Jump to content
Arkivverket

Tilbake til Olav den Helliges datter Ulvhild?


Leif Salicath

Recommended Posts

jeg ser flere steder i Kjell Rosenbergs bok Lillesands historie http://www.nb.no/nbsok/nb/9306d1ac3d1da7f605d2b75975901ac7.nbdigital?lang=no#253 at en kan lese følgende:  "I kirkebøker, folketellingslister, eiendomsdokumenter og slektstavler kan Wæbers slekt spores tilbake til Olav den Hellige, gjennom slektene Friis og von Kampen".

 

Et annet sted i boken http://www.nb.no/nbsok/nb/9306d1ac3d1da7f605d2b75975901ac7.nbdigital?lang=no#491

"Hans ætterøtter kan føres langt tilbake, og hans mors, født Wæber, går over Friis-slekten på Nedenes tilbake til Olav den Helliges datter Ulvhild. Det høres utrolig ut, men det er avdøde statsarkivar Friis som har klart opp i slektstavlen, og det er ingen grunn til å dra den i tvil".

 

Er det noe hold i dette?

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Mellom Olav Haraldsøn og kirkebøker, folketellinger, eiendomsdokumenter og for ikke å snakke om slektstavler ligger det 500 - 600 år.  Mye skjedde i vårt land gjennom disse årene: kriger, hungersnød, Svartedauen, unioner og Reformasjonen.  Lite og intet ble skrevet ned gjennom disse årene, og vel intet om enkelt personer.  Det måtte nok minst en statsarkivar eller slektsforsker til for å lete seg frem gjennom disse årene. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg var i utgangspunktet ganske sikker på at dette var en slags slektsvirus ikke minst fordi jeg har jobbet med de nevnte slektene i årevis uten å finne referanser til bakenfor 1600-tallet, men kjenner heller ikke til hva statsarkivar Friis jobbet med.

Link to comment
Share on other sites

Dette er nok i hovedsak den samme slektsrekken som presenteres i Dypvågbøkene av Danielsen og Jenssen i 1965. Det springende punktet finnes på 1400-tallet, da en Engelbrektsdatter giftet seg med lagmann Jon Nilsson Skakk i Tønsberg (nevnt mellom 1447 og 1478), og hvorvidt hun var en datter av Ulvhild Brynjulvsdatter eller ikke, som var gift med Engelbrekt Staffansen Månestjerne. Deres datter Katharina g.m. Henrik Friis Erlendsson til Holme arvet alt av familiens arvegods, og det antas derfor utelukket at hun skulle ha en søster. Jeg deler noen notater jeg har gjort omkring dette:

 

Når det gjelder etterkommere etter Ulvhild Brynjulvsdatter er der en uoverensstemmelse mellom høyt ansette genealoger, bl.a. riksarkivar Huitfeldt-Kaas, og de danske Aarbogs-redaktørene Hiort-Lorenzen og Anders Thiset, som er ansvarllge for alle Dansk Adels Aarbøger fra 1. blnd  i 1884 tll 34. bind i 1917, da begge redaktørene døde. I sln slektstavle av 1885 fremholder Riksarkivaren at en datter av Hustru Ulvhlld og hennes husbond var gift med væpneren Jon Nielsen Skakk, se Diplomatarium Norvegicum bind I - 802, AHÅ (Agder Historielags årsskrift) 1962/63 s. 51, merk diplomets Hustru Ulvhlld (uten patronym). Det er ikke fastslått at dette er en datter av Ulvhild Brynjulvsdatter, og heller ikke at Engelbrekt Staffansson var far til denne eventuelle datteren, noe som også sterkt imøtegåes av forskeren Tore Vigerust, en nå avdødd nestor i norsk genealogi. Argumentene for at det ikke er korrekt er bl.a. at det var Engelbrekt og Ulvhilds datter Katharina som alene arvet alt jordegods i Norge. Om den andre datteren er en "konstruksjon", faller selvfølgelig tilknytningen fra Ulvhild Brynjulvsdatter videre til familien Skakk, og dermed også tilknytning til kongefamilien i tidligere slektsledd fra Barland-slekta, og vår Salve Oluffsen på Lunde i Holt.

