Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Adam Theil Årdal/Lærdal tidlig 1700 tallet. Hvem var han og hvor kom han fra?

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jeg ser det er en Adam Theil som får i alle fall 6 barn i Årdal/Lærdal Sogn og Fjordane 1716-1732.

 

1. Dorethe Maria døpt 21.03.1716  venstre felt, venstre side  https://media.digitalarkivet.no/view/11593/47997/11

 

2. Maren døpt 07.06.1718 , høyre felt, høre side omlag midt på. https://media.digitalarkivet.no/view/11593/47997/16

 

3. Malene Marie døpt 10.11.1720 , høyre felt, høyre side https://media.digitalarkivet.no/view/11593/47997/22

 

4. Henrich døpt 07.03.1723 venstre felt, venstre side litt nedenfor midten https://media.digitalarkivet.no/view/11593/47997/29

 

5. Anna Cathrina døpt 01.11.1727 , venstre felt, høyre side https://media.digitalarkivet.no/view/11593/47997/42

 

6. Anne Maria døpt 23.03.1732. høyre felt, venstre side midt på https://media.digitalarkivet.no/view/11593/47997/54

 

Jeg tror han kanskje kan ha vært knyttet til gruvedriften i Årdal. Kirkebøkene sier ingenting om navnet på kona eller hvor i Årdal de bodde.

Er det noen som har kjennskap til denne Adam Theil og som kan fortelle meg mer om ham, fødested, hustru, død etc. ?

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Er det noen som kan trekke noe ut av dåpsinnføringene som kan være til hjelp med å fastslå hvem denne Adam Thiele var, evt. hva yrke han hadde eller annet som kan være til hjelp med å fastslå identiteten hans?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Etter de to første barna blir hhv. "Adam Thiele sin Kiæreste" og "Adam Thilies Quinde" introdusert.

Etter 3. dåp blir en Margrethe Tilie introdusert øverst høyre kolonne venstre side

Sogn og Fjordane fylke, Tønjum, Borgund, Hauge, Årdal i Lærdal, Ministerialbok nr. A 1 (1711-1752), Kronologisk liste 1721, Side 23
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070514610620

 

Etter Henrich blir også en Margrethe Thilie introdusert 2. påskedag, så det er vel kanskje moras navn...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk for alle nye bidrag.

 

Grunnen til min interesse for denne familien er en dåp i 1756 på Hop, Askøy, Hordaland . Da døpte Ole Larsen og Guri Adamsdtr. en datter Guri.

Problemet mitt var at jeg fant ingen opplysninger om denne Guri Adamsdtr. Så viste det seg at på gården Nybø under Hop døde i 1797 en Dorthe Adamsdtr. f. ca. 1710. Da falt en del briker på plass og jeg fant så et ekteskap i Ullensvang i Hardanger 17.06.1742 mellom Ole Larsen og Dorethe Maria A.

 

  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW42-BL7

 

Jeg har ikke klart å finne igjen innføringen i kirkeboka, men 04.06.1749 døpte de datteren Anne Margrethe og da er mora skrevet som Dorthe Adamsdtr. Derfor må jeg anta at hun het Dorthe Marie Adamsdtr..

 

Dødsfallet i 1797 antydet at hun var født rundt 1710, men jeg finner ingen som passer før jeg snublet over Adam Theils datter født i Årdal 1716.

Som nevnt døpte de en datter Anne Margrethe i 1749, og en sønn Jørgen i 1752. Jeg har imidlertid ikke klart å finne ut hvor i Ullensvang/Kinsarvik de bodde før de havnet på Askøy.

 

Når jeg nå ser at Dorthe Marias bror, Jørgen ble gift i Bergen, styrker det mistanken min om at dette må ha en sammenheng.

 

Dersom Adam Thiel var knyttet til gruvedrift både på Kongsberg og i Årdal, kan det jo tenkes at han etter endt tjeneste i Årdal for videre til Hardanger.

