Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Knut Larsson og Barbro Ellingsdotter på Rødningen, Ertesprang i Eggedal (Sigdal) - gifte 1753 - kven var denne Knut?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Det er om lag 45 år sidan eg forska på denne ætti frå Eggedal, som eg sjølv stammar nedifrå.  Den gongen kom eg ikkje noko lenger, men kanskje det er mogeleg i dag å få greie på litt meir om desse folki?  Eg ser at denne ætti delvis har vore drøfta i tema #9976 i det gamle Brukarforum, og her kjem det fram spennande opplysningar som truleg kan vera nyttige for meg: https://forum.arkivverket.no/topic/95887-9976-ringnes-gård-krødsherad-biørn-knudsen-f1764-og-dordi-reiersdatter-f1771/?tab=comments#comment-787830

 

Knut Larsson og Barbro Ellingsdotter gifte seg i Sigdal 2.7.1753 og busette seg på Rødningen, Ertesprang i Sigdal.

 

Her er vigsli deira «ved Holmen»: https://media.digitalarkivet.no/view/8501/80

 

Her er trulovingi deira i Eggedal 1.1.1753 med forlovarane Elling Juvet og Bjørn Larsson Enger(?): https://media.digitalarkivet.no/view/8501/78

 

Mellom borni etter Knut og Barbro finn me denne dotteri:

 

* Kari Knutsdotter (1753-dødsår ukjent), gift 1771 med enkjemannen Thomas Stenerson frå Olberg i Krødsherad (1706-1788). 

Kari og Thomas budde på Vinna, Ørpen i Krødsherad og er omskrivne i Bygdeboki for Krødsherad på s. 601.  Der er Kari referert til «SEg. III 958», som eg meiner å hugsa har med bygdeboki for Sigdal å gjera, men denne boki har eg ikkje tilgjenge til.

 

Eg har notert at Barbro Ellingsdotter skal vera frå Stalsbråten i Eggedal og dotter av Elling Gunderson på Stalsbråten (fødd kring 1695, uvisst kvar, og gravlagd 1.6.1755) og kona (vigde 17.6.1725) Gunnhild Bjørnsdotter frå Åsand (fødd kring 1698, gravlagd 2.7.1782).  Barbro vart døypt i Sigdal 17.6.1731.

 

I det gamle emnet frå 2002 (innlegg #15) har Tor Kenneth Talmo ein interessant teori om opphavet til denne Knut Larsson:

 

«Hei igjen. Nedenstående er info fra kirkebøker Sigdal; Det er en Dordi Reiersdatter som konfirmeres i Krødsherad 22. p. Trinit.1790. Knut Larsen og Barbru Ellingsdatter troloves i Eggedal 1 jan. 1753 Caut. er Elling Juvet og Bjørn Larsen Engar. På side 27 i Bok 1: Introduseret Knut Larsen Rødningens Quinde.Faddere 1755 Mari Larsdatter Juvet, Marit Ellingsdatter Stalsbråten, Marit Persdatter Ertesprang, Bjørn Larsen Engar, Bjørn Ellingsen Juvet. Faddere 1758: Aase Hansdatter Solom, Marit Ellingsdatter Rødningen, Kari Ellingsdatter Stalsbråten,Bjørn Larsen Engar, Bjørn Ellingsen Juvet. Faddere 1762: Mari Larsdatter Juvet, Jøran Steingrimsdatter Schaar, Kari Ellingsdatter Stalsbråten, Fingar Aslesen Berg, Bjørn Ellingsen Juvet.En sentral person er helt tydelig Bjørn Larsen Engar. Han er sønn av Lars Nilsen som ifølge bygdeboka holdt til på Hov i Sigdal i 18 år. Han flyttet til Komperud på Modum før 1739 (Lars Nilsen). Bygdeboka kjenner fire barn etter Lars Nilsen, Nils 1720, Helge 1722, Helge 1723 og Bjørn omk. 1709.Så langt er det en teori og intet annet, men denne Bjørn Larsen Engar kan jo være en bror av 'din' Knut Larsen. Er han det ikke så får du jo i så tilfelle sjekket ut et alternativ - Det kan jo tenkes at det skiftes etter Lars Nilsen på Modum. Ellers kan det være verdt bryet å se ytterligere på fadderbruken. Både til barn av Bjørn Larsen Engar og til barn av Knut og Barbru.mvh. Tor Kenneth»

