Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Johan Heimdal

Gyrd el Gjurd Olavsson f. ca 1425 bosatt Haddeland, Holum - født Skardaberg, Tjølling, Vestfold?

Recommended Posts

Lars Johan Heimdal

Kan noen hjelpe med opplysninger om Gyrd eller Gjurd Olavsson. Han kom til Haddeland i Holum og kjøpte garden der (kjøpebrev av 1459 og 1470). Født ca 1425.

Far kan ha vært en Olav Ånundson. GyrdÆtta hadde hovedsete Skardaberg i Tjølling, Vestfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Lars Johan,

 

Du har nok begitt deg ut i et slektshistorisk minefelt her.

 

Først må du gi referanser for de opplysninger du legger fram i selve spørsmålet.

 

1. Hvor har du opplysningene om kjøpebrevene fra, litteratur eller originalkilder?

 

2 Dernest, hvor har du funnet påstanden om at "GyrdÆtta hadde hovedsete Skadaberg i Tjølling, Vestfold"?

 

Mvh Are

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
3 timer siden, Are S. Gustavsen skrev:

1. Hvor har du opplysningene om kjøpebrevene fra, litteratur eller originalkilder?

 

2 Dernest, hvor har du funnet påstanden om at "GyrdÆtta hadde hovedsete Skadaberg i Tjølling, Vestfold"?

 

Kanskje funnet det på denne siden..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Egil,

 

Det er ikke godt å vite. Trådstarter har ikke respondert ennå.

 

Jeg har inngående kjennskap til Skalleberg og øvrige kretser i Vestfold og Grenlandsområdet, men før vi kan ta til med dette, så må nesten trådstarter komme på banen med noen litteratur og eller kildehenvisninger.

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johan Heimdal

Tusen takk for svar.

Er helt fersk i dette gamet så må nok lære spillereglene etter hvert.

Kilde er bygdeboka Bjørn Slettan - Holum- gardshistorie fra 1977 s.373 som Egil har kopiert i innlegget sitt. Har gjennomgått kildehenvisningene til bygdeboka, og der refereres det til flere brev fra Haddeland som er bevart og som inneholder opplysninger om arveskifte og kjøp.

Som eier (av Haddeland og flere andre garder) nevnes i 1325 Arnfinn Eilivsson i Tunsberg gift med Mildrid Pedersdtr. Svein Pålsson er eier senere på 1300-tallet. 1 1427 solgte Svein 9 månedsmatleige i Haddeland til Gudrun Torolvsdtr. I følge Bjørn Slettan går det fra disse personene ættetråder til adels og stormannsættene Kane og Galtung.

 

Påstanden om at "Gyrdætta hadde hovedsete Skadaberg i Tjølling, Vestfold" er også hentet fra Bjørn Slettan (s 373 - linje.8). Han refererer også til boka "Jørgen Myrre: Hvem var hvem på Agder-gårdene"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Lars Johan,

 

Da har jeg sett litt på teksten gjengitt på nettsiden Egil ga en lenke til. Denne teksten er ikke gjengitt som sitat, så man kan ikke vite om teksten er gjengitt 100% korrekt eller om vedkommende som har lagt til teksten i forbindelse med nettsiden har gjort dette bokstavtro.

 

I tillegg har jeg sett på de opplysninger du nå nyss er kommet med. Jeg kjenner igjen aktørene, og kan med en gang slå fast at det ikke er noen kjent forbindelse mellom Arnfinn Eilivsson, Svein Pålsson og ættene Kane eller Galtung. Du nevner at Bjørn Slettan skal hevde en forbindelse, men du gjengir ikke på hvillken måte og hvorfor Slettan er kommer frem til et slikt resultat.

 

Dette med "Gyrd-ætta" er en konstruksjon. Faktum er at vi kjenner Gyrd-navnet (alternativt Gjurd, Jul) knyttet til Skalleberg i Tjølling, kun ved en viss Andres Gjurdsson som opptrer i kildene omkring 1400. I to brev fra henholdsvis 1406 og 1420, sitter han med hjemmel til en del av Skalleberg, hvor det fremgår av 1406-brevet at han stadfestet morens overføring av jordegodset i midtre Skalleberg til herr Gjermund. Denne Andres synes å ha hatt sitt tilhold på Toten en stund, og er knyttet til et makeskifte av jordegods (Akershusregisteret nr. 1069), hvor han byttet fra seg jordegods i søndre Vestfold mot tilsvarende gods på Toten.

