Jump to content
Arkivverket

Problem med avansert personsøk


Olaf Larsen

Recommended Posts

Jeg søker på Ole Olsen og biperson Marthe Marie Amundsdatter i Avansert personsøk:

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&firstname=ole&lastname=olsen&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=marthe+marie&related_last_name=amundsdatter&related_birth_year=

Jeg får 4 treff. men ikke det riktige.

Her er de jeg leter etter, de er oppført som Ole Olsen og Marte M. Amundsdatter:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038024010536

Det urkomiske er at om jeg korrigerer det første søket til: Ole Olsen og Marte Marie Amundsdatter (uten h i Marte), så får jeg ingen treff!

Variantsøket klarer altså ikke å likestille Marte og Marthe, og klarer heller ikke å gi treff der et mellomnavn har samme forbokstav, mens resten av navnet er erstattet av et punktum? Det er for dårlig!

Link to comment
Share on other sites

Søket med relatert person bruker ikke variantsøket. Du må derfor bruke "gamlemåten": marte|marthe marie

 

Siden Ole Olsen sjelden har forskjellige skrivemåter, er det bedre å bruke Ole Olsen som relatert person, og bruke Marte Marie som hovedperson. Da utnytter du også variantsøket, som f.eks her https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&firstname=marte+m|marie&lastname=amundsdatter&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=ole&related_last_name=olsen&related_birth_year=&sort=rel

 

Legg merke til at jeg har skrevet m|marie 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ooops, jeg dummet meg visst ut litt der, da, takk for korreksjonen, Espen! Jeg begynner jo bli vant til alle krumspring man må gjøre for å lage et korrekt søk, men jeg synes det kan bli unødig komplisert å finne en person, for en som ikke er vant til det.

Jeg synes nok at Oldervolls versjon i det gamle arkivet, med visning av de indekserte med samme begynnende bokstaver, var rimelig genial å arbeide med, synd dere er nødt til å bruke ferdiglaget software 'utenfra'.

Edited by Olaf Larsen
Link to comment
Share on other sites

Sammenligningen blir ikke helt rettferdig. I gamle Digitalarkivet var det ikke i nærheten så mye data som det er nå. Det som kan fungere på små datamengder fungerer ikke på store datamengder. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I "gamle Digitalarkivet" måtte ein stort sett søkje i ei og ei kjelde om gongen, og i dei landsomfattande søka fekk ein ved trunkering opp ei lang liste med avkryssingsboksar som måtte hukast av.

Link to comment
Share on other sites

Joda, men man fikk jo opp alle versjoner av et navn, deriblant noen varianter man ikke hadde trodd at fantes... :-)

Nå er jeg  aldri sikker på at det funker slik som jeg hadde tenkt.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Jeg tar opp igjen denne tråden, for jeg vil gjerne vite litt om hvordan det såkalte variantsøket er bygget opp. Et eksempel:

Jeg søker etter Marith Carlsdatter, født ca. 1741, d.v.s. søkeområde 1735-1745

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&firstname=marith&lastname=carlsdatter&birth_year_from=1735&birth_year_to=1745&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=&event_year_to=&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

Da får jeg 1 treff:

Marit Carlsd.  (f. 1735) Bosted: Overskov H: 1813 Still./Stand: Fattig Lem Rolle:  avdød Kilde: Ministerialbok for Stadsbygd prestegjeld 1806-1815 (1625P)

Men det er jo ikke riktig Marith, så jeg modifiserer søket, i håp om å finne flere.
Marith Carlsd ?
Neida, fortsatt samme person i 1 treff.
Marith Carlsdtr ?
Neida, fortsatt samme person i 1 treff.
Marith Carlsdr ?
Hurra, fortsatt bare 1 treff, men denne gang på riktig Marith:

Marith Carlsdr (f. 1741) Bosted: Holten H: 1794-03-16 Still./Stand: Rolle:  avdød Kilde: Ministerialbok for Stangvik prestegjeld 1784-1819 (1564P)

 

Er dette variansøket så elendig konstruert at det ikke kan fange opp forskjellige varianter av datter: datter, datt, datr, dtr, d, dr, dotter... o.s.v

Jeg pleier å krysse av for Skru av variantsøket når jeg ikke finner det jeg leter etter, men jeg spør som jeg har gjort tidligere:

Hva er da vitsen med et variantsøk, når man hele tiden må etterprøve søkeresultatene?