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Adam Thiele som arbeidet ved Årdal kopperverk, var født omkring 1680 , trolig på Kongsberg, og døde samme sted i 1742 (bgr. 3. mars) . Adams opphav er ikke helt sikkert avklart , men han var trolig sønn av Georg Thiele  som var overstiger og markskeider ved Kongsberg sølvverk. Moren het trolig Dorthea . Først på 1700-tallet arbeidet Adam ved Kongsberg sølvverk , men deretter skal han ha arbeidet en tid ved det Gothalfske Kobberverk på Grorud. Da driften her ble nedlagt i 1706 eller 1707, ble han sammen med noen andre arbeidere og betjenter sendt til Amalienborg Smeltehytte i København der de drev en form for testproduksjon e.l. Da Kongen overtok Årdal kobberverk i 1708, var han en av dem som ble håndplukket til å arbeide ved smeltehyttta der. Han kom til Årdal 21. april 1709 sammen med bl.a. hyttemesteren Andreas Bolstorph og garmakeren Anton Hartung. Adam arbeidet som smelter ved Årdal kobberverk helt til driften ble innstillt i 1734. Etter dette må familien ha flyttet til Kongsberg der i alle fall fire av barna ble konfirmet eller gift i perioden 1739–1746.


Adam var gift med en Margrete Sørensdatter som jeg ikke vet noe om opphavet til. I 1744 bodde hun som enke på Kongsberg . Jeg har registrert 7 barn etter Adam og Margrete. Det er de 6 som er nevnt i #1 og dessuten Jørgen som også er nevnt ovenfor, og som flyttet til Bergen. Nå er det slik at det i 1726 ble laget et manntall over arbeiderne ved Årdal kopperverk bl.a. med deres alder og forsørgelsesbyrde. Der er det oppgitt at Adam Thiele hadde 7 å forsørge, og vanligvis betyr det at han hadde kone og 6 barn. Av de barna som er nevnt ovenfor, var det bare fem som var født før 1726.

 

Spørsmålet er derfor om Guri Adamsdatter kan være det "ukjente" barnet fra manntall i 1726. Med de opplysningene Rune har funnet, er jeg tilbøyelig til å tro det. Forbindelsen mellom navnene Guri, Dorthe og Jørgen tyder på det. Et annet moment er at Jørgen var født ca. 1710 og Dorthe Marie, som er det neste barnet jeg har registrert, var født i 1716. Det er m.a.o. god plass til et barn mellom disse to. Jeg kan legge til at de fleste av Adam Thieles barn ble med ham til Kongsberg på 1730-tallet, men Jørgen slo seg som nevnt, ned i Bergen, og Dorthe Marie har jeg ikke funnet ut hvor det ble av. Jeg håper vi nå kan finne enda bedre indisier på at Dorthe Marie flyttet til Ullensvang og senere til Askøy, og at Guri er Adam Thieles hittil "ukjente" barn.

 

PS. Jeg har nå sett på kirkebøkene for Askøy, og vil legge til en liten merknad. Mitt spørsmål er nå: Kan vi tenke oss at presten i Askøy har skrevet feil navn ved dåpen i 1757? Det står at barnet skulle hete Guri og at faren var Ole Larsen. Kan det være at morens navn var Dorthe Marie, men at presten har blandet datterens navn og skrev Guri i farten? Dette vil i det minste underbygge hypotesen om at Ole Larsen er identisk med mannen med samme navn fra Ullensvang, og at Dorte Marie døde i Hop i 1797.

 

Edited by Knut Bryn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Knut.

 

Jeg håpet å gå kontakt med deg, siden du hadde dette temaet om Adam Thiele som Ann-Mary viste til i innlegg nr. 4.  Jeg skal selvsagt ikke påstå med sikkerhet at den Dorthe/Dorethe som fikk datteren Guri på Hop i Askøy 1756 og som også fikk datteren Anne Margrethe i Ullensvang 1749 samt sønnen Jørgen  samme sted i 1752 er identisk med datteren til Adam Thiele som ble født i Årdal 1716.

Vielsen skal som nevnt og i følge FamilySearch ha funnet sted i Ullensvang 17.06.1742 men mine øyne klarer ikke å gjenfinne den hendelsen i kirkeboka for Ullensvang.

https://media.digitalarkivet.no/view/11712/48487/8   Rettelse! Jeg klarer nå å se vielsen hvor bruden vel er skrevet som Dorethe Marie A. Men jeg klarer ikke å tyde gårdsnavnet til Ole Larsen.