 

Vi kjenner ikke noe til hvordan Andres Gjurdsson eventuelt skal knyttes til de to kjente slektskretsene på vestre og østre Skalleberg, men hans slektsbakgrunn har jeg studert litt nærmere. Jeg har benyttet anledingen til å lage et eget innlegg på Middelalderforum  hvor jeg gir flere detaljer: http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=525

 

Vennlig hilsen

 

Are

 

 

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Direkte svar på spørsmålet som ble stilt er altså at opphavet til Gjurd Olavsson ikke kan påvises. Hans fødselsår er ukjent og han var trolig ikke fra Skalleberg i Tjølling.

 

Like viktig er det kanskje å spørre om det kjennes etterslekt etter denne Gjurd Olavsson. Kanskje spørsmålsstiller kunne opplyse om etterslekt er kjent.

 

Det har nemlig liten eller ingen hensikt å lete etter opphavet til en som er kjent 1459-1470, om man ikke kan dokumentere slekten fremover i tid også.

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
På 30/03/2017 den 7.42, Lars Johan Heimdal skrev:

Påstanden om at "Gyrdætta hadde hovedsete Skadaberg i Tjølling, Vestfold" er også hentet fra Bjørn Slettan (s 373 - linje.8). Han refererer også til boka "Jørgen Myrre: Hvem var hvem på Agder-gårdene"

 

Lars Johan, 

du sier selv at du er "fersk i gamet" -  og det har vi alle vært ;-)  Det viktigste når du begir deg inn i slektsforskningen er å sjekke opplysninger mot kilder, spesielt er dette grunnleggende når du tar deg så langt tilbake i historien (hvilket kan være vanskelig fordi det er begrenset med kildemateriale). Boka du refererer til er dessverre et eksempel der du ikke må ta opplysningene for sannhet og beviste. Slettan skriver "den siste (Olav Anundsson) var visstnok far til Gyrd", og viser til en artikkel av Jørgen Myhre, uten å angi noe mer enn at det er en serie artikler fra Fædrelandsvennen (side 718, Kilder til denne boka). Deretter kommer en påstand om Gyrd-ætta og deres hovedsete på Skalleberg - uten kildehenvisning og forklaring - og det er da det må begynne å blinke noen RØDE VARSELSLAMPER. Som fersk i gamet er det ikke så enkelt, man tenker at han som har skrevet dette er dyktig og har funnet kilder for sine påstander - men den fella må du prøve å unngå.

 

Når det gjelder de to kjøpebrevene han viser til, så kan du ganske greit finne disse selv ved å søke i Diplomatarium Norvegicum. De er vedlagt under.

Nummer: 557. Dato: 25 Marts 1459(?) Sted: Fodneby. Sammendrag:

Fire Lagrettemænd kundgjöre, at Thorolf Erlendssön erkjendte at have modtaget fuld Betaling af Gyrd Olafssön for en Del af Gaarden Halleland i Holleims Sogn.

 

Nummer: 570. Dato: 15 Mai 1470. Sted: Øiestad. Sammendrag:
Tre Lagrettemænd kundgjöre, at Olaf Anundssön paa sin Svogers Arngrim Olafssöns og Sösters Aase Anundsdatters Vegne solgte Gyrd Olafssön 9 Maanedmadsleie i Halleland. (Haddeland) i Holleims Sogn og oppebar Betaling derfor.

 

Jeg har også vedlagt bildevedlegg av side 373 du referer til i Slettans bok - http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090520006

 

Holum gardshistorie_side 373.png

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johan Heimdal

Takk for nyttig informasjon. Trist at Holumsboka er så upålitelig og inneholder så mange feil. Må nok undersøke originalkilder etter hvert.

Jeg skal svare Are og legge inn det jeg vet om etterslekt etter Gjurd/Gyrd . Men kilde til de første generasjonene her er Holumboka/My Heritage så det kan finnes feil.

Hvis opplysningene er riktige derimot, er jeg direkte etterkommer av Gyrd i 14 generasjoner, derav interessen for personen.

 

Tror du det er lurest å besøke Statsarkivet i Kristiansand for å finne ut mer?

 

Med vennlig hilsen

Lars Johan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
1 time siden, Lars Johan Heimdal skrev:

Tror du det er lurest å besøke Statsarkivet i Kristiansand for å finne ut mer?

 

Hvis du vil dra til Statsarkivet i Kristiansand - eller Riksarkivet for den sakens skyld - er det et godt råd å legge en plan på forhånd for hvilket arkivmateriale du ønsker å gjennomgå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johan Heimdal

Takk for nyttige svar alle sammen.

