Gå til innhold
Arkivverket
Lars.O.Wangensteen

Komplett innhold og forfatterregister NST bind 1-43 (1927 - 2013)

Recommended Posts

Lars.O.Wangensteen

Her er registeret, og hvert bind kan enten etterbestilles i papirform hvis de finnes på lager, Hvis ikke kan de skannes av NSF og leveres som PDF-filer. Hefte nr står bak tittelen på artikkelen

 

Pris og levering får dere oppgitt ved å sende en epost til bestillinger@genealogi.no

 

VIKTIG: I denne tråden kan dere søke etter emne eller forfatter. Trykk på søk øverst til høyre, og velg deretter "This Topic"

 

Innhold og forfatterregister NST bind 1-43
Bind I (1927-1928):
 Agerholt, [Peter] Johan, (1890-1969). "Galle-ætti i Millomalderen." NST 1 (1927): 134-146.
 Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Amtmand Gunder Hammers sidste vilje." NST 1 (1928): 233-235.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Annalistiske og andre optegnelser." NST 1 (1927): 115-130.
 ———. "Hvem har bygget «Vaisenhuset» i Christiania?" NST 1 (1928): 237-245.
 ———. "Jesper Hansen, fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger." NST 1 (1927): 57-71.
 ———. "Munk'erne av Gudbrandsdalen." NST 1 (1927): 7-13.
 ———. "Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning." NST 1 (1927): 147-154.
 Forstrøm, O. "Landskapsmaleren Ferdinand Gjøs." NST 1 (1928): 389-391.
 ———. "Maleren Hosenfelders navn." NST 1 (1928): 236.
 Meidell, Sigurd S[egelcke]. "En gravsten. Hvem var Ibbe Krabbe?" NST 1 (1927): 131-133.
 ———. "En Krabbe-gaade. Et par ukjendte Krabber." NST 1 (1928): 383-388.
 ———. "Foreningens stiftelse. Historik." NST 1 (1927): 1-6.
 ———. "Smaating fra genealogiens verden." NST 1 (1928): 307-308.
 Munthe, C[hristoffer] M[orgenstierne]. "Norske slegtsmerker." NST 1 (1927-1928): 33-56, 155-189 og 336-382.
 Mørch, Gustav. "Familien von Hadeln i Norge." NST 1 (1928): 309-321.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Gamle ætter i Sogn." NST 1 (1928): 193-232.
 Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "Losna-ætten." NST 1 (1927): 14-31.
 Sundt, Trygve, (1873-1948). "Den store prosessen mellem kanselliråden på Berge og gjestgiverkonen på Bersager og litt til av Lyngdals krønike." NST 1 (1928): 246-301.
 Tengnagel-Jørgensen, B. "Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 1]." NST 1 (1928): 322-335.
 Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Bjørnson'slegten og Bratt'erne." NST 1 (1927): 72-114.
Bind 2 (1929-1930):
 Ambjørnsen, Mathilde. "Hvem var krigsraad Wilhelm Falcks forældre?" NST 2 (1930): 174.
 Arentz, P. N. "Et litet snap-shot fra stortingslivet i 1830–40'aarene." NST 2 (1930): 231-235.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Var kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn av biskop Hans Svane?" NST 2 (1930): 200-205.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Gaarden Skøyen i Nittedal. Et 250-aars jubileum." NST 2 (1930): 230.
 ———. "Weydahl – et retsbeskyttet familienavn." NST 2 (1930): 313.
 Castberg, A. St. "Slegten Calmeyer." NST 2 (1930): 276.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Bugge og Møllerup." NST 2 (1930): 177-179.
 ———. "De første led av slegten Calmeyer." NST 2 (1930): 196-199.
 ———. "En gammel Vestfoldslegt. Falck'erne av Tønsberg og slegten Thue." NST 2 (1929): 125-127.
 ———. "Haaland'presten Christen Houge's slegt. En bondeslegt fra Fjelberg." NST 2 (1930): 277-283.
 ———. "Om hr. Peder Povelsen Paus' døtre av Kviteseid." NST 2 (1930): 306-312.
 ———. "Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662." NST 2 (1930): 314-323.
 Føyn, A. Ch. "Trondhjems-slekten Due og navnet Due i Trøndelagen." NST 2 (1930): 284-287.
 Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Hr. Lars Holgersen – Hr. Sthen Wirthmann." NST 2 (1930): 180-195.
 Hjersing, Einar. "Leverandørerne paa bergstaden Kongsberg." NST 2 (1930): 288-312.
 Jansen, Einar. "Kronprinsparrets aner." NST 2 (1929): 1-5.
 ———. "«Tose-mordet,» aktmæssig belyst." NST 2 (1929): 22-70.
 Koht, Halvdan, (1873-1965). "Slesvig-holstensk innvandring til Norge." NST 2 (1930): 169-173.
 Marstrander, Finn. "Anders Marstrand. Et livs- og tidsbillede fra Den store nordiske krig." NST 2 (1930): 236-259.
 Meidell, Sigurd S[egelcke]. "Fylkesmerker – og ættevaaben. En reservation." NST 2 (1929): 93-94.
 Middelthon, Joh. "Navneret og slegtsfølelse. Foredrag i Foreningen." NST 2 (1930): 222-229.
 Møller, Chr. "En kognatisk gren av familien Brandt fra Valdres." NST 2 (1930): 206.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Härstammade Norges rikes drots Orm Eysteinsson från Berg i Bohuslän?" NST 2 (1929): 123-124.
 Sevaldson, Anders. "Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 2. Nogen oplysninger etc." NST 2 (1930): 265-266.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Gamle ætter i Sogn. Et supplement." NST 2 (1930): 167-168.
 ———. "Ænes'ætten og Galtung'erne." NST 2 (1930): 153-166.
 Tengnagel-Jørgensen, B. "Fortegnelse over Nordmænd der har taget Borgerskab i København 1683–1800. Uddrag af Københavns Borgerskabsprotokoller [Del 2]." NST 2 (1929): 71-90.
 Thaulow, Th. "Grüner og Hausmann." NST 2 (1930): 175-176.
 Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen." NST 2 (1929): 97-122.
 ———. "Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. 1. En berigtigelse og et tillæg." NST 2 (1930): 260-264.
 ———. "Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru?" NST 2 (1929): 91-92.
 ———. "Nogen illegitime (nu paa mandssiden utdøde) grener av den adelige slegt Werenskiold." NST 2 (1929): 6-21.
 ———. "Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte." NST 2 (1929): 128-131.
 Tjersland, Leif. "Om familien Rummelhoff." NST 2 (1930): 300-305.
Bind 3 (1931-1932):
 Achelis, Thomas Otto. "Norske studenter ved universiteterne i Jena, Halmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen." NST 3 (1932): 233-239.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Slegten Hambro's oprindelse." NST 3 (1932): 184-198.
 Castberg, A. St. "Castberg-slegtens ældste led." NST 3, nr. 104-122 (1931).
 Engesæter, Ludvig. "Slekten Wergeland. En supplering og korrigering." NST 3 (1932): 301-309.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra II s. 312). Almanaknotater av Albert og Jacob Ulf (Wolf) i Fredrikstad etc." NST 3 (1931): 28-43.
 ———. "De ældste led av slegten Hals." NST 3 (1932): 199-210.
 ———. "Er Christiania-slegten Leuch utdød?" NST 3 (1932): 225-232.
 ———. "Familien Sand av Hurum." NST 3 (1932): 174-183.
