Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Knut Larsson og Barbro Ellingsdotter på Rødningen, Ertesprang i Eggedal (Sigdal) - gifte 1753 - kven var denne Knut?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Det er om lag 45 år sidan eg forska på denne ætti frå Eggedal, som eg sjølv stammar nedifrå.  Den gongen kom eg ikkje noko lenger, men kanskje det er mogeleg i dag å få greie på litt meir om desse folki?  Eg ser at denne ætti delvis har vore drøfta i tema #9976 i det gamle Brukarforum, og her kjem det fram spennande opplysningar som truleg kan vera nyttige for meg: https://forum.arkivverket.no/topic/95887-9976-ringnes-gård-krødsherad-biørn-knudsen-f1764-og-dordi-reiersdatter-f1771/?tab=comments#comment-787830

 

Knut Larsson og Barbro Ellingsdotter gifte seg i Sigdal 2.7.1753 og busette seg på Rødningen, Ertesprang i Sigdal.

 

Her er vigsli deira «ved Holmen»: https://media.digitalarkivet.no/view/8501/80

 

Her er trulovingi deira i Eggedal 1.1.1753 med forlovarane Elling Juvet og Bjørn Larsson Enger(?): https://media.digitalarkivet.no/view/8501/78

 

Mellom borni etter Knut og Barbro finn me denne dotteri:

 

* Kari Knutsdotter (1753-dødsår ukjent), gift 1771 med enkjemannen Thomas Stenerson frå Olberg i Krødsherad (1706-1788). 

Kari og Thomas budde på Vinna, Ørpen i Krødsherad og er omskrivne i Bygdeboki for Krødsherad på s. 601.  Der er Kari referert til «SEg. III 958», som eg meiner å hugsa har med bygdeboki for Sigdal å gjera, men denne boki har eg ikkje tilgjenge til.

 

Eg har notert at Barbro Ellingsdotter skal vera frå Stalsbråten i Eggedal og dotter av Elling Gunderson på Stalsbråten (fødd kring 1695, uvisst kvar, og gravlagd 1.6.1755) og kona (vigde 17.6.1725) Gunnhild Bjørnsdotter frå Åsand (fødd kring 1698, gravlagd 2.7.1782).  Barbro vart døypt i Sigdal 17.6.1731.

 

I det gamle emnet frå 2002 (innlegg #15) har Tor Kenneth Talmo ein interessant teori om opphavet til denne Knut Larsson:

 

«Hei igjen. Nedenstående er info fra kirkebøker Sigdal; Det er en Dordi Reiersdatter som konfirmeres i Krødsherad 22. p. Trinit.1790. Knut Larsen og Barbru Ellingsdatter troloves i Eggedal 1 jan. 1753 Caut. er Elling Juvet og Bjørn Larsen Engar. På side 27 i Bok 1: Introduseret Knut Larsen Rødningens Quinde.Faddere 1755 Mari Larsdatter Juvet, Marit Ellingsdatter Stalsbråten, Marit Persdatter Ertesprang, Bjørn Larsen Engar, Bjørn Ellingsen Juvet. Faddere 1758: Aase Hansdatter Solom, Marit Ellingsdatter Rødningen, Kari Ellingsdatter Stalsbråten,Bjørn Larsen Engar, Bjørn Ellingsen Juvet. Faddere 1762: Mari Larsdatter Juvet, Jøran Steingrimsdatter Schaar, Kari Ellingsdatter Stalsbråten, Fingar Aslesen Berg, Bjørn Ellingsen Juvet.En sentral person er helt tydelig Bjørn Larsen Engar. Han er sønn av Lars Nilsen som ifølge bygdeboka holdt til på Hov i Sigdal i 18 år. Han flyttet til Komperud på Modum før 1739 (Lars Nilsen). Bygdeboka kjenner fire barn etter Lars Nilsen, Nils 1720, Helge 1722, Helge 1723 og Bjørn omk. 1709.Så langt er det en teori og intet annet, men denne Bjørn Larsen Engar kan jo være en bror av 'din' Knut Larsen. Er han det ikke så får du jo i så tilfelle sjekket ut et alternativ - Det kan jo tenkes at det skiftes etter Lars Nilsen på Modum. Ellers kan det være verdt bryet å se ytterligere på fadderbruken. Både til barn av Bjørn Larsen Engar og til barn av Knut og Barbru.mvh. Tor Kenneth»

 

Og i innlegg #19 frå same tema skriv Marie Stephensen følgjande:

 

