hvilket da blir feil.

Dermed mener jeg at det er sannsynliggjort at  Nils Hansen Steinbjørnsrød g. Berthe Olsdtr (datter av Ole og Maren Lauritsdatter Basseberg) var bror til Christen Hansen Vegge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Theie

Hei  igjen

Gikk nok litt fort i stad, det står jo Hans Nilsen både her og der.

Likevel tror jeg du har rett i dette.

  • Den første overdragelsen gjelder Fossøla på noe over 9 lispd.
  • Neste overdragelse side 92 gjelder Steinbjørnrød til Nils Nilsen, også her kalles arvelaterne Hans Nilsen/Berte Olsd.
  • Deretter følger nok en oversdragelse side 92b på Steinbjørnrød til Christen Nilsen.

Disse tre skjøtene har veldig lik ordlyd.

Deretter på side 93a følger en overdragelse på Fossøla til Torgeir Trondsen. Selgere på den siste er Nils Nilsen Raaen m.fl., dvs de samme som før.

Der nevnes ikke navn på dem de har arvet fra, men det henvises til skiftebrevet av 11.9.1721.

I tillegg nevnes at dette skiftet er etter deres foreldre. Altså ikke etter broren.

Da bør alle disse nevnt her være barn og barnebarn av Nils Hansen og Nils ha vært gm. Berte Olsdatter.

Spørsmålet kan jo da stilles om det har vært en Hans Nilsen den eldre som overtok Steinbjørnrød.

Hvis det ikke er annet grunnlag for at han finnes enn denne, kan det ha skjedd en sammenblanding med Nils Hansen (faren).

 

Også flere dokumenter på neste side, herunder nevnes Hans Nilsen (den yngre) Skoppums enke Kiellaug Hansdatter.

 

Mvh

Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Da var det jammen bra det gikk lit fort i svingene, for da fikk vi jo løst problemet. Jeg leser det også sånn at arvingene arver både Berthe Olsdatter og hennes mann Hans Nilsen (som jeg altså mener er Nils Hansen). Hvis Berthe hadde vært gift med en bror til arvingene, ville det vært rart om mannens søsken arvet henne. Hun ville vel trolig hatt sin egen familie som arvinger. Og så din viktige oppdagelse om at skiftebrevet var fra deres foreldre, burde være bevis nok for at Hans Nilsen er feilskrevet for Nils Hansen.

 

Cecilie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Klipper inn dette fra mine tilføyelser og rettelser til Borre bygdebok:

641  II   G.Eline Hansdatter d. etter 1680.

             Hennes brødre:Tor Helgeland østre i Våle.

                                       Dyre Langås søndre  i  "  .

                                       Hans Berg i Sande.

                   2.Christen 1638,d 1700-1711,g.Mari Olsdatter Semb nedre,d.1716.

                      Til Vegge søndre.

                     Hun (Mari)hadde Peder Olssøn og Marte Larsdatter i tjeneste i 1711,

                      så Christen Hansen må være død før det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Jeg har at Christen Hansen døde 1725 på Kjettorp i Borre hos sønnen Ole Christensen. Begravet 16. nov. https://media.digitalarkivet.no/kb20070403640025

I 1720 opptrådde Christen Nilsen Fredberg på sin svoger, svigersøster og værfader Christen Hansen Kjettorps vegne  https://media.digitalarkivet.no/tl20070325350491. Christen Nilsen var gift med Christen Hansens datter Randi Christensdatter, noe som også går frem av skiftet etter Hans Christensen i mitt innlegg #1.

Hvilken sammenheng mener du at Christen har til Eline Hansdatter?

 

Cecilie

Endret av Cecilie Simon

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Nummereringen i mitt innlegg referer til oppsettet på s.641 i Borre bydgebok.

Eline var gift med Hans Nilsen Steinbjørnrød f.ca.1604.

Hennes brødre er nevnt under Helgeland østre på s.|45 i Våle bygdebok.