 

Anne Margrethe født/døpt 04.06.1749 se dåp nr.19 høyre side.  https://media.digitalarkivet.no/view/11712/48482/39

 

og Jørgen 12.04.1752. Dåp nr.7  https://media.digitalarkivet.no/view/11712/48482/45

Her ser det ut til at Jørgen trolig døde. Blant fadderen finner jeg en Anna Adamsdtr. Jeg klarer imidlertid ikke å tyde noe gårdsnavn knyttet til barnedåpene eller til Anna.

 

Her er det jo også rom for flere barn fra 1742 til 1749 uten at jeg har funnet dem. Jeg har heller ikke noen god forklaring på hvorfor Dorthe Maria havnet i Ullensvang, men dersom Adam døde i 1742 måtte hun kanskje ut å søke tjeneste et  sted.

 

Jeg må legge til at denne barnedåpen i 1756 er den eneste jeg finner hvor kvinnen er skrevet som Guri Adamsdtr.. Derimot dør en Dorthe Adamsdatter i 1792 på Nybø under Hop. Jeg tror derfor presten i 1756 må ha blandet sammen navnet på barnet og mora.

 

Guris dåp 07.12.1756 nede på venstre side.

https://media.digitalarkivet.no/view/8601/42328/80

 

Dorthe Adamsdtr.'s død 10.12.1797 på Nybø nede på høyre side i kirkeboka. Alderen her er satt til 87 år, men det tror jeg er for høyt.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8601/42327/11

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

I bygdeboka for Ullensvang finner jeg Ole Larsen nevn på gården Hedlandt, gift med Dordei Maria Adamsdtr. Till.

To barn er nevnt Mart 1742 og Jørgen 1752. Men ingen opplysninger om hvor Ole kom fra eller hvor det ble av dem. Nå er jo ikke en bygde/ættebok noe bevis på at det er slik, men forfatteren må jo ha hentet dette Till navnet fra et sted.

oppføring nr.248 side 126.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016092948076

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Jeg så også i denne ætteboka for Ullensvang der jeg leser Dorthes navn som "Dordei Maria Adamsdtr. Tiil". Selv om denne boka ikke er en primærkilde, vil jeg holde dette som noe nær et bevis på at kona til Ola faktisk er Adam Thieles datter "Dorethe Marie". Som Rune sier, så må jo den gode Aamund Bu ha funnet dette slektsnavnet i en eller annen lokal kilde da han skrev ætteboka på 1930-tallet.

 

Gården dette paret bodde på iflg. ætteboka, er Helland som ligger knapt 2 km nord for Ullensvang kirke. Ved dåpen av sønnen Jørgen 14. april 1752 har presten da også skrevet om foreldrene at de er "Huusfolck paa Helleland". Da datteren "Anna Margreta" ble døpt i 1749 var de imidlertid "Huusfolck her paa Præstegaarden". Kanskje forklaringen på at Dorthe Marie havnet i Ullensvang ligger her? Hennes eldre bror Jørgen var kirketjener ved Domkirken i Bergen fra ca. 1734 og kan kanskje ha bidratt til kontakt med presten i Ullensvang?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for innspillet Knut.

 

Jeg heller nok til at det er slik det henger sammen.

Nå sier bygdeboka at de også hadde en datter Marthe født omlag 1742. Jeg har prøvd å finne denne dåpen, men den eneste Marthe Olsdtr. jeg finner det året er datteren til en Ole Larsen og Eli Olsdtr. i så fall skjedde dette før vielsen med Dorthe.

Vi vet jo nå at denne familien holdt til på Hop i Askøy, eller på plassen Nybø under Hop. Der finner jeg en Marthe Olsdtr. gift 02.07.1765 med Erich Sjursen Hop. Marthe dør 1788, 48 år gammel. Jeg har ikke fått anledning til å sjekke forlovere eller barnedåp ,men Erich og Marthe døpte barna Anne Marie 01.10.1766, Ole 06.01.1769, Dorthe Marie 23.07.1771, Marie 04.05.1774, Marthe 12.01.1777, Magdeli 28.05 1779 og Magdeli 28.05.1780.