«Hei !Har ikke klart å finne denne Dordi Reiersdtr født eller noe som kan gi svar på foreldrene.Kanskje litt nærmere på far til Knud Larsen Rødingen gift 1753 med Barbru Ellingsdtr.Fant en Knud Larsen Ørpe død 16 august 1795, 80 år i Krødsherrad ( født da ca 1715 ), som kan passe. En av fadderne I 1798 til Bjørn Knudsen og Dordi Reiersdtr. er Kari Knudsdtr Ørpe som er søster av Bjørn Knudsen og datter av Knud Larsen Rødingen.Teorien da er at faren til Knud Larsen er Lars Nilsen Hov (Sigdal).Barn som står i bygdeboka er :1. Bjørn Larsen ( Engar ) f. ca 1709. Bjørn Larsen Engar går igjen som fadder på barna til Knud Larsen, og Knud Larsen er også fadder når Bjørn Larsen Engar døper sine barn.2. Nils Larsen f. ca 1720 , militær 1741.3. Helge Larsen f. ca 1722 død samme år.4. Helge Larsen f. ca 1723, militær 1748.Siden det er et stort sprang på barna fra 1709-1720 så kan min Knud Larsen være født i det tidsrommet og stemmer veldig bra med 1715.Har ikke fått sjekket skifter for Komperud i Modum.Marie Stephensen.»

 

Sjølv har eg aldri greidd å finna noko dødsfall korkje for Knut Larsson eller Barbro Ellingsdotter, men denne Knut Larsson Ørpe som døydde i Krødsherad i 1795, 80 år gamal, høyrest ut som ein svært god «kandidat»!

 

Mine «utfordringar» i samband med denne ætti er i første rekke følgjande:

 

** Kvar hadde Knut Larsson Rødningen opphavet sitt ifrå?  Var han son av Lars Nilsson på Hov i Sigdal, som før 1739 flytte til Komperud på Modum?

 

** Var Rødningen, bustaden til Knut og Barbro i Eggedal, ein husmannsplass, eller var dei gardbrukarar?

 

** Knut og Barbro er tydeleg flytte frå Rødningen på eitt eller anna tidspunkt, men kvar gjorde dei av seg?  Kan henda til Ørpen i Krødsherad?

 

** Er det mogeleg å finna eit dødsfall for Barbro Ellingsdotter?

 

** Og endeleg, er det mogeleg å finna ut kvar denne Elling Gunderson på Stalsbråten kan ha hatt opphavet sitt ifrå?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Lars, jeg sitter med en tekstfil som er det som kan kalles en "demo-versjon" for nyutgivelsen av bygdeboka "Sigdal og Eggedal" for et tiår siden. Du kan selv laste den ned herfra: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=140441

 

Om Stalsbråtan står det:

Sitat

 

I 1741 ble plassen Stalsbråtan skilt fra Ertesprang, det var 1/3 av hele garden, 2/3 lispund skyld, men Stalsbråtan skulle svare 3 ort året i avgift til Ertesprang.

(IX, s. 2106)

Kjøperen var

Elling Gunnarsen f omkr. 1695, g 1725 m Gunhild Bjørnsd. Åsand, barn:

1.   Marit 1726, g 1748 m Torstein Steinarsen, i Åsandeie.

2.   Gunder 1728-1791, g 1757 m Astrid Pedersd. Soleeie, 1733-1810, hadde garden.

3.   Barbru 1731, g l753 m Knut Larsen, i Rødningen.

4.   Bjørn 1733-1738.

5.   Kari 1736, g 1765 m Torstein Knutsen fra Numedal, i Skyliholt.

6.   Berte 1738, gm Jon Tollevsen.

7.   Bjørn 1742, g 1766 m Kjersti Andersd. Bjørnrud av Sund, i Bjørnrud.

8.   Elling 1746.

Elling Gunnarsen falt over bila si og skar seg så han døde i 1755. Eldste sønnen fikk skjøte her i 1762 for 200 rd. Enka Gunhild Bjørnsd. døde visst i Bjørnrud i Sigdal 1782, 84 år gammal.

 

 

Rødningen er ført under Ertesprangeie. Der står det:

Sitat

 

I Rødningen var

Knut Larsen g 1753 m Barbru Ellingsd. Stalsbråtan f 1731, de budde visst utabygds ei tid, de fire yngste barna er ikke født i Eggedal:

(IX, s. 2118)

1.   Kari 1753, gm Nils Vinna i Krødsherad.

2.   Elling 1755, g 1780 m Guri Helgesd., i Skålaeie.

3.   Lars 1758.

4.   Lars 1760, døde 1779.

5.   Gunhild 1762, g 1791 m Lars Narvesen Åsandeie, i Kaugerud.

6.   Bjørn, ved Konnerud-verket (1810).

7.   Nils, i Skoger.

8.   Mari, gm Kristoffer Paul­sen, på Bragernes.

9.   Margit, budde på Brakerøya i 1810.

I 1765 ble denne fami­lien ført blant de fattige.

