Gå til innhold
Arkivverket
Christer Lundquist

Henrettes med sverd

Recommended Posts

Christer Lundquist

Har noen tid/lyst/øye til å hjelpe meg med å transkribere denne dommen fra Tønsberg bytingrett 1751, hvor en kar blir dømt til døden ved sverd og useremoniell begravelse for øksemord på kona? På forhånd takk :)

 

 

 

IMG_0016 (2).jpg

IMG_0017 (2).jpg

IMG_0018 (2).jpg

Endret av Christer Lundquist

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Tægte Tiden d. 22de Julij blev den Extra Bye-Tings Ræt

igien holden af Kongl. Majts. Byefoged Niels Schindtler

og de udnævnte 8te Laugrættes som Hands Med-Doms Mænd

Navnl. Jacob Arveson, Christen Willums., Ole Bendtson,

Ole Hagen, Jonas Norring, Ole Hogsnes, Ejlert Michalsen

og Jens Amundsøn; hvor da udi næst forregaaen-

de Delinqvent-Sag saaleedes for Rætt blev

                      Dømt og Afsagt:

Det efter Høy Øvrigheds Foranstaltning af Under-

Fogden Willum Olsøn Bech som Actor paastævnt, og af

Arbejdsmanden Anders Hansøn Roberg paa sin egen Ægte

Qvinde Inger Ingebredtsdaatter, natten imellem d. 26de og

27de Junij sidstafvigte forøvede grusomme Mord, da Hand

ved Nie sterke Øxe-Hug, neml. 2de udi Hovedet, 3de paa den

øvre Part af Legemet og 4re paa Legemets Nedre Part,

alt paa høire Side, heel forfærdelig har omkommet hende,

saasom de fleeste af samme Øxe-Hug, efter den derover

holdte Besigtelses Forrætnings og Stadens Chirurgus Ni-

colaj Goldbachs over de sammes giorte Beskrivelses udfør-

lige udviisende, vare saa dødelige, at bemelte myr-

dede qvinde u-omgiengelig saa straxen og fast øyen-

bliklig have maattet sætte Lived til, og opgive sin Aand,

er, saavel med de i denne Sag førte Vidner, i sæer

det 1te Navnl. Karen Gundersdaatter Bielland, og det 3die

Vidne Else Andersdaatter, Confererit med det 2det Vid-

ne Morten Snedker, som Giernings manden Anders Robergs

derpaa for Rætten, uden Baand og Tvang, frievillig giorte

egen Bekiendelse, aldeeles og tilfulde beviist og godtgiort.

Og naar hertil kommer, at Anders Roberg diverse gan-

ge, efter bemte 1te Vidne Karen Biellands og det 8de Vidne Else

Gunderses Udsagn, forud og længe førhen haver truet 

og undsagt sin nu dræbte qvinde; saa er dette Mord

i og for sig selv betragted, u-imodsigelig af saadan Be-

skaffenhed, som den allernaadigste Forordning om

grove Mordere under 7de Febr. 1749 mentionerer og følgelig

meriterede den Straf samme allernaadigst dicterer.

 

 

(Forts.følger)

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer Lundquist

Hjertelig takk så langt, Tore :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Men herimod falder disse mærkelige Omstændigheder

i henseende til Giernings-Manden under Betragtning

neml. Først paa den eene Side, at Hand, efter de samtlige

førte Vidners Udsigende og Actors Tilstaaelse; for om-

trent 18ten Aar siden har været saaleedes fra sin Forstand

at man har maattet holde ham udi Baand [...?] den

gandske Vinter over, saa og, efter det eene Vidnes Ka-

ren Biellands Forklaring, at man siden den Tid ved

adskillige Lejligheder haver bemerket noget saadant

hos Hannem, som har udviist, at Hand endnu maatte

have een liden Levning i sig, af samme sit Galenskab.

Men derimod paa den anden side, at Hand siden

den Tid har staaet i Hans Majestets Tienneste, som Soldat

baade ved Land Militien og de Gevorbne, hvorfra Hand

for omtrent 2 Aar siden er bleven demitteret, efter Hands

derom erholdte og i Acten indtagne Beviisers formeld

datered 7de Maj 1749, saa og, efter de fleeste af Vid-

nernes udsigende, ført et stille Væsen, samt været

baade Ordentlig og flittig i sit Arbejde;  For det an-

det, at Hannem, i sær nogle Dage førend Mordet blev

begaaed, var paakommen een besynderlig Sindets U-Roe-

lighed, som Hand, efter Vidnets Karen Biellands ud-

sigende, for sin Qvinde haver fortaalt, at skal have

faaed ved den Lejlighed, at Hand havde ligget paa Mar-

ken og soved, hvormed den Bekiendelse, som den dræb-

te Qvinde Dagen førend Mordet paa Hende skeede, haver

giort for afgl. Hr Krigs Raad Reesens Enke-Frue, afgl.

