Gå til innhold
Arkivverket
Torbjørn Steen-Karlsen

Hvordan få fjerna usannheter på Slektshistoriewiki?

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

På denne linken under slektshistoriewiki finner vi et oppsett om slekten Føyn på Nøtterøy i Vestfold som er helt bort i alle staur og kanter. Den sies å stamme fra Berg i Andebu. Ingen bevis på sida, og ingen av navna matcher med noen som har levd på Føyn. Hvem må man kontakte for å fjerne denne vranglæren. Jeg regner med at de mener slekten Føyn som i Svend Foyn, men det er ikke riktig. http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Føyn_(slekt)

 

Oppsettet er

Slekten Føyn kommer fra Andebu, Stokke og Nøtterøy i Vestfold. Den første som med sikkerhet kan kalles stamfar, er Halvor Berg på gården Berg i Andebu hovedsogn.

Halvor Berg må ha vært født i siste halvdel av 1500-tallet og han døde i 1646. G.m. Ingeborg Andersdatter Bøen fra Andebu som angivelig var 105 år gammel da hun døde i 1688. Barn som kjennes:

 • 1. Rollef Halvorsen Berg, f. ca. 1608, d. 1678.
 • 2. Gulbrand Halvorsen (mellom) Sønset i Høyjord sogn i Andebu, f. ca. 1612, d. 1678.
 • 3. Tollef Halvorsen Berg, f. 1624, d. 1693.
 • 4. Knut Halvorsen, døpt 6. august 1625, d. 1632.
 • 5. Helge Halvorsen Hotvet, døpt 14. mars 1628, d. 1670 (som slekten føres videre gjennom)
 • 6. Hans Halvorsen Kjærås i Andebu, døpt 4. november 1630, d. 1698.
 • 7. Knut Halvorsen, døpt 18. juli 1633, d. etter 1660.

 

Slekta skal da vel tydelig stamme fra den yngste Knut Halvorsen eller Helge Halvorsen Vestre Hotvedt. Det har aldri vært noen med de navna med etterkommere på Føyn, og hvor kommer Stokke inn? Stamfaren heter riktignok Knut, kanskje med etternavnet Hansen, men har ikke noe med ovennevnte å gjøre. Oppsettet viser jo heller ikke hvordan slekta ender opp på Føyn. For en som skal prøve å finne fram er dette fullstendig labbelensk. Hvis det da ikke er noe som har gått meg forbi.

 

Mvh. En som forsker på Nøtterøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (privat)

Det er oppgitt kontaktinformasjon på Slektshistoriewiki (i venstremenyen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Men nå var den jo borte. :) Eller ikke. De er jo her inne også, så kanskje de leser det en av de i redaksjonen.

Endret av Torbjørn Steen-Karlsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (privat)

Artikkelen er ikke borte, men når du klikker på lenka i ditt første innlegg, må du legge til en ")" - altså parentes slutt - i URLen, da denne har falt ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Føyn (slekt)

Slekten Føyn kommer fra Andebu, Stokke og Nøtterøy i Vestfold. Den første som med sikkerhet kan kalles stamfar, er Halvor Berg på gården Berg i Andebu hovedsogn.

Halvor Berg må ha vært født i siste halvdel av 1500-tallet og han døde i 1646. G.m. Ingeborg Andersdatter Bøen fra Andebu som angivelig var 105 år gammel da hun døde i 1688. Barn som kjennes:

 • 1. Rollef Halvorsen Berg, f. ca. 1608, d. 1678.
 • 2. Gulbrand Halvorsen (mellom) Sønset i Høyjord sogn i Andebu, f. ca. 1612, d. 1678.
 • 3. Tollef Halvorsen Berg, f. 1624, d. 1693.
 • 4. Knut Halvorsen, døpt 6. august 1625, d. 1632.
 • 5. Helge Halvorsen Hotvet, døpt 14. mars 1628, d. 1670 (som slekten føres videre gjennom)
 • 6. Hans Halvorsen Kjærås i Andebu, døpt 4. november 1630, d. 1698.
 • 7. Knut Halvorsen, døpt 18. juli 1633, d. etter 1660.[1]

Referanser

 1.  Norsk Slektskalender, bind 3, Oslo, s. 90.

Litteratur

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Jeg skal forsøke å svare i morgen kveld. Det ble rett og slett for hektisk i dag.