 

 

Om Lars Nilsson på Hov står det:

Sitat

 

Som bruker på Hov i 18 år var

Lars Nilsen. Av barna hans veit vi om:

1.   Nils 1720, var militær i 1741.

2.   Helge 1722, døde s.å.

3.   Helge 1723, var militær i 1748.

4.   Bjørn omkr. 1709, g 1744 m Gunhild Torjusd. Engar, på Engar.

Lars flyttet til Komperud på Modum før 1739.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag for eit spennande og interessant innlegg!

 

Eg har studert sitati som du har lagt ved, men kan ikkje sjå at dei inneheld so mykje «nytt» i høve det me alt veit om desse huslydane.  Men eg var glad for å få på plass opplysningane om «status» for bustadane i Stalsbråtan (som eige bruk) og Rødningen (som husmannsplass), båe under Ertesprang.

 

Det eg forresten lurer på, er om denne garden Hov ligg langt unna Ertesprang?  Kor sannsynleg er det at Knut Larsson kom derifrå?  Kan me gjennom namneoppkallingar få ein idé om kva kona til Lars Nilsson heitte, dersom han verkeleg var far til Knut?

 

Eldste dotteri til Knut Larsson heitte Kari, som eg vil gissa KAN ha vore namnet til mor hans, men fekk Bjørn Larsson på Engar òg ei dotter Kari?

 

Kanskje har bygdeboki for Modum noko å by på under garden Komperud?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Hov ligger i den øvre delen av Holmen hovedsogn i Sigdal. Derfra er veien kort til Nedre Eggedal og videre opp til Ertesprang. For sammenligningens skyld er det betydelig større avstand mellom Hov og Komperud enn mellom Hov og Ertesprang. Avstand er derfor i hvert fall ikke noe moment mot at Knut Larsson kom fra Hov.

 

Jeg har dessverre ikke bygdebøkene for Modum tilgjengelige.

 

Om Bjørn Larsson på Engar står det følgende i bygdeboka Sigdal og Eggedal b. 8 s. 1857:

 

Sitat

 

Bjørn Larsen f omkr. 1709 og Gunhild Tor­jusd., barn:

1.  Kari 1745, g 1766 m 1. Hans Olsen Hovden fra Krødsherad, i Mellom­-Øya, 2. m Torjus Ivarsen Østerøya.

2.  An­ne 1749, døde s.å.

3.  Anne 1750, g 1775 m Erik Steingrimsen Bergerud.

4.  Jon 1753, g 1775 m Helge Rasmusd. d.y. f i Haga­voll 1753, hadde garden.

5.  Åse 1756, g 1775 m Ola Ellevsen, i nord-Tveiten.

6.  Kristi 1759, g 1779 m em. Reidar Knutsen Besserud.

7.  Mari 1764, g 1781 m Knut Jonsen Ødegården (8), i Skyliholt.

8.  Barbru 1768, g 1787 m Knut Engebretsen søre Åsland.

Gunhild Torjusd. døde i 1773. Ved skiftet etter henne overtok enkeman­nen de 5 lispund her for 600 rd., og Gars­øya av nordre Engar, 3 lispund, for 500 rd., Kilan, Gunnarsøya og Prestemyr had­de vært solgt fra, men var kjøpt att. Ved omtakst ble Garsøya satt ned i 400 rd., mens Engar ble satt opp til 700 rd. Det var rike folk her, hele 1689 rd. å dele. - Bjørn Larsen døde året etter og sønnen Jon overtok garden.

 

 

Kona hans, Gunhild Torjusdatter, var fra Engar. Foreldrene hennes het Torjus Jonsson og Åse Olsdatter.

 

Som du ser het begge eldstedøtrene Kari. Normalt skulle jo farmor oppkalles først, men det var også kutyme at mormor overtok som førte oppkalte dersom paret bodde hos hennes foreldre. Når så ikke skjedde for Bjørn og Gunhilds del er det overveiende sannsynlig at Bjørns mor het Kari.

 

Ellers legger jeg merke til at Knut Larsson hadde en sønn Nils, noe som høyner sjansene for også han var fra Hov. Har du sett på fadderbruken deres. Kan de ha vært faddere for hverandre?

 

Dåpsdatoer for noen av Knuts barn:

Kari 30/12 1753

Elling 28/12 1755

Lars 16/5 1758

Lars 29/3 1760

Gunhild 25/3 1762

Bjørn 14/10 1764

Og så døper en Knut Larsson sønnen Nils 22/3 1772, uvisst om det var ham.

 

Dåpsdatoer for noen av Bjørns barn:

Anne 31/3 1749

Anne 8/3 1750

Jon 8/7 1753

Barbro 24/7 1768

 

Disse datoene er hentet fra FS. Igjen viser det seg at registreringene der ikke er uttømmende.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070312630008.jpg

Elling og Gunhild ble trolovet 2. juledag 1724 i Holmen kirke, men de giftet seg i 1725 i Eggedal.