 ———. "Hr. Christen Steffensen Bang og hr. Christen Stephensen." NST 3 (1932): 262-266.
 Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Tradisjonen um Richter-ætta." NST 3 (1932): 240-249.
 Holmesland, Peder. "Overkirurg Wessel ter Reehorsts selvbiografi." NST 3 (1932): 268-273.
 Holst, W. "Biskop Salomons alterdisk." NST 3 (1932): 311-312.
 Olafsen, Arnet. "Lidt om apotekerfamilien Henne i Tønsberg." NST 3 (1932): 310-311.
 Schmidt, Olaus. "Den Slesvigske indflytning til Trondhjem paa 1600' og 1700'tallet." NST 3 (1931): 1-27.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt." NST 3 (1931): 61-103.
 ———. "Losna-ættens agnatiske linje." NST 3 (1931): 123-124.
 ———. "Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok." NST 3 (1932): 274-300.
 Stene, N[icolai]. "Kruckow'erne i Norge. Oplysninger om de genealogiske forhold inden de ældste led." NST 3 (1932): 137-159.
 ———. "Slegten «Dal» til Frang." NST 3 (1932): 250-261.
 Strømme, L. "Lillieskiold og Schjelderup." NST 3 (1931): 125-126.
 Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Familien Gjøs i Norge." NST 3 (1932): 160-173.
 With, Richard. "Hvorfra stammer de forskjellige slegte With i Norge." NST 3 (1931): 44-47.
Bind 4 (1933-1934):
 Achelis, Thomas Otto. "Slektshistorisk forskning i Slesvig-Holsten efter 1914." NST 4 (1934): 342-346.
 Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "En de Crequi dit la Roche paa Jæren." NST 4 (1934): 245.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Annalistiske og andre optegnelser (fortsat fra III s. 43). Bibeloptegnelser fra 1628 til 1671 om presterne Thune i Tune og Hollen. – En gammel prestevise fra Nedenes etc." NST 4 (1934): 193-203.
 ———. "Begravelsesdata fra Stavanger Domkirkes regnskap." NST 4 (1933): 138-144.
 ———. "«Familien von Erpecom»." NST 4 (1933): 190.
 ———. "Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort." NST 4 (1933): 14-22.
 ———. "Hr. Niels i Hollen og hr. Stale i Jungshoved." NST 4 (1934): 295-322.
 ———. "Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke." NST 4 (1933): 52-71.
 ———. "Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug." NST 4 (1933): 79-84.
 ———. "Norske familier av holstensk herkomst. Lidt om Müller av Kongsberg, Bergmann, Møllmann og Bremer." NST 4 (1934): 347-350.
 ———. "Slegten Herlofsen av Arendal. Om dens oprindelse og de første generationer." NST 4 (1934): 229-244.
 ———. "Solør-slegten Juell. Oplysninger om fogderne Christian og Jens Juells barn." NST 4 (1933-1934): 172-178 og 261.
 Holmboe, Jens. "Nogen brev fra foged Jens Holmboe til kjøbmand Jørgen Grip." NST 4 (1933): 36-51.
 Jansen, Einar. "Tilbakevisning av en legende om general Bielefeldt." NST 4 (1933): 72-74.
 Jæger, Olaf. "Oberstløitnant Ahasverus de Crequi dit la Roche's vaaben og herkomst." NST 4 (1933): 32-35.
 Larsen, Chr. A. "Genealogen, byraachef Wilhelm Lassen. Biografiske smaatræk fra hans brev." NST 4 (1933): 145-157.
 Mathiesen, Jørgen. "Slegten Mathiesen (Linderud). Om dens oprindelse." NST 4 (1933): 119-124.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Ottilia Ottesdotters (Kane) mödernesläkt och Åby gods i Bohuslän." NST 4 (1934): 338-341.
 Ostermann, H[other]. "Egede-slegten paa Grønland." NST 4 (1933): 1-13.
 ———. "Nordmænd, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene [Del 1 og 2]." NST 4 (1934): 204-228 og 296-322.
 ———. "Slegten Fleischer paa Grønland og presten Peter Abildgaards selvbiografi." NST 4 (1933): 97-118.
 Schmidt, Olaus. "Britisk indflytning til Møre og Romsdalen paa 1700'tallet. Familien Moses." NST 4 (1934): 331-337.
 Sollied, Olaf. "Oplysninger om familien Dedichen." NST 4 (1934): 323-330.
 Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Hornes-ætten fra Skjeberg. Et tillæg med brevskap." NST 4 (1934): 351-367.
 ———. "Hornes-ætten fra Skjeberg. [Med vaaben]." NST 4 (1934): 262-276.
 Stang, Per. "Lidt om familien Schøyen fra Odalen." NST 4 (1934): 245-246.
 Stene, N[icolai]. "Norsk-islandske slegtsforbindelser i Middelalderen." NST 4 (1933): 158-171.
 Thomle, E[rik] A[ndreas], (1849-1936). "Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg." NST 4 (1933): 23-31.
 ———. "Lidt om den yngre slegt paa gaarden Bjølstad i Hedalen." NST 4 (1933): 125-137.
 ———. "Lidt om familien Benkestok." NST 4 (1933): 75-78.
 Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Slegten Hiermand's ældre led." NST 4 (1934): 277-294.
Bind 5 (1935-1936):
 Achelis, Thomas Otto. "Brødrene Isaac Andreas og Peter Henrik Cold. Hvor blev Petrus Marius Schmidt [Garboe] født? Olaus Zeuthens epitaphium i Arrild kirke i Tønder. Norske herrnhuter i Christiansfeld." NST 5 (1935): 74-76.
 Ambjørnsen, Mathilde. "Niels Wognsen – Hans Nielsen Wogn." NST 5 (1936): 244-245.
 Breien, Karen. "Et blad fra livets skyggeside." NST 5 (1935): 173-176.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Johan Nordahl Brun." NST 5 (1935): 1-25.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Gården To i Nordby." NST 5 (1936): 244-245.
 la Cour, L[ars] F[rederik]. "Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slektene Handingmand, Skaktavl og Paludan." NST 5 (1935): 137-147.
 Dahl, Nicoline. "Justisråd Christian Lerche Dahls autobiografi." NST 5 (1935): 169-172.
 Engesæter, Ludvig. "Henrik Wergeland og professor J. C. Dahl." NST 5 (1935): 167-168.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om familiene Wahl og Dons i Trondheim." NST 5 (1935): 63-70.
 ———. "Annalistiske og andre optegnelser. Optegnelser om slekten Wielsgaard i Fredrikstad. – Genealogisk-personalhistoriske oplysninger fra Agdesiden. Thomas Ellefsens excerpter av lagtingsprotokoller." NST 5 (1936): 305-325.
 ———. "Christiania i 1648. Det eldste billede av hovedstadens bebyggelse." NST 5 (1936): 237-242.
 ———. "Christiania magistrats-embedsmenn og deres innbyrdes forbindelser på 1600-tallet." NST 5 (1935-1936): 26-46, 130-136 og 214-221.
 ———. "Det fornemme bryllup på Hallingstad i 1594." NST 5 (1936): 253-264.
 ———. "Når og hvor døde dr. Henrik Ibsens farfar?" NST 5 (1935): 173-176.
 ———. "Proprietærene på Stalsberg. En slektskrets i Skedsmo på 1600'tallet. Christianiafamilien Strøms oprinnelse." NST 5 (1935): 158-166.
 Hougen, Engebret. "Nogen nye oplysninger om Bjølstad-ætten." NST 5 (1936): 226-228.
