Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Nils Ingebrigtson (Støldal) og Ragnhid Hansdotter (Mølmesdal) - vigde i Lavik i 1807 - men kven var dei? - kan Nils ha vore fødd i Luster i 1787?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg finn følgjande vigsle i Lavik sokn i Gulen 11.7.1807: Nils Ingebrigtson Støldal og Ragnhild Hansdotter Mølmesdal: https://media.digitalarkivet.no/view/11448/183

 

Under vigsli står det ein merknad, men denne greier eg ikkje å verta klok på...

 

Eg finn ikkje nokon av desse personane i FT1801 for Gulen (med Lavik).  Bygdebokskrivaren for Lavik har «plassert» Ragnhild som dotter av gardbrukar Hans Bendikson på Mølmesdal og ei av konene hans, Ingeborg Simonsdotter eller Eli Thorsdotter, men utan fødselsår...  Men eg er ikkje so sikker på om dette stemmer...  Ho kan like gjerne vera dotter av Hans Jacobson på Mølmesdal og kona Kari Simonsdotter, som òg får born på 1780- og 1790-talet...

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058391003237

 

Nils er ikkje nemnd under Støldal i bygdeboki.

 

Eg finn desse fire borni etter Nils og Ragnhild:

 

* Hans, døypt på Kjønåsen i Lavik 15.4.1809: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/19

 

* Arne, døypt på Hjelmeland i Lavik 15.8.1813: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/39

 

* Britha, døypt på Hjelmelandshaugene i Lavik 3.6.1816: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/55

 

* Kari, døypt på Hjelmelandshaugene i Lavik 22.8.1819: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/74

 

Og denne huslyden finn eg att i Ætteboki for Lavik på side 145, Breidabkikk under Hjelmeland yttre.  Her har forfattaren ein ny teori om kvcen Ragnhild er dotter av, ein Hans Pedersopn på Mølmesdal og første kona Brtha Jørgensdotter der han har «putta inn» Ragnhild som fødd i 1779 mellom born fødde i 1778 og 1780!

 

Ragnhild Hansdotter vert oppgjevi vera 39 år då ho vart gravlagd frå Hjelmeland ytre i Lavik 9.1.1820: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/154

 

Om opphavet til Nils Ingebrigtson seier forfattaren ikkje noko i det heile...

 

Men Nils gifte seg 23.7.1820 at i Lavik med Britha Hermundsdotter Sørstrand: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/136

 

Dei får ei dotter:

 

* Ragnhild, døypt på Hjelmeland i Lavik 23.4.1821: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/100

 

Og so fann eg den opplysningi som eg leitte etter:  Dødsfallet til husmann Nils Ingebrigtson på Haugene under Hjelmeland: 5.10.1835, og er det ikkje 48 år det står som alder på mannen, eller er det «ønskjetenking» frå mi side: https://media.digitalarkivet.no/view/11560/96

 

Eg trur nemlig at Nils Ingebrigtson er identisk med Nils Ingebrigtson, døypt i Luster 26.9.1787 som «uekte» son av Ingebrigt Larsson og Anna Nilsdsotter.  Han var tenestedreng på Kvale i Luster i 1801, men forsvinn deretter frå bygdi!!!

 

Eg Kan leggja til at Nils Ingebrigtson frå Luster hgadde ei halvsøster (med same mor):

 

** Gjertrud Larsdotter, døypt i Luster 13.11.1781.  Ho forsvinn òg frå Luster i ung alder.  Kanskje ho òg hamna i Lavik??

