Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

Matrikler og skattemanntall etc. fra c1600 til 1665

Recommended Posts

Leif Salicath

Jeg ser på DIS' nettsted at det finnes en rekke kilder av denne type når jeg søker på Lillesand (som jeg er interessert i i denne omgang). https://www.disnorge.no/genress/ressurs_sok.php

hvor en må være medlem for å søke disse.  Jeg legger derfor ved et utsnitt av det som vises.

 

Der hvor det ikke er lenke til kilden antar jeg at kilden er på Riksarkivet, men er noe av dette under skanning og bli ferdig i nær fremtid?

 

Hvis ikke, må man selv møte opp på Riksarkivet for å lete i disse kildene?

 

Et eksempel er matrikkelen 1723, men så vidt jeg forstår er det mange manglende / feil lenker her.

dis2.jpg

dis.jpg

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk, Ivar.

 

Så enkelt det er når en kan det.  Jeg må se om de kildene som ikke hadde noen feil lenkeref. engang også finnes på DA som landsskatt 1610-67, borgere 1718 o.lign.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

ja.. no ser eg spørsmålet er i forumet for spørsmål til Digitalarkivet - eg følge ei lenkje frå eit emne i brukarformuet.

så for ordens skuld: eg er ikkje Digitalarkivet (og trur heller ikkje at eg er det).

 

Landskatt er vel i lensrekneskapa (stiftsamtsrekneskap frå om lag 1662) - dei ligg på Digitalarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anette S. Clausen

Det er veldig fint at Ivar Ertesvåg svarer. Det er helt riktig som han viser til at dette finner du allerede skannet og tilgjengelig i Digitalarkivet. 

Det vil av og til være vanskelig å vite hvilke arkiver noen kilder befinner seg i, så jeg vil tipse om at du i Finn kilde kan velge deg et geografisk område (med noen forbehold, for her vil det være kilder som ikke er geografisk plassert enda, så får du null treff eller et for lavt treff, så tar du vekk geografien), tidsperiode og evt. skrive en emneknagg (type regnskap og skatt) eller skrive et ord/begrep i fritekstsøk. Hvis du da trykker på søkeknappen får du en oversikt over hva vi har tilgjengelig. Om det bare er det skannede du vil ha tak i, så haker du av i Form at utvalget kun skal gjelde skal gjelde for det skannede.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Når vi likevel er inne på det...  Skattemanntal er i lensrekneskapa.

 

I det nye systemet er det svært vanskeleg å finne att lister der.  Det ser ikkje ut til at fritekst-søk eller geografisøk verkar.

Dersom eg vil ha noko frå Sunnmøre, må eg velje Lensrekneskap - og så kan eg velje tidsrom.

Men vel eg heile Vestlandet; får eg fire treff - dei trykte bøkene (før 1600); vel eg Møre og Romsdal, får eg ingenting.

Vel eg ein kommune får eg eitt treff: bind 6 av bøkene frå før1600.

Alle lensrekneskap og så fritekst Sunnmøre: null treff

Framgangsmåten vert å velje Lensrekneskap - og så bla seg gjennom heile lista (19 sider med 937 treff). Eg får ikkje hoppe meir

enn éi side i gongen heller, sjølv om eg etter kvart lærer at Bergenhus kjem på side 12.

Det er unekteleg noko tungvindt. 

 

Attpåtil er den teksten som er synleg i oversynet nokså lite informativ , til dømes

"Lensregnskaper, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Bergenhus len nr. 4: 1603-1605"

Å klikke på lenkja gjev berre den same informasjonen fordelt over ei større flate.

For å sjå innhaldet, må ein "Bla i ..."

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Til det opprinnelige spørsmålet om "Genealogiske ressurser": Så vidt jeg vet, ble denne tjenesten i sin tid - for bortimot 20 år siden - startet av en privatperson, hvis hensikt var å samle lenker til alt av kildemateriale som lå spredt på diverse nettsider. Det ble vel etter hvert mye arbeid med å holde tjenesten oppdatert, og etter hvert kom DIS / Slekt og Data på banen og overtok ansvaret.