Her er det jeg har notert om Gyrd og etterkommerne. Kilde er hovedsakelig Den "upålitelige" Holumboka og treff på My Heritage, så mange feilkilder. Som skrevet skyldes min interesse for Gyrd at viss opplysningene nedenfor stemmer, er han direkte etterkommer i 14 generasjoner, (og blant mine eldste slektninger så langt).

 

14 Gyrd var gift med Allaug Gunnarsdotter. (Hun var sannsynligvis fra Foss, Sør-Audnedal der Gyrd og broren Sakse eide gårdparter).

Barn: Sigrid og Gunnar. Gyrd døde på Haddeland, Holum.

 

13 Gunnar Gyrdson Haddeland ca 1450 - ca 1520 født og døde på Haddeland. Gift med Magdalena (født Trondsdotter Rustung til Seim).

Barn: Ingrid f. ca 1495, Nils 14.7.1498 og Gjurd. Nils giftet seg med Ingeborg Halvardsdotter Dybvik Nes. Gjurd flyttet til Sodeland Holum.

 

12 Ingrid f.1495 død etter 1557 var født på Haddeland. Hun var gift 2 ganger først med Gunbjørn Bjørnson Kvåfjord og senere med Gunnar Svensson Skogsfjord. Blant 5-6 barn vi kjenner er:

 

11) Ingeborg Gunnarsdotter 1538-1608 gift med Tore Ånunson Kvåfjord. Barn: Torulf f ca 1560,Omund ca 1565,Anun ca 1570, Christopher ?

 

10) Torulf Toreson  ca 1560 - 1628 født i Kvåfjord, bodde lenge på Lilledrange, Nes, døde  på Opp-Åpta.Feda. Torulf var en stor jordeier, arvet Lilledrange og eide til sammen 6 huder 1,5 eng. i Nes, Kvinesdal og Feda. gift med NN f. Håland.

 

9) Atlak Torulfson født 1593 død etter 1665 var yngst av Torulfs 3 sønner og bodde hele livet på Lilledrange, Nes hvor han eide bnr 1. Atlak fikk 5 barn, derav en sønn Tore. Atlak var gift med Ingeborg Andersdotter Glendrange.

 

8) Tore Atlakson 1641-1705 gift med Appelone Jakobsdotter Slimestad. fikk 5 barn. Han var født og døde på Lilledrange bnr 1. Nest eldst av barna var:

 

7) Turid Toresdotter ca 1676- 18.4.1743 ble gift med Peder Nilsson Stordrange 1671- 17.5.1743. Turid var født på Lilledrange bnr 1 og døde på Stordrange bnr 7. Paret hadde 5 barn - 4 døtre og sønnen Jakob.

 

6) Jakob Pederson f.1714 død 25.1.1800 gift med Birgitte f Stålesdotter Skailand. Jakob var født og døde på Stordrange bnr 7.

Blant mange barn var:

 

5) Birgitte Jakobsdotter f ca 1762 ble gift med Tor Larson Eide 8.9 1754 -3.6 1817.

Blant mange barn født i Eide bnr 6, Nes var:

 

4) Tøri Toresdotter ca 1802-1875. Hun ble gift med Lars Nilsson Sveiga 1806- død etter 1874.  De drev Sveiga, Nes bnr 1 og de fikk 7 barn. Nest yngst var:

 

3) Lars Tobias Larsen 1841-1906 var gift 2 ganger med Birgitte Marie Pedersdatter død 1882 og Anne Tobine Tønnesdatter. Lars  var født og døde på Sveiga bnr 1.Blant barna med Birgitte er min bestefar :

 

2) Lars Larsen Svege 6.8.1881 - 8.6.1964

 

1) Lilly Svege gift Heimdal 8.8.1918 -15.4 2004 min mor

 

Med vennlig hilsen

Lars Johan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per-Chr Nilssen

Hei, selv om tråden er noen måneder gammel, håper jeg den ikke er forlatt...   Jeg har også kommet over artikkelserien til Jørgen Myrre i Fædrelandsvennen.   Som absolutt novise på området, og med fare for å trampe i klaveret med "alle beina":  Er denne artikkelserien anerkjent som en god kilde?  Fant tilfeldigvis endel slektsledd fra 1490-1680 i en av disse artiklene, og det kan være litt plundrete å kontrollere - ihvertfall hvis Myrre er en anerkjent notabilitet og ekspert på området...

Edited by Per-Chr Nilssen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.