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle kommentarar som gjeld denne huslyden og vonar sjølvsagt at eg har finne «rett mann»...?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Her er skiftet etter Niels Ingebrigtsen Haugene:

 

Sogn og Fjordane fylke, Ytre Sogn, Skifteprotokoll nr. A 19 (1833-1836), Skifteprotokollside, Side 398b-399a
Permanent bilde-ID: sk20081125670403
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081125670403
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081125670403.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Niels Ingebrigtsøn Hielmeland konfirmert 26.11.1803 i Lavik

 

Sogn og Fjordane fylke, Gulen (Eivindvik), Husøy, Brekke, Lavik, Bø i Gulen (Eivindvik), Ministerialbok nr. A 16 (1798-1808), Konfirmerte 1804, Side 44-45
Permanent bilde-ID: kb20070305340126
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070305340126
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070305340126.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Ragnhild er døpt 27. mars 1780  

 

Sogn og Fjordane fylke, Lavik, Bø, Kyrkjebø i Lavik, Navnegrunnlag til numerisk folketelling (1815-1815), Protokollside, Side 49
Permanent bilde-ID: ft20110308650049
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ft20110308650049
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft20110308650049.jpg

 

Kan det være denne som er feilskrevet?

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009676375

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for skikkeleg imponerande og kjempespennande innlegg!

 

Augi trilla nesten ut av hovudet mitt då eg las kommentaren om at Nils Ingebrigtson var fødd i Lyster!!  Då visste eg at arbeidet med dette innlegget ikkje var fåfengt!

 

Eg har i kveld sett opp eit regulært manuskript for huslyden og har hatt god hjelp av innleggi dine kombinert med ætteboki for Lavik, men no står eg ganske so fast.  Det ser ikkje ut til at det har vore noko særleg «fart» i dei to sønene etter Nils, og det er lite å finna om dei, men truleg har bygdebøkene for Hyllestad ein del tilleggsopplysningar?

 

Eg har samstundes jobba litt med halvsøsteri Gjertrud Larsdotter, og særleg finn eg ho spennande denne Gjertrud Larsdotter som i 1801 var tenestejente på Hanevik i Kvamsøy!  Det er ikkje so altfor langt ifrå Lavik!!

 

Her følgjer manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Anna Nilsdotter Bøe, søster av føregåande husmann og herifrå plassen, vart døypt 11.5.1758 og vart gravlagd frå Bøen 5.7.1798.  Ho budde truleg heime p Ben all sin dag, frst i lag med foreldri og sidan hjå broren David.  Etter at han var borte, dreiv ho truleg plassen her i lag med enkja Ingrid til plassjordi i 1797 vart tillagd naboplassen på Bøen 2.  Anna vart ikkje gift, men fekk fire born:

 1. Gjertrud Larsdotter, dotter av Anna og husmann Lars Olson på Teigen under Kroken i Hafslo (1757-1803), vart døypt 13.11.1781,

Gjertrud Larsdotter flytte kring 1795 som tenestejente til

 

##### (lagnaden hennar? – flytte ho kan henda til ytre Sogn? – 1801 syner mellom anna:

       * Gjertrud Larsdotter, 18 år, ugift tenestejente på Straume i Gulen

       * Gjertrud Larsdotter, 19 år, ugift tenestejente på Hanevik i Kvamsøy, Vik)

 

 2. Nils Ingebrigtson, son av Anna og husmann Ingebrigt Larsson på Hammaren under Sande (1753-1827), vart døypt 26.9.1787 og tente på Kvale i 1801.

Nils Ingebrigtson flytte kring 1802 som tenestedreng til Hjelmeland i Lavik der han vart konfirmert i 1803.  Han gifte seg første gongen i Lavik 11.7.1807 med Ragnhild Hansdotter frå Mølmesdal i Lavik.  Ho var dotter av gardbrukar Hans Pedersn på Mølmesdal, opphavleg frå Bilsbak, og første kona Britha Jørgensdotter frå Kjønås og vart døypt i Lavik 27.3.1780.  Nils og Ragnhild vart husmannsfolk på Haugen under Hjelmeland ytre i Lavik, og derifrå vart Ragnhild gravlagd 9.1.1820.  Nils gifte seg 23.7.1820 att i Lavik med Britha Hermundsdotter frå Sørstrand i Lavik.  Ho var dotter av gardbrukar Hermund Andersson på Sørestrand, opphavleg frå Støldal, og kona Anna Pedersdotter frå Bilsbak og vart døypt i Lavik 8.6.1778.  Nils og Britha heldt fram som plassfolk på Haugen under Hjelmeland ytre i Lavik der Nils d. som husmann 5.10.1835.  Britha gifte seg att 29.12.1837 att i Lavik med Hans Iverson frå Bruåsdal i Lavik.  Han var son av gardbrukar Iver Olson på Bruåsdal og kona Pernilla Rasmusdotter frå Espeland og vart døypt i Lavik 4.3.1815. 