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Takk for dine kommentarer til wikiartikkelen om Føyn. Før jeg går spesifikt inn på artikkelen, så tror jeg det er best at jeg skriver litt om hva Slektshistoriewiki er og hva det ikke er. Slektshistoriewiki er i utgangspunktet ment som et referansebibliotek som skal gi slektsforskere og -interesserte starthjelp. Hva delen med slektsartiklene angår, så er de kun ment å gi en introduksjon av slekten og forsøksvis en oppsummering av hva som er forskningsstatus for den aktuelle slekten. Det er i utgangspunktet ikke meningen at Slektshistoriewiki skal være et sted for å publisere original forskning. Man skal ikke kunne forvente å finne en slekt fullstendig presentert, men artikkelen skal ha en introduksjon som sammen med litteraturliste m.m. skal hjelpe en videre.

 

(Jeg skriver i utgangspunktet, for selv om de fleste artiklene kun inneholder en introduksjon/oppsummering som beskrevet ovenfor – se for eksempel mine korte artikler om Haugsbakken og Leifsen – så finnes det unntak, som for eksempel Ferner-artikkelen, som delvis bygger på publisert materiale og delvis på «ny» informasjon, og for eksempel Ingvaldsen-artikkelen, som riktignok også bygger på et rikt publisert materiale, først og fremst gjennom lang tid er bygget ut med ny viten.) 

 

Slektshistoriewiki administreres av Norsk Slektshistorisk Forening, men er ikke et NSF-produkt på samme måte som for eksempel Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Genealogen, Norsk Slektskalender eller boken Eidsvollsmennene – Hvem var de? Slektshistoriewiki er et dugnadsprosjekt og utgjør til enhver tid et resultat av bidragsyternes samlede innsats. Slektshistoriewiki er og blir hva du og jeg gjør det til. Alle som har kunnskap om et emne, lite eller stort, kan bidra, og sammen gjøre wikien til det vi ønsker skal bli det viktigste oppslagsverket for alle slektsforskere, både nybegynnere og veteraner. På wikien skal man kunne finne artikler om gårder, slekter, anetavler, slektsforeninger, slektstidsskrifter, konferanser, hjelpesider for slektsforskning i utlandet, bibliografier, ordforklaringer m.m. Listen over ting man kan skrive om er nær sagt uendelig. Men det stilles krav om at alt som skrives på Slektshistoriewiki må være relevant for emnene slekt og slektsforskning. Alt annet som ikke har en slik kobling henvises til Wikipedia. Vi forventer også at informasjonen som legges ut er kildebelagt og enkelt kan etterprøves. Ettersom det som nevnt over ikke er meningen å publisere original forskning, så er det heller ikke krav om at kildene utelukkende skal være primærkilder (men vi krever at primærkilder skal utgjøre mesteparten av kildene for enkelte typer artikler, som for eksempel anetavler. Så er vi vel enige om at wikiartikler som utelukkende eller hovedsakelig bygger på sekundærkilder vil ha mindre troverdighet enn en artikkel som først og fremst bygger på primærkilder. Men igjen – som nevnt over – wikiartikkelen skal gi referanser til hvor man skal lete (sammen med kildeoversiktene andre steder i wikien), det skal være et springbrett, ikke hele bildet.

