Jump to content
Arkivverket

Digitalarkivet fornyes!


Anette S. Clausen

Recommended Posts

Her må jeg rett og slett ta en pause etter å ha vært inne i det nye grensesnittet. Skulle gjøre noe så enkelt som å søke opp en gård i folketellinga fra 1910. Etter diverse underligheter klarte jeg det - det som jeg før nesten bare løftet lillefingeren for å få listet ut. Har nå lest innleggene i detteemnet, og ser at det ikke bare er jeg som strever. Det jeg ikke kan begripe er hvorfor har den særdeles tettpakka, men likevel oversiktlige førstesiden ved inngang til det gamle Digitalarkivet blitt borte? Men - man finner vel ut av dette til slutt også.

 

Men - jeg har mine tvil. Jeg leste forleden dag Riksrevisjonens rapport og ikke minst skarpe kritikk av digitalisering av arkivene i store deler av departementene, hvor samme system (Ephorte) som jeg både kjenner og har brukt i min tid i høgskolesystemet dominerer. Riksrevisjonens påpeker at svakheter og problematiske sider ved systemet har ført til lavere omfang av registrering og/eller at saker blir borte fra offentligheten. Omfanget av registrerte saker har gått ned! Dette har jeg erfart ved selvsyn. Man surrer med systemet, og blir mer passiv i forhold til pålagt arkivering.

 

Håper jeg kommer i gang igjen når jeg har fått trukket pusten godt. Jeg har mer eller mindre vært med på dette siden Oldervolls første systemer, og har hatt for mye glede av disse dataene til å gi meg nå.

 

Men sannelig setter dere oss på en skikkelig prøve med dette!

Edited by Hans Martin Fagerli
korrektur
Link to comment
Share on other sites

Og hvor har dere nå klart å skjule lenken til Gamle Digitalarkivet som lå under nyttige lenker. Jeg begynner å lure på om dere driver gjøn med oss.Er dere så oppsatt på at vi ikke skal bruke det gamle systemet at dere anstrenger dere ekstra for å holde det skjult?

 

https://www.digitalarkivet.no/content/49/nyttige-lenker

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

28 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det ser ut til å vere på plass no; eg fann det i alle fall.

Ja, vekke var det i alle fall. Vi får se hvor lenge vi får beholde den muligheten.

Link to comment
Share on other sites

Det gikk dessverre som jeg fryktet. Jeg vil få gratulere Digitalarkivet med det minst effektive brukergrensesnittet i DAs nesten 20 årige historie.

Link to comment
Share on other sites

Tingbøkene som var skrevet av er visst også borte, tingbøker for Sunnhordland, og andre. 

Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

 

Her er f.eks lenke til tingbøkene for Nordfjord. Jeg antar at Sunnhordland kan finnes på samme måte:

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&a[]=no-a1450-07000000000213&st[]=TBOK&c[]=14

 

Her er hele Hordaland, ohg hvis du under "Arkiv" legger inn Sunnhordland sorenskriverarkiv, vil du få bare Sunnhordland. Egentlig ikke så vanskelig, men litt uvant.

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&st[]=TBOK&c[]=12

Link to comment
Share on other sites

Jeg viser til tidligere post #60 https://forum.arkivverket.no/topic/210729-digitalarkivet-fornyes/?do=findComment&comment=1780596

Personen jeg leter etter er døpt Marit Thoresdatter, gift med Thore Thoresen Visæt. Det er brukt mange varianter av Marit og Viset, så jeg utvider til:  Marit/Marith/Maret/Mareth Thoresen/Thoresdatter Wiseth/Viseth/Viset

(det 'festlige' i FT1885 er at Marits mann heter Thore Wiseth, Marit heter Maret Viseth på neste linje, og døtrene har fått en T. i mellomnavn)

Mitt søk er:

Hendelsesinformasjon: 1840-1940

Fornavn: marit*|maret* med trunkeringstegn * for å finne evt. varianter med -th sist i navnet, | skiller stavemåter

Etternavn:  *wiseth|*viseth hvor jeg bruker trunkeringstegnet * for å ta høyde for at det evt. står T/T./Thoresen/Thoresdatter foran Wiseth/Viseth., og | for å skille mellom alternativ stavemåte. Så vidt jeg vet betyr trunkeringstegnet * intet, ett eller flere tegn.

Jeg får som vist 5 treff, hvorav 2 Marit Wiseth, men altså ingen Marit/Maret Viseth, som jeg viser til eksistensen av i FT1885 og FT1900.  Hvis jeg endrer søket til etternavn *viseth, få jeg 3 treff, ingen relevante. Jeg spør igjen, hva er det som er feil i søket mitt?

Edited by Olaf Larsen
Link to comment
Share on other sites

Det ser vel heller ut som at det er stjernene som lagar problem. I den gamle løysinga kunne ei stjerne erstatte 0, 1 eller fleire teikn. I den nye løysinga erstattar stjerna 1 eller fleire teikn. Altså vil ikkje *wiseth finne nokon wiseth, men vil derimot finne kwiseth osv.

 

Følgjande søk fungerer:

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&firstname=mari*|mare*&lastname=wiseth|viseth&gender=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&sort=rel

 

Redigert: Nei, det kan ikkje vere slik heller, for søket til Olaf finn nokre av Marit Wiseth, men ikkje alle.

Merkeleg ... Dette trur eg nokon av dei som står bak den nye løysinga må svare på.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Det virkelig morsomme er å finne en emigrant som er oppført som sønn eller datter, og så anta at du kan få opp en liste med resten av familien. Haha, bare prøv! :-)

(men du får opp 3 lenker til samme id på resultatsiden!)