Hadde vært spennende om en fant ut mer om Elling og foreldrene hans, for jeg er også en etterkommer (vi er nok mer i slekt, vi).

Datteren Berte er min ane (1738 - 1821, gift med Jon Torsen/Tollefsen Skålaeie/Kodalen).  Jeg har dessuten notert at Gunhild Bjørnsdatter døde på

Bjørnrud i Sigdal i 1782, 84 år gammel.  Hun var trolig hos sønnen Bjørn, som bodde på Bjørnrud.

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kenneth Talmo

Hallo.

Jeg har ikke "sett på disse folka" siden 2002. 

Ser at Lars i sitt første innlegg spør: 

** Knut og Barbro er tydeleg flytte frå Rødningen på eitt eller anna tidspunkt, men kvar gjorde dei av seg?  Kan henda til Ørpen i Krødsherad?

 

Alt tyder på at de flyttet til Winna i Krødsherad. - Og jeg har notert meg at det trolig skjedde rundt 1763... 

Og ved tellinga i 1801 finner vi Barbru Ellingsdatter på Vinna. Hun sies da å være enke første gang og å ha opphold av gården.

På Vinna er også datteren Kari og hennes ektemann Nils Thorsen. Gift 1788. Det er denne Kari som Lars i sitt første innlegg sier var gift med Thomas Stenersen fra Olberg i Krødsherad. Etter at Thomas døde giftet Kari seg med Nils

 

Winna i 1801:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18010621&gardpostnr=161&merk=161#ovre

 

Jeg har notert meg et dødsfall på Komperud i Modum som kan ha en viss interesse dersom Knut Larsen kom fra Hov.

En Nils Larsen Komperud gravlegges ved Heggen Kirke i Modum 25 mai 1732. Han sies å være 45 år gammel. 

 

mvh

Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag, Astrid og Tor Kenneth for nye spennande innlegg om denne huslyden!

 

Interessant er det å slå fast at du Astrid og eg synest ha fleire felles ættegreiner, og dette på ein heilt annan kant av ættetavla mi...!

 

Eg hadde ikkje før observert at Barbro Ellingsdotter i 1801 sat som «kårkone» på Vinna (Ørpen) i Krødsherad, men dette synest då å stadfesta at det var «vår» Knut Larsson som døydde der i 1795.  Eg har likevel eit problem med å sjå korleis Barbro kunne ha kår av garden om Knut og ho ikkje på eitt eller anna hadde vore eigarar eller brukarar av garden.  Bygdeboki seier ikkje noko om dette, men Thomas Stenerson var ein «aldrande» mann, og kan henda fekk foreldri til andre kona Kari, Knut og Barbro, styra ein del av garden?  Thomas døydde i 1788, og i 1789 vart garden formelt delt i to jamstore bruk, men Kolbjørn kom ikkje til bruket sitt før i 1798...  Det heile er noko uklårt for meg, men denne forklaringi er vel ikkje so urimeleg...?

 

Men so kjem me til spørsmålet kring Komperud på Modum...  Mannen som vart gravlagd der i 1732, heitte Nils Larsson, fødd kring 1687, men han som ifølgje Sigdalsboki skulle vera flytt dit før 1739 frå Hov, heitte vel Lars Nilsson, og denne Lars Nilsson må òg ha vore fødd kring 1687 eller helst noko før, dersom Bjørn Larsson var fødd so tidleg som i 1709!?  Kanskje Modumsboki likevel kan bidra til å «klara opp» i dette?

 

Eit spørsmål som forresten står att å avklara (jmf. innlegg #1):

 

** Er det mogeleg å finna dødsfallet til Barbro Ellingsdotter i Krødsherad etter 1801?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til å freista kartleggja denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kenneth Talmo

Hei igjen.

Ja - det er mulig å finne dødsfallet til Barbro Ellingsdatter. Se nr 72 under Krødsherad i lenken her:

https://media.digitalarkivet.no/view/8503/163

 

Det ser vel ut som om alderen er angitt til 60 år... men, men... 

 

Sigdalsbøkene side 958 sier at hennes sønn Bjørn var ved Konnerudverket i 1810 at Nils var i Skoger (ikke tidsangitt) og at datteren Margit var på Bragernes i 1810.

- Dette kan jo bety at det finnes et skifte etter Barbru datert 1810.

 

mvh

Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tor Kenneth for eit nytt spennande innlegg!

 

Då er dødsfallet hennar Barbro komme på plass, og eg trur nok du har rett i, Tor Kenneth, at det må finnast eit skifte etter ho, men eg lyt tilstå; eg har vanskar med å leita i desse skifteregisteri for Buskerud.  Kanskje einkvan annan kan finna dette skiftet utan for mykje arbeid?