Jeg er overbevist om at Marthe må være datter av Ole og Eli/Dorthe.

 

Jørgen Olsen giftet seg 08.07.1781 med Abel Margrethe Olsdtr. Strømsnes. Jeg har ikke funnet barnedåpene til barna deres, men i 1801 har de sønnene Jørgen f. 1786 og Lars 1787. De bor da på Hop.

Tillegg. Jeg fant nå at Jørgen Friderich Olsen og Abel Margrethe Olsdtr. døpte tre barn i Korskirken i Bergen. Ole 01.11.1782, Jørgen Friderich 21.11.1784 og Lars Ulrich 03.08.1787.

 

Imidlertid er jeg rimelig sikker også på at Henrich Olsen som ble konfirmert fra Hop 1763 også er sønn av Ole og Dorthe. Han ble gift første gang  16.06.1776 med Magdeli Andersdtr. Strømsnes død på Nybø 15.11.1778, 38 år gammel.

De fikk sønnen Ole 04.05.1777.

Henrich giftet seg andre gang 27.03.1780 med Anne Hansdtr. Hopshavn. Hun døde på Nybø 15.05.1821, 68 år gammel.

Sammen hadde de barna Hans 10.05.1780, Malene 20.01.1782, Dorthe Marie 20.02.1785 død 24.09.1786, Dorthe Marie 28.10.1787, Henriche 25.04.1787, Ole 04.08.1793 og Søren 05.11.1797.

Heller ikke her har jeg rukket å se nærmere på vielser eller barnedåper men registrerer at to av barna ble døpt Dorthe Marie også her.

 

Henrich døde forøvrig 22.12.1821, 84 år gammel og i avskrift fra kirkebok for Askøy som jeg har står det at han var født på Halland i Ullensvang Sokn.

Jørgen døde 09.10.1817, 63 år gammel og Abel Margrethe 06.03.1814, 50 år gammel. Det siste er vel noe lavt tatt i betraktning i at de giftet seg 1781.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Guri Olsdtr.. som ble født i 1756 ble gift med Johannes Ingebrigtsen Skålevik (1750-1813) den 06.07.1788.

Han hadde først vært gift med Pernille Rasmusdtr. Jølster/Skålevik.

Med Guri hadde han barna Pernille 16.07.1789, Ingebrigt 12.12.1790, Olena Dorthea 14.02.1796 og Ole Andreas 25.06.1797.

 

Jeg var lenge usikker på om det var rett Guri Olsdtr. jeg hadde funnet, men blant fadderne til barna hennes finner jeg Erich Sjursen (gift med Marthe Olsdtr.), Henrich Nybøe (Olsen), Anne Hansdtr. Nybø kona til Henrich og Jørgen Olsen. Siden Guri bodde i Skålevik på faslandssiden og de andre på Nybø ved Ask er jeg rimelig sikker på at Guri er søster til Marthe, Henrich og Jørgen.

 

Anne Margrethe som ble født i 1749 ble konfirmert fra Hop 1768, 18 år gammel. Jeg finner ikke henne gift på Askøy, men ser at en Anne Olsdtr. dør på Hop15.09.1776, 32 år gammel. Vet ikke om det er samme jenta, i så fall er alderen ved død 5 år feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort
8 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

https://media.digitalarkivet.no/view/11712/48487/8   Rettelse! Jeg klarer nå å se vielsen hvor bruden vel er skrevet som Dorethe Marie A. Men jeg klarer ikke å tyde gårdsnavnet til Ole Larsen.

Det står vel bare Ola Lars Søn uten noe gårdsnavn, men kan det stå Thiele/Thill rett under Lars? Det ytterst til venstre er vanskelig å tyde...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Her er det tydeligvis nok å ta fatt på hvis man vil kartlegge alle etterkommere etter Ole og Dorte Marie. Jeg tok en rask kikk etter mulige skifter av interesse og fant skiftet etter "Enke- og Pladsmand Henrik Olsen Nybøe" fra 22. april 1822. Det viser at han etterlot seg 5 barn:

  1. Ældste og myndige Søn Ole Henriksøn, gift og nærværende.