 

##### (lagnaden deira? – ref. Husebotten 112)

 

Nils fekk i alt fem born, fire frå første ekteskapet og eitt frå det andre:

a. Hans Nilsson, døypt i Lavik 15.4.1809, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Hans gifte seg i Lavik 22.7.1838 med Kari Endresdotter frå Brænsdal, døypt

 

     ##### (fødsels-/dåpsdato? – 1806?)

 

     Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     ##### (yrke og bustad? – Brænsdal!?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Nils, f. Lavik 24.4.1840)

 

b. Arne Nilsson, døypt i Lavik 15.8.1813, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Arne gifte seg i Lavik 22.1.1846 med Britha Rasmusdotter frå Foss, døypt i Lavik 26.12.1818.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     ##### (yrke og bustad? – Foss!?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl:

            * Rasmus, f. Lavik 21.2.1847 – n. 1865 legdelem Foss nedre i Hyllestad

            * Nils, f. Lavik 13.1.1850 . n. 1865 tenestedreng Løland i Hyllestad

            * Andreas, f. Lavik 6.1.1855)

 

c. Britha Nilsdotter, døypt i Lavik 3.6.1816, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1836!)

 

d. Kari Nilsdotter, døypt i Lavik 22.8.1819, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1836!)

 

e. Ragnhild Nilsdotter, døypt i Lavik 23.4.1821, d. sokm kårenkje på Alværa i Lavik 2.10.1907.  Ragnhild gifte seg i Lavik 1.1.1848 med Guttorm Iverson frå Bruåsdal, døypt i Lavik

 

     ##### (dåpsdatoen?)

 

     1819.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Guttorm og Ragnhild var husmannsfolk på Teigen under Baug i Lavik og fekk sju brn i lag.

 3. Peder Hansson, tvilling (1795‑1795), var son av Anna og strandsitjar Hans Paulson på Kvalsøyri under Kvale (1764‑1838).

 4. John Hansson, likeins tvilling (1795‑1795), var òg son av Anna og strandsitjar Hans Paulson på Kvalsøyri under Kvale (1764‑1838).

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar igjen for framifrå bistand med denne huslyden og vonar sjølvsagt på fleire «gullkorn»!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att denne utfordringi frå Lavik/Hyllestad, som snart har lege ein månad i «dvale»!

 

Eg har jobba ganske aktivt med denne huslyden i kveld og har gjort fleire interessante observasjonar.  Mellom anna har eg oppdaga at Arne Nilsson (Hjelmeland) og kona hans flytte til Bergen og døydde der!

 

Dette er vel dei viktigaste utfordreingane som no står att:

 

** Gjertrud Larsdotter - om ho flytte ut og budde i nabolaget til halvbroren Nils Ingebrigtson i Lavik?

 

** Dødsfalli til Britha Hermundsdotter og Hans Iverson, rimeligvis i Øn sokn, Hyllestad, ho før 1865 og han etter 1865?

 

** Dåpen eller fødsli til Kari Endresdotter Brendsdal, fødd kring 1803-1806 i det som den gongen var Askvoll eller Gulen??

 

** Spørsmålet om Hans Nilsson og Kari Endresdotter var plassfolk på Askevoll under Bråstad i Bø sokn i Hyllestad og om dei fekk fleire born enn den eine sonen Nils, som me kjenner til?