 

Det antas likevel at det er den danske hypotesen Dypvågbøkenes redaktører har lagt til grunn for sin lange slektsrekke tilbake til kongefamiliene, og det ansees idag som underlig at rekken er publisert på et så sviktende grunnlag, ikke minst sett i betraktning av det grundige arbeidet som ellers er nedlagt i Dypvågbøkene når det gjelder de lokale slektene. Riksarkivaren og de to danske  redaktørene er ellers i full overensstemmelse med hverandre når det gjelder Ulvhild og Herr Engelbrekt, og deres datter Katharina Engelbrektsdatter, som ble gift med Henrik Friis av Haraldskjær til Holmegård i Båhus, jfr. DN V 965 Slekten Shade/Kraus. Det er heller ingen dissens omkring kongsdatteren Agnes Håkonsdatter, og hennes etterkommere av Hafthore-slekten frem til Ulvhild, men der brytes enigheten. Forbindelsen mellom Skakk-familien, den ukjente Engelbrektsdatteren, og Ulvhild og hennes forfedre bør derfor definitivt utelukkes i private slektstavler.

Link to comment
Share on other sites

Hei Even og Helge og takk.

 

Jeg er ingen aktiv bruker av middelalderforumet og er forholdsvis blank på tidlige tider, men leser med stor interesse ditt innlegg Helge som går rett på sak og gir god avklaring på spørsmålet. Tusen takk.

 

Da var det som jeg trodde at dette var feil og det er vel greit at "feilen" (slektsviruset) synliggjøres i en slik tråd på DA. Rettelse i boken er jo ikke mulig.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Helge Berntsen skrev:

Dette er nok i hovedsak den samme slektsrekken som presenteres i Dypvågbøkene av Danielsen og Jenssen i 1965. Det springende punktet finnes på 1400-tallet, da en Engelbrektsdatter giftet seg med lagmann Jon Nilsson Skakk i Tønsberg (nevnt mellom 1447 og 1478), og hvorvidt hun var en datter av Ulvhild Brynjulvsdatter eller ikke, som var gift med Engelbrekt Staffansen Månestjerne. Deres datter Katharina g.m. Henrik Friis Erlendsson til Holme arvet alt av familiens arvegods, og det antas derfor utelukket at hun skulle ha en søster. Jeg deler noen notater jeg har gjort omkring dette:

 

(...)

 

*Ulvhild og Herr Engelbrekt, og deres datter Katharina Engelbrektsdatter, som ble gift med Henrik Friis av Haraldskjær til Holmegård i Båhus, jfr. DN V 965 Slekten Shade/Kraus. Det er heller ingen dissens omkring kongsdatteren Agnes Håkonsdatter, og hennes etterkommere av Hafthore-slekten frem til Ulvhild, men der brytes enigheten. Forbindelsen mellom Skakk-familien, den ukjente Engelbrektsdatteren, og Ulvhild og hennes forfedre bør derfor definitivt utelukkes i private slektstavler."

 

Helge et al,

 

Et par raske merknader til det ovennevnte.

1. Jon Nilsson/Jon Skak er ikke kjent som lagmann. Hva er referansen til denne opplysningen?

2. Engelbrekt Staffansson er aldri kjent ved noe navn "Månestjerne".

3. Engelbrekt benyttet aldri noen herre-tittel. Ikke kjent som verken fyrstelig eller ridder.

4. "Friis av Haraldskjær" er gjettverk. Det er ingen kilder som kan understøtte en slik påstand.

 

Det er å anbefale en noe høyere nøyaktighetsgrad i møte med spesielt middelalder, idet man lett kommer i skade for å videreformidle feil og mangler ved eldre litteratur.

 

Vennlig hilsen

 

Are

 

 

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Leif Salicath said:

Hei Even og Helge og takk.

 

Jeg er ingen aktiv bruker av middelalderforumet og er forholdsvis blank på tidlige tider, men leser med stor interesse ditt innlegg Helge som går rett på sak og gir god avklaring på spørsmålet. Tusen takk.

 

Da var det som jeg trodde at dette var feil og det er vel greit at "feilen" (slektsviruset) synliggjøres i en slik tråd på DA. Rettelse i boken er jo ikke mulig.

 

Da er vi i samme båt, Leif. Og jeg synes også dette bør synliggjøres, men jeg har ingen forutsetninger for å vurdere riktigheten av det materialet jeg har notert ned, eller de teoriene som nevnes.

 

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Are S. Gustavsen said:

 

Helge et al,

 

Et par raske merknader til det ovennevnte.