 Jæger, Olaf. "En illegitim de Crequi dit la Roche på Jæderen." NST 5 (1935): 62.
 Klitgaard, C., (1868-1957). "Fra Caspar Wessels ungdom." NST 5 (1935): 72-73.
 Koht, Halvdan, (1873-1965). "Norsk historie i lys frå ætte-historia." NST 5 (1935): 89-104. Opptrykk i Sverreættens kongedømme, redigert av Andreas Holmsen og Jarle Simensen, 354-370. Oslo: Universitetsforlaget, 1970.
 Midttun, Ruth. "Om oberst Sten Christensen Blix's herkomst." NST 5 (1936): 330.
 ———. "Oplysning om nogen Blix'er." NST 5 (1936): 243.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Lågadelssläkten på Tjuvkil i Bohuslän och dess släktförbindelser med norska högadeln." NST 5 (1936): 274-278.
 Ostermann, H[other]. "Av en norsk adelsmanns saga. (Svanenhielm)." NST 5 (1935): 47-61.
 ———. "Nordmenn, ordinert i Kjøbenhavn 1728-1814. Utdrag av vita-protokollene. (Fortsatt fra IV s. 322) [Del 3]." NST 5 (1935): 105-136.
 ———. "Nordmenn ordinert på Fyen og Jylland. Utdrag av vita-protokollene." NST 5 (1936): 279-304.
 Schilling, David. "Norges nyeste helgen, pater Karl Halfdan Schilling og hans slekt. Generalmajor J. Fr. Schillings autobiografi." NST 5 (1936): 265-271.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Hvem var dragonvaktmester Tor Hovland." NST 5 (1936): 326-328.
 Sollied, Thora. "Kyperslekten Heitman i Bergen." NST 5 (1935): 148-157.
 Spangen, Christian [Dag]. "Et lite Skaktavl-mysterium." NST 5 (1935): 173-176.
 Stene, N[icolai]. "Erkebiskop Eskils slekt." NST 5 (1936): 185-213.
 Thuresson, Orvar J. A. "Norrmän i Jämtlands läns kyrkoböcker." NST 5 (1936): 229-236.
 Tunold, Solveig. "En nyopdaget vise av Hans Nielsen Griis på Universitetsbiblioteket." NST 5 (1936): 222-225.
 Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). "Familien Hammonds oprinnelse." NST 5 (1935): 77-81.
Bind 6 (1937-1938)
 Andersen, H. Schønberg. "Cancelliråd Stangebye og prokurator Jens Friis og deres efterslekt." NST 6 (1937): 141-142.
 ———. "Jens Christian Bergs fedrene slekt." NST 6 (1938): 302-306.
 Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Litt om statsminister Christian Michelsens fars ætt." NST 6 (1937): 142-150.
 Castberg, A. St. "En officers- og gårdbrukerslekt Müller i Trøndelag." NST 6 (1937): 125-140.
 Daae-Neeraas, Christianne. "Cancelliråd Stangeby og prokurator Jens Friis." NST 6 (1937): 33-38.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og Henning Sollied, (1907-1945). "«Gamle Thore Pyting's» efterslekt i Norge." NST 6 (1938): 163-177.
 von Hirsch, Per E. "Litt om den norske slekt von Hirsch's stamfar og hans tyske avstamning." NST 6, nr. 97-111 (1937).
 Holm, D. Krohn. "Slekten Ridley fra Suffolk." NST 6 (1937): 151-152.
 Hougen, Engebret. "Hr. Olaf Haakonsson til Nesø. Bidrag til opklaring av hans ætteforhold." NST 6 (1938): 184-198.
 Jansen, Einar. "Hvorfra stammer de vestlandske haugianere Lars Knudsen, Kyllingen og Daniel Arnesen?" NST 6 (1938): 214-217.
 Krag, Hans, (1904-1984). "Slekten Krag fra Trøndelag." NST 6 (1938): 287-301.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Släkten Green av Rossö." NST 6 (1937): 178-183.
 ———. "Släkten Green av Sundsby." NST 6 (1938): 280-286.
 Ostermann, H[other]. "En grønlandsk gren av slekten Hammond." NST 6 (1938): 199-208.
 ———. "Norske notater i Grønlands kirkebøker." NST 6 (1937): 39-54.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. I. Rømer – Gyldenløve." NST 6 (1938): 245-279.
 ———. "Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 1. Bratt." NST 6 (1937): 55-60.
 ———. "Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen. 2. Slektskretsen omkring gården Hovin i Fåberg." NST 6 (1937): 145-150.
 Sollied, Thora. "Nogen problemer omkring familien von Wida." NST 6 (1937): 112-124.
 Sommerschild, Henrik. "En foreløpig meddelelse om familien Sommerschields -schilds oprinnelse." NST 6 (1937): 1-5.
 Spangen, Christian [Dag]. "Slektskretsen omkring Hovin i Fåberg." NST 6 (1938): 209-213.
 Svendsen, H. Blom. "Norske brev i Kjøbenhavn." NST 6 (1937): 70-73.
 ———. "Professor O. Olavsens brev til justisråd Pram 1806–1813 (med navneregister)." NST 6 (1938): 218-240 og 307-334.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Biographiam (Kamstrup)." NST 6 (1937): 153-158.
 Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Annalistiske optegnelser av hr. Ludvig Albretsøn Blehr, kapellan i Skien." NST 6 (1937): 60-69.
 ———. "Bergensslektene Koren og von Rechens eldste ledd." NST 6 (1937): 6-32.
Bind 7 (1939-1940):
 Bassøe, Thormod. "Niels Wulfsberg." NST 7 (1939): 182.
 Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 1, 2 og 3]." NST 7 (1939-1940): 164-174, 211-226 og 310-323.
 Dons, Johan. "Hvem var «casserer» Leth?" NST 7 (1939): 104.
 Elster, Joh. "Loe-slekten fra Eiker." NST 7 (1939): 154-163.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Politimester i Trondhjem, Mons Lies autobiografi, skrevet i året 1822." NST 7 (1939): 147-153.
 ———. "Prester i Råde på 1600 tallet." NST 7 (1940): 245-248.
 Hasselberg, Bertil. "Bjerme-ätten i Jämtland." NST 7 (1940): 249-285.
 Kiærland, Lars. "Kilder til militærslekters utforskning." NST 7 (1939): 100-102.
 Klitgaard, C., (1868-1957). "Familien Wendelboe fra Eker." NST 7 (1940): 351.
 ———. "Familien Wrensted i Norge." NST 7 (1940): 352-353.
 Krag, Hans, (1904-1984). "Ludvig Holbergs segl av 1723." NST 7 (1939): 175-176.
 Midttun, Ruth. "Nogen oplysninger om slektene Herdal og Blix." NST 7 (1940): 354-357.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Har släkten Darre i Bohuslän efterlämnat ättlingar bland lågadeln." NST 7 (1939): 18-25.
 Ostermann, H[other]. "Fra biskop P. Herslebs virksomhet i Aggershuus stift 1731–38." NST 7 (1940): 227-244.
 Solberg, O. "Buttedal i Lier. Av en gårds og dens slekts historie." NST 7 (1939): 109-130.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 1, 2 og 3]." NST 7 (1939-1940): 26-64, 201-210 og 289-309.
 Sollied, Olaf. "Artiumsbrev til Trondhjems Katedralskoles Mesterlektie 1819–1837." NST 7 (1939-1940): 131-146, 189-200 og 335-350.
 Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs avstamning." NST 7 (1939): 1-17.