Sogne-Præst her paa Stædet Hr Marcus Fayes Enke, og

een Borger Enke her sammestæds Navnl. Johanne

Sibille Nørholm, efter deres passerede og i rætte komne

Skriftelige og Eedelige Attester og Vidnesbyrde, gandske

harmonerede, i det Hun for dem haver sagt og beklaget sig

at Hendes Mand var bleven saa underlig, og at Hun

var bange for ham, samt frygtede at Hand nu fik eller 

havde faaet sit gamle Galenskab.   Af hvilken Grund

og Beskaffenhed den beskikkede Defensor Ober Told Be-

tienten Peder Larsøn haver formeent og paastaaed, det

Giernings Manden ikke som een Morder men alleene

som en Rasende efter Lovens pgf 925 art. 15de[?] maatte

ansees. Skiønt ved denne sidste Omstændighed er at

agte, saavel at Hand efter Vidnets Karen Biellands ud-

sigende dermed var stille, at Hand dagen førend Gier-

ningen skeede havde ladet sig Aarelade, at Hand selv 

om Aftenen, da Hand gik til Sengs med sin Qvinde, som

Hand samme Natt myrdede, havde sagt det Hand nu icke

var syg, men alleene Hands Arm af Aareladen var 

noget saar; saa og at Hand derpaa i ald Stilhed som

meldt lagde sig i sin Seng; jtem at Hand saa straxen 

efter Mordet, følgelig Vidnet Else Andersdaatters ud-

sigende, saaleedes besindede sig, at Hand  vandrende

frem og tilbage paa sit Leje-Kammer, udraabte

disse Ord: Gud trøste og bedre dig, hvad haver du nu giort

og samme Ord 3de gange efter hverandre igientog.

 

 

 

Endret av Tore S. Falch

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

Dette alt med og imod hinanden paa begge Sider, sammenlignet

og overvejed, finder denne Rætt vel ikke, at kand

udgiøre een saadan Sindets og Forstandens Til-

stand og forrykkelse hos Giernings Manden, saa

at Hand deraf kunde ansees som een virkelig i  Vildel-

se og Raserie henfalden og befunden Drabs-Mand, saa-

som een saadan Tilstand medfører og fastsætter, at

et Menniske ikke er sig selv noget mægtig, hverken i

henseende til Sindet eller Forstanden. Men dog at

derimod denne Hands nu beskrevne Beskaffenhed,

Vangelhaftighed, og som meldt beviislig paakom-

ne Confusion og U-Roelighed, med goed Grund kand

komme udi Consideration i henseende til Misgier-

ningens - og den deraf følgende Straffens - Grader.

Og altsaa bliver da af Mig Byefoged Schindt-

ler som denne Rættes Dommer, tillige med foranbe-

nævnte mine medtagne 8te Laugrættes- og Med-Doms

-Mænd, efter vores bedste Skiønnende hermed for

Rætt kiendt og dømt: At Drabs-Manden Anders

Hansøn Roeberg, i Stæden for at udstaae een grov

Morders Straf, efter forhen allegerede allernaadig-

ste Forordning, bør efter Lovens 6te Bogs 6te Capits

1te Articul bøde Liv for Liv, ved at miste sit Hoved

og saaleedes efter Forordningen af 9de Augustij 1737,

med Sverd at henrættes, samt Hands Legeme derpaa

i Kirke-Gaarden, uden nogen Ceremonie, at begra-

ves. Med Hands herved tilligs forbrudte Hoved-

Lodd (som dog ikkun er ringe eller inted), forhol-

des efter Forordningen af 13de Janv. 1747.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer Lundquist

Hjertelig takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Hadde det vore eg som hadde publisert dette i avisa, hadde eg sjølvsagt kreditert Tore S. Falch som på ein profesjonell måte har transkribert denne domsakta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer Lundquist
På 29.8.2017 den 1.13, Gunnar Sigdestad skrev:

Hadde det vore eg som hadde publisert dette i avisa, hadde eg sjølvsagt kreditert Tore S. Falch som på ein profesjonell måte har transkribert denne domsakta.

 

Ja, det burde jeg gjort. Takk for korreksen, og beklager Tore S. Falch.

Endret av Christer Lundquist

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.