 

Tjenesten er et utmerket tilbud, men etter min vurdering er det et par forhold som kan skape enkelte misforståelser. Det ene er at en del kilder som bare finnes bevart for deler av landet, er lagt inn for hele landet. Når jeg ser på eksemplene i det første innlegget, tror jeg f.eks. ikke at "Leidangsskatten 1567" og "Manntallet 1569/1570" etc. finnes for det områdt som Leif Salicath er interessert i. Det andre er den strenge inndelinga etter dagens kommuner, som fører til anakronistiske oppføringer som "Kvegskatten 1657 for Lillesand" og "Matrikkelen 1723 for Lillesand". Disse kildene finnes, men det administrative området vil være Sand skipreide, Vestre Moland prestegjeld e.l.

 

Brorparten av det kildematerialet som er tilgjengelig på nett, finnes i dag i Digitalarkivet. Vi forsøker så godt vi kan å koble de enkelte kildene til kommunestrukturen fra 1947, slik at man ved enkle søk i Finn kilde eller en av søkeinngangene for skanna arkivmateriale skal kunne finne aktuelt kildemateriale for det området man er interessert i. Koblinger til 1947-kommuner er imidlertid metadata som ikke finnes fra før, og følgelig noe som vi må produsere for hver enkelt kilde. Det er ikke alltid så enkelt, for uten at vi gjennomgår kildene fra A til Å (som vi i de fleste tilfeller ikke har tid til), kan det være vanskelig å forutsi hvilke 1947-kommuner kildene berører, så lenge det ikke er snakk om kilder som tydelig omfatter et prestegjeld, et sorenskriveri e.l. Når vi kommer tilbake til 1600- og 1700-tallet, skjer det også at kildene dekker administrative enheter som har så lite til felles med vår tids kommunestruktur, at også det byr på utfordringer. Vi som arbeider med dette, er ikke lokalkjente i hele landet, og dermed vil det helt sikkert være visse feil, unøyaktigheter og mangler i koblingene til 1947-kommuner.

 

Dette bringer meg videre til Ivars siste innlegg om lensregnskapene. Disse har vi ikke fått koblet til 1947-kommuner ennå, men det vil komme, og det vil hjelpe noe. Så er det slik at lensregnskapene er publisert på "stykkenivå", dvs. arkivboks for arkivboks. Metadata på lavere nivå, inkludert titler på de enkelte skattelistene, er lagt inn som indekseringsdata. Disse dataene er dessverre ikke søkbare. Den som vil sette seg dypere inn i lensregnskapene, bør i stedet - som i tradisjonelt arkivarbeid - sette seg ned med arkivkatalogen (Arkivportalen er lenket opp i hvert enkelt arkivstykkes kildeinformasjon) og finne fram til de skattelistene man er interessert i. Det er særlig i de store hovedlenene (Akershus, Bergenhus, Trondheim) at dette er nyttig; de øvrige lenene er så vidt små og omfatter et så begrenset antall arkivstykker, at det som regel er åpenbart i hvilket arkivstykke f.eks. koppskatten 1645 befinner seg i.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

tja.... denne Arkivportalen har de jammen greidd å gøyme godt bort (finn han ikkje på digitalarkivet.no og langt nede på framsida av arkivverket.no; ikkje i menyen). Og han er om mogeleg, endå verre å finne fram i.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
11 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

tja.... denne Arkivportalen har de jammen greidd å gøyme godt bort (finn han ikkje på digitalarkivet.no og langt nede på framsida av arkivverket.no; ikkje i menyen). Og han er om mogeleg, endå verre å finne fram i.

 

Fra hver enkelt kildes kildeinformasjonsside i Digitalarkivet, som du bl.a. finner bak info-knappene i trefflistene for skanna arkivmateriale, er det lenke til den enkelte kildens (det enkelte arkivstykkets) oppføring i Arkivportalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk for meget informative svar. Nå skjønner jeg meget mere, men tillater meg allikevel å prøve et par eksempler.

 

1. Ovenfor i DIS-listen nevnes Matrikkelen 1667, Lillesand. Den har jeg lett etter i dagevis både i fogdregnskapet o.a. uten å se noe som ligner.