 

Og i innlegg #19 frå same tema skriv Marie Stephensen følgjande:

 

«Hei !Har ikke klart å finne denne Dordi Reiersdtr født eller noe som kan gi svar på foreldrene.Kanskje litt nærmere på far til Knud Larsen Rødingen gift 1753 med Barbru Ellingsdtr.Fant en Knud Larsen Ørpe død 16 august 1795, 80 år i Krødsherrad ( født da ca 1715 ), som kan passe. En av fadderne I 1798 til Bjørn Knudsen og Dordi Reiersdtr. er Kari Knudsdtr Ørpe som er søster av Bjørn Knudsen og datter av Knud Larsen Rødingen.Teorien da er at faren til Knud Larsen er Lars Nilsen Hov (Sigdal).Barn som står i bygdeboka er :1. Bjørn Larsen ( Engar ) f. ca 1709. Bjørn Larsen Engar går igjen som fadder på barna til Knud Larsen, og Knud Larsen er også fadder når Bjørn Larsen Engar døper sine barn.2. Nils Larsen f. ca 1720 , militær 1741.3. Helge Larsen f. ca 1722 død samme år.4. Helge Larsen f. ca 1723, militær 1748.Siden det er et stort sprang på barna fra 1709-1720 så kan min Knud Larsen være født i det tidsrommet og stemmer veldig bra med 1715.Har ikke fått sjekket skifter for Komperud i Modum.Marie Stephensen.»

 

Sjølv har eg aldri greidd å finna noko dødsfall korkje for Knut Larsson eller Barbro Ellingsdotter, men denne Knut Larsson Ørpe som døydde i Krødsherad i 1795, 80 år gamal, høyrest ut som ein svært god «kandidat»!

 

Mine «utfordringar» i samband med denne ætti er i første rekke følgjande:

 

** Kvar hadde Knut Larsson Rødningen opphavet sitt ifrå?  Var han son av Lars Nilsson på Hov i Sigdal, som før 1739 flytte til Komperud på Modum?

 

** Var Rødningen, bustaden til Knut og Barbro i Eggedal, ein husmannsplass, eller var dei gardbrukarar?

 

** Knut og Barbro er tydeleg flytte frå Rødningen på eitt eller anna tidspunkt, men kvar gjorde dei av seg?  Kan henda til Ørpen i Krødsherad?

 

** Er det mogeleg å finna eit dødsfall for Barbro Ellingsdotter?

 

** Og endeleg, er det mogeleg å finna ut kvar denne Elling Gunderson på Stalsbråten kan ha hatt opphavet sitt ifrå?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Thorsdalen

Lars, jeg sitter med en tekstfil som er det som kan kalles en "demo-versjon" for nyutgivelsen av bygdeboka "Sigdal og Eggedal" for et tiår siden. Du kan selv laste den ned herfra: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=140441

 

Om Stalsbråtan står det:

Sitat

 

I 1741 ble plassen Stalsbråtan skilt fra Ertesprang, det var 1/3 av hele garden, 2/3 lispund skyld, men Stalsbråtan skulle svare 3 ort året i avgift til Ertesprang.