 ———. "Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs militære karrière." NST 7 (1939): 177-178.
 Spangen, Christian [Dag]. "Annalistiske optegnelser av Jens Gulbrandsen Bolstad." NST 7 (1939): 65-75.
 Stene, N[icolai]. "Tom i Råde." NST 7 (1939): 76-99.
 Ullmann, Axel V. "Slektsforskning og hensyn til uekte fødsel." NST 7 (1939): 181.
 Velde, Berge. "Presten Christen Houges slekt i forbindelse med slektene Velde, Urdal m. fl." NST 7 (1939): 179-180.
 Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). "Annalistiske optegnelser fra det gamle Kristiansund." NST 7 (1940): 324-334.
 Aalholm, O. A. "Lagmann Mogens Baardssøn (Rosensværd) og eierne av Hovin i Nes på Romerike." NST 7 (1939): 103-104.
Bind 8 (1941-1942):
 Bloch, K. "Slekten Bloch fra Nordland." NST 8 (1942): 226-232.
 Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Innskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 4 og 5]." NST 8 (1941-1942): 53-57 og 242-251.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Knudtzons avstamning." NST 8 (1942): 376-383.
 Castberg, A. St. "Torsten Povelsen Østenes og hans efterslekt." NST 8 (1941): 39-52.
 Dons, Johan. "Justisråd Wiewild." NST 8 (1941): 167.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Bidrag til oplysning om Arneberg-slekten av Solør og Colbjørnsen." NST 8 (1941): 97-111.
 ———. "Bjørn." NST 8 (1941): 169.
 ———. "Hauritz." NST 8 (1941): 168-169.
 ———. "Jernverkseier Hans Smith på Froland og hans 17 barn." NST 8 (1942): 350-356.
 ———. "Oprinnelsen til slekten Prydz." NST 8 (1942): 193-204.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "Saxe." NST 8 (1941): 169-171.
 Meidell, Sigurd S[egelcke]. "Litt om en dansk-norsk arvetrette fra unionstiden." NST 8 (1941): 1-18.
 ———. "Skanke-spor på Bremsnes." NST 8 (1942): 233-241.
 Midttun, Ruth. "Supplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl." NST 8 (1942): 252-258.
 Nitter, Christian U[chermann]. "Kartotek over slektshistorie i Deichmanske bibliotek." NST 8 (1941): 172.
 Rian, Johan B. "Presteportrettene i Lade kirke." NST 8 (1941): 165-166.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4]." NST 8 (1941): 58-85.
 ———. "Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten." NST 8 (1941-1942): 112-131, 259-280 og 384-402.
 Sollied, Olaf. "Militære skifter på Bergenhus fra det 18. årh." NST 8 (1941-1942): 154-161 og 218-225.
 Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Nogen supplerende oplysninger om slekten Grove." NST 8 (1942): 289-294.
 ———. "Postmester C. Klitgaards optegnelser vedrørende innvandringer fra Nord-Jylland til Norge." NST 8 (1941): 162-164.
 Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Mats-sønene og ætta deira." NST 8 (1942): 305-349.
 Sundt, Trygve, (1873-1948). "Fra vestlandsslekten Sundt." NST 8 (1941-1942): 19-38, 133-153 og 357-375.
 Vogt, Adler. "Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen, Th. H. Møinichen (1758–1845)." NST 8 (1942): 205-225.
 Wiesener, A[nton] M[ohr]. "En oplysning om Marcus Carstensen Volqvartz." NST 8 (1941): 167-168.
 ———. "Militærslekten Grove i Lindaas." NST 8 (1942): 281-288.
Bind 9 (1943-1944):
 Bloch, K. "Slekten Bloch fra Nordland. Noen supplerende opplysninger." NST 9 (1943): 44-49.
 ———. "Utdrag av likpreken over sogneprest til Dverberg, hr. Niels Olufssøn Bye m. v." NST 9 (1944): 321-333.
 Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 5, 6, 7 og 8]." NST 9 (1943-1944): 50-58, 103-110, 232-238 og 358-362.
 Bugge, Kjeld. "En feilaktig portrettinnskrift?" NST 9 (1944): 386.
 ———. "Slektene Buch og von Hirsch." NST 9 (1944): 386-387.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Slekten Friling på Wald i Sørum." NST 9 (1944): 211-216.
 Bull, Theodor, (1870-1958) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "Når blev hr. Colbjørn Torstenssøn født?" NST 9 (1944): 244-246.
 Castberg, A. St. "Litt om Stabell-slekten." NST 9 (1944): 217-219.
 Dons, Johan. "Tollinspektør Haagen Nilson." NST 9 (1943): 59-61.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "De tyske og de norske prester på Kongsberg i perioden 1628–1770." NST 9 (1943): 81-102.
 ———. "Et par gamle slektstavler." NST 9 (1944): 284-292.
 ———. "Litt om familien Mørch fra Melsomvik og Smålenene." NST 9 (1944): 334-337.
 ———. "Litt om slekten Paus' herkomst." NST 9 (1943): 40-43.
 ———. "Presteportrettene i Lade kirke." NST 9 (1944): 239-241.
 ———. "Rittmester nordenfjelds Eskild Gøye." NST 9 (1944): 246.
 ———. "Slektsoptegnelser vedkommende en norsk militærfamilie Braun." NST 9 (1944): 202-210.
 ———. "Tilleggsoplysninger til den s. 202 flg. omhandlede militærfamilie Braun." NST 9 (1944): 385.
 Helland-Hansen, Kjeld. "En bergensk familiealmanakk (Heiberg–Schreuder)." NST 9 (1944): 338-357.
 von Hirsch, Per. "Tre kapteiner Andreas Heide (Heyde)." NST 9 (1944): 241-243.
 Jansen, Einar. "Hvem er mest å stole på - prest eller klokker?" NST 9 (1943): 147-148.
 Klitgaard, C., (1868-1957). "Cassandra Bonde." NST 9 (1943): 21-39.
 Midttun, Ruth. "Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet." NST 9 (1943): 132-139.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Anmerkninger [Annalistiske optegnelser. Optegnelser vedrørende hollænder-kolonien i Bergen på 1600-tallet]." NST 9 (1943): 139-146.
 ———. "Nogen oplysninger om Schierven-slekten fra Lardal og dens forfedre." NST 9 (1943): 111-131.
 ———. "Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og «Gyldenaar»." NST 9 (1944): 293-320.
 ———. "Slekten Carlheim i Norge." NST 9 (1944): 220-226.
 ———. "Slekten Heiberg. Nogen oplysninger om dens oprinnelse og eldste slektledd." NST 9 (1943-1944): 169-201 og 349-357.
 Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Nogen oplysninger om Solørslektene Arneberg og Colbjørnsen og om lagmann Paul Helgessøns slekt fra Gile i Vang." NST 9 (1943): 1-20 og 90-102.
 Widerberg, C. S. "Anthon Cucheron." NST 9 (1943): 62-63.
 Width, Trygve [Schjelderup], (1894-1963). "Slekten Groves våbenmerke." NST 9 (1943): 59.
 Wiesener, A[nton] M[ohr]. "Slekten Carlheim på Vestlandet." NST 9 (1944): 227-231.
Bind 10 (1945-1946):
 Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Annalistiske optegnelser vedkommende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, Smith og Diurhuus." NST 10 (1945): 115-135.
 Bloch, Kr. "Hvem var Sophia Bredal? Nogen bemerkninger i anledning Sverre Mo Skredes artikkel om familiene Schjelderup og Bredal." NST 10 (1946): 326-328.