 

Det som då står att for meg som den STORE «utfordringi» i denne huslyden, er å finna fleire detaljar om foreldri til Knut Larsson.  Eg er ganske so overtydd om at han må vera frå Hov i Sigdal, men so var det dette med detaljane då...  Ein eller annan stad har eg lese at bygdebøkene for Modum ikkje er av dei mest «komplette», men noko bør det vel stå under Komperud, dersom Lars Nilsson verkeleg flytte dit...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tor Kenneth for siste innlegget!

 

Det vert spennande å sjå om nokon kan bidra med opplysningar...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marie Stephensen

Hei 

 

Jeg tror jeg har funnet rett Niels Knudsen f 1766/1772 Sigdal som oppholdt seg i Skoger ifølge bygdeboka, som er sønn av Knut Larsen og Barbro Ellingsdtr Winna. 

 

Jeg finner Niels Knudsen første gang 7 okt 1821 i Skoger, da hans datter konfirmerer seg.

Niels Knudsen Skyeliholdt er viet i Sigdal 27 februar 1806 med Mari Clausdtr Bye.

Niels Knudsen døper 9 november 1806 i Sigdal : Barbro

Faddere :Ingeborg Bye, Maret, Nils og Peder Skyeliholdt, Nils Bye.

 

Mvh Marie

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Marie for siste innlegget!

 

Me har vel ikkje enno finne noko skifte etter Barbro Ellingsdotter frå 1809/1810, men opplysningane frå Sigdalsbøkene om at sonen Nils skulle bu i Skoger, stemmer jo bra med funnet ditt, Marie.  Førenamnet Barbro er jo ogso ein klar indikasjon på at me har den «rette» Nils.  Me ser òg at Nils Knutson og Mari Clausdotter fekk minst to born etter dei var komne til i Skoger:

 

* Ingeborg 1812: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011285308

 

* Nils 1815: https://media.digitalarkivet.no/view/8123/6

 

Båe er fødde på Mæhlen i Skoger.

 

Det er kjekt med alle detaljar som kjem på plass, og eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marie Stephensen
På 19.4.2018 den 21.43, Lars E. Øyane skrev:

Hjarteleg takk til Marie for siste innlegget!

 

Me har vel ikkje enno finne noko skifte etter Barbro Ellingsdotter frå 1809/1810, men opplysningane frå Sigdalsbøkene om at sonen Nils skulle bu i Skoger, stemmer jo bra med funnet ditt, Marie.  Førenamnet Barbro er jo ogso ein klar indikasjon på at me har den «rette» Nils.  Me ser òg at Nils Knutson og Mari Clausdotter fekk minst to born etter dei var komne til i Skoger:

 

* Ingeborg 1812: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011285308

 

* Nils 1815: https://media.digitalarkivet.no/view/8123/6

 

Båe er fødde på Mæhlen i Skoger.

 

Det er kjekt med alle detaljar som kjem på plass, og eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

 

Hei igjen :-)

 

Det har du nok rett i, at det ikke er funnet noe skifte etter Barbro Ellingsdtr., om ikke andre har funnet noe da ? 

Jeg har prøvd å lete i skiftekort og protokoll, uten at jeg klarte å finne noe. Men så er jeg ennå ikke god nok til å kunne tyde alt og vet hvor jeg finner alt. Det går sakte fremover da for min del, men jeg leter :-)

 

Jeg har funnet litt på etterslekt av Nils Knudsen antatt født ca 1769 ?

 

Niels Knudsen f 1769 Sigdal,  død 1853 i skoger https://media.digitalarkivet.no/kb20051110011000

 

Knud født 25 september døpt 14 oktober 1815 som du har link til https://media.digitalarkivet.no/kb20070402610585

 

Konfirmert 6 mai 1832 i Skoger  https://media.digitalarkivet.no/kb20070402620123

 

Knud viet med Ingeborg Kirstine Pedersdtr i Skoger 21 januar 1849 https://media.digitalarkivet.no/kb20051110010945

 

Knud Nilsen f 1815, død 24 mai 1857 https://media.digitalarkivet.no/kb20051110011014

 

Enken Ingeborg Kirstine Pedersdtr er i FT 1865 på Smitsborg i Skoger sammen med sine barn og gift opp igjen.

 

Dette var litt etterslekt, men skal lete videre på barna til Knut Larson og Barbro Ellingsdtr far og mor til Nils Knudsen og min Bjørn Knudsen, i håp om det er noe mer å finne.

 

Mvh Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kenneth Talmo

Jeg har en god del etterkommere av Knut Larsen og Barbro Ellingsdatter liggende i dataprogrammet mitt.

Dreier seg vel om et par hundre navn... + inngifter

De som er interessert i dette/disse kan jo sende en PM.