 

** Dødsfallet til den same Kari Endresdotter, rimeligvis i Bø sokn, Hyllestad, etter 1865?

 

** Kva heitte plassen under Foss i Hyllestad der Britha Rasmusdotter var fødd i 1818?

 

** Og endeleg lagnaden/dødsfallet til Guttorm Iverson under Baug i Lavik, etter 1865?

 

Eg vil tru at kanskje bygdebøkene for Hyllestad kan gje svar på fleire av desse spørsmåli?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~ NB: Etter siste funnet av Sven og litt «sjølvforsking» er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #9 nedanfor!

 

So vil eg på ny få takka for framifrå bistand med komplettering av denne huslyden, samstundes som eg vonar på fleire «gullkorn»...

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Kari Endresdatter, øverst på høyre side

 

Sogn og Fjordane fylke, Gulen (Eivindvik), Husøy, Brekke, Lavik, Bø i Gulen (Eivindvik), Ministerialbok nr. A 16 (1798-1808), Fødte og døpte 1803, Side 242-243
Permanent bilde-ID: kb20070305340225
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070305340225
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070305340225.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for siste spennande innlegg!

 

Eg må heilt ha oversett denne Kari som du fann, men no er ho i alle fall kommi til rette!

 

Samstundes har eg oppdaga at Hans Nilsson og Kari Endresdotter alt i 1840 var husmannsfolk under Bråstad i Hyllestad då sonen Nils vart døypt, so dei må ha butt der heile tidi!

 

Følgjande manuskript erstattar manuskriptet i innlegg #7 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter fleire spennande innlegg er manuskriptet no igjen erstatta av eit nytt i innlegg #14 nedanfor!

 

Og «spørsmålslista» frå innlegg #7 er endra tilsvarande:

 

** Gjertrud Larsdotter - om ho flytte ut og budde i nabolaget til halvbroren Nils Ingebrigtson i Lavik?

 

** Dødsfallet til Britha Hermundsdotter, og Hans Iverson, rimeligvis i Øn sokn, Hyllestad før 1865 og han etter 1865?

 

** Spørsmålet om Hans Nilsson og Kari Endresdotter på Askevoll under Bråstad i Bø sokn, Hyllestad fekk fleire born enn den eine sonen Nils, som me kjenner til?

 

** Dødsfallet til den same Kari Endresdotter, rimeligvis i Bø sokn, Hyllestad, etter 1865?

 

** Kva heitte plassen under Foss i Hyllestad der Britha Rasmusdotter var fødd i 1818?

 

** Og endeleg lagnaden/dødsfallet til Guttorm Iverson under Baug i Lavik, etter 1865? 1875?

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Waaltorp
På 23.3.2017 den 23.13, Sven Hjortland skrev:

Her står det at Nils Ingebrigtsen er fra Luster

FT1815 Lavik: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01051096000595

 

EDIT: Ser at Ragnhild med dåpsår 1821 er med i FT1815.....

 

I originalen ser det ut til at hun er ført inn i ettertid: https://media.digitalarkivet.no/view/51096/49

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Waaltorp
4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (dato og stad for dødsfallet til Hans? – etter 1865 – då enkjemann og tenestedreng på Hestegarsæthen under Birkeland i Øen sokn, Hyllestad)

 

Hans Iversen giftet seg med Halfrid Rasmusdatter 27.4.1866 i Hyllestad. (Hun var enken som han var tjenestedreng hos i 1865): https://media.digitalarkivet.no/view/11502/66

 

De bodde på Hestegjersæthen i 1875: https://media.digitalarkivet.no/view/52298/471

 

Hans døde 23.8.1884 i Hyllestad (nr. 6): https://media.digitalarkivet.no/view/6877/130

 

Halfri Rasmusdatter bodde som enke hos Anders Knudsen Birkeland i 1891 og 1900:

1891: https://media.digitalarkivet.no/view/52998/2134

1900: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037339001823

 

Halfri døde 19.1.1904 i Hyllestad (nr. 1): https://media.digitalarkivet.no/view/6877/143

 

Endret av Lars Waaltorp

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Waaltorp
4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (sjekka at eg har fått med meg alle?