1. Jon Nilsson/Jon Skak er ikke kjent som lagmann. Hva er referansen til denne opplysningen?

2. Engelbrekt Staffansson er aldri kjent ved noe navn "Månestjerne".

3. Engelbrekt benyttet aldri noen herre-tittel. Ikke kjent som verken fyrstelig eller ridder.

4. "Friis av Haraldskjær" er gjettverk. Det er ingen kilder som kan understøtte en slik påstand.

 

Det er å anbefale en noe høyere nøyaktighetsgrad i møte med spesielt middelalder, idet man lett kommer i skade for å videreformidle feil og mangler ved eldre litteratur.

 

Vennlig hilsen

 

Are

 

 

 

Jeg gjentar min kommentar til Leif, Are:

 

"Da er vi i samme båt, Leif. Og jeg synes også dette bør synliggjøres, men jeg har ingen forutsetninger for å vurdere riktigheten av det materialet jeg har notert ned, eller de teoriene som nevnes."

 

Det jeg har gjengitt er noen notater jeg har gjort fra tidligere diskusjoner om dette temaet i DA-forumet og fra andre tilfeldige kilder, som i det minste førte meg til å kutte båndene fra den nevnte Engelbrektsdatteren til Skakk-familien og bakover, og dermed også kutte "kongetilknytningen" til en lang rekke familier med røtter omtalt i Dypvågbøkene. Du kjenner selvfølgelig denne problemstillingen langt bedre enn meg, og siden den nettopp berører  veldig mange slekter, så ville det være fint om du kommenterte det sentrale spørsmålet fra ditt mer profesjonelle ståsted, eller om du kunne henvise til noe mer konkret relevant materiale som berører dette. Jeg husker bl.a. Vigerust hadde noen synspunkter omkring spørsmålet, men siden Vigerust.net har ligget nede i en evighet, så har jeg ikke forsøkt å finne tilbake til hans merknader. Mitt innlegg gir seg ikke ut for å være noe annet enn notater fra en slektsinteressert person, uten at det er stilt noen som helst kvalitetskrav til innholdet i denne sammenhengen.

 

1) Udokumentert

2) Engelbrekt er forskjellige steder betegnet som Engelbrekt Staffansson Månestjerne til Holleby, nevnt i årene 1407 til 1454. Han skal ha vært ridder, og medlem i Norges Rikes råd. Ved et rettsforlik i 1438 fikk Engelbrekt, sammen med hustruens slektning Peder Ulvsson (sønn av Ulv Jonsson), hjemmel til herregården Holleby i Tune. Enkelte kilder mener Engelbrekt var sønn av  Staffan Clausson Ribbing-Krumme. Igjen, udokumenterte kilder, sannsynligvis samlet fra andre udokumenterte kilder.

3) Jeg benyttet ikke "Herr" med antydning om at Engelbrekt verken var fyrstelig eller ridder, kun som en generell betegnelse. Dette er ikke middelaldersforum.

4) Hvorvidt "Friis av Haraldskjær" er gjettverk eller ikke har jeg ingen forutsetninger for å bedømme. Omtales enkelte steder med tilknytning til adelsslekten Skaktavl (?), og som medlem av Norges Rikes råd.

Edited by Helge Berntsen
Link to comment
Share on other sites

Helge,

 

 

Jeg må nok si meg en smule uenig med deg. Hvorfor skal det ikke stilles krav til den som fremsetter en påstand uansett om vedkommende anser seg "profesjonell" eller ei? Er det slik å forstå at om man hevder seg å være (kun) "slektsinteressert", uten andre pretensjoner, så bortfaller det å gi kilde- og litteraturreferanser til egne påstander?

 

Det er dette som får meg til å stusse endel. Fremgangsmåten vil i så fall redusere DA til en variant av Geni eller MyHeritage.

 

Jeg vil uansett se litt nærmere på hvordan mer normativ formidling kan skje, forhåpentligvis uten at dette vil avstedkomme aversjoner mot regulær og normal etterrettelighet i diskusjoner.

 

Vennlig hilsen

 

Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur
Link to comment
Share on other sites

Vi er jo ofte uenige, Are. Når jeg skriver "noen notater", så er det ikke kvalifiserte påstander i min verden, på samme måte som jeg ikke mener enhver "herr xx" er fyrstelig eller ridder. At DA forum av den grunn skal sammenlignes med Geni eller MyHeritage synes jeg er å trekke ditt synspunkt vel langt. Jeg er imidlertid sikker på at jeg og veldig mange andre, som feilaktig har fått tildelt slektstilknytning til Olav den Hellige i sin tid gjennom bygdebøker og kopierte slektstrær, er meget takknemlige om du kan gi et kvalifisert bidrag til nettopp denne debatten. Av samme grunn henviste jeg til Vigerust, og jeg tror de fleste som kjenner litt til både NST og Middelalderforum vet at det er vesentlig forskjell på mine notater, din "normative formidling", og salige Vigerusts tanker og vurderinger. 