 

mvh

Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Marie og Tor Kenneth for nye interessante innlegg!

 

Dette vert jo forsovidt ganske fjern slekt for meg, men sjølv ættar eg frå Kari Knutsdotter gift med Thomas Stenerson gjennom dotteri Berit.  Desse har stor etterslekt i Norderhov!  Og det kunne vera interessant å sjå ein kopi av den ættetavla som du Tor Kenneth nemner, so send meg gjerne ein kopi.  E-post-adressa mi står under!

 

På førehand hjarteleg takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marie Stephensen
På 19.4.2018 den 21.43, Lars E. Øyane skrev:

Hjarteleg takk til Marie for siste innlegget!

 

Me har vel ikkje enno finne noko skifte etter Barbro Ellingsdotter frå 1809/1810, men opplysningane frå Sigdalsbøkene om at sonen Nils skulle bu i Skoger, stemmer jo bra med funnet ditt, Marie.  Førenamnet Barbro er jo ogso ein klar indikasjon på at me har den «rette» Nils.  Me ser òg at Nils Knutson og Mari Clausdotter fekk minst to born etter dei var komne til i Skoger:

 

* Ingeborg 1812: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011285308

 

* Nils 1815: https://media.digitalarkivet.no/view/8123/6

 

Båe er fødde på Mæhlen i Skoger.

 

Det er kjekt med alle detaljar som kjem på plass, og eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!


 

Hei igjen 🙂

 

Etter hva jeg har funnet og om det er rett ? Så er dette fra skiftekort hvor det står :

 

Enger Bjørn Larson død 1774 2/6-27/7 og skifte på S 271:

Skifte har ikke jeg sett på ennå.

 

Brødre til Bjørn Larson :

-Nils Larsen Halvsteinsrud

-Knut Larsen Strand

-Helge Larsen Aaseneie

 

Det jeg lurer på er om dette er Knut Larson som gifter seg med Barbro Ellingsdtr, da bor han på Strand i 1774 ? 

 

Mvh Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marie Stephensen
På 2.10.2017 den 0.39, Dag Thorsdalen skrev:

Lars, jeg sitter med en tekstfil som er det som kan kalles en "demo-versjon" for nyutgivelsen av bygdeboka "Sigdal og Eggedal" for et tiår siden. Du kan selv laste den ned herfra: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=140441

 

Om Stalsbråtan står det:

 

Rødningen er ført under Ertesprangeie. Der står det:

 

Om Lars Nilsson på Hov står det:

 

 

Nå lurer jeg litt.... Det står i bygdeboka at de fire yngste barna til Knud Larson og Barbro Ellingsdtr ikke er født i Eggedal eller utenbygd.

 

Men min Bjørn Knudson født 1764 er da født Eggedal https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630106

Døpt 14 okt 1764 Eggedal. Bjørn Knudson skal være en av de 4 som ikke er døpt i Sigdal/Eggedal ?

 

Mvh Marie

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marie Stephensen
På 28.4.2018 den 18.09, Marie Stephensen skrev:


 

Hei igjen 🙂

 

Etter hva jeg har funnet og om det er rett ? Så er dette fra skiftekort hvor det står :

 

Enger Bjørn Larson død 1774 2/6-27/7 og skifte på S 271:

Skifte har ikke jeg sett på ennå.

 

Brødre til Bjørn Larson :

-Nils Larsen Halvsteinsrud

-Knut Larsen Strand

-Helge Larsen Aaseneie

 

Det jeg lurer på er om dette er Knut Larson som gifter seg med Barbro Ellingsdtr, da bor han på Strand i 1774 ? 

 

Mvh Marie

 

Knud Larsøn Strand døper sin sønn Nils 22 mars 1772 https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630129

 

Jeg finner ingen flere barn av Knud Larsøn Strand, så da kan dette være siste barnet han får ?

Er dette Knud Larsøn Rødningen siste barn ?

 

Nils Larsen Halstensrud døper sin datter Kari 26 november 1762 https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630130

 

Mvh Marie

Edited by Marie Stephensen
Uteglemt tekst

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Gratulerer Marie! Det ser ut som om du gjennom skiftet etter Bjørn Larsson Engar, som du refererer til i #17,  har funnet puslespillbiten som løser denne saken! 

 

Her er lenke til skiftekortet: https://media.digitalarkivet.no/sk20100224631007 

 

Og her lenke til selve skiftet: https://media.digitalarkivet.no/sk20081027680280 

 

Det begynner langt nede på høyre side. Her er det grunn til å understreke at det er å finne i skifteprotokoll nr. 15A, ikke nr. 16A som det står på skiftekortet. Selv om sidene er svært tettskrevne, er skriften nokså lettlest. 