            * Rasmus, f. hdb. Indre Hjelmeland, Lavik 21.2.1847 – n. 1865 legdelem Foss nedre i Hyllestad

            * Nils, f. indb. Foss, Lavik 13.1.1850 – n. 1865 tenestedr. Løland i Hyllestad – n. 1875 hjå foreldri i Årstad

            * Andreas, f. hdb. Foss, Lavik 6.1.1855 – n. 1865 med foreldri – n. 1875 hjå foreldri i Årstad

            * Randina, f. Årstad 1858 – n. 1865 med foreldri)

 

Randine Bergithe ble født 10.9.1858 i Årstad: https://media.digitalarkivet.no/view/7182/128

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Waaltorp
5 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Ragnhild Nilsdotter, døypt i Lavik 23.4.1821, d. som kårenkje på Alværa i Lavik 2.10.1907.  Ragnhild gifte seg i Lavik 1.1.1848 med Guttorm Iverson frå Bruåsdal, ein bror av stefar hennar, døypt i Lavik 12.11.1819.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1865!)

 

Jeg har ikke klart å finne dødsfallet til Guttorm Iversen, men han døde i hvert fall etter 1875. Da bodde han på Teigen med Ragnild Nilsdatter og to barn: https://media.digitalarkivet.no/view/52299/321

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars W. for nye spennande innlegg!

 

Eg har òg blatt igjennom kyrkjeboki for Lavik på leiting etter dødsfallet til Guttorm Iverson, men finn det berre ikkje!

 

Heller ikkje er eg i stand til å finna dei andre dødsfalli som manglar, tross blaing i kyrkjebøkene.  (Men eg leitte òg etter Hans Iverson, som eg heller ikkje oppdaga, men det fann du, Lars W! - eg er imponert!)

 

Eg har oppdatert manuskriptet frå innlegg #9 ovanfor som følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Anna Nilsdotter Bøe, søster av føregåande husmann og herifrå plassen, vart døypt 11.5.1758 og vart gravlagd frå Bøen 5.7.1798.  Ho budde truleg heime p Ben all sin dag, frst i lag med foreldri og sidan hjå broren David.  Etter at han var borte, dreiv ho truleg plassen her i lag med enkja Ingrid til plassjordi i 1797 vart tillagd naboplassen på Bøen 2.  Anna vart ikkje gift, men fekk fire born:

 1. Gjertrud Larsdotter, dotter av Anna og husmann Lars Olson på Teigen under Kroken i Hafslo (1757-1803), vart døypt 13.11.1781,

Gjertrud Larsdotter flytte kring 1795 som tenestejente til

 

 

##### (lagnaden hennar? – flytte ho kan henda til ytre Sogn? – 1801 syner mellom anna:

       * Gjertrud Larsdotter, 18 år, ugift tenestejente på Straume i Gulen

       * Gjertrud Larsdotter, 19 år, ugift tenestejente på Hanevik i Kvamsøy, Vik)

 

 

 2. Nils Ingebrigtson, son av Anna og husmann Ingebrigt Larsson på Hammaren under Sande (1753-1827), vart døypt 26.9.1787 og tente på Kvale i 1801.