 

Mvh

Helge Berntsen

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Helge et al,

 

Den mest oppdaterte fremstillingen rundt Holma (Brastad, Båhuslen), hvor vi altså finner Henrik Friis fra omlag 1490, er Lars Løbergs bok "Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre" fra 2014: http://www.genealogi.no/shop/boker/boker-slektshistorisk-forlag/karen-iversdatter-og-henrik-ugerups-norske-forfedre/

 

Dette er kanskje kjent fra før?

 

Vennlig hilsen

 

Are

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det står også endel om dette i Per Reidar Christensen: "Foss-ætten fra Øvre Eiker" i Genealogen nr 1, 2006."

Som ligger på NSFs medlemssider (1987-1999 ligger åpent tilgjengelig). I denne artikkelen er det mye bra om Jon Nilsson Skak sin slektskrets,

den anbefaler jeg å lese. Som Are nevner så dekker Lars Løbergs bok også mye av temaet, jeg har ikke Lars sin bok fremfor meg akkurat nå.

 

I Per Reidars artikkel står det at navn på Jon Nilsson Skaks ektefelle er ukjent, men at svigermoren en hustru Ulvhild var i live i 1447 (DN I-802) . Det vites ikke hvem hun var, men det utelukkes at hun kunne være samme som: Hustru Ulvhild i Tronstad (død før 1396), Ulvhild Torgautsdatter, gift med Benkt Nikulasson. (enke før 1400, ikke nevnt etter 1413). Sannsynligvis heller ikke Ulvhild Jonsdatter Smør og hvis hun skulle være samme som Ulvhild Brynjulvsdatter, gift med Engelbrekt Staffansson (ikke enke i 1447, nevnes som gift 1437-1458 med Engelbrekt), må hun ha hatt en datter før hun giftet seg med Engelbrekt. Oppsummert kan vi da si at eneste vi vet er at Jons kone var datter av en Hustru Ulvhild som nevnes i 1447 og at svigerfaren ikke lenger lever.

 

Om tittelen Hustru skriver Tore H. Vigerust: http://www.genealogi.no/setegarder/  "Hustruer og husfruer kjent i kildene inntil omkring 1540 må alle regnes til adelen. Fra Reformasjonen ble prestenes koner også titulert hustru. Disse kan imidlertid ikke regnes som adelige. Hustruer kjent i tiden ca 1540- til et stykke utpå 1600-tallet kan også ha tilhørt adelen, bl.a. under forutsetning at det ikke foreligger grunn for å regne dem som prestekoner. Koner til den alminnelige solide adel ble imidlertid fra omkring 1536 titulert fruer, mens lavadelens koner fortsatt kunne kalles hustruer."

 

Litt mer fra Tore:

 

"Eneste kjente barn av væpneren og riksråden Engelbret Staffansson (Månestjerne), kjent 1418-56, og hans hustru, Ulvhild Brynjulvsdotter, var dattra Karin (Katarina) Engelbretsdotter. Hun var gift med riksråden Henrik Friis (Ellandsson) til Holme, kjent 1489-1494, som er død før 1507. De fikk 4 barn, en sønn og tre døtre.At Jon Nilsson Skak skulle være gift inn i disse norske adelsslektene, er ren fantasi. (Eller løgn, om en vil.) Alt gods som Ulvhild og hennes mann eide, som kan påvises, havnet hos sønnen og hans etterkommere. Blant annet Holme-godset på Stangenes og Borregård-godset ved Sarpsborg."

 

Kan også henvise til denne debatten: 

og tilbake til denne: http://www.genealogi.no/skak/

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, David Widerberg Howden ! Trygt og godt å ha Vigerust med i diskusjonen igjen, selv om Are S. Gustavsen tydeligvis er uenig i hans konklusjoner vedrørende Månestjerne og Friis merknadene.

 

Mvh

Helge Berntsen

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Helge Berntsen skrev:

Tusen takk, David Widerberg Howden ! Trygt og godt å ha Vigerust med i diskusjonen igjen, selv om Are S. Gustavsen tydeligvis er uenig i hans konklusjoner vedrørende Månestjerne og Friis merknadene.