Edited by Olaf Larsen
Link to comment
Share on other sites

Ein kan evt. bla eit steg fram eller tilbake ved å endre på siste talet i nettadressa.

Eksempel: Margrethe Andersen: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000731410

Broren, Arnold finn ein her: http://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000731411

Når det gjeld mora, Sara har denne dataposten blitt øydelagd (dette gjeld også mange andre personar i databasen), og feilen har blitt med like frå Oldervoll si løysing og er der framleis:

http://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000731409

Eg tippar at "Forrige" og "Neste"-knappane kjem til å virke om svært kort tid.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Dersom ein vel "Gå til kilde" finn ein m.a. fyldig dokumentasjon for emigrantdatabasen frå Bergen. Dette er bra, og er interessant å lese. I tillegg ville det ha vore interessant å få vite litt om "råmaterialet", som f. eks. korleis dei originale listene blei til. Slik håpar eg at det blir også for andre databasar. Når det gjeld folketeljingane vil det i tillegg til kven som har transkribert dette og når, vere naturleg å forvente at ein kunne finne litt generelt om sjølve folketeljingane, m.a. kva dato dei vart haldne, kva som er med, kva for manglar som finst osv. I "gamle" Digitalarkivet var dokumentasjonen lett tilgjengeleg ved at ein kunne trykkje på ein knapp. I den løysinga som no gjekk ut var denne dokumentasjonen vekke (evt. var det eg som aldri fann ut kvar den var blitt av).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg prøver følgjande generelle personsøk: https://www.digitalarkivet.no/search/persons?s=keul&from=1896&to=1896

Kvifor får eg opp treff som spriker frå 1892 til 1926 når eg har valt at eg berre er interessert i treff frå 1896?

 

Årsaken er at det er kildens årsspenn som benyttes i filtreringa. Men du er inne på noe der. Det er jo ikke helt logisk. Så nå har jeg registrert en sak om å endre det.

Link to comment
Share on other sites

På 2017-6-9 den 5.15, Olaf Larsen skrev:

Jeg viser til tidligere post #60 https://forum.arkivverket.no/topic/210729-digitalarkivet-fornyes/?do=findComment&comment=1780596

Personen jeg leter etter er døpt Marit Thoresdatter, gift med Thore Thoresen Visæt. Det er brukt mange varianter av Marit og Viset, så jeg utvider til:  Marit/Marith/Maret/Mareth Thoresen/Thoresdatter Wiseth/Viseth/Viset

(det 'festlige' i FT1885 er at Marits mann heter Thore Wiseth, Marit heter Maret Viseth på neste linje, og døtrene har fått en T. i mellomnavn)

Mitt søk er:

Hendelsesinformasjon: 1840-1940

Fornavn: marit*|maret* med trunkeringstegn * for å finne evt. varianter med -th sist i navnet, | skiller stavemåter

Etternavn:  *wiseth|*viseth hvor jeg bruker trunkeringstegnet * for å ta høyde for at det evt. står T/T./Thoresen/Thoresdatter foran Wiseth/Viseth., og | for å skille mellom alternativ stavemåte. Så vidt jeg vet betyr trunkeringstegnet * intet, ett eller flere tegn.

Jeg får som vist 5 treff, hvorav 2 Marit Wiseth, men altså ingen Marit/Maret Viseth, som jeg viser til eksistensen av i FT1885 og FT1900.  Hvis jeg endrer søket til etternavn *viseth, få jeg 3 treff, ingen relevante. Jeg spør igjen, hva er det som er feil i søket mitt?

 

Jeg har brukt litt tid på undersøkelser angående dette. Men så vidt jeg kan se så får jeg de personforekomstene du etterlyser opp i trefflista.

 

Det er imidlertid en ting ved søket du kan ha misforstått. Hvis du skriver *wiseth, vil det ikke trunkere i forhold til andre ord, men kun gi ekstra treff på f.eks Kviset og Qviset.

 

Det vil altså ikke ha noen betydning i forhold til T/T./Thoresen/Thoresdatter, for det er et separat ord. Du kan angi f.eks thor*|tor* i tillegg til viset.

 

Har du forsøkt dette søket? https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&firstname=marit&lastname=viset+&gender=&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&sort=ed

 

Merk at jeg her har sortert trefflista på hendelsesdato.

Link to comment
Share on other sites

Er det virkelig mulig i 2017? Før kunne jeg enkelt navigere mellom kirkebøker, folketellinger og andre ting jeg trengte for å granske. Kirkebøkene finner jeg, men nå er det blitt mere  klikking.
Hvor er det blitt av folketellingene? Heldig vis finnes det andre folketellinger å bruke. For eksempel denne:

http://da3.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&katnr=&emnenr=&aar=&dagens=&fylkenr=0
Men folketellingen for 1910, hvor er den?

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Leif Baardseth skrev:

Er det virkelig mulig i 2017? Før kunne jeg enkelt navigere mellom kirkebøker, folketellinger og andre ting jeg trengte for å granske. Kirkebøkene finner jeg, men nå er det blitt mere  klikking.
Hvor er det blitt av folketellingene? Heldig vis finnes det andre folketellinger å bruke. For eksempel denne:

http://da3.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&katnr=&emnenr=&aar=&dagens=&fylkenr=0
Men folketellingen for 1910, hvor er den?

Midt på framsida under Flere søkeinnganger. Enklare kan det knapt bli :-)

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Espen Tønnessen skrev:

Hvis du skriver *wiseth, vil det ikke trunkere i forhold til andre ord, men kun gi ekstra treff på f.eks Kviset og Qviset.

 

Nei, det blir også færre treff. Eg har skrive eit innlegg om dette i den nye tråden, 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.