Nils Ingebrigtson flytte kring 1802 som tenestedreng til Hjelmeland i Lavik der han vart konfirmert i 1803.  Han gifte seg første gongen i Lavik 11.7.1807 med Ragnhild Hansdotter frå Mølmesdal i Lavik.  Ho var dotter av gardbrukar Hans Pedersn på Mølmesdal, opphavleg frå Bilsbak, og første kona Britha Jørgensdotter frå Kjønås og vart døypt i Lavik 27.3.1780.  Nils og Ragnhild vart husmannsfolk på Haugen under Hjelmeland ytre i Lavik, og derifrå vart Ragnhild gravlagd 9.1.1820 etter at ho drukna i Hjelmelandsvatnet.  Nils gifte seg 23.7.1820 att i Lavik med Britha Hermundsdotter frå Sørstrand i Lavik.  Ho var dotter av gardbrukar Hermund Andersson på Sørestrand, opphavleg frå Støldal, og kona Anna Pedersdotter frå Bilsbak og vart døypt i Lavik 8.6.1778.  Nils og Britha heldt fram som plassfolk på Haugen under Hjelmeland ytre i Lavik der Nils d. som husmann 5.10.1835.  Britha gifte seg att 29.12.1837 att i Lavik med Hans Iverson frå Bruåsdal i Lavik.  Han var son av gardbrukar Iver Olson på Bruåsdal og kona Pernilla Rasmusdotter frå Espeland og vart døypt i Lavik 4.3.1815. 

 

 

##### (lagnaden deira? – ref. Husebotten 112)

 

 

##### (dato og stad for dødsfallet til Britha? – før 1865!)

 

 

Hans gifte seg att og vart buande som husmann på Hestegarsæthen under Birkeland i Øn sokn, Hyllestad der han d. som husmann 23.8.1884.  Nils fekk i alt fem born, fire frå første ekteskapet og eitt frå det andre:

a. Hans Nilsson, døypt i Lavik 15.4.1809, d. som husmann på Bråstad i Hyllestad 31.5.1863.  Hans gifte seg i Lavik 22.7.1838 med Kari Endresdotter frå Brendsdal i Hyllestad, døypt i Hyllestad (Gulen) 29.5.1803.  Ho d.

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1865!)

 

 

     Hans og Kari busette seg som husmannsfolk på Askevoll under Bråstad i Bø sokn, Hyllestad og fekk ein son i lag.

 

 

     ##### (sjekka talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Nils, f. hdb. Braastad Lavik 24.4.1840 – konf. Braastad 1855 – nemnd med mori 1865)

 

 

b. Arne Nilsson, døypt i Lavik 15.8.1813, d. som arbeidar på Søndre Fløen i Årstad, Bergen 8.12.1886.  Arne gifte seg i Lavik 22.1.1846 med Britha Rasmusdotter frå Foss i Hyllestad, døypt i Hyllestad (Lavik) 26.12.1818.  Ho d. som arbeidarenkje på Fløen i Årstad, Bergen 26.12.1894.  Arne og Britha var ei tid husmannsfolk på ein plass

 

 

     ##### (kva for ein plass?)

 

 

     under Foss i Hyllestad, men flytte kring 1856 til Årstad, Bergen der me finn dei att under namni Arne og Berthe Nilsen.  Arne fekk arbeid i oljefabrikken, og dei budde først på Møllendal, men flytte sidan til Fløen i Årstad og budde der levetidi ut.  Dei fekk fire born i lag.

 

 

     ##### (sjekka at eg har fått med meg alle?

            * Rasmus, f. hdb. Indre Hjelmeland, Lavik 21.2.1847 – n. 1865 legdelem Foss nedre i Hyllestad

            * Nils, f. indb. Foss, Lavik 13.1.1850 – n. 1865 tenestedr. Løland i Hyllestad – n. 1875 hjå foreldri i Årstad

            * Andreas, f. hdb. Foss, Lavik 6.1.1855 – n. 1865 med foreldri – n. 1875 hjå foreldri i Årstad

            * Randine Bergithe, f. Årstad 10.9.1858 – n. 1865 med foreldri)

 

 

c. Britha Nilsdotter, døypt i Lavik 3.6.1816, vart gravlagd frå Haugen i Lavik same dag, ein halv dag gamal.