 

Vi vet fra før (jfr. mitt innlegg #2) at Bjørn Larsson Engar var sønn av Lars Nilsson på Hov, senere på Komperud på Modum, og at Bjørn hadde brødrene Nils og Helge. Nå vet vi at han også hadde broren Knut, og ut fra det Marie skiver fremstår det som overveiende sannsynlig at dette er samme Knut Larsson som er tema for denne tråden. Vi mangler vel fortsatt fullgodt bevis for at så er tilfelle, men indisiene er nok såpass sterke at det begynner å grense til visshet. 

 

Marie viser i #18 at Knut Larssons sønn Bjørn Knutsson var født på Rødningen i 1764. Dette er noe bygdeboka ikke har fått med seg, men viser at han da fortsatt bodde der. Når det gjelder den videre kronologien finner jeg en formulering under omtalen av Ertespang i b. IX s. 2104 som trolig gjelder samme Knut Larsson:

 

Sitat

Gunnar Olsen Bøle med flere ga skjøte på sine arvedeler her i 1754 til Knut Larsen. Han lånte seg 160 rd. av Engebret Sole, men i 1765 måtte han overlate garden til Nils Andersen øvre Skåla, sønn etter Anders Pletan. Dette var for å slippe odelssak om Ertesprang.

 

Så har Marie vist i # 21 at det var en Knut Larsson som døpte sønnen Nils fra Strand i 1772. Blant fadderne gjenkjenner jeg i hvert fall Barbro Ellingsdatters søster Kari, noe som sannsynliggjør at Marie har rett i sin antagelse om at dette er Knut Larsson Rødningens siste barn. Barbro var da i begynnelsen av 40-årene, slik at det aldersmessig ikke er noe i veien for at dette var deres barn. Dermed knyttes de sannsynligvis til Strand der Bjørn Larsson Engars bror Knut bodde i 1774.

 

Bygdeboka kjenner ingen Knut Larsson på Strand eller Strandeiet.  Så langt jeg kan se var to andre Knut Larssønner som dette i det minste teoretisk kan være: Knut Larsson Eidal og Knut Larsson Moen. Men hvis jeg ikke er helt feilunderrettet, var begge flyttet utenbygds i 1772. Dermed kan nok begge utelukkes. 

 

Jeg tror dermed at vi kan være ganske sikre på at dette er rett Knut Larsson. Bygdeboka kjenner heller ikke opphavet til Nils Larsson på Halsteinrud nedre (b. VIII s. 1817) eller Helge Larsson i Åsandeiet. Men det er vel Helge som er omtalt under Juvseiet (b. IX s. 2126) på følgende måte:

 

Sitat

 

Husmannsfolk under Juvet har vært:

Helge Larsen f omkr. 1723, var visst fra Rødningen, g 1754 m Beret Olsd., barn:

1.   Kari 1755.

2.   Beret 1756, g 1784 m 1. Tor­stein Ellingsen Juvet, var her, 2. g. i 1811 m em. Lars Jonsen Åsandeie.

3.   Ola 1759, døde i Ertesprangeie 1787.

4.   Kari 1762, g 1792 m Peder Larsen, i Juvseie.

5.   Lars 1768, g 1791 m Mari Olsd., i nordre Rød­ningen.

6.   Mari 1770.

Lars døde i Ertesprang 1793.

 

 

Her kobler bygdeboka Helge til Rødningen, noe som ikke er omtalt der. Var det derfra han giftet seg? Broren Knut var vel der da? Kan det føres nærmere bevis for at dette er samme mann som ifølge skiftet fra 1774 var på Åsandeiet? Ellers legger jeg merke til at bygdeboka kaller ham Lars når han dør. En typisk slurvefeil!

 

Et nærliggende spørsmål som reiser seg hos meg når jeg ser på dette er hvorfor bygdeboka ikke har klart å fange opp sammenhengene som her tilsynelatende ligger så oppe i dagen? 

 

Et gjenstående spørsmål som kanskje kan bidra til enda sterkere visshet om at konklusjonen jeg har trukket her om at Knut Larsson Rødningen og Knut Larsson Strand var en og samme person: Kan dåpen to de to gjenværende barna til Knut Larsson Rødningen, døtrene Mari og Margit, også påvises? De burde begge være født mellom 1766 og 1770. Med fødselshyppigheten i denne familien med i gjennomsnitt litt over to år mellom hver barnefødsel, er det også plass til nok et barn i perioden mellom 1764 og 1772, men i tilfelle dreier det seg da trolig om et som døde som liten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Lars spør i #3:

 

På 2.10.2017 den 21.09, Lars E. Øyane skrev:

Eldste dotteri til Knut Larsson heitte Kari, som eg vil gissa KAN ha vore namnet til mor hans, men fekk Bjørn Larsson på Engar òg ei dotter Kari?