(IX, s. 2106)

Kjøperen var

Elling Gunnarsen f omkr. 1695, g 1725 m Gunhild Bjørnsd. Åsand, barn:

1.   Marit 1726, g 1748 m Torstein Steinarsen, i Åsandeie.

2.   Gunder 1728-1791, g 1757 m Astrid Pedersd. Soleeie, 1733-1810, hadde garden.

3.   Barbru 1731, g l753 m Knut Larsen, i Rødningen.

4.   Bjørn 1733-1738.

5.   Kari 1736, g 1765 m Torstein Knutsen fra Numedal, i Skyliholt.

6.   Berte 1738, gm Jon Tollevsen.

7.   Bjørn 1742, g 1766 m Kjersti Andersd. Bjørnrud av Sund, i Bjørnrud.

8.   Elling 1746.

Elling Gunnarsen falt over bila si og skar seg så han døde i 1755. Eldste sønnen fikk skjøte her i 1762 for 200 rd. Enka Gunhild Bjørnsd. døde visst i Bjørnrud i Sigdal 1782, 84 år gammal.

 

 

Rødningen er ført under Ertesprangeie. Der står det:

Sitat

 

I Rødningen var

Knut Larsen g 1753 m Barbru Ellingsd. Stalsbråtan f 1731, de budde visst utabygds ei tid, de fire yngste barna er ikke født i Eggedal:

(IX, s. 2118)

1.   Kari 1753, gm Nils Vinna i Krødsherad.

2.   Elling 1755, g 1780 m Guri Helgesd., i Skålaeie.

3.   Lars 1758.

4.   Lars 1760, døde 1779.

5.   Gunhild 1762, g 1791 m Lars Narvesen Åsandeie, i Kaugerud.

6.   Bjørn, ved Konnerud-verket (1810).

7.   Nils, i Skoger.

8.   Mari, gm Kristoffer Paul­sen, på Bragernes.

9.   Margit, budde på Brakerøya i 1810.

I 1765 ble denne fami­lien ført blant de fattige.

 

 

Om Lars Nilsson på Hov står det:

Sitat

 

Som bruker på Hov i 18 år var

Lars Nilsen. Av barna hans veit vi om:

1.   Nils 1720, var militær i 1741.

2.   Helge 1722, døde s.å.

3.   Helge 1723, var militær i 1748.

4.   Bjørn omkr. 1709, g 1744 m Gunhild Torjusd. Engar, på Engar.

Lars flyttet til Komperud på Modum før 1739.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag for eit spennande og interessant innlegg!

 

Eg har studert sitati som du har lagt ved, men kan ikkje sjå at dei inneheld so mykje «nytt» i høve det me alt veit om desse huslydane.  Men eg var glad for å få på plass opplysningane om «status» for bustadane i Stalsbråtan (som eige bruk) og Rødningen (som husmannsplass), båe under Ertesprang.

 

Det eg forresten lurer på, er om denne garden Hov ligg langt unna Ertesprang?  Kor sannsynleg er det at Knut Larsson kom derifrå?  Kan me gjennom namneoppkallingar få ein idé om kva kona til Lars Nilsson heitte, dersom han verkeleg var far til Knut?

 

Eldste dotteri til Knut Larsson heitte Kari, som eg vil gissa KAN ha vore namnet til mor hans, men fekk Bjørn Larsson på Engar òg ei dotter Kari?

 

Kanskje har bygdeboki for Modum noko å by på under garden Komperud?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Thorsdalen

Hov ligger i den øvre delen av Holmen hovedsogn i Sigdal. Derfra er veien kort til Nedre Eggedal og videre opp til Ertesprang. For sammenligningens skyld er det betydelig større avstand mellom Hov og Komperud enn mellom Hov og Ertesprang. Avstand er derfor i hvert fall ikke noe moment mot at Knut Larsson kom fra Hov.

 

Jeg har dessverre ikke bygdebøkene for Modum tilgjengelige.

 

Om Bjørn Larsson på Engar står det følgende i bygdeboka Sigdal og Eggedal b. 8 s. 1857:

 

Sitat

 

Bjørn Larsen f omkr. 1709 og Gunhild Tor­jusd., barn:

1.  Kari 1745, g 1766 m 1. Hans Olsen Hovden fra Krødsherad, i Mellom­-Øya, 2. m Torjus Ivarsen Østerøya.

2.  An­ne 1749, døde s.å.

3.  Anne 1750, g 1775 m Erik Steingrimsen Bergerud.

4.  Jon 1753, g 1775 m Helge Rasmusd. d.y. f i Haga­voll 1753, hadde garden.

5.  Åse 1756, g 1775 m Ola Ellevsen, i nord-Tveiten.