  2. Yngste myndige Søn Søren Henriksøn, gift og Forpagter paa Herløe Gaard og her nærværende.

  3. Ældste Datter Mallene Henrichsdatter, gift med Torkild Torkildsen, Tømmenmand og boesadt i Bergen ...

  4. Anden Datter Dorthe Henriksdatter gift med Morten Nielsen bordarbejdsmand og boesadt i Bergen ...

  5. Tredie og umyndige Datter Henriche Hendrichsdatter gammel 36 aar og ??? med Formynder Askild Nielsen Hop ...

Boet ble gjort opp md en netto formue på knapt 10 rd.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det er skifte etter Martha Olsdtr. 8a 318b 1788-1790 gift med Erich Sjursen.

 

Forøvrig så fikk Jørgen (Adamsen) Theile/Tille en datter Engel Margrethe utenfor ekteskap i Bergen 07.04.1735 med Maria Kellenbach. Like før han giftet seg med Guri Knudsdtr.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Jørgen ble gift med Guri Knudsdtr. 26. oktober 1735, så du mener vel at Engel Margrethe ble født i 1735? Jeg klarer ikke finne dåpen i de digitaliserte kirkebøkene. Har du referanse til kirkeboka eller vet du i det minste hvilken kirke Engel Margrethe ble døpt i?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Begge er i Domkirken i Bergen. Først døper han datteren Engel Margrethe 07.04.1735 som han fikk utenom ekteskap med Marie Kellennback.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=9409&personpostnr=76560&merk=76560#ovre

 

Ja, det skal selvsagt være 1735 og ikke 1755 som jeg kom i skade for å skrive. Jeg har rettet feilen. Beklager.

 

 

Deretter døper han og Guri datteren Margrethe 23.05.1736.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011719dk&gardpostnr=3150&personpostnr=26507&merk=26507#ovre

 

Jeg finner den heller ikke Knut.

Kan barn født utenom ekteskap i DK være ført et annet sted og at dette ikke er skannet?

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg ser at ved begravelsen 03.03.1742 på Kongsberg skrives Adam som Adam Sørensen Tille 63 år. Jeg vil jo da tro at faren må ha vært en Søren.

Venstre felt venstre side.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8569/42194/48

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Jeg føler meg sikker på at Adam ikke hadde Sørensen som patronym. Presten har enten hørt feil eller blandet sammen med konas patronym. Adams kone het Margrete Sørensdatter.

 

Jeg har studert mange kilder for å finne ut hvem Adam var sønn av. I regnskapene for sølvverket fra 1700-1704 finner vi herrene Georg, Gottfried og Adam Thiele i forskjellige stillinger ved verket Georg var da overstiger, Gottfried var sprenger (gruvearbeider) og Adam var sprenger, knekt og ertsskeider. I perioder arbeider alle tre i samme gruveområde. Georg Thiele er en kjent person i sølvverkets historie. Han kom til Kongsberg på 1680-tallet og må altså være født før 1660. Med unntak av en del år på 1690-tallet arbeidet han som markskeider og senere også som overstiger ved sølvverket. I 1707 ble han nærmest degradert og " levede siden i Drukkenskab og lagde Vind paa skarnagtige Skrifter om Godt Folk" som Brünnich skriver om ham. Det er uvisst hvor og når han døde. Gottfried Thiele vet jeg lite om bortsett fra det jeg har funnet i de omtalte regnskapene. Da Adam døpte sin første sønn for Jørgen, taler for at han var sønn av Georg, men jeg vil ikke helt utelukke Gottfried som far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for interessante innblikk i historien til Sølvverket.

Jeg ville bare vise hva som sto i kirkeboka, men vi alle vet at det ikke alltid stemte. Jeg har nylig holdt på med en sak akkurat om det. Ellers har også jeg flere eksempler på at Jørgen og Georg ble benyttet om hverandre i alle fall på 1700 tallet.

Jeg avslutter dette temaet for min del. Men skulle noen av oss snuble over flere opplysninger vedr Theile familien så kan man jo legge det inn her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.