 

Som vist i #2, #4 og #22 ble eldstedøtrene til Knut, Bjørn og Helge Larssønner alle døpt Kari. Også Nils Larsson Halsteinrud hadde en datter med dette navnet, men han måtte vente til 2. ekteskap nokså sent i livet før han fikk levende avkom, 2 døtre, og da kalte han først opp den første kona, men det andre barnet som vokste opp ble døpt Kari:

 

Sitat

Nils Larsen f omkr. 1720 og Ingrid Ellingsd. hadde 8 barn, men ingen levde opp, om det ene heter det i kirkeboka: «Begravet Nils Larsen Halstenruds barn som 8. februar døde på veien til kirken da det skulle vært til dåpen.» Tre av barna var dødfødte. Ingerid døde i 1773. Ved skiftet var det søsterbarna og halvsøstera Jøran Trøseng som arva henne. Garden ble taksert til 400 rd., husa var: ei gammal stue med jordtak og en kove, to stabbur, en låve med 2 løer, vedskjul, hestestall med trev, bryggerhus, kjellerbu og ei badstue. Det var 493 rd. å dele. Nils Larsen ble g 2. g. m. Kjersti Gunbjørnsd. f 1746 i nedre Haugen. De hadde 6 barn, men bare 2 levde opp: 
1.    Ingrid 1776, g 1794 m Helge Torgeirsen Hunstad, hadde garden. 
2.    Kari 1781 gm Nils Fingarsen Skåla, i Røysland.
Nils Larsen døde i 1785. Garden ble verdsatt til 600 rd. 

 

Det mønsteret vi ser her underbygger vel ytterligere din hypotese, Lars?

 

Spørsmålet blir vel da egentlig om det kan påvises hvilken Kari som var mor til disse Larssønnene?

 

Jeg har også sett på registrerte skifter under Komperud, men finner ingen som passer med denne slekten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

I #22 stiller jeg et spørsmål:

 

2 timer siden, Dag Thorsdalen skrev:

Kan dåpen to de to gjenværende barna til Knut Larsson Rødningen, døtrene Mari og Margit, også påvises? De burde begge være født mellom 1766 og 1770. Med fødselshyppigheten i denne familien med i gjennomsnitt litt over to år mellom hver barnefødsel, er det også plass til nok et barn i perioden mellom 1764 og 1772, men i tilfelle dreier det seg da trolig om et som døde som liten.

 

Nå ser jeg at Marie alt har funnet i hvert fall deler av svaret i #8 den gamle tråden: 

 

Sitat

Jeg fant fem barn til Knut Larsen og Barbru Ellingsdatter, Lars f.1758, Lars f.1760, Bjørn f.1764, Nils f.1768, Margit f.1770. 

 

Spørsmålet blir da, Marie, hvor Nils f. 1768 og Margit f. 1770 ble født? 

 

Dermed gjenstår å finne dåpen til datteren Mari, trolig rundt 1766.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Jeg har prøvd å se om det er mulig å komme seg videre bakover på denne slekten. Jeg har så langt ikke noen avgjørende bevis, men har festet meg med en arbeidshypotese som det kunne være interessant å få reaksjoner på: 

 

Kan det være slik at Lars Nilsson på Hov, senere Komperud kan være fra Fram-Bøle i Eggedal? I tilfelle er det han som nevnes i dette skiftet etter faren i 1687: https://media.digitalarkivet.no/sk20100224630588 

 

Foreldrene hans het Nils Gudbrandsson og Åse Helgesdatter. Det siste navnet passer med at Lars selv hadde en sønn døpt Helge.

 

Bygdeboka vet at han var gift med Kari Bjørnsdatter fra Foss. De bodde i Foss, står det under Bøle, men de er ikke omtalt der. Så hvis det var tilfelle var det nok kun rent midlertidig som nygifte inntil det kunne få noe for seg selv.

 

Derimot leser jeg under Foss at Karis far var fra Hov. Dermed har vi i det minste en plausibel forklaring på hvorfor Lars var bruker der på 1720- og 30-tallet. Karis farsnavn passer også med at Lars hadde sønn døpt Bjørn.

 

Karis foreldre het Bjørn Halvorsson og Siri Torsteinsdatter, og hun var fra Strand nordre, får vi vite. Og det var nettopp Strand-folket som i Lars' tid som bruker satt med odelen til Hov. Dermed har vi også et par mulige forbindelser for Knut Larsson til Strand, noe som kan bidra til å forklare hvorfor han var der på 1770-tallet. 

 

Et spørsmål som så langt står ubesvart med denne hypotesen er hvor navnet Knut kommer fra.

 

Omtaler i bygdeboka:

Hov, gnr. 94, b. VIII s. 1513-1515

Foss, gnr. 101/1, b. VIII s. 1609-1610

Fram-Bøle, gnr. 174/4, b. IX s. 2647

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.