Jump to content
Arkivverket

Hva betyr navnet Bekkelaget


Dag Jarnøy

Recommended Posts

Dette emnet har vært litt oppe før. Mange mener at navnet Bekkelaget kommer av Bekk og Lag (fiskested). Andre mener det er ordet Bakke og Lag (fiskested). Man nevner da en Kjell på Bakken. Her er litt som står i Lokalhistoriewiki: Bekkelaget er i denne forbindelse den beneficerte gård og fiskested Bekkelaget eller Bæckelauget som i år 1730 ble arrondert. Stedsnavnet Bekkelaget er gjennom tidene blitt skrevet på flere måter. I biskop Eysteins ”Røde bog” kalles det Beckelaahen, i det 17. og 18. århundre skrives det Bæckelauget eller Beckelauged, og i folkefortellingen fra året 1664 finnes navneforvanskningen Bexvig. Navnet er sammensatt av de to ordene bekk og lag. Lag betyr fiskested, og navnet betyr derfor ”fiskestedet ved bekkene”. Ifølge Aker Pantebok nr. 1 ble Bekkelaget arrondert i år 1730.  

Er det noen som kjenner til gammel språkbruk som kan bekrefte eller avkrefte en av teoriene.

 

Link to post
Share on other sites
59 minutter siden, Dag Jarnøy skrev:

Dette emnet har vært litt oppe før. Mange mener at navnet Bekkelaget kommer av Bekk og Lag (fiskested). Andre mener det er ordet Bakke og Lag (fiskested). Man nevner da en Kjell på Bakken. Her er litt som står i Lokalhistoriewiki: Bekkelaget er i denne forbindelse den beneficerte gård og fiskested Bekkelaget eller Bæckelauget som i år 1730 ble arrondert. Stedsnavnet Bekkelaget er gjennom tidene blitt skrevet på flere måter. I biskop Eysteins ”Røde bog” kalles det Beckelaahen, i det 17. og 18. århundre skrives det Bæckelauget eller Beckelauged, og i folkefortellingen fra året 1664 finnes navneforvanskningen Bexvig. Navnet er sammensatt av de to ordene bekk og lag. Lag betyr fiskested, og navnet betyr derfor ”fiskestedet ved bekkene”. Ifølge Aker Pantebok nr. 1 ble Bekkelaget arrondert i år 1730.  

Er det noen som kjenner til gammel språkbruk som kan bekrefte eller avkrefte en av teoriene.

 

Her er litt fra Arne Iversen som mener det kommer av Bakke:

Jeg har grav litt i og om Bekkelagets historie.Det eldste jeg finner, er i fra 1698 da ble Hans Bækkelaugets barn begravet den 11 mai. Men ingen flere opplysninger. Dette er i fra et privat arkiv som jeg fant på Nesodden. Vidre- den 19. April 1717 ble begravet Hans Tobbel, alder ikke anført. Den10/12 1719 blir Svend Hansen , Tobbels de.b. Hans døpt, en av fadderne het Karen Clausdatter. I 1768 den 29.9 ble Berte Jensdatter fra Beckelauget eje begravet 60 år gammel.

Og litt til fra Arne Iversen:

En kan søke i kvasir.no om Bekkelaget, der bekreftes det om Kield ( Kjell ) på Bakken. Han fikk lov å rydde seg en plass, om det var hus, eller om han bygget noe er usikkert.Men han fikk ikke fiskerett eller beiterett, allikevel hadde han ei ku som gresset på det feite fine gresset på Bakken. De folkene som hadde beiterett bodde i "Opslo". Gamle Oslo, hadde også kuer som om sommeren ble rodd ut hit,og gresset på samme plass, Kield jagde disse kuene til fordel for sin egen ku. For dette ble han dømt til fengsel på Akershus fengsel. Derfor er det skrevet ned, antar jeg. Det er helt klart " Bachelauget", etter Bakken og fiskarlauget som fiske med landnot i den fiskerike bukta.Lauget ble sene laget, og navnet ble Bachelauget.

Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Jeg har intet grunnlag for å uttale meg om navnebetydningen. Men jeg ser gjerne at det kommer informasjon i publisert form fra faglig kvalifiserte personer og som man kan henvise til.

 

DTH

Link to post
Share on other sites
31 minutter siden, Dag T. Hoelseth skrev:

Jeg har intet grunnlag for å uttale meg om navnebetydningen. Men jeg ser gjerne at det kommer informasjon i publisert form fra faglig kvalifiserte personer og som man kan henvise til.

 

DTH

Ja tenk om vi hadde det. Problemet er at dette er en sak ingen har arbeidet noe seriøst med.

Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

#6. Takk! Ja, jeg søkte også hos O. Rygh i morges, men fikk ikke treff, selv med "æ", men kanskje blingset jeg på feltet. Det er ihvertfall en tilfredsstillende henvisning! Men så er det jo slik at det kommer fagpersoner senere som kommer med nye oppfatninger, så jeg vet ikke om det er konsensus om Ryghs forklaring eller ikke.

 

DTH 

Edited by Dag T. Hoelseth
Link to post
Share on other sites

Det eldste dokument jeg har jobbet med.

Her en lenke til dokument om Bekkelaget 1748:

1748 Ole Augustinussen låner bort penger til Svend Halvorsen Bekkelaget

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080929211013.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=21012&uid=ny&idx_side=-239

 

Vedlagt transkribert Word fil.

Ole A Lånebrev 1748 kopi.doc

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Artikkelen det er vist til på Lokalhistoriewiki er en tekst som opprinnelig ble trykt i Nordstrands Blad, og den har derfor heller tynt med kilder, som det er nevnt over. Jeg fikk en utfordring om å gjøre noe med den, og skal ta tak i det. Men inntil det er gjort: Rygh tolker det slik:

 

53. Bækkelaget lille. Udt. bæ`kkelage. ― Beckelaghen ">RB.
595 (Notits fra Slutningen af 16de Aarh.).

Sidste Led lag n. i Betydning af Fiskested (Indl. S. 63). Store Bække-
laget er GN. 197.

 

http://www.dokpro.uio.no/perl/navnegransking/rygh_ng/rygh_visetekst.prl?s=n&Vise=Vise&KRYSS21025%404768=on

 

Under Store Bekkelaget har han bare henvisning til Lille. Han hopper altså bukk over bekke-delen - og det fra en mann som er berykta for sine mange elvenavn.

 

Jeg regner det som sannsynlig at vi har noe mer litteratur stående på Norsk lokalhistorisk institutt som kan bidra til å belyse det, og skal si fra når jeg har fått sett nærmere på dette i morgen.

 

   
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
Svein O. Tislevoll

Bekkelaget/Bekkelauget kan vel også bety å lauge seg i en bekk. Altså stedet i bekken hvor man vasket seg selv, og kanskje sine klær. Å vaske seg utendørs i elver og tjern (og bekker osv.) ble jo kalt å "lauge seg". Bare ett forslag som jeg kom på nett nå. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Da har jeg fått gjort noe med navnebiten, inkludert referanser til Kjell på Bakkens opptreden i historia. Det er en del fotnoter, så i stedet for å sitere her viser jeg til https://lokalhistoriewiki.no/Bekkelaget_(Oslo)#Navnet. Kort oppsummert ender jeg opp med at 'bekk' er den mest sannsynlige forklaringa (og det var en bekk der, som har ligget i rør siden første halvdel av 1900-tallet), uten at det helt sikkert går å utelukke Bakken som navneopphav.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.