6.  Kristi 1759, g 1779 m em. Reidar Knutsen Besserud.

7.  Mari 1764, g 1781 m Knut Jonsen Ødegården (8), i Skyliholt.

8.  Barbru 1768, g 1787 m Knut Engebretsen søre Åsland.

Gunhild Torjusd. døde i 1773. Ved skiftet etter henne overtok enkeman­nen de 5 lispund her for 600 rd., og Gars­øya av nordre Engar, 3 lispund, for 500 rd., Kilan, Gunnarsøya og Prestemyr had­de vært solgt fra, men var kjøpt att. Ved omtakst ble Garsøya satt ned i 400 rd., mens Engar ble satt opp til 700 rd. Det var rike folk her, hele 1689 rd. å dele. - Bjørn Larsen døde året etter og sønnen Jon overtok garden.

 

 

Kona hans, Gunhild Torjusdatter, var fra Engar. Foreldrene hennes het Torjus Jonsson og Åse Olsdatter.

 

Som du ser het begge eldstedøtrene Kari. Normalt skulle jo farmor oppkalles først, men det var også kutyme at mormor overtok som førte oppkalte dersom paret bodde hos hennes foreldre. Når så ikke skjedde for Bjørn og Gunhilds del er det overveiende sannsynlig at Bjørns mor het Kari.

 

Ellers legger jeg merke til at Knut Larsson hadde en sønn Nils, noe som høyner sjansene for også han var fra Hov. Har du sett på fadderbruken deres. Kan de ha vært faddere for hverandre?

 

Dåpsdatoer for noen av Knuts barn:

Kari 30/12 1753

Elling 28/12 1755

Lars 16/5 1758

Lars 29/3 1760

Gunhild 25/3 1762

Bjørn 14/10 1764

Og så døper en Knut Larsson sønnen Nils 22/3 1772, uvisst om det var ham.

 

Dåpsdatoer for noen av Bjørns barn:

Anne 31/3 1749

Anne 8/3 1750

Jon 8/7 1753

Barbro 24/7 1768

 

Disse datoene er hentet fra FS. Igjen viser det seg at registreringene der ikke er uttømmende.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid K. Natvig

http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070312630008.jpg

Elling og Gunhild ble trolovet 2. juledag 1724 i Holmen kirke, men de giftet seg i 1725 i Eggedal.

Hadde vært spennende om en fant ut mer om Elling og foreldrene hans, for jeg er også en etterkommer (vi er nok mer i slekt, vi).

Datteren Berte er min ane (1738 - 1821, gift med Jon Torsen/Tollefsen Skålaeie/Kodalen).  Jeg har dessuten notert at Gunhild Bjørnsdatter døde på

Bjørnrud i Sigdal i 1782, 84 år gammel.  Hun var trolig hos sønnen Bjørn, som bodde på Bjørnrud.

 

Astrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tor Kenneth Talmo

Hallo.

Jeg har ikke "sett på disse folka" siden 2002. 

Ser at Lars i sitt første innlegg spør: 

** Knut og Barbro er tydeleg flytte frå Rødningen på eitt eller anna tidspunkt, men kvar gjorde dei av seg?  Kan henda til Ørpen i Krødsherad?

 

Alt tyder på at de flyttet til Winna i Krødsherad. - Og jeg har notert meg at det trolig skjedde rundt 1763... 

Og ved tellinga i 1801 finner vi Barbru Ellingsdatter på Vinna. Hun sies da å være enke første gang og å ha opphold av gården.