 Brandt, Erik. "Nils Nilsen Brant." NST 10 (1946): 255-256.
 Brodahl, Joh[an] E[rnst Olaus]. "Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre [Del 9]." NST 10 (1945): 38-50.
 Bugge, Kjeld. "Annalistiske optegnelser vedrørende slektene von Koppelow og Rosing." NST 10 (1945): 29-37.
 ———. "Slekten Banch (Bang) fra Risør." NST 10 (1945): 63-65.
 ———. "Slektene Bugge, særlig Larvik-slekten. En oversikt." NST 10 (1946): 230-247.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "To gamle brev." NST 10 (1945): 21-28.
 Eliassen, Finn. "Om familien Sand av Hurum og sorenskriver Jens Hansen." NST 10 (1945): 55-60.
 Fabritius, Albert, (1905-1976). "Norsk-danske Slægtskabsforbindelser før og nu." NST 10 (1946): 279-294.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Cand. juris Henning Sollied [1907-1945]." NST 10 (1946): 197-198.
 ———. "Litt om de første ledd av slekten Grüner." NST 10 (1945): 145-148.
 Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Til prestesoga for Jemtland og Herdalen." NST 10 (1946): 199-211.
 von Hirsch, Per. "Slektene Buch og von Hirsch." NST 10 (1945): 61-62.
 ———. "Vore fælles ahner." NST 10 (1945): 62-63.
 Holck, Harald. "Ad Artiklen om "Slekten Carlheim" i N. S. T. 1944 p. 227 ff." NST 10 (1946): 325-326.
 ———. "Om nogle Indskrifter og Vaabenmærker i Veø Kirke, jfr. N. S. T. 1944 p. 233-34." NST 10 (1946): 323-325.
 Irgens, Aage. "Henning Arnisæus." NST 10 (1945): 136-144.
 Jansen, Einar. "Tidsregningen i Norge efter reformasjonen. Kronologiske notiser." NST 10 (1945): 85-114.
 Klitgaard, C., (1868-1957). "Familien Brøndlund." NST 10 (1945): 154-155.
 Kolsrud, Oluf, (1885-1945). "Pater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt." NST 10 (1946): 167-196.
 Krag, Hans, (1904-1984). "Dikteren M. C. Volqvartz' mor." NST 10 (1945): 148-152.
 ———. "Kritiske bemerkninger til Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. Kbh. 1946." NST 10 (1946): 344-357.
 Lundh, Carl. "Notater om familien Storm." NST 10 (1946): 320-322.
 Munthe, Wilhelm. "Fedrene på Eidsvoll." NST 10 (1946): 295-300.
 ———. "Theodor Bull [75 år]." NST 10 (1945): 156-157.
 Nitter, Hermod. "Ad slekten Nitter." NST 10 (1946): 338-339.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Inger Ottesdotters (Römer) mormöderne och släkten Bolt." NST 10 (1946): 336-338.
 Rogne, M. "Oberstløitnant Ole Holck's herkomst." NST 10 (1946): 313-319.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En kognatisk gren av slekten Monrad?" NST 10 (1946): 256-258.
 Schmidt, Olaus. "Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i efterreformatorisk tid." NST 10 (1946): 301-312.
 Skrede, Sverre Mo. "Gravskrifter fra Oslo og Såner i Gerhard Schønings gjengivelse." NST 10 (1945): 51-54.
 ———. "Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal." NST 10 (1946): 224-229.
 Sollied, Henning, (1907-1945) og P[eter Andreas] R[avn] Sollied, (1869-1955). "En norsk gren av "de Vinranke-Munk'er"." NST 10 (1946): 248-254.
 Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Hr. Hans Reinholtssøn Ogman." NST 10 (1946): 328-331.
 Sollied, Ragna. "Ad familien Nitter." NST 10 (1945): 152-154.
 Steen, Sverre, (1898-1983). "De første slektledd i en norsk by." NST 10 (1945): 1-20.
 Steenstrup, Carl J. G. "Annalistiske optegnelser vedrørende familien Frisak." NST 10 (1946): 258-260.
 Tønnessen, Joh[an] N[icolay], (1901-1988). "Kaperkaptein Knud Ellingsen Brækkestø." NST 10 (1946): 331-336.
 Vogt, Adler. "Vilhelm Andreas Mejdell (1820-1911), sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen 1869-1902." NST 10 (1946): 212-223.
Bind 11 (1947-1948):
 "Dansk-norske slektsforbindelser i eldre tid. Gjennem jydske skiftebreve." NST 11 (1948): 291-294.
 Aurenes, Ola [Hansson], (1873-1957). "Stavangerkjøpmannen Ole Smith Ploug og hans familie. Med en stamtavle over den norske ætt Ploug." NST 11 (1948): 338-355.
 Berg, Per. "Kvar vart det av Bratt-godset? Var Sidsel Østensdotter Bratt gift til Busvold i Romedal?" NST 11 (1948): 330-337.
 Bilgrav, K. A. "Slægten Stabell." NST 11 (1947): 111-124.
 Bonnevie, Kristine. "Slekt, individ og samfund." NST 11 (1948): 235-246.
 Bull, Francis, (1887-1974). "En slektsgruppe med kulturpreg." NST 11 (1947): 61-69.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Ingeniør P. R. Sollied." NST 11 (1947): 94.
 ———. "Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen." NST 11 (1948): 305-313.
 ———. "Overrettssakfører Trygve Sundt [1873-1948]." NST 11 (1948): 381.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Hvorledes skal barn - utenom ektebarn - opføres i slektsregistre? (Pleiebarn, stedbarn, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.)." NST 11 (1947): 97-111.
 Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. "Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten." NST 11 (1948): 362-370.
 Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Ætt og odel. Av en sørlandsk bondeætts saga." NST 11 (1948): 209-234.
 Enger, Asmund. "Fabrikkeierslekten Mustads slektsforbindelse med den gamle lensmannsfamilie på Mustad i Vardal." NST 11 (1948): 383-384.
 Fabritius, Albert, (1905-1976). "Til Herr Hans Krags Bemærkninger." NST 11 (1947): 70-74.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Anton Mohr Wiesener [død 11. februar 1947]." NST 11 (1947): 192.
 ———. "Biskop Eiler Hagerups Nordlandske visitas anno 1734." NST 11 (1948): 313-330.
 ———. "En liten, men bemerkelsesverdig gartnerfamilie i Christiania på 1800-tallet." NST 11 (1948): 382-383.
 ———. "Genealogiske annotationer." NST 11 (1947): 78-83.
 ———. "Gottfried Heinrich Gloger." NST 11 (1948): 289-291.
 ———. "Litt om den norske slekt Stibolt." NST 11 (1947): 193-195.
 ———. "Litt om slekten Bisgaard." NST 11 (1947): 195-196.
 ———. "Nogen oplysninger om presteslekten Morland." NST 11 (1947): 124-132.
 ———. "Sogneprestene i det gamle Fyresdal. Qvislin-slekten i Telemarken." NST 11 (1947): 34-60.
 ———. "Stockman, Holch, Meidel." NST 11 (1948): 259-263.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Storbonden Jeppe Toreids forfedre." NST 11 (1948): 255-259.
 Halbo, Sverre M. "Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene." NST 11 (1948): 371-376.
 ———. "Storbonden Jeppe Toreids forfedre." NST 11 (1947): 176-191.
 Holm, Jørgen Olafsen. "En tragedie på Hustadhavet for 150 år siden. Et skifte i Tordenskiold-familien." NST 11 (1948): 286-289.
