Jump to content
Arkivverket

Treff på navn i Avansert personsøk


Olaf Larsen

Recommended Posts

Jeg skrev dette innlegget igår i feil del av forumet, men hele nettverkoplegget kollapset til de grader at jeg måtte installere systemet mitt på nytt, så flyttingen hit er et døgn forsinket, beklager!

Dette blir en lang post, men den omhandler bare ett tema: Treff på navn i søk.

Fra http://blogg.digitalarkivet.no/post/161351266630/variantar-i-namnesøk

Sitat

 

Variantsøket byggjer på eit namneregister som me har vore så heldige å få frå namnegranskar professor emeritus Gulbrand Alhaug, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Han har standardisert namna på to nivå:

    Ortografisk variasjon, det vil seie skriftvariantar som dekker same uttale,  til dømes Katrine, Catrine, Cathrine, Kathrine og så vidare.
    Lydleg variasjon av namn ut frå oppsette reglar, til dømes Katrine, Katerine, Katarine, Katarina og Katrina.

Datagrunnlaget for namneregisteret er i stor grad folketeljingane som allereie finst i Digitalarkivet.

Farsnamn er tekne med i namneregisteret. Søkjer du etter Olsen får du treff på Olsøn, men ikkje Olsdatter, medan søk etter Olsdatter gjev treff på Olsdatter og Olsdt., men det gjev ikkje treff på Olsen.

Du vil også få treff på ulike skrivemåtar av gardsnamn når gardsnamn er registrert som etternamn. Nordås vil gje treff på Nordaas og Noraas, tilsvarande vil eit søk etter Dahl også gje treff på Dal.

Merk at du kan framleis bruke trunkering og andre søketeikn på vanleg måte i samband med variantsøk.

 

Kva er det same namnet?

Kva som er same namn er ikkje enkelt å vite. Namneregisteret me har teke i bruk skil mellom namn dersom det er tvil; det er altså relativt varsam med å seie at to namn er det same namnet.

Det betyr at namn som Dorothea og Thea ikkje vert rekna som ulike skrivemåtar av same namn, og heller ikkje Martha og Marthe, medan Martha og Marta er variantar av same namnet. Kvinnenamn med utlyd på -a eller -e er normalt ikkje slegne saman, med unntak av den store gruppa av kvinnenamn som ender på - ine / - ina, til dømes Albertine - Albertina.

Namneregisteret vil vere til stor hjelp i mange tilfelle, spesielt i namn som Synneve og Kristoffer, som kan skrivast på veldig mange ulike måtar, men vere til mindre hjelp i namn der det typisk kan vippe mellom skrivemåte med utlydande - a eller - e, slik som Anna - Anne og Marta - Marte.

 

 

Problemet vårt er at vi ikke kan forholde oss til en professors tanker rundt navn, det forligger jo ikke noen beskrivelse av systemet. Med Soundex, eller Google for den saks skyld, vil man alltid få opp det primære navnet man søker på - forutsatt at det finnes - først i trefflista, og så varianter etterpå. Jeg ser at andre også plages av det samme som nevnes her, mange treff på navn som ikke er relevante.

Som eksempel: Jeg leter etter Tosten Larsen i Avansert personsøk i FT1801 for Stangvik i M&R, men jeg vet ikke hvordan han staver navnene: Tosten, Torsten, Torstein, Thorstein, Lars., Larss., Larsen, Larssen, Larsson o.s.v. Og det største problemet er at jeg ikke aner hva systemet lager av treff!
Lenke til søk på Tosten Larsen
fornavn: to*
etternavn: lars*
7 treff, hvorav 4xThore, 2xTosten, 1xTorris, alle med etternavn Larsen
 

Hvorfor er det treff på Thore før Tosten og Torris når søket er merket Relevans? Søket mitt begynner jo med to*, så da er vel det mest relevante at de navnene som begynner på to - Tosten og Torris - kommer først, og så variantene etterpå? Hvis jeg velger sortering på fornavn kommer alle Thore først.

Og det samme ser vi i kommentarene til innlegget fra den forrige tråden, i søkeeksempelet fra Espen på marit viset
https://forum.arkivverket.no/topic/210729-digitalarkivet-fornyes/?do=findComment&comment=1781568

Espen har sortert treffene på hendelsesdato, men hvis vi isteden bare skifter sorteringen til Relevans, så kommer det altså 3 stk. Wiseth først, selv om søket var på viset. De 3 første har også mellomnavn, til tross for at søket på fornavn bare var marit. Min forskrudde logikk ville ha vist Marit Viset først, så Marit Viseth, Marit Wiseth, sist Maret Viset. De med mellomnavn, alfabetisk sist i hver gruppe.

 

Et sitat til fra bloggen: ...eit søk etter Dahl også gje treff på Dal.

Jeg har slekt på Dal i Ullensaker, fanger søkene opp stavemåtene Dall, Dalle, Dahle, Dahlle, Dale? Eller må man bruke da*, og få masse rot?

 

For å illustrere mangfoldet av fornavn laget jeg ifjor en post med liten oversikt over forekomsten av navn som begynte på ol og alhttps://forum.arkivverket.no/topic/202684-bruk-av-ole-og-oluf-i-kirkebøker-og-bygdebøker-i-sola-sogn/?do=findComment&comment=1710842

(kanskje jeg burde kalle meg oluffeluff...  :-) )

 

Jeg vet ikke om jeg kan stole på at et søk gir et fornuftig resultat for meg, eller om jeg må søke mange ganger for å være sikker på å få med alle varianter. På grunn av usikkerheten vedr. resultatene, ønsker jeg meg faktisk en knapp hvor variantsøket kan slås av og på etter behov.

Og en bitte liten bønn til slutt:
Kan dere ikke som en midlertidig førstehjelp bare dele opp søkeside og treffside, så er det kanskje plass til all info i et treff på én linje?

Link to comment
Share on other sites

Veldig interessante ting du påpeker. Vet vet at en av hovedutfordringene med søket er at det er så vanskelig å forstå treffene man får, og ikke minst rekkefølgen i en del tilfeller. I tillegg vet vi at det er en del feil i tabellene vi bruker. Vi kommer til å bruke noe tid på å vurdere hvordan det står ut før i gjør endringer her, ikke minst fordi vi har en del ting som vi må ordne først, slik som "usynlige" lenker og tabellvisning.

Link to comment
Share on other sites

Eg tykkjer at variantsøket er eit godt supplement, men håpar at det vil bli mogeleg å slå dette av og på. Eg tykkjer også at søket burde vere eit "OG"-søk, slik det var før. No må ein evt. bruke "+" framfor kvart namn. Dette fungerer forsåvidt greit, men burde ikkje vere nødvendig.

 

Om de får dette til vil variantsøk også vere eit nyttig supplement for søk i ei bestemt kjelde eller i listespesifikke søk (døypte, vigde osv.), men det føreset som nemnt mogelegheit for å kunne slå dette av og på etter behov.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.