På Vinna er også datteren Kari og hennes ektemann Nils Thorsen. Gift 1788. Det er denne Kari som Lars i sitt første innlegg sier var gift med Thomas Stenersen fra Olberg i Krødsherad. Etter at Thomas døde giftet Kari seg med Nils

 

Winna i 1801:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18010621&gardpostnr=161&merk=161#ovre

 

Jeg har notert meg et dødsfall på Komperud i Modum som kan ha en viss interesse dersom Knut Larsen kom fra Hov.

En Nils Larsen Komperud gravlegges ved Heggen Kirke i Modum 25 mai 1732. Han sies å være 45 år gammel. 

 

mvh

Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag, Astrid og Tor Kenneth for nye spennande innlegg om denne huslyden!

 

Interessant er det å slå fast at du Astrid og eg synest ha fleire felles ættegreiner, og dette på ein heilt annan kant av ættetavla mi...!

 

Eg hadde ikkje før observert at Barbro Ellingsdotter i 1801 sat som «kårkone» på Vinna (Ørpen) i Krødsherad, men dette synest då å stadfesta at det var «vår» Knut Larsson som døydde der i 1795.  Eg har likevel eit problem med å sjå korleis Barbro kunne ha kår av garden om Knut og ho ikkje på eitt eller anna hadde vore eigarar eller brukarar av garden.  Bygdeboki seier ikkje noko om dette, men Thomas Stenerson var ein «aldrande» mann, og kan henda fekk foreldri til andre kona Kari, Knut og Barbro, styra ein del av garden?  Thomas døydde i 1788, og i 1789 vart garden formelt delt i to jamstore bruk, men Kolbjørn kom ikkje til bruket sitt før i 1798...  Det heile er noko uklårt for meg, men denne forklaringi er vel ikkje so urimeleg...?

 

Men so kjem me til spørsmålet kring Komperud på Modum...  Mannen som vart gravlagd der i 1732, heitte Nils Larsson, fødd kring 1687, men han som ifølgje Sigdalsboki skulle vera flytt dit før 1739 frå Hov, heitte vel Lars Nilsson, og denne Lars Nilsson må òg ha vore fødd kring 1687 eller helst noko før, dersom Bjørn Larsson var fødd so tidleg som i 1709!?  Kanskje Modumsboki likevel kan bidra til å «klara opp» i dette?

 

Eit spørsmål som forresten står att å avklara (jmf. innlegg #1):

 

** Er det mogeleg å finna dødsfallet til Barbro Ellingsdotter i Krødsherad etter 1801?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til å freista kartleggja denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tor Kenneth Talmo

Hei igjen.

Ja - det er mulig å finne dødsfallet til Barbro Ellingsdatter. Se nr 72 under Krødsherad i lenken her:

https://media.digitalarkivet.no/view/8503/163

 

Det ser vel ut som om alderen er angitt til 60 år... men, men... 

 

Sigdalsbøkene side 958 sier at hennes sønn Bjørn var ved Konnerudverket i 1810 at Nils var i Skoger (ikke tidsangitt) og at datteren Margit var på Bragernes i 1810.

- Dette kan jo bety at det finnes et skifte etter Barbru datert 1810.

 

mvh

Tor Kenneth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tor Kenneth for eit nytt spennande innlegg!

 

Då er dødsfallet hennar Barbro komme på plass, og eg trur nok du har rett i, Tor Kenneth, at det må finnast eit skifte etter ho, men eg lyt tilstå; eg har vanskar med å leita i desse skifteregisteri for Buskerud.  Kanskje einkvan annan kan finna dette skiftet utan for mykje arbeid?

 

Det som då står att for meg som den STORE «utfordringi» i denne huslyden, er å finna fleire detaljar om foreldri til Knut Larsson.  Eg er ganske so overtydd om at han må vera frå Hov i Sigdal, men so var det dette med detaljane då...  Ein eller annan stad har eg lese at bygdebøkene for Modum ikkje er av dei mest «komplette», men noko bør det vel stå under Komperud, dersom Lars Nilsson verkeleg flytte dit...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tor Kenneth for siste innlegget!

 

Det vert spennande å sjå om nokon kan bidra med opplysningar...

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.