 

Slektshistoriewiki ble opprettet i juni 2012. Frem til wikien ble offisielt lansert på det første Genea-LAN i september samme år, jobbet noen av oss med å tegne et grunnriss av hva vi tenkte wikien kunne omfavne av forskjellige kategorier og temaer. Da var det enkelt å ta utgangspunkt i utgitte NSF-produkter som Norsk Slektskalender, og vi lagde en rekke korte introduksjoner av slektene som var omhandlet i kalendrene. Noen av dem, inkludert Føyn-artikkelen, ble svært korte, men tanken var at de kunne bygges ut etter hvert av folk som kunne mer om de aktuelle slektene og dermed kunne føye til flere referanser og finslipe på presentasjonen etc. I noen av disse Slektskalender-artiklene er det gjort mange tilføyelser, men langt fra alle. Det er ikke vanskelig å innrømme at noen av disse artiklene nok utgjør en svakere del av de til sammen 363 slektsartikler som er skrevet frem til i dag. De danner dog et utgangspunkt til å utvikles videre.

 

Slektshistoriewiki består av en administrasjon på 5 personer, hvorav 2 er mest aktive. Noen av oss gjør egne selvstendige bidrag i tillegg til administrasjonsoppgavene Det betyr at vi kan bære flere hatter. Oppgaven vår skal først og fremst være å hjelpe til med koding og standardisering og påse at den enkelte artikkel inneholder et minimum av de krav vi stiller (innledning, presentasjon av temaet, henvisningsdel, litteraturdel og kategorisering). Vi skal peke ut retningen for wikien samlet sett. Men vi har ikke anledning til å kontrollere at alle kilder som det henvises til er korrekte. Ingen kan forvente at vi skal ha oversikt over alle slekter eler andre temaer det skrives om. Slektshistoriewiki er et dugnadsprosjekt som alle kan bidra til og utvikle.

 

Så til Føyn-artikkelen. Det lille som står er ikke annet enn en kopi av innledningen i artikkelen som  ble publisert i Norsk Slektskalender, tredje bind, 1979, s. 90 til s. 101. Dette er det da også referert til i wikiartikkelen. Jeg tar som utgangspunkt at du allerede har lest slektsartikkelen i Norsk Slektskalender. Den er da også lett tilgjengelig i Bokhylla, og er lenket dit fra wikiartikkelen. Wikiartikkelen er med andre ord kildebelagt, dog kun med henvisning til en sekundærkilde. Undertegnede er, som det fremgår av revisjonshistorikken, eneste bidragsyter til wikiartikkelen, men har ikke gjort annet enn å kopiere en kort innledning samt gjøre diverse standardiseringer slik at artikkelen får samme minimumsoppsett som andre slektsartikler. Jeg har ikke noe personlig kjennskap til slekten, og heller ikke noe større interesse for den, til tross for min Vestfold-tilknytning. Wikiartikkelen har i skrivende stund ikke vært oppdatert siden 6. oktober 2012.

 

Det fremkommer av forordet at «Man valgte i det nye bind stort sett å følge det mønster som var trukket opp ved utgivelsen av de to foregående slektskalendre. Hver slekt skulle selv utarbeide sitt manuskript, men dette må først godkjennes og eventuelt revideres av redaktøren.»

 

Redaktøren var slektsforskeren og bygdebokforfatteren Per Seland, som selv er presentert med egen artikkel i wikien. Han er også kreditert som medforfatter til artikkelen om Føyn. Han hadde et omfattende forfatterskap bak seg da han døde i 1991. Han hadde mange gode bidrag til slektsforskningens fremme, men det er flere som har nevnt for meg at ikke alt han gjorde er av den kvalitet som NSF i dag ønsker å stå for.

 

Jeg har ikke noe mer informasjon om Føyn-artikkelen enn det som er angitt over. Det korte svaret på ditt innledende spørsmål – «Hvordan få fjerna usannheter på Slektshistoriewiki?» – er at man registrerer seg som bidragsyter og reviderer wikiartikkelen med nødvendige kildehenvisninger.