Hvor mange tror dere har gitt opp fordi de ikke finner personen de søker etter?

Er Soundex et aktuelt alternativ som vurderes?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det blei sendt brev frå Norge til ein utvandra nordmann i Amerika der det blei spurt om det var mogeleg å få låne litt pengar. Svaret var at han hadde nok ikkje så mykje, men at "litt er bedre enn intet". Dette uttrykket passar eigentleg godt i mange samanhengar. Kanskje også Arkivverket har tenkt slik når ein utvikla variantsøket?

 

Eit anna uttrykk som blir brukt ein del er Ole Brumm sitt "Ja takk, begge deler!". Dette sluttar eg meg til, og eg er glad for at det er mogeleg å skru av variantsøket. Sjølv har eg brukbart fornøgd med variantsøket i enkelt personsøk, kombinert med trunkeringsteikn. Eller-teikn ("|") kombinert med variantsøk ser ikkje ut til å fungere i det heile, så det er eg slutta med. Enkelt personsøk er ofte fint om ein ynskjer ei rask og grei oversikt over ulike databasar som gjev treff på ein gitt person, og om ein er heldig sparer ein seg nokre søk. Ein kan også få treff i databasar som ein elles ikkje hadde tenkt på. Om eg ikkje finn det eg ynskjer etter eit par forsøk går eg vanlegvis vidare til dei enkelte databasane (evt. listespesifikt søk).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

På 11.2.2018 den 9.09, Olaf Larsen skrev:

Jeg tar opp igjen denne tråden, for jeg vil gjerne vite litt om hvordan det såkalte variantsøket er bygget opp.

 

Jeg har ikke jobbet med variantsøket og er ikke vår fremste ekspert på det, men siden du foreløpig ikke har fått noe annet svar, så skal jeg forsøke et kortfattet svar.

 

Vi har en artikkel som beskriver variantsøket. Variantsøket benytter et navneregister utarbeidet av navneforsker professor emeritus Gulbrand Alhaug, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, som Digitalarkivet har fått tillatelse til å bruke. Det betyr at diverse navnevarianter er gruppert etter hva Alhaug mener er samme navn, og variantsøket fungerer da slik, at søker du på én navnevariant, får du treff på alle navnevarianter i samme gruppe.

 

Navnevarianter som ikke finnes i Alhaugs register, vil da kun gi treff på navn med eksakt samme stavemåte. I Digitalarkivet vil det være mange navnevarianter som ikke er med i Alhaugs register, og det gjelder nok spesielt patronymika med forkortelser av -datter og -sen/-son/-søn. Produktet av alle måter å skrive mannlige fornavn og alle måter å skrive -datter/-sen/-son/-søn (inkludert forkortelser) på, er et temmelig stort tall.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Fra en artikkel som beskriver variantsøket

Sitat

Søker du etter Olsen får du treff også på Olsøn, og tilsvarende vil et søk etter Monsdatter gi treff på Monsdatter og Monsdt., men det gir ikke treff på Monsen.

 

Jeg vil nok tro at de fleste som leser den artikkelen vil anta at de fleste andre varianter av datter/dotter også inkluderes, for det opplyses ikke noe om begrensningene. Jeg er helt på linje med det Torbjørn skriver om at et kjapt søk kan gi resultater når man vet noenlunde hva man kan finne, men hva med alle de som ikke finner det som ligger i personbasene fordi et søk ikke utformes på den måten som navneregisteret krever? Svært mange av etterlysningene i brukerforumet får omgående svar fra 'englene' i forumet. Det er jo fordi opplysningene ligger der hvor alle kan få tak i dem, men kun hvis søket er korrekt utformet. Det viser seg jo å være vanskelig for en som er helt fersk, men overraskende mange etterlysninger kommer fra brukere med ganske mange poster bak seg.

Edited by Olaf Larsen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.