 Haarstad, Einar. "Hr. Anders Grytten i Holmedal." NST 11 (1947): 88.
 Klitgaard, C., (1868-1957). "De Holmboe'ske gravstener på Hirtsholmen." NST 11 (1947): 74-75.
 ———. "Jørgen Ditlev Kierulf alias Carl Frederik Bentsen." NST 11 (1947): 160-164.
 Knoff, Richard. "Knoff." NST 11 (1948): 385.
 Midttun, Ruth. "Slekten Blix." NST 11 (1947): 200.
 Munthe, Wilhelm. "Genealogia Sursilliana. Til hundreårsdagen for hovedverket i finsk slektshistorie." Melding av Genealogia Sursilliana. NST 11 (1947): 197-200.
 Parelius, Nils. "Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark og Norge." NST 11 (1947): 165-175.
 Rogne, M. "Nogen ord om Drønnesund, Aage Finne og hans familie." NST 11 (1948): 376-380.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Ad presteslekten Morland." NST 11 (1948): 286.
 ———. "Bjørnsonslekten og Lomsdalen i Søndre Land." NST 11 (1948): 356-362.
 ———. "En mystisk kaptein Lassenius." NST 11 (1947): 84-86.
 ———. "Fogderne på Hellestvedt." NST 11 (1948): 268-274.
 Schmidt, Olaus. "Herr Michael Bjørnsen i Buksnes. Er også nordlandsslekten Ursin en Darre-gren." NST 11 (1947): 156-160.
 ———. "Prost Michael Stubs optegnelser om mag. Kjeld Stub og hans slekt." NST 11 (1948): 247-255.
 ———. "Slektsnavnet Finne og slekter med dette navn. Trondheimsslekten." NST 11 (1948): 275-282.
 Skrede, Sverre Mo. "Amtmann Lindenovs skibbrudd på Jæren 1690." NST 11 (1947): 86-88.
 Sollied, P[eter Andreas] R[avn], (1869-1955). "Optegnelser om familien Fabritius." NST 11 (1947): 132-156.
 Spangen, Christian [Dag]. "Efterslekt av Mogens Leene på Ringsaker." NST 11 (1948): 284-285.
 ———. "Et skifte på Grefsheim 1460." NST 11 (1948): 264-268.
 Sundt, Trygve, (1873-1948). "Povel Juel. En frondør fra Fredrik IV's tid." NST 11 (1947): 1-33.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Dragonvaktmester Tore Hovlands skjebne." NST 11 (1947): 75-77.
 ———. "Tore Hovlands hustru." NST 11 (1948): 385-387.
 Ullmann, Axel V. "De eldste i den norske slekt Hegermann?" NST 11 (1948): 283-284.
Bind 12 (1949-1950):
 Berg, W. Holmboe. "Foged Jens Holmboe og hans mødrene slegt Ziegler." NST 12 (1949): 63-69.
 Bruun, Helga M. "Streif gjennem gamle nord-norske slekter." NST 12 (1949): 42-47.
 Braastad, Per. "Mustad-slekten." NST 12 (1949): 207-208.
 Bugge, Kjeld. "Slekten Brochmann." NST 12 (1950): 415-416.
 ———. "Slekten Bugge." NST 12 (1950): 414-415.
 ———. "Slektene Bugge fra Brønnøy." NST 12 (1950): 249-264.
 ———. "Slektene Hass – Byemand." NST 12 (1950): 416.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Konsulent Cato Krag-Rønne [1889-1949]." NST 12 (1950): 280-282.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Jarmanns eldste kjente generasjoner." NST 12 (1949): 193-200.
 Dahl, Eyvin, (1895-1962) og Eilif Dahl. "Meitz, Mohrsen, Mogensen, Matheson." NST 12 (1950): 285-334.
 Didriksen, Bj. "Mit Livets Løb. Av prost Johan Støren." NST 12 (1949): 27-31.
 Duin, J[ohs.] J. "Norske studenter på jesuittenes skoler inntil dommen på Gjerpen prestegård i 1613." NST 12 (1950): 360-390.
 Enger, Åsmund. "Halvor Hoels mulige slektsforbindelse med Hamarbispen Carl Jenssøn av Jämtlands-Skanckerne." NST 12 (1949): 208-210.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Breve fra Conradine Dunker til Dorothea Nergaard." NST 12 (1949): 155-179.
 ———. "Holter-slekten fra Hvam." NST 12 (1950): 334-341.
 ———. "Hvorfra stammer den yngre slekt Rosenberg i Christiania?" NST 12 (1950): 276-279.
 ———. "Litt om familieforholdet mellem Olve Bager i Odense og slekten Ebbells stamfar." NST 12 (1949): 55-57.
 ———. ""Regisse Winge"." NST 12 (1950): 279.
 ———. "Slekten Winge." NST 12 (1949): 11-23.
 Gillingstam, Hans. "Drotsen Orm Eysteinsson och marsken Erik Kettilsson Puke." NST 12 (1950): 391-396.
 Hamre, Lars, (1912-1999). "Til soga om ættene på Sandvin og Torsnes på 13–1400-talet." NST 12 (1949): 97-120.
 Hougen, Engebret. "Nogen nye oplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen. Tillegg og rettelser." NST 12 (1950): 409-414.
 ———. "Nogen nye opplysninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen (Harildstad-Sandbu-ætten)." NST 12 (1950): 225-245.
 Haarstad, Einar. "Gamle ætter i Sogn." NST 12 (1949): 71-72.
 Kittilsen, Ingolf. "Kjøbmann og trelasthandler Nils Iversen Tyrholm 1664–1738." NST 12 (1949): 187-192.
 Liljenberg, Carl-Gustaf. "Härstammar den norska släkten Daae från adelsätten Do – Daa?" NST 12 (1949): 179-185.
 Nitter, Claus W[inther] Koren. "Beskrivelse over Stor-Negaarden." NST 12 (1949): 24-26.
 Nomeland, Tarald. "Likprædiken over Margrethe Michelsdtr. sal. hr. Anders Jonsens enke i Skaanevik." NST 12 (1949): 32-41.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Aslak Turessons och Ficke Henrikssons släkter i Bohuslän." NST 12 (1949): 58-62.
 Odland, Jacob. "Sigurd Matssøn til Talgø." NST 12 (1949): 204-205.
 ———. "Sigurd Matssøn til Talgø og hustru Cecilia." NST 12 (1949): 70-71.
 Paus, Chr. B. "Gravtale over sorenskriver Hans Paus' hustru Andreas Jespara Nissen av sogneprest i Kviteseid Johannes Brochmann 1772." NST 12 (1950): 273-276.
 Qvale, Anton. "Spørsmål 318 [Peter Jacobsen Falch og Anna Jonsdatter]." NST 12 (1949): 212.
 Riise, Per. "De eldste kjente ledd i den søndhordlandske Dahl-slekt." NST 12 (1950): 397-402.
 Rogne, M. "Kjente slekter på Møre." NST 12 (1949): 142-154.
 Sars, Michael. "Tørris Christensen og hans samtid." NST 12 (1950): 266-272.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Bjørnstjerne Bjørnsons farsslekt." NST 12, nr. 205-207 (1949).
 ———. "En Winter-slekt." NST 12 (1949): 121-131.
 ———. "Kanselliråd Carl Deichman." NST 12 (1950): 351-357.
 Schmidt, Olaus. "Mag. Anders Dass' autobiografiske optegnelser." NST 12 (1950): 245-249.