2. Ekstraskatten 1762-1767 leser jeg med stor begeistring i vedlegget for Eide som har litt interesse for det jeg jobber med nå (nabo til Vestre Moland). Der finnes fantastiske personoversikter. Men skuffelsen var desto større når jeg ikke finner tilsvarende for Vestre Moland. Finnes det ikke? (Innholdsfortegnelsen foran tar med alle kommuner/sogn). https://media.digitalarkivet.no/db/contents/46522

 

Et eksempel fra Eide https://media.digitalarkivet.no/rk10051110250180

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg
9 minutter siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Fra hver enkelt kildes kildeinformasjonsside i Digitalarkivet, som du bl.a. finner bak info-knappene i trefflistene for skanna arkivmateriale, er det lenke til den enkelte kildens (det enkelte arkivstykkets) oppføring i Arkivportalen.

ja.... når ein er komen så langt.  Spørsmålet var: korleis finne den einskilde kjelda (utan å bla gjennom 12 av 19 sider)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
49 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

ja.... når ein er komen så langt.  Spørsmålet var: korleis finne den einskilde kjelda (utan å bla gjennom 12 av 19 sider)?

 

Når vi får på 1947-kommunene, slik at kommunesøket fungerer, vil trefflista bli kortere, særlig hvis man i tillegg avgrenser kronologisk. Også uten 1947-kommunene vil ei kronologisk avgrensning redusere trefflista betraktelig.

 

Pr. nå kan man bruke en hvilken som helst lensregnskapkilde i Digitalarkivet som snarvei til Arkivportalen, for deretter å orientere seg i katalogen. Så kan man gå tilbake til Digitalarkivet og velge den eller de kildene man ønsker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
1 time siden, Leif Salicath skrev:

1. Ovenfor i DIS-listen nevnes Matrikkelen 1667, Lillesand. Den har jeg lett etter i dagevis både i fogdregnskapet o.a. uten å se noe som ligner.

2. Ekstraskatten 1762-1767 leser jeg med stor begeistring i vedlegget for Eide som har litt interesse for det jeg jobber med nå (nabo til Vestre Moland). Der finnes fantastiske personoversikter. Men skuffelsen var desto større når jeg ikke finner tilsvarende for Vestre Moland. Finnes det ikke? (Innholdsfortegnelsen foran tar med alle kommuner/sogn). https://media.digitalarkivet.no/db/contents/46522

 

"1667-matrikkelen" omtales i arkivkatalogen som "Matrikkel etter reskript 23.01.1665". De enkelte fogderienes matrikler har noe ulik datering, da de ikke ble ferdigstilt på samme tid. De fleste er datert til annen halvdel av 1660-tallet. Denne matrikkelen er ikke en del av lens- eller fogderegnskap, men en serie i Rentekammer-arkivet Realistisk ordnet avdeling. Har man ikke tilstrekkelig arkivkunnskap, kan man f.eks. søke på emneknaggen "Matrikler" kombinert med et passende tidsintervall.

 

Dessverre har vi så langt ikke prioritert å få publisert hele dette matrikkelverket, slik at protokollene for Nedenes fogderi er blant dem som mangler foreløpig. Jeg skal se om jeg kan få tid til å publisere med det første.

 

Når det gjelder ekstraskatten 1762, varierer det fra sted til sted som hva har blitt bevart. Antakelig var det også forskjell på hvor mye underlag som ble sendt inn til Rentekammeret på 1760-tallet. Hvis du ikke finner personlister for Vestre Moland i eske L2424, er de antakelig tapt (hvis de har eksistert).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk for svaret, Kristian.

 

Ja, jeg har selvsagt forsøkt Matrikler, men nå vet jeg at den ikke er publisert og prøver senere.

 

Jeg var redd for at Ekstraskatten, nermere bestemt manntallene som bilag for en del kommuner/sogn manglet og iflg. svaret ditt er det nok slik. Ikke noe å gjøre med det, men nå behøver jeg ikke lure/lete mere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
17 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Dessverre har vi så langt ikke prioritert å få publisert hele dette matrikkelverket, slik at protokollene for Nedenes fogderi er blant dem som mangler foreløpig. Jeg skal se om jeg kan få tid til å publisere med det første.

 

Da har du den her: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/39098

 

Matrikkelen for Nedenes len / amt er fra 1668.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Suverent Kristian, Tusen takk.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.