d. Kari Nilsdotter, døypt i Lavik 22.8.1819, vart gravlagd frå Hjelmeland ytre i Lavik 9.1.1820 etter at ho drukna i lag med mor si i Hjelmelandsvatnet.

e. Ragnhild Nilsdotter, døypt i Lavik 23.4.1821, d. som kårenkje på Alværa i Lavik 2.10.1907.  Ragnhild gifte seg i Lavik 1.1.1848 med Guttorm Iverson frå Bruåsdal, ein bror av stefar hennar, døypt i Lavik 12.11.1819.  Han d. som kårmann på Baug 28.5.1899.  Guttorm og Ragnhild var husmannsfolk på Teigen under Baug i Lavik og fekk sju born i lag.

 3. Peder Hansson, tvilling (1795‑1795), var son av Anna og strandsitjar Hans Paulson på Kvalsøyri under Kvale (1764‑1838).

 4. John Hansson, likeins tvilling (1795‑1795), var òg son av Anna og strandsitjar Hans Paulson på Kvalsøyri under Kvale (1764‑1838).

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Spørsmålslista frå innlegg #9 kan endrast tilsvarande:

 

** Gjertrud Larsdotter - om ho flytte ut og budde i nabolaget til halvbroren Nils Ingebrigtson i Lavik?

 

** Dødsfallet til Britha Hermundsdotter, rimeligvis i Øn sokn, Hyllestad før 1865?

 

** Spørsmålet om Hans Nilsson og Kari Endresdotter på Askevoll under Bråstad i Bø sokn, Hyllestad fekk fleire born enn den eine sonen Nils, som me kjenner til?

 

** Dødsfallet til den same Kari Endresdotter, rimeligvis i Bø sokn, Hyllestad, etter 1865?

 

** Kva heitte plassen under Foss i Hyllestad der Britha Rasmusdotter var fødd i 1818?

 

** Og endeleg lagnaden/dødsfallet til Guttorm Iverson under Baug i Lavik, etter 1875?

 

Eg takkar endå ein gong for framifrå bistand med denne huslyden!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Guttorm Iversen Baug, nummer 4

 

Sogn og Fjordane fylke, Lavik i Lavik, Ministerialbok nr. B 1 (1882-1908), Døde og begravede 1899, Side 187
Permanent bilde-ID: kb20050705030169
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050705030169
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050705030169.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for eit kjempeflott innlegg!

 

Du fann dette dødsfallet til Guttorm, og eg har alt oppdatert manuskriptet i innlegg #14 ovanfor!  Nok eit spørsmål er «eliminert»!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå hjelp!  Eg er meir og meir imponert!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Sværen

Kan Gjertrud Larsdtr f 1781, ha gifta seg 1.7.1819 m/ Ole Pedersen ? Ho er nevnt under navnet 

Gjø Lassesdtr.

 

Same navnet (nesten) kjem også fram i FT 1825, Gjøe Lassesdtr f 1781, bustad Porten, Askvoll. 

Navnet på mannen er same som i 1819 + ei dtr Ingeborg, 6 år.

----------

Du får avgjerda sjølv Lars, om dette er eit Bomskot på sjølvaste Påskeafta . . . . 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon for spennande innlegg frå i aftes!

 

Denne vigsli er innførd i kyrkeboki for Lavik på høgre side: https://media.digitalarkivet.no/view/11558/134

og som du ser, har Gjø Lassesdotter gardsnamnet Løland.

 

På Løland i Bø sokn i dåverande Gulen i 1801 finn du ho att som 19-årig dotter av eine brukaren på garden: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058391002967

 

So dette kan nok diverre ikkje vera den Gjertrud Larsdotter som vert etterlyst...

 

Men eg er takksam for at du nemnde denne «kandidaten», Jon, for ei namneendring er alltid mogeleg, i alle fall på den tidi!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips som kan løysa dei attverande «flokene» i denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.