Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Andrea Isaachsen Olvin

Løvenskiold bibel fra 1770-tallet

Recommended Posts

Andrea Isaachsen Olvin

Jeg arvet nylig en gammel familiebibel fra 1771 som jeg vet har tilhørt Benedicte H. Aall Løvenskiold 1756-1813, gift med kammerherre Severin von Løvenskiold 1743-1818 av Fossum jernverk.

 

Bak i Bibelen er det flere sider med tekst som vi ikke greier å tyde, med unntak av et par ord som død og født samt enkelte navn. Vi tror dokumentet beskriver hendelser i Skien og Porsgrunn på slutten av 1700-tallet.

Håper at noen klarer å tyde dette.

 

 

Løvenskiold bibel fra 1771.docx

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Andrea,

 

Dokumentet du har lenket til lar seg ikke åpne for andre enn deg.

 

Det beste er trolig om du laster opp bildefiler separat her som vedlegg, og unngår disse lagt inn i en annen fil et annet sted.

 

Vennlig hilsen

 

Are

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Andrea,

 

Jeg setter inn et utkast til begynnelsen:

 

"1777 / den 7de Februarij Kloken

om morgenen gav gud mig en

Søn Søn som blev i Daaben kal...

Severin som Faddere vare min

Tante Løvenskiold paa Borrest(ad)

min Ældste Brodre Konne og

min Cousine Constance Rasch?

mon oncle Canslieraad deijeman

min mands broder paa Fosum

min Fader og min broder

Jacob Aall

 

gud lade ham opvoxe til Guds

ære og os At glæde og lade ham

altiid beholde dette Salomo ___

i sit hiærte. Søn hør faders Tii__

og giver Agt for at Kiænde __

thi ieg haver, givet eder en god __

og forlader ikke min lov, [Thi ieg]

__ar min faders søn (...)"

 

Om ikke andre kommer meg i forkjøpet med tillegg og korrektur, kan jeg fortsette om en stund.

 

Du har nok rett i at vi skal til Skien. Fossum og Borgestad ligger jo som kjent nær Skien.

 

Vennlig hilsen,

 

Are

 

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
4 timer siden, Andrea Isaachsen Olvin skrev:

Jeg arvet nylig en gammel familiebibel fra 1771 som jeg vet har tilhørt Benedicte H. Aall Løvenskiold 1756-1813, gift med kammerherre Severin von Løvenskiold 1743-1818 av Fossum jernverk.

 

Bak i Bibelen er det flere sider med tekst som vi ikke greier å tyde, med unntak av et par ord som død og født samt enkelte navn. Vi tror dokumentet beskriver hendelser i Skien og Porsgrunn på slutten av 1700-tallet.

Håper at noen klarer å tyde dette.

 

 

Løvenskiold bibel fra 1771.docx

Takker så mye for at du deler dette Andrea, jeg fikk fint opp word-dokumentet du la inn og jeg har nå lagret det i min slektsmappe, da Severin var tremenning til min 4-tippoldemor Anne Bolette Lange. Jeg stammer fra hans bestefar Herman Løvenskiolds søster Barbara Leopolda (gift med David Monrad), Barbaras oldebarn ble gift med Peder Christian Schaanning som var forvalter for Severin på Fossum! I tillegg var Severins oldebarn Herman Severin gift med min 2-tippoldemors kusine. Så da må jeg jo spørre om vi er i slekt? Jeg må da følge litt med på hva som tydes her ser jeg ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Remi

Bilde 2, torsdag 23:24 https://forum.arkivverket.no/topic/214725-løvenskiold-bibel-fra-1770-tallet/?tab=comments#comment-1808579

 

..... 24de Jannuary Klokken 3 om

...en, gav Gud mig en Søn  som blev

i Daaben Kaldet Herman, hans

Faddre vare min Søster Hagerup,

min broder Jacobs Kone, og Provsten

Deichman, Kammerherre Moltke, min

mands brødre, Kammerherre og Canseli

raad Løvenskiold, og min broder Nicolay

Benjamen Aall. Gud lade ham

og voxe til Guds ære og os til glæde

og stedse beholde Gud i sit hierte, Herren

give ham dertil sin Naad, det ynskes

af hans ømme førældre. B. H. Løvenskiold

Porsgrund den 24 February 1783.

 

1785 den 16de Jannuary klokken 12 om midagen

gav Gud mig en Datter som blev i Daaben

kaldet Margrete Friderike Sofie Hendes

Faddre vare Kammerherrinde Løvenskiold paa

Fosum Justitsraadinde Rasch Frøken

Charlotte Løvenskiold Kammerjunker Løven

skiold Justitsraad Hagerup Præsten Hagerup

(Di)tlev Rasch doctor Møller obriste deichman.