 

Mvh

Helge Berntsen

Hei Helge. Ja, jeg har en stund mast på å få fortgang i overføringen av Tore sine nettsider, vi har jo alt hans materiale både scannet forskningsarbeide og kopi av nettsiden på serveren. Så da jeg tok over redaktøransvaret for genealogi.no i August, var det noe av det aller første jeg begynte med. Sidene er ment å videreføres i Tores ånd, altså åpent for forskere og andre besøkende. De blir da en del av portalen: http://www.genealogi.no/tematisk-for-alle/ og i tillegg har jeg lagt inn direkte lenker her: http://www.genealogi.no/tore-vigerust/

jeg håper det vil være til nytte og glede for mange. 

 

Ellers leser jeg ikke Ares kommentarer som uenighet om Månestierne og Friis? Mulig jeg ikke har fått med meg alt (trenger mer kaffe?), men Månestjerne er vel et konstruert navn gitt av ettertiden etter våpenmerket slekten brukte? At Friis av Haraldskjær er feil og mest sannsynlig gjettverk var vel både Tore og Are enige om? Det skal jo være Henrik Ellendsson Friis til Holme (Holmegaard) og ikke Henrik Henriksen Friis til Haraldskjær som er riktig. Hvor patronymet Ellendsson er nevnt er jeg ikke sikker på, men det står kanskje noe om det i Løbergs bok (som akkurat nå ligger på hytta).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Flott at Vigerust blir mer tilgjengelig etter hvert, David ! Når det gjelder navnet Månestierne har jeg bare notert at det har vært benyttet i enkelte henvisninger, uten at jeg har de minste forutsetninger for å uttale meg om når eller hvordan det oppsto. Henvisningen til Friis av Haraldskjær tar jeg skylden for, jeg mente Friis til Holme. Men det viktige i denne tråden var for meg Engelbrektsdatteren, og det synes jeg vi har fått god informasjon om.

Link to comment
Share on other sites

Helge et al,

 

"Månestjerne" er hos Tore V satt i en parentes etter slektsnavn. Tore hadde en hang til å ville utstyre flere slekter med navn basert på deres slektsvåpen, også i de tilfeller hvor dette navnet ikke er kjent i samtidige kilder. Dog satte han disse navnene i parentes for å vise at de var ment anvendt på en kategoriserende måte. Min oppfatning er at dette har vært en uheldig praksis, idet navn satt i parentes ofte mister denne parentesen i videreformidlinger, og dermed ryker også alle nødvendige forbehold.

 

Til dette med Henrik Friis sitt patronym. Dette er basert på en tolkning i omskriften av hans segl. I farten husker jeg ikke om dette i sin tid ble gjort av Tore V selv, av Geirr Leistad eller av noen andre i miljøet. Faktum er at dette har vært kjent i miljøet de siste 20-25 år. Mulig Tore ga opplysninger idet han rykket ut med et svar i til et spørsmål i NST tidlig på 1990-tallet, men det vil jeg måtte komme tilbake til.

 

Leve- og virketid for Engelbrekt Staffansson (med ulike bokstaveringer): Er første gang nevnt 1437, siste gang.1458. Skrev seg aldri til Holleby og er aldri nevnt på Holleby. Han var medlem av riksrådet, men ble aldri slått til ridder.

 

Vennlig hilsen

 

Are

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Are S. Gustavsen skrev:

Helge et al,

 

"Månestjerne" er hos Tore V satt i en parentes etter slektsnavn. Tore hadde en hang til å ville utstyre flere slekter med navn basert på deres slektsvåpen, også i de tilfeller hvor dette navnet ikke er kjent i samtidige kilder. Dog satte han disse navnene i parentes for å vise at de var ment anvendt på en kategoriserende måte. Min oppfatning er at dette har vært en uheldig praksis, idet navn satt i parentes ofte mister denne parentesen i videreformidlinger, og dermed ryker også alle nødvendige forbehold.

 

Til dette med Henrik Friis sitt patronym. Dette er basert på en tolkning i omskriften av hans segl. I farten husker jeg ikke om dette i sin tid ble gjort av Tore V selv, av Geirr Leistad eller av noen andre i miljøet. Faktum er at dette har vært kjent i miljøet de siste 20-25 år. Mulig Tore ga opplysninger idet han rykket ut med et svar i til et spørsmål i NST tidlig på 1990-tallet, men det vil jeg måtte komme tilbake til.

