Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Otto Jørgensen

Datobruk i søk

Recommended Posts

Otto Jørgensen

Når jeg f.eks. går inn i avansert søk og legger inn navn og sier at jeg vil søke etter en person i et geografisk område, så legger jeg også inn at jeg skal søker etter personer fra et hvis årstall.


Hvorfor det?

Jeg legger inn 1900 i Fra-feltet

Den datoen kopieres automatisk over i Til-feltet

Det hadde vært mest naturlig at Til-feltet hadde vært tomt og at den enkelte selv legger inn aktuelle grenser, både i øvre og nedre.

 

Legger jeg nemlig inn 1900 i Til-feltet blir ikke datoen automatisk kopiert over til Fra-feltet

Ulogisk logikk eller ren teknisk blunder ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Bjerkevoll

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tønnessen
1 time siden, Otto Jørgensen skrev:

Når jeg f.eks. går inn i avansert søk og legger inn navn og sier at jeg vil søke etter en person i et geografisk område, så legger jeg også inn at jeg skal søker etter personer fra et hvis årstall.


Hvorfor det?

Jeg legger inn 1900 i Fra-feltet

Den datoen kopieres automatisk over i Til-feltet

Det hadde vært mest naturlig at Til-feltet hadde vært tomt og at den enkelte selv legger inn aktuelle grenser, både i øvre og nedre.

 

Legger jeg nemlig inn 1900 i Til-feltet blir ikke datoen automatisk kopiert over til Fra-feltet

Ulogisk logikk eller ren teknisk blunder ?

 

Spørreunderasøkelsen med over 3000 besvarelser fra våcre brukere i vinter ga oss tilbakemeliding på at det var et stort ønske å kunne søke på et intervall av årstall. Hvis du ikke angir et årstall i til-feltet vil den søke ubegrenset fram i tid. Ofte vet man eksakt hvilket årstall man ønsker å søke i, og dermed fyller vi ut til-feltet automatisk for å forenkle prosessen med å fylle ut. Den er samtidig merket, så hvis du skriver inn et annet årstall, trenger du ikke markere teksten, men kan skrive inn et annet årstall direkte.

 

Hvorfor skulle du ønske å fylle ut til-året først?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Det er ein einaste fornuftig grunn, og det er ynskje om å søke frå eit visst år og fram til no. Mi meining er at det er best at dette feltet vert utfylt automatisk slik som det er no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

Det er like relevant å bruke Til-feltet som Fra-feltet

 

Det er alt etter hvordan jeg jobber.

 

Utgangspunt fra feltet og at jeg søkte på min far som er født 1910 og startet da med 1900 og fikk 0 tilslag.

Jeg så at Til-feltet hadde samme årstall og det hadde IKKE jeg ført inn.

 

Da tok jeg samme saken motsatt vei og det er også relevant når man jobber i visse perioder. Da ble ikke dato kopiert. Det var jo (heldigvis positivt). Så dette  siste ble en test på den inkonsekvente.

 

Jeg ønsker ikke at noen  automatisk påfyll av Til-feltet.

Ja, jeg vet dere spurte og jeg avgav også mine merknader, både med avkryssing og tilleggskommentarer.

Og jeg er klar over at det er mange ønsker. På siste brukermøte jeg hadde den ne uken kom det opp mange spørsmål om dette sopm dere har levert. Det er vel mest mulig disse brukerne ikke er de som har svart på spørreundersøkelsen. :)

Hvis jeg leter etter personer jeg ikke riktig vet hvor jeg skal finne og hvor det kan være mange personer med mange identiske navn må man være kreativ i de valg man setter.

 

Nå var mitt valg at jeg søkte etter min far født i 1910. Jeg har data, men ble likevel forundret at systemet også satt til-dato til 1900 (identisk med Fra-feltet) hadde mer forstått at det ikke stod noe i Til-felte og at søket tok all etter 1900.

(De kunne jo slumpe til at det dukket opp data fra transkriberte kilder, f.eks. konfirmasjoner, faddere etc.)
Det er jo det du sier at hadde jeg satt noe i Til-feltet, ville det ikke bli noe i Fra-feltet (helt logisk)
Fra-feltet og Til-feltet brukes vekselsvis etter mitt behov og automatikken ved å kopiere er unødvendig.

En ting jeg har nevnt før og jeg nevner igjen er at man i alle datofelt eller over angir datoformatet på dato, f.eks. DD-MM-ÅÅÅÅ eller tilsvarende alt etter hva feltene godtar. Tool-tips er også en god ide å bruke litt oftere

3.000 svar er jo bra, men glem ikke at Slekt og Data har vel 10.000 medlemmer og jeg regner med at vi i Norge har  mange tusen som bruker kildene fra Arkivverket.

Edited by Otto Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Jeg vet jo ikke eksakt hvilken informasjon du leter etter, men hvis du bare har navn og fødselsår som utgangspunkt, uten å spesifisere noe arkivmateriale, så ville jeg sjøl kanskje ha lagt inn navn, fødselsår og dødsår. Unntaket er selvfølgelig hvis vedkommende fortsatt var i live, i så fall fra fødselsår til inneværende år. Tatt i betraktning de begrensningene som eksisterer med hensyn til sperrefrister, så er vel den siste varianten ikke særlig aktuell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

Dette er vist vanskelig for en del å se litt på prinsippet og funksjonalitet.

Dette er prinsipp om hva som skal være i feltet. Hvilken informasjon jeg har pilller ingen rolle og som det fremgår har jeg brukt data om min egen far som eksempel.

Skal dato fra et felt kopieres automatisk fra det feltet over til et annet ?

 

NEI, ikke når det gjelder disse datoene i Fra-felt til Til-felt eller omvendt.

Skal det foregå en automatisk kopiering ????????

Hva jeg søker etter hver gang kan være forskjellig, så pass mange ganger har jeg søkt og registrert datoer fra ulike kilder. Så, det er ikke i denne omgang hva jeg søker etter, men en standard for hvordan disse feltene er tilegnet generelt bruk.

Er fullstendigklar over Sperrefrister etc. Det er også en kommentar som ikke er relevant i denne sammenheng.

[Merknad: Jeg har drevet med dette noen år, så jeg er ikke helt blan :) ]

Edited by Otto Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dersom ein fyrst skal fylle ut eit til-år speler det inga rolle om feltet er i utgangspunktet er tomt eller ikkje. Dersom ein skal søkje på eit bestemt år fører kopieringa med seg ei forenkling. Det einaste tilfellet der eit tomt til-felt er nyttig er dersom ein skal søkje frå eit visst årstal og fram til no.

 

3 timer siden, Otto Jørgensen skrev:

En ting jeg har nevnt før og jeg nevner igjen er at man i alle datofelt eller over angir datoformatet på dato, f.eks. DD-MM-ÅÅÅÅ eller tilsvarende alt etter hva feltene godtar.

 

Eg er heilt einig i at datosøk og visning av dato burde ha vore på formatet DD-MM-ÅÅÅÅ e.l.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.