 

1789 den 3die September Klokken 6 om

morgenen gav Gud mig en Søn som

blev i Daaben kaldet Niels Aall

hans Faddre vare Frue Møller Kammer-

(Ju)nkerinde Løvenskiold Jomfrue Bene-

(di)cte Aall Kammerherre Adler Provst

(v)on der Lippe didric von Kaplen Soren-

(s)kriver Nors og Niels Aall.

 

(17)90 den 23de November Klokken 6 1/2 om

morgenen gav Gud mig en Søn som i

 

(Her ser det ut som om de nederste linjene ikke er med på bildet.)

 

Remi

Edited by Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Mye interessant å lese her. Til den første du la ut sønnen Severin, kan nevnes at den ene fadderen der er (Carl) Deichman, kanseliraad og jernverkseier. Han døde i 1780, og testamenterte sin boksamling på 6000 bind til Christiania. Det Deichmanske bibliotek er oppkalt etter han.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Mamen

gud lade ham opvoxe til Guds

ære og os At glæde og lade ham

altiid beholde dette Salomo ___

i sit hiærte. Søn hør faders Tii__

og giver Agt for at Kiænde __

thi ieg haver, givet eder en god __

og forlader ikke min lov, [Thi ieg]

__ar min faders søn (...)"

 

Dette er tolkingen av første side, innlegg #4. Jeg har en kommentar og et spørsmål 1. I linje to mener jeg det står til glæde, ikke At glæde. 2.Hvor et dette ordet fra Salomo hentet fra? Jeg har sett i Salomos ordspråk (Nå Ordspråkene) i Bibelen. der er flere ord med tiltale og formaning til en sønn, men jeg finner ikke disse ordene. Har også tatt en titt på det apokryfe skriftet Visdommens bok, uten å finne det.Finner vi sitatet, er det lettere å fylle ut det som mangler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
1 time siden, Jon Mamen skrev:

gud lade ham opvoxe til Guds

ære og os At glæde og lade ham

altiid beholde dette Salomo ___

i sit hiærte. Søn hør faders Tii__

og giver Agt for at Kiænde __

thi ieg haver, givet eder en god __

og forlader ikke min lov, [Thi ieg]

__ar min faders søn (...)"

 

Dette er tolkingen av første side, innlegg #4. Jeg har en kommentar og et spørsmål 1. I linje to mener jeg det står til glæde, ikke At glæde. 2.Hvor et dette ordet fra Salomo hentet fra? Jeg har sett i Salomos ordspråk (Nå Ordspråkene) i Bibelen. der er flere ord med tiltale og formaning til en sønn, men jeg finner ikke disse ordene. Har også tatt en titt på det apokryfe skriftet Visdommens bok, uten å finne det.Finner vi sitatet, er det lettere å fylle ut det som mangler.

Det er hentet fra Salomos ordspråk 4.. 

1. Søn(ner) hør(er) faders tugt, og giver agt for at kiende forstand.

2. Thi jeg haver, givet eder en god lærdom; forlader ikke min lov,

3. Thi jeg var min faders søn ...

https://books.google.no/books?id=h8A-AAAAcAAJ&pg=PA713&lpg=PA713&dq=og+forlader+ikke+min+lov&source=bl&ots=3xhii6D-IF&sig=4pgI1yTS9cW5boEKl1Y4NjcfFzY&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwjt7635vdfWAhWnKJoKHbNxApcQ6AEISzAF#v=onepage&q=og forlader ikke min lov&f=false

Skjermbilde (879).png

Edited by David Widerberg Howden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Mamen

Da blir vel den nederste del av første side å lese slik:

 

Gud lade ham opvoxe til Guds ære og os til Glæde og lade ham

alltid beholde dette Salomo .... i sit hierrte: Søn, hør Faders Tugt

og giver agt for at kiende forstand.

Thi jeg haver givet eder en god lærdom, thi jeg

var min faders søn, om og som en enste for min moder.

Og han lærte mig og sagde til mig:

Lad dit hiærte holde ved mit ord;

bevar mine bud, så skal du leve.

Kiøb visdom. Kiøb forstand: glem

ikke og viig ikke fra min munds

tale. Thi Herren skal være dit

Haab og han skal bevare din

Fod at du ikke fanges.

 

Den siste setningen er ikke hentet fra Ordsp. 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
23 minutter siden, Jon Mamen skrev:

.....

Thi Herren skal være dit

Haab og han skal bevare din

Fod at du ikke fanges.

 

Den siste setningen er ikke hentet fra Ordsp. 4

Siste setningen finner jeg i ordspråkene 3:26

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.