 ———. "Om slekten Daae's oprinnelse. Hvem var "mester Effuert" hos Claus Daa i Trondhjem?" NST 12 (1949): 185-187.
 ———. "Slekten Lysholms oprinnelse og eldre forgreninger." NST 12, nr. 358-360 (1950).
 Schwabe-Hansen, G. "Noget om Rike-folket i Valle, Setesdal, i gammel tid." NST 12 (1949): 132-142.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Slekten Darre og Morlanda herregård." NST 12 (1950): 217-225.
 Spangen, Christian [Dag]. ""De Hanemænder". Var Jørgen Claussen Valravn en Ulfeld?" NST 12 (1949): 200-204.
 ———. "Genealogi og arverettsregler." NST 12 (1950): 341-351.
 ———. "Omkring eierne av Busvol i Romedal." NST 12 (1950): 402-408.
 ———. "Sigurd Matsson og hustru Cecilia." NST 12 (1950): 264-266.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "En Suur-skisse." NST 12 (1949): 48-54.
 Åström, Sven-Erik. "Släkthistorisk forskning i Finland." NST 12 (1949): 1-10.
Bind 13 (1951-1952):
 Achelis, Thomas Otto. "Examen som kirurger ved arméen i Norge, avholdt av Sanitetskollegiet i Kiel i mai og juni 1808." NST 13 (1951): 39-42.
 Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Litt mere om Hr. Michel Bjørnssøn, visepastor til Buksnes." NST 13 (1952): 389-393.
 ———. "Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt." NST 13 (1951): 155-161.
 Bloch, K. "Maleren Elias Fiigenschoug. Noen notater vedkommende hans familieforhold." NST 13 (1951): 185-190.
 Bugge, Kjeld. "Litt om slekten Borchmann." NST 13 (1952): 407-410.
 Bull, Francis, (1887-1974). "Vekselspill mellom nordmenn i Danmark og danske i Norge. Foredrag på N. S. F.s jubileumsmøte 22. oktober 1951." NST 13 (1952): 345-356.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Wold – Holmen i Aker." NST 13 (1951): 131-148.
 Castberg, A. St. "Er boktrykker Tyge Nielsen identisk med sorenskriver på Søndmøre Tyge Nielsen Castberg?" NST 13 (1951): 66-67.
 ———. "Generalmajor Peter Andreas Hiort's optegnelser." NST 13 (1952): 252-255.
 ———. "Stabel-slektens eldste ledd." NST 13 (1951): 76-118.
 Duin, J[ohs.] J. "Jesuitter-dommen på Gjerpen prestegård i 1613." NST 13 (1951): 1-12.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Bidrag på 1600-tallet fra fremmede arkiver vedkommende slektskredser omkring Herman Leopoldus." NST 13 (1952): 356-359.
 ———. ""En soldat fra Den store nordiske Krig, oberstløitnant Ole Holck og hustru Elen Rosendahl"." NST 13 (1951): 67-68.
 ———. "Familien Preus i Kristiansand og den dermed forbundne familie van Deurs." NST 13 (1951): 181-183.
 ———. "Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. En gammel slektebok." NST 13 (1952): 264-268.
 ———. "Godsforvalter, senere lagmand Jacob Pedersen og hans 2 værsønner Anders Iversen." NST 13 (1952): 247-252.
 ———. "Hr. Nils Pedersen Brunov i Trøgstad." NST 13 (1951): 68-69.
 ———. "Jens Henrik Beer [død 25. juli 1951]." NST 13 (1951): 202.
 ———. "Lidt om Bladt og Adeler." NST 13 (1952): 393-396.
 ———. "Litt om presteskapet på Søndmøre på 1600-tallet. Hr. Christen Jensen Hegelund i Ørskog." NST 13 (1951): 12-17.
 ———. "Norske studenter i Københavns universitets Kommunitetsprotokol 1592-1611." NST 13, nr. 119-121 (1951).
 ———. "Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh – Irgens Bergh." NST 13 (1951): 48-52.
 ———. "Rickert Rickertsen Hagerup." NST 13 (1951): 69.
 ———. "Søren Brøgger." NST 13 (1951): 199.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Alf Haraldson og odelen til Tom." NST 13 (1952): 367-389.
 Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Ei ættetavla frå reformasjonstida." NST 13 (1952): 209-244.
 Hougen, Engebret. "Av Haulde-ætt. Bondearistokrati i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 275-344.
 ———. "Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen." NST 13 (1952): 256-264.
 Irgens, Aage. "Det Bandsbilske gavebrev av 1674 til Hedrum hovedsogns fattige." NST 13 (1952): 245-246.
 Jansen, Einar. "De eldre ledd av slekten Reichborn." NST 13 (1951): 195-199.
 Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. "Rike-folket i Valle i Setesdalen." NST 13 (1951): 183-185.
 Kielland, Hj. "Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok?" NST 13 (1951): 190-195.
 Moestue, Sven. "Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre?" NST 13 (1952): 417-422.
 Munthe, Wilhelm. "Gustav E. Raabe [1892-1951]." NST 13 (1951): 200-201.
 Nordström, J[ohn] A[nders]. "Arvskiftena efter riddarne Agmund Bolt och Jon Darre." NST 13 (1951): 52-54.
 ———. "Tormo Matsens til Ström fädernesläkt." NST 13 (1952): 410-416.
 Odland, Jacob. "Anna Marie Tønder." NST 13 (1951): 68.
 Parelius, Nils. "Sogneslekten Parelius." NST 13 (1951): 43-48.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Beriktigelse [Dahl / Herstad]." NST 13 (1952): 270.
 ———. "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik." NST 13 (1951): 162-180.
 ———. "Opptegnelser fra 1600-årene av en lensmann i Jølster." NST 13 (1952): 396-407.
 ———. "Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden." NST 13 (1951): 60-66.
 Schmidt, Olaus. "Nord-Frisland og Norge. Litt om norske slekter av frisisk opprinnelse." NST 13 (1951): 121-131.
 Smith, Olliver. "Sørlandsslekten Rostrup." NST 13 (1952): 422-423.
 Spangen, Christian [Dag]. "En våbenførende odelsbondeslekt?" NST 13 (1952): 359-367.
 ———. "«Slekten Hudfat»." NST 13 (1951): 18-39.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Prestegården på Smølen." NST 13 (1951): 55-59.
 ———. "Sogneprestene Jens og Andreas Munch Borchsenius." NST 13 (1951): 149-155.
Bind 14 (1953-1954):
 "Olai Ovenstad [1870-1954]." NST 14 (1954): 344.
 Achelis, Thomas Otto. "Norske officerer i Rendsborg." NST 14 (1953): 21-27.
 Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Annalistiske opptegnelser. Jonas Broderii Jamt, og Ichinck'er i Christiania og Oslo." NST 14 (1954): 254-257.
 ———. "Christiania-billedhuggeren Tosten Ottersen Hoffs slekt." NST 14 (1953): 183-188.
 ———. "En geistlig bokeierrekke." NST 14 (1953): 188-189.
 Bugge, Kjeld. "Slektene Bugge fra Randers. Oslo-slekten Bugges opprinnelse og dens sammenheng med astronomen Thomas Bugges slekt." NST 14 (1953): 162-173.
 Bøthun, Per H., (1898–1962). "Dals-ætten i Sogn." NST 14 (1954): 376-378.
 Elgvin, Johannes. "Hvem var rådmann Johan Frimans far?" NST 14 (1954): 257-261.
