Jump to content
Arkivverket

Solør og Østerdal Skifteprotokoll 1677 s. 112b


Terje Eriksen

Recommended Posts

Hei

Denne gangen trenger jeg mye hjelp til oversettelse av Solør og Østerdalen skifteprotokoll.
Protokollen starter med "Anno 1677.. 28 April s.117. Første del frem til Heste, får og Creatur er interessant.
Opplistingen av "Heste, får og Creatur", "Kaaber"?, "Sengekleder", "Faderens gangkleder", "Gaardsredskab" er også interessant med ikke prioritert.
"Gienstaaende gield"? er interessant. 
"Kiøbe og Janttegods?" - hva står her?

Summa...........? Hva står her.

Sidene 119, 120 samt s.121 frem til neste sak "Anno 1677 21Julli" er interessant å få oversatt.

På forhånd takk for hjelpen

Mvh Terje Eriksen

SAH, Solør og Østerdalen sorenskriveri, J/Ja/L0001: Skifteprotokoll, 1675-1677, s. 112b-113a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090106670117
 

Link to comment
Share on other sites

Bare litt presisering:

Overskriftene er slik:

Heste, Fæe og Creatur, Kaaber, Sengekledr, Faderens gangkledr, Gaardtz Redschab, Tilstaaende gield, samt Kiøbe och Panttegodtz

Setningen som begynner med "Summa":
Summa offuer forschr.ne boes formue med tilstaaende gield, Pantte och Kiøbe goedtz, bedrager offr alt till 261 Rdr j ort 2 s.

 

Link to comment
Share on other sites

Anno 1677 dend 28 Aprilj Holtis

Registering och schifte paa Syndre

Setter i Vingers prestegield i

Sollør, efter Sal. Gunild Erichsdater

som der sammestetz bode og døde,

imellem hindes efterleffuende

Mand torkild lauritzen Setter

och deris fællitz Echte børn, Naffnlig

Hanss, Erich, och Olle torkildsønner

Sampt och Sigrj torkildtzdater.

 

Offuer verende Kongl. Mts fouget

Johan SteenKuhll, lenssmanden Gulich

Rudstad, Sampt tuende laugrettiss

mend Anderss Rudstad och Peder Rudstad.

Link to comment
Share on other sites

Hjertelig takk Tore S. Falch

Klarer du også å tyde hva som står på s.120 fra "Summa...........-85 daler brt" og frem til ny skiftesak "Anno 1677 21 Jully"

Det ville isåfall være helt perfekt - på forhånd takk skal du ha!

Mvh Terje Eriksen

Link to comment
Share on other sites

Endel forkortelser (og annet) her jeg hverken skjønner eller får skrevet ordentlig, derfor [ne], [te] osv. Tror jeg forstår beme[te] (Bemeldte) og kanskje Erme[te] (Ermeldte), men shrx[ne] o.l.  . . . Dessverre.

 

Korrektur imøtesees mer enn gjerne :-)

 

For shr x[ne]: bortshyldige gield fra om
rørtte boets formue aff korted
bliffuer igien til fællits skiffte
Anslagen i penge – 175Dlr 2Ort 2ß
Huor aff falder paa faderens hefning
dend halffue part Anslagen Udj
 — penge — 87Dlr 3ort 1ß
Paa huer broder laad — 25Dlr 7ß
Och paa en Søsterlaad — 12 1/2Dlr 3 1/2ß

 

[ny side]

 

For huileken forshrx[ne]: Arffuelaader
En huer arff for beme[te]: Arffuinger
er sheed for nøjelig Udlæg, effter det 
forseiglet shiffte breffs Indhold
Effter(?) shrx[ne] Odelss gaardt bleff Angiffuet
Faderen Erme[te] torkild Setter at
verre Arffuelig Ejende, och Odelss
berettiget (??) for[ne]: gaard Syndre
Setter, – 9 3/5 lisspund med bøxell
Och saa som Eldste broder er Avsoldet(?),
arffer(?) (??) for[ne]: gaard berettiget,
Ochbeholder beme[te]: Torkild Setter
samme sit berettigede Arffuelig
Odelssgaardt U-Shifft hanss liffs tid
Menss effter hans død, falder
samme Oldelssgaardt, de Rette odels
baarne Arffuinger til Rigtig
shiffte och deelling effter laugen

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Even Stormoen skrev:

For shr x[ne]: bortshyldige gield fra om

 

................

For huileken forshrx[ne]: Arffuelaader
..............
Effter(?) shrx[ne] Odelss gaardt bleff Angiffuet


 

Til Even:

Dette er forkortelser for forschreffne og effterschreffne

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Else B. Rustad skrev:

Til Even:

Dette er forkortelser for forschreffne og effterschreffne

 

Beklager sen respons, jobber kveld, men tusen takk Else.

Da lærte jeg noe nytt i dag også :-)

Link to comment
Share on other sites

Takk for svært nyttige innspill Else B. Rustad.

Hva ville du oversette  forschreffne og effterschreffne  med i dagens språkdrakt?

Igjen takk for mye god hjelp!

Mvh Terje Eriksen

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Terje Eriksen skrev:

 

Hva ville du oversette  forschreffne og effterschreffne  med i dagens språkdrakt?

 

I dette tilfellet tror jeg det betyr "fornevnte" og "etternevnte", men sikker er jeg ikke.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.