 

Jeg har gjort rede for hvorfor Føyn-artikkelen ble så kort som den ble og hvorfor den er blitt stående urørt i så lang tid (bl.a. fordi alle artiklene til sammen tar en viss tid å forfatte og utvikle og fordi ingen har meldt sin interesse for akkurat denne artikkelen før nå). Alle artikler i Slektshistoriewiki er temporære i den forstand at de når som helst kan endres, de alle har et potensial til å utvikles og forbedres. Slektsartikkelen i Norsk Slektskalender utgjør den antatte forskningsstatus per i dag. Men hvis det slik, som mye tyder på, at wikiartikkelen bygger på en kilde som har feil/mangler, så er ikke det slik vi ønsker at det skal være. Vi ønsker derfor hjertelig velkomne alle konstruktive bidrag som kan bidra til å rette opp eventuelle feil og utvikle og forbedre artikkelen slik at den kommer opp på et akseptabelt nivå. Det gjelder ikke bare selve presentasjonen av slektens opprinnelse, men også bidrag til flere litteraturhenvisninger og ev. andre kilder som kan være verdt å nevne. Man kan skrive et eget avsnitt om Slektskalender-artikkelen slik at leserne blir forelagt en varseltrekant. Man bør også lenke til herværende tråd på forumet. Mange av artiklene i Slektshistoriewiki er blitt skrevet og utviklet på basis av dugnadsprosjekter her på forumet. Det kan man se i flere av artiklene som har lenker til diskusjonene/kildeutvekslingene i forumet.

 

Du gir jo i din innledende kommentar inntrykk av at du har kunnskaper om Føyn-slekten. Da håper jeg også at du stiller opp på dugnaden. :-)

 

Dag T. Hoelseth

 

Administrator Slektshistoriewiki

Endret av Dag T. Hoelseth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Takk for din flotte redegjørelse om slektshistoriewiki og hvor jeg kunne finne om slekten Føyn. Jeg har sikkert vært litt smaløyd her, men som så mange andre jeg vet om, så hver gang man snakker om slekten Føyn, så tenker man på slekten til ishavsskipper Svend Foyn. Tønsbergs store sønn. Så jeg var hellig overbevist om at det var denne slekten det var referert til. Noe det da ikke var. Jeg har nå lest Norsk slektskalender og ser jo der at det er en helt annen slekt som ikke kommer inn på Føyn før på 1800-tallet. Jeg fant ikke fram til denne linken jeg. Er ingen reser i dataformat dessverre så det er mye som går mine øyne forbi.

 

Men slik denne siden var, vil jeg til mitt forsvar få si at den  var lett å misforstå. Men da er i alle fall dette forklart og forstått. Sett gjerne linken videre rett under artikkelen så folk som meg forstår også. :) Jeg har ikke noe mer å tilføye til Føyn-artikkelen. Den virker helt vanntett.

 

Takk igjen.

 

Mvh. Torbørn.

Endret av Torbjørn Steen-Karlsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Takk for fin tilbakemelding. Da jeg skrev at "Men hvis det slik, som mye tyder på, at wikiartikkelen bygger på en kilde som har feil/mangler" var det jo i den tro at det faktisk var feil i den opprinnelige Slektskalender-artikkelen som wikiartikkelen bygget på, men jeg forstår deg dithen at det var en misforståelse. Ikke det at wikiartikkelen ikke kan bygges ut og bli bedre, men det får (noen) ta(s) etter hvert.

 

Jeg må nå få korrigere meg selv - jeg påstod at det var en lenke fra Føyn-wikiartikkelen til Norsk Slektskalender 1979 på Bokhylla, men der surret jeg. Lenken jeg snakket om gikk fra bibliografien i artikkelen om Per Seland, ikke fra wikiartikkelen om Føyn. Ikke at boken er lett å finne på Bokhylla, men det burde jo også vært lenke fra slektsartiklene som bygger på 1979-utgaven av Norsk Slektskalender. Får se hva jeg kan få gjort med dette ...

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Det ville kanskje være på sin plass med en liten nota bene i wiki-artikkelen om at Føyn-slekta ikke må forveksles med slekta til Svend Foyn? Ellers synes jeg at denne tråden har tatt en svært god vending.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

#11. Jepp, sikkert ingen dum idé. Har gjort en enkel oppdatering. Her kan det ellers skrives mye både om Føyn og Foyn hvis noen vil forsøke seg ...

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.