Jump to content
Arkivverket
Johan I. Borgos

Ingeborg Mikkelsdtr og mellegatet

Recommended Posts

Johan I. Borgos

Ingeborg Mikkelsdtr, bosatt i Bergen, ga 300 riksdaler til et legat som skulle betale for sendinger av mel til Øksnes og Sortland i Vesterålen. Legatet blei bekrefta av Bergen Domkirke i august 1621, etter at Ingeborg var død, siden den gang har melet gått nordover hvert år med få unntak (krig). Så langt har det ikke vært mulig å fastslå hvem Ingeborg Mikkelsdtr var. Historiene om henne og mellegatet er mange, blant annet at hun var enka etter presten Hr. Morten i Langenes (del av Øksnes). Ingen samtidige kilder kan bekrefte det, men i 1774 utga litteraten Christopher Frimann (1742-1791) ”Samling af Stiftelser og Gavebreve i Bergen Stift”, der skriver han s. 61-62:

       Blant andre private Folk, der har givet og testamenteret noget til denne vores Domkirke, finder jeg vel, at en Ingeborg Michelsdatter, (formodentlig den Ingeborg Sal. Hr. Mortens, en gammel Protokol melder om), haver foræret og overleveret til Kirkens daværende Værger, Reinert Frich og Jørgen Blichman, 300 Rdlr. in Specie, som evindelig skal staae paa Rente. Dog har hun tillige herhos forordnet, at Kirkens Værge hvert Aar til St. Olai Kiøbstevne deraf skulde sende 6 Tønder Rugmeel til de fattige i Westeraalens Lehn i Nordland (...).


Frimann viser til "en gammel protokoll" som kilde. Den må han etter alt å dømme ha sett i Bergen, hvor både han og Ingeborg - og mellegatet - hører heime.Jeg håper på hjelp fra arkivkjennere i Bergen til å finne ut hva som ligger bak dette utsagnet, som kan bli et viktig punkt i en artikkel om Ingeborg og mellegatet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Jeg er frekk nok til å løfte fram dette innlegget, i håp om at en eller annen kan gi meg en tråd å nøste videre på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Ole Sollie

#1

Har du sjekket: Bergens domkapitels forhandlingsprotokoll?

Jeg har bladd i registeret for bind 1 (1605-1624, trykt 1961) uten å se noen åpenbare Morten/Ingeborg. Vesterålen er langt unna juridiksjonen for domkapitlet i Bergen, så disse må da i så fall blitt nevnt indirekte i en annen sak.

 

Forordet i bind 1 (unummerert, men side V), oppgir disse forhandlingsprotokollene, som vel var i bispearkivet i Bergen på Frimanns tid:

1. 1605-1624

2. 1624-1655

(nummer avsatt, mangler for årene 1655-1667)

4. 1667-1674

5. 1675-1685

6. 1686-1695

7. 1695-1708

 

Bind 1 er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012092408059

for flere av de seneste har Statsarkivet i Bergen tilrettelagt avskrift

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Takk for nyttig informasjon! Jeg har tidligere skumma gjennom bind 1 på leiting etter opplysninger om Ingeborg, med samme resultat som du nevner, men skal ta en runde til med Frimann i bakhodet. Det er litt lettere å leite etter nåla i høystakken når antallet høystakker blir redusert!

Share this post


Link to post
Share on other sites
heidi acherfiord

Uten at undertegnede kan være til noen hjelp, er dette emnet diskutert på brukerforumet før. Vil huske at det var linker til både legatet, og Ingeborg

Kanskje på det gamle?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
heidi acherfiord

Emne 84001 og 83387 på gammelt forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Joda, det er riktig, jeg har prøvd tidligere å få hjelp fra folk som kjenner gamle arkivsaker, særlig i Bergen. For tida arbeider jeg med en artikkel om Ingeborg og legatet, men har det vanlige problemet at de store arkivene holder til så avsides i forhold til mitt bosted (skulle vært en smiley her ...). Artikkelen må ferdigstilles snart, så dette var/er et siste forsøk på å avklare et vrient utsagn (se #1). Strengt tatt er jeg klar over at temaet mitt ligger på sida av de vanlige spørsmålene på forumet. Dette er ikke først og fremst ei genealogisk nøtt, men ei jakt på kilder som kan fortelle om opphavet til mellegatet. Men erfaringsmessig veit jeg at det sitter stor kildekompetanse blant deltakerne her!

Share this post


Link to post
Share on other sites
heidi acherfiord

Haha, sånn går det når man bare huske halvparten, og heller ikke les ordentlig når man henter emnet frem igjen. Det var jo ditt...  :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Og jeg setter pris på at du løfta det fram igjen. Kanskje noen med nye opplysninger ser det denne gangen ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ikke vet jeg, men er du sikker på at dette legatet ikke har noe med sal: Hr, Christopher Jacobsen fordum prest på Langnes og kona Gurig Mortensdatter å gjøre?

 

Se NRR åttende bind 1641-1648, side 71/72:

 

https://ia902706.us.archive.org/6/items/norskerigsregis01thomgoog/norskerigsregis01thomgoog.pdf

 

image.png.a4c48b7e12180811c3c4765f1e291ec3.png

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Dette har å gjøre med ei arvesak, ser det ut til, ikke med mellegatet. Det er godt mulig at Guri var datter til Hr. Morten, men vi veit ikke om Morten var gift med Ingeborg Mikkelsdtr (presten Hans David Celius skriver i 1753 at kona til Hr. Morten het Guri Kristoffersdtr). Såvidt jeg kan se (men jeg er blind på et øye, hehe) knytter altså ikke dette dokumentet Morten og Ingeborg sammen som par.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Ja, det ser slik ut.

 

https://www.nb.no/items/15e8504c2ed6345599dc08da3a483696?page=113&searchText=Norske Herredags-Dombøger

 

Trolig var Hr. Christopher Jacobsen fordum prest på Langnes en sønn av gamle Jacob Jansen Semb (som han kalles i dommen), og denne Wenche Simens(datter) gift med Jacob Jacobsen en svigerinne av Hr. Christopher. En 3 part i dette gjeldskonglomeratet heter Aall Jacobsdatter som da antagelig var en søster. De kalles barn og svogre av gamle Jacob Jansen Semb i denne rettsaken.

 

Noen sammenheng med mellegatet er det nok ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Jeg har lest akkurat denne saka tidligere, men leit gjerne videre etter "den rykende pistolen" som kan avsløre hvem Ingeborg Kristensdtr var!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Mikkelsdatter.....

 

Jeg leter egentlig etter noe helt annet, men skulle jeg snuble over noe som ser ut til å ha sammenheng med det du leter etter skal jeg selvfølgelig si fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan I. Borgos

Mikkelsdtr, sjølsagt :-(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.