Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Anne G. Sulheim

Vegrode

Recommended Posts

Anne G. Sulheim

Kan ein finne ut kva for vegrode ein gard hadde ansvar for? Konkret gjeld dette Nigard Sulheim (132.1), Lom, Nord-Gudbrandsdalen.

Edited by Anne G. Sulheim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Hamar

Inndelingen av vegrodene endret seg opp gjennom tida. Når nye tiltak skulle gjøres på veiene, ble det ofte nødvendig å fordele ansvar og arbeid på nytt. Lensmannen i Loms veiprotokoll, nr.1, 1902-1927, s. 24, opplyser at Rode 13, "Bygdevei fra 60,9 m. nordenfor Hofta-Bro til 185,1 m. ovenfor toppen af Gadden, virkelig længde 5167,7 m., beregnet veilængde m. 15214,95 tillægges" : bl.a. Gnr. 132/1, Sulheim nedre. Dette er i 1902. I 1903 er det revisjon av rodene, men Sulheim nedre er fremdeles plassert under rode 13 (samme protokoll s. 53).

Kildematerialet til veihistorien lokalt er noe fragmentert og tungt tilgjengelige. I den grad lensmannens veiprotokoll og saksdokumenter i forhold til oppsyn med veiene er bevart, er dette kildematerialet det lettest tilgjengelige. Både fogd, politi, amtmann og veivesenet kan ha opplysninger om emnet, men dette arkivmaterialet krever mye leiting og god kunnskap om veghistorie. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne G. Sulheim

Takk for positivt svar! Dette var interessant. Men da har eg to nye spørsmål:

 

1. Eg forstår det slik at det bl.a. er Sulheim nedre som har ansvar for rode 13. Kor mange gardar skulle dele ansvaret for denne roden?

2. Kva er forskjellen på "virkelig længde" og "beregnet veilængde"? Avstanden på denne vegstrekninga er i dag ca. 5 km. Men kva meinast med "beregnet veilængde"? Den er nesten tre gonger så lang. - Elles er eg imponert over dei nøyaktige måla som er brukt her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Statsarkivet i Hamar

Vegrode 13 består i 1902 av følgende garder i Lom : 104/1, Glimsdal søndre,  104/2, Ødegaarden, 104/5, Øien, 132/2, Øien, 104/6, Glimsdal nordre, 104/8, Kleiven, 104/7, Kleivsletten, 104/9, Glimsdals lilleødegaard, 106/1, Øijordet, 131/2, Blakkestuen og Tandestuen, 106/2 Kringelhaugen, 107/1, Hoft, 107/2, Hoftaholen, 108/1, Røisheim, 122/7, Teigen, 110/1, Mundhjeldsødegaard, 130/1, Gaupar nordre, 130/2, Brimsletten, 131/1, Gaupar søndre, 132/4, Visdalen seter, 131/3, Bakkesæter, 131/5, Bakkom, 132/1, Sulheim nedre, 133/1, Sulheim øvre (samme kilde som ovenfor).

De ulike begrepene som er brukt for å beskrive veilengde og arbeid, har vi dessverre ikke spesialkompetanse til å besvare her og nå. Det mest hensiktsmessige vil nok være å spørre Norsk Vegmuseum i Øyer om dette. Videre henvendelser i denne saken må formidles gjennom vårt e-post-mottak og behandles i vår ordinære saksbehandling.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.