 

Leve- og virketid for Engelbrekt Staffansson (med ulike bokstaveringer): Er første gang nevnt 1437, siste gang.1458. Skrev seg aldri til Holleby og er aldri nevnt på Holleby. Han var medlem av riksrådet, men ble aldri slått til ridder.

 

Vennlig hilsen

 

Are

Da kan det jo være greit å ta med det Tore selv skriver om slike "oppslagsnavn" (talende slektsnavn basert på våpen) http://www.genealogi.no/personnavnregister-til-fru-gorvel-fadersdatters-sparre-regnskap-over-giske-og-giskegodset-1563/  S. 5: "... den kjente norske adelsmannen Knut Alfsson Tre Rosor". Slik det er skrevet, får leseren inntrykk av at "Tre Rosor" er et slektsnavn. Det er det jo ikke. Det har aldri vært noe slektsnavn, ingen for meg kjent samtidig kilde inneholder et slikt navn heftet til en person. Knut Alvsson (Alfsson) har et våpen, som bl.a. kan sees i hans segl, med tre roser, - og for å informere leserne om dette våpen- og seglinnhold (men ikke navn) skriver vi "tre roser". I en norsk tekst kan vi gjerne skrive det på norsk, ikke svensk, - uansett så bør "tre roser" settes i parentes. Vi bør også her bruke små bokstaver. Dette for at leseren kan skille mellom våpenopplysninger - som "tre roser", "løve" ("gyllen løve"), "horn" eller "jakthorn" ("gyllen horn"), "rosensverd" (våpen bestående av "rose og korslagte sverd"), "holk", "båt", "månestjerne", "vase" - og virkelig førte navn, - som Benkestok, Bolt, Holk, Kalip, Kane, Rømer, Teiste, m.fl. I en del ætter fører noen medlemmer tilnavn eller slektsnavn, andre ikke. For å fortelle leseren hvilken ætt en person tilhører, der per- sonen selv ikke har brukt ætte- eller tilnavnet, settes dette navnet også i parentes, men da med store bokstaver for å vise at navnet vitterlig er i bruk på den tiden. Derfor: Knut Alvsson (tre roser). Det har imidlertid ennå ikke festnet seg klare "regler" på dette området. Noen bruker f.eks. stor T i "tre" roser og somme andre varierer med ulike typer av parenteser. Av og til er det samsvar mellom våpen og tilnavn, som hos ridder Einar Fluga (flue) og væpner Olav Teist (teiste). En del våpen blir senere til et virkelig tilnavn/ættenavn, som Bjelke, Båt, Roos og Sparre. Vi kunne også ovenfor ha skrevet "fru Gørvel Fadersdotter (sparre)", siden vi i hennes tilfelle med "sparre" vil fortelle om våpnet og ikke om navnet.

 

http://www.genealogi.no/setegarder/

Henrik Friis (Erlendsson) på Holme, Stangenes, Vigen. Væpner 1492 (DN I-II), av våpen, Oslo 1494 (DN V:965). På Holme 1489-, død før skiftet 1514, sannelig senest 1507. Jegh Henrich Ffriiss aff wapn, Oslo 1494 19/2, DN V nr. 965. Bodde på Holme i Vigen, død senest 1507, 3 døtre 1 sønn.

 

hustru Karin Engelbrektsdotter [månestjerne] på Holme, 1507 april 20, DN III nr. 1039; 1511 oktober 26, II nr. 1040; 1494 februar 19, V nr. 965; d.før 1514 mars 12, XIII nr. 174. Enke etter Henrik Friis av våpen. Holme på Stangenes i Vigen

 

Engelbret Staffensson [månestjerne] (på Holleby), armiger (Ser at Tore nevner Engelbret på Holleby i den oversikten, så der er Tore og Are uenige?)

 

Jeg har ikke oversikt over alt som Tore hadde på nettsiden ennå, men det var iallfall et utdrag.. Henrik Friis sitt segl bør vel da være å oppdrive et sted ;) 

Ellers har vel slike oppslagsnavn som Maanestierne vært i bruk av Danmarks Adels Aarbog lenge før Tore begynte, så enkelte av disse henger nok mer klistret til enkelte slekter.. Rosensverd er vel der også et godt eksempel..

 

 

 

Edited by David Widerberg Howden
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.