Jump to content
Arkivverket

Folketelling 1891 Trondenes Herred


John O. Hemmingsen

Recommended Posts

Jeg har startet med registrering av Folketelling 1891 for Trondenes Herred.

Jeg bruker Access databaseprogrammet som Digitalarkivet tilbyr.

Jeg lurer på registrering av Bostedets navn, Gårdsnr., og Bruksnr.

jeg har også lastet ned Matrikkelen for 1886.

 

I hovedlisten står det kolonne med  "Løbe no.".

I kolonnen for Bostedets (Gaardens, Pladsens) eller Beborens navn står det ofte bare beboerens navn.

I Tellingen for Trondenes er "Løbe no." en "kode" som man kan bruke for å finne bostedsnavn, gårdsnr. og bruksnr. i matrikkelen for 1886.

Skal man hente Gårdsnr. og bruksnr. fra Matrikkelen og føre de inn i hovedlisten på registreringsskjemaet og hvor fører man "Løbe no."

Link to comment
Share on other sites

Årsaken til at det i Trondenes i 1891 opereres med løpenummer fra 1838-matrikkelen, var at arbeidet med 1886-matrikkelen tok noen år. I 1891 var den nok ennå ikke utarbeidet/innført i Troms.

 

Matrikkelnummer og løpenummer er ikke det samme, men 1838-matrikkelens ekvivalenter til hhv. gårdsnummer og bruksnummer.

Link to comment
Share on other sites

Hei Kristian

Ad. løbe no / matrikkelnr.

Fant denne laget av Dere

Personar i alt: 3250 (kvinner: 1633, menn: 1617)   Bustader: 557 Ny teljingskrins startar.  Personar i krinsen: 558 (kvinner: 296, menn: 262)   Bustader i krinsen: 91 Krins:  001 Fastskolen Snaasen Prestegjeld:  Snaasen
Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande 0001 001 Fastskolen Sem yttre 28 9 Merknad:  (S/L: 18/1) Matr. Løbe No 28, Sem ytre, er deelt i 2 Brug og eies af de anførte Personer; Delingen er udført paa lovlig Maade, uden at Brugene endnu i Matr. Løbe No have erholdt hver sit Litra, hvilket beroer paa at vedkommende Eiere ei hos Sorenskriveren have udtagne og til Fogden foreviist Attest for Delingsforretningens lovmæssige Udførelse.

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, Kristian Hunskaar (Arkivverket) said:

Årsaken til at det i Trondenes i 1891 opereres med løpenummer fra 1838-matrikkelen, var at arbeidet med 1886-matrikkelen tok noen år. I 1891 var den nok ennå ikke utarbeidet/innført i Troms.

 

Matrikkelnummer og løpenummer er ikke det samme, men 1838-matrikkelens ekvivalenter til hhv. gårdsnummer og bruksnummer.

 

Løpenr. i hovedlisten for 1891 tellingen i Trondenes stemmer med løpenr i Matrikkelisten for 1886 matrikkelen, stemmer ikke overens med løpenr i 1838 matrikkelen.

men det jeg håpet å få svar på om jeg kan skrive gårds- og bruksnr samt gårdsnavn fra Matrikkelisten

Hvis overnevnte ikke er mulig hvor skal man eventuelt skrive løpenr. og skal man utelate Bostedets navn dersom det kun er beboerens navn som er ført i hovedlisten.

Jeg har lest Histforms registreringsinnstruks for folketelling 1891 og Felles registrerings instrukser  for folketellinger 1865 til 1910, spesielt pkt 11 og 12, men finner ikke at de gir noe svar.

 

Et eksempel fra tellingskrets 9a i Trondenes herred hovedliste nr 2.

I kolonne 2 løpenr står det "186a1", i kolonne 3 står navnet på hovedpersonen "Jonethe Bakken".

I matrikkelen for 1886 står det for Løpenr "186a1", Matrikkelnr. "54", bruksnr. "10", Gårdsnr. "15"

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Jostein Mediaa skrev:

Hei Kristian

Ad. løbe no / matrikkelnr.

Fant denne laget av Dere

Personar i alt: 3250 (kvinner: 1633, menn: 1617)   Bustader: 557 Ny teljingskrins startar.  Personar i krinsen: 558 (kvinner: 296, menn: 262)   Bustader i krinsen: 91 Krins:  001 Fastskolen Snaasen Prestegjeld:  Snaasen
Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande 0001 001 Fastskolen Sem yttre 28 9 Merknad:  (S/L: 18/1) Matr. Løbe No 28, Sem ytre, er deelt i 2 Brug og eies af de anførte Personer; Delingen er udført paa lovlig Maade, uden at Brugene endnu i Matr. Løbe No have erholdt hver sit Litra, hvilket beroer paa at vedkommende Eiere ei hos Sorenskriveren have udtagne og til Fogden foreviist Attest for Delingsforretningens lovmæssige Udførelse.

 

Hvilken telling er dette?

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, John O. Hemmingsen skrev:

Løpenr. i hovedlisten for 1891 tellingen i Trondenes stemmer med løpenr i Matrikkelisten for 1886 matrikkelen, stemmer ikke overens med løpenr i 1838 matrikkelen.

men det jeg håpet å få svar på om jeg kan skrive gårds- og bruksnr samt gårdsnavn fra Matrikkelisten

 

Løpenumrene slik de står i den trykte 1838-matrikkelen gjenspeiler bruksdelingen pr 1838. Ved fradeling av nye bruk mellom 1838-matrikkelen og 1886-matrikkelen ble brukene tildelt løpenummer innenfor rammene av 1838-matrikkelen. Matrikkelen er hele tida i endring, så man kan således ikke forvente at situasjonen i 1891 er lik situasjonen i 1838.

 

HISTFORM-instruksen tar nok dessverre ikke høyde for at 1886-matrikkelen ikke var gjennomført i nord. Jeg skal kontakte en ferierende kollega som har bedre forutsetninger for å svare enn meg.

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Jostein Mediaa skrev:

1865

 

OK, her er den originale tellinga. Dette er m.a.o. en avskrift og ikke et forsøk fra vår side på å forklare begrepene matrikkelnummer og løpenummer. I dette tilfellet er det snakk om Sem ytre i Snåsa som hadde løpenummer 28 (senere delt i 28a og 28b), men det tilhørende matrikkelnummeret var 25. Se for eksempel den trykte 1838-matrikkelen. Matrikkelnummer og løpenummer er altså to forskjellige ting.

 

Når det trykte FT1865-skjemaet bruker begrepet "Matrikul Løbe No.", skal det vel forstås som [gårdens/brukets] løpenummer i matrikkelen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.