Skifte etter hennes bror Tor Hansen i 1693:

https://media.digitalarkivet.no/view/25341/195?indexing=

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Theie

Hei

 

Skifte etter Ellines bror Dyre Langaas 15.11.1680 her: https://media.digitalarkivet.no/sk20081126310082

Der nevnes som arvinger kun Tor Helgeland og Elline Hansd. sl. Hans Nilsens etterleverske på Stenbjørnrød. Hans Berg må da være død uten livsarvinger hvis han var bror.

Christen Hansen kan dermed ikke være bror av Elline. (Dette ville heller ikke støtte betegnelsen søskenbarn).

 

For at søskenbarn-betegnelsen skal være rett må derfor enten Christen Hansen og Nils Hansen ha vært brødre, eller Maren Olsd. og Berte Olsd. vært søstre.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Takk skal dere ha begge to.

Da forstår jeg foreløpig:

Hans Nilsen Stenbjørnsrød og Elin Hansdatters barn:

1. Nils Hansen Stenbjørnsrød (1635-1723) g. Berte Olsdatter Basseberg (?-1720)

2. Christen Hansen søndre Vegge/Kjettorp (1638-1725) g. Maren Olsdatter nedre Sem (?-1716)

Er noen uenige?

Er flere barn kjent?

 

Når det gjelder Eline Hansdatters søsken, er skifte fra 1680 etter hennes bror Dyre Hansen Langås annerledes enn vanlig, med 1/2-parten til enken Kirsten Halvorsdtr og 1/4 til hver av søsknene Tord og Elin. Altså ikke delt i søsterlodd og brorlodd, hvis jeg forstår det riktig.

Det skiftes etter Dyres enke Kirsten Halvorsdatter 1684, og det er barna til hennes bror Tord som arver. https://media.digitalarkivet.no/sk20081126310156. Barna er Søren Langaas, Amund Lefsrød Ramnes og Anne, enke etter Nils Rasmusen nedre Revetal.

På fol 152 i skiftet mener jeg det står " supra melte? 15. 9bre som findes at vere af Sl: Hans Hansen Berg i Sande Sogn som verret Søffren Langaasis Verfader; tillige med hans broder Tord Hansen og 3 de deris Suogre. pantsat til deris broder Sl: Dyre Hansen Langaas d 15 juni 1644 for 101 Rdl  Trij? bispd Smør med bøxel, som paa disse 1 1/2 pund beløber" 

Neste avsnitt går det frem at Sørens kone (som er Hans Hansen Berg i Sandes? datter) er odelsberettiget til Langås

Jeg er usikker på om Berg i Sande er riktig, for det er gården mellom Berge i Vaale som omhandles i arven.

Dermed er vel Elins søsken:

Dyre Hansen Langås

Tord Hansen østre Helgeland

Hans Hansen Berg i Sande?

2 søstre? da det nevnes 3 svogere i utdraget over (den ene svogeren er vel Hans Nilsen Stenbjørnsrød)

 

Cecilie

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Et spm til.

I tingboken fra 1681 ang Elin Hansdatters overdragelse av sin arvepart av mellom Berg til Søren Tordsen Langås og hans kone Helge Hansdatter, kalles Elin Hansdatter Nils Hansen Stenbjørnsrøds værmoder, ikke mor. https://media.digitalarkivet.no/rg20090603650330. (4. venstre side). Men det må vel være feil, siden hun i skiftet av 1680 kalles salige Hans Nilsens etterleverske, og Nils Stenbjørnsrød kalles hennes sønn?

Endret av Cecilie Simon

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Theie
14 minutter siden, Cecilie Simon skrev:

Et spm til.

I tingboken fra 1681 ang Elin Hansdatters overdragelse av sin arvepart av mellom Berg til Søren Tordsen Langås og hans kone Helge Hansdatter, kalles Elin Hansdatter Nils Hansen Stenbjørnsrøds værmoder, ikke mor. https://media.digitalarkivet.no/rg20090603650330. (4. venstre side). Men det må vel være feil, siden hun i skiftet av 1680 kalles salige Hans Nilsens etterleverske, og Nils Stenbjørnsrød kalles hennes sønn?

 

Jeg har også notert dette tidligere, men mener som deg at dette må være feil og at mor er rett betgenelse.

Har også sett skiftet i 1684, men ikke finstudert dette.

Etter dette bør Søren Tordsen vært gm. en datter av Hans Hansen (har notert navnet Helge Hansdatter på henne) og Søren samtidig da vært odelsberettiget til gården på sin kones vegne (i 1684). Hvorfor denne konen da ikke er nevnt i skiftet etter Dyre virker rart.

Ellers antyder dette skiftet i 1684 at det har vært 2 svogre til som du sier, dvs at Eline hadde ytterligere to søstre (i 1644). Ingen av disse bør da ha vært i live i 1680 og heller ikke hatt livsarvinger.

 

Til #10: Jeg har ikke sjekket om Maren og Berte Olsdøtre kan være søsken. Hvis ikke, er det naturlig å anta at Christen er bror av Nils.

 

Jeg tror det trengs en gjennomgang av diverse kilder om dette.

Egil

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Jeg mener at Maren Olsdatter må være datter av Ole Olsen nedre Sem og en datter av Christen og Randi Møklegård, mens Berthe Olsdatter må være datter av Ole og Maren Lauritsdatter Basseberg. Jeg mener bestemt at Berthe og Maren ikke er søstre, da jeg mener å ha identifisert Ole Olsens nedre Sems barn til:

Anders Olsen Sørby i Vaale

Christen Olsen Eiketuft i Borre (Nykirke)

En datter g. Nils på nedre Sem i 1673

og "vår" Maren Olsdatter g. Christen Hansen

 

Ole Olsen levde på Eiketuft i 1672, https://media.digitalarkivet.no/rg20090604610168, mens han trolig er død i 1773 da hans gods ser ut til å være fordelt med:

15 lisp i Åsenden i Vaale og 4 lispd i undeliggende Gutterød til Anders

15 lispd i Eiketuft til Christen

7 1/2 lispd i Eiketuft til Nils nedre Sem (overtatt av Christen Kjeldsen nedre sem i 1679, men dette jobber jeg med, så her har jeg ikke oversikt enda https://media.digitalarkivet.no/rk20110504731460).

9 mark i Boraker i Sem og 21 mark i Kjettorp i Nykirke til Christen Vegge

 

Cecilie

 

Endret av Cecilie Simon

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Theie

#13: ... mens Berthe Olsdatter må være datter av Ole og Maren Lauritsdatter Basseberg.

 

Tror jeg trenger noe tid på å fordøye en del her.

Jeg mistenker at Berte er datter av Ole (Lauritsen) Kopstad. Nils ser ut til å nevnes på Kopstad i 1666:

https://media.digitalarkivet.no/rg20090604610146 (nederst på høyre side)

https://media.digitalarkivet.no/rg20090604610127

 

Denne Ole kan muligens være den samme som nevnes som Knud og Christen Bassebergs morbror her i 1676:

https://media.digitalarkivet.no/rg20090604610262

En Nils Hansen, 29 år, nevnes forøvrig på Kopstad (Hopstad) som oppsitter sammen med Ole Larsen i 1664.

Egil

Endret av Egil Theie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Cecilie Simon

Jeg var nok noe kjapp i min påstand om at Berthe Olsdatter må være datter av Ole og Maren Lauritsdatter Basseberg. Mitt anliggende var egentlig at Maren var datter av Ole Olsen Sem og at jeg mener at Berthe ikke kunne være det.

Ellers trenger jeg å sortere litt i alle opplysningene jeg også :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Åge

Dette var sabla spennende. Her har jeg gravd noen år før, men ikke funnet det hele til å stemme.

 

Mvh. Torbjørn Steen-Karlsen. :)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Theie

Jeg har laget en artikkel i det nummeret (60) av Gjallarhorn som er sendt ut til medlemmene i dag om disse familiene.

Når det gjelder Steinbjørnrød fremkommer jo mye allerede her, men ellers er det noe om relaterte gårder som Basberg, Fekja, Skoppum og Nøklegård.

Hvis du Cecilie sender meg din adresse på egil(alfakrøll)theie.net kan jeg sende deg et eksemplar av bladet.

Mvh

Egil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.