 Erichsen, Chr. "Fra familien Burulls slektstavle." NST 14 (1954): 369-371.
 Finne-Grønn, S[tian] H[erlofsen], (1869-1953). "Chirurg i Arendal Mathias Jensen Aalholm." NST 14 (1953): 122-134.
 ———. "Forbindelsen Darre–Meldal." NST 14 (1953): 89-91.
 ———. "Tøger og Peder Eriksønner Grøn. Et dansk indslag i Christiania forretningsliv paa 1700-tallet." NST 14 (1953): 27-33.
 Fleischer, Otto. "Johan Diderich Fleischer's ansøgning om erstatning for uforskyldt tab av generalauditørchargen i Norge." NST 14 (1953): 37-47.
 Fussing, H. "Nogle forbindelser mellem danske købstæder og Norge 1611–1660." NST 14 (1954): 355-362.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Sira Andres Ogmundsons etterslekt og en slektskrets fra Vardal." NST 14 (1953): 141-161.
 Grøgaard, J. B. "Eidsvoldsmanden Grøgaards slekt." NST 14 (1953): 93-94.
 Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Ei ættetavla frå reformasjonstida. Tillegg." NST 14 (1954): 345-354.
 Hedem, A. E. "Biskop-ætten og Manvik-godset." NST 14 (1953): 106-122.
 Holck, Harald. "Holck. Til M. Rognes Artikel «Oberstløjtnant Ole Holcks Herkomst» i Bind X, p. 313 ff." NST 14 (1954): 374-376.
 ———. "Kaptein Iacob Elias Holck." NST 14 (1953-1954): 63-76 og 378-385.
 ———. "Myklebust i Nordfjord." NST 14 (1954): 261-265.
 Hougen, Engebret. Melding av Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping: Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1951. NST 14 (1954): 286-288.
 ———. "Biskop Olav av Bergen." NST 14 (1954): 215-237.
 ———. "Gudbrandsdalens skifteprotokoller. Alle skifter utenfor bondestand 1659-1858." NST 14 (1953): 1-20.
 ———. "Slekten Gyldenløve til Austråt." NST 14 (1954): 323-344.
 Irgens, Aage H. "Hans Olsen Aasen, Røros. En oversikt og en vurdering." NST 14 (1953): 48-63.
 Johnson, Gudrun. "Margrethe Michelsdatter." NST 14 (1953): 189.
 ———. "Slekten Warberg." NST 14 (1954): 237-248.
 Jonasen, Johan [Theofile Schanche]. "Schonck." NST 14 (1954): 277-278.
 Krag, Hans, (1904-1984). "Et bidrag til Ole Rynnings biografi." NST 14 (1954): 371-374.
 Moestue, Sven. "Anne Margrethe Hoffmann." NST 14 (1953): 189.
 ———. "Slekten Unger (Finne) på Eiker." NST 14 (1954): 248-253.
 Munthe, Wilhelm. "Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953." NST 14 (1954): 193-197.
 Olafsen, O[laf], (1843-1932). "Hr. Klaus Miltzow til Voss. Efterladt arbeide av sogneprest Olafsen i Ullensvang." NST 14 (1953): 76-87.
 Parelius, Nils. "Borgundslekten Parelius." NST 14 (1954): 289-323.
 Petersen, Kaare. "Hillebrandt Mejer Albrecht." NST 14 (1953): 91-93.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Amtmand Hans Nobel den eldre." NST 14 (1954): 278-280.
 ———. "En interessant portrettsamling. Embetsklassen fra første halvdel av forrige århundre passerer revy." NST 14 (1954): 362-369.
 ———. "Et gravsted og en slektskrets." NST 14 (1953): 174-183.
 ———. "Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble." NST 14 (1954): 265-269.
 Schmidt, Olaus. "Opptegnelser om slektene Lerche, von Wettberg, Frølich, Schøller m. fl." NST 14 (1953): 135-140.
 Schwabe-Hansen, G. "Dallas – Glad – Lie – Bull." NST 14 (1954): 198-214.
 Sollied, Henning, (1907-1945). "Det norske «kongehorn» i det danske Nationalmuseum. Av Henning Sollieds etterlatte papirer." NST 14 (1953): 101-105.
 ———. "Frang-slekten og Dallene i Hordaland. Av Henning Sollieds etterlatte papirer." NST 14 (1953): 97-101.
 Spangen, Christian [Dag]. "En pilgrimsferd." NST 14 (1953): 33-36.
 Steenstrup, Carl J. G. "Opptegnelser om slekten Stub." NST 14 (1954): 269-273.
 Treschow, F. M. "Et navn." NST 14 (1953): 88-89.
 Ullmann, Axel V. "Sorenskriver Morten Dessen i Søndre Jarlsberg." NST 14 (1953): 94-95.
 Aalholm, O. A. "Øresund – Werenskiold." NST 14 (1954): 273-277.
Bind 15 (1955-1956):
 "Ingeniør P. R. Sollied [1869-1955]." NST 15 (1955): 186.
 Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Da Deichman ble bisp." NST 15 (1955): 71-75.
 ———. "Eidsvollsmannen Peter Hounts norske avstamning." NST 15 (1955): 163-167.
 ———. "Innbydelsen til senere biskop i Oslo M. Niels Claussøn Sennings bryllup 1605." NST 15 (1955): 171-173.
 ———. "Litt mer om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt." NST 15 (1955): 173-181.
 ———. "Mag. Lambert Balchenberg og hans slekt." NST 15 (1956): 250-265.
 ———. "Mester Trugels Nielssøns testamente." NST 15 (1955): 61-71.
 ———. "Sogneprest til Fredrikstad hr. Lauritz Jensen Dahl, hans norske etterslekt og Bohuslenske avstamning." NST 15 (1956): 349-364.
 ———. "Tre prestebrødres norske avstamning." NST 15 (1955): 167-171.
 Berg, Per. "Omkring jordskiftet på Steig 1588." NST 15 (1955): 76-87.
 Bjerke, Kaare. "Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg." NST 15 (1956): 193-218.
 Bloch, K. "Av Glad'ske papirer. Bidrag til en slektsbiografi." NST 15 (1955): 25-52.
 Bull, Theodor, (1870-1958). "Nogle Oplysninger om Slekten Falsens Stamforældre." NST 15 (1955): 22-25.
 Dahl, Eyvin, (1895-1962). "Litt mer om biskop Olav av Bergen." NST 15 (1956): 219-240.
 ———. "«Niculas Olavsson på Hovin» og hans våpen." NST 15 (1955): 112-118.
 Eek, Anders. "Diplomatarium Norvegicum." NST 15 (1956): 379.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Diplomatarium Norvegicum. Er det mulig å skaffe en billig og mer oversiktlig utgave?" NST 15 (1956): 280-282.
 ———. "Kansleren Oluf Kalips' etterlatte gods og slektskretsen omkring Arneberg i Hof. Noen refleksjoner om et vanskelig problem." NST 15 (1956): 329-349.
 ———. "Lensmann i Høland Haagen Lauritzsønn Rakkestads far. Kan en av Heyerdahlslektens gåter løses?" NST 15 (1956): 364-369.
 Hedem, A. E. "Hr. Jens Christensen Slagosiensis." NST 15 (1956): 369-371.
 ———. "Litt Slektshistorie fra 1300-tallets Oslo." NST 15 (1956): 289-311.
 Hougen, Engebret. "Tilsvar. [Hadde biskop Olav av Bergen disposisjonsrett over Hovin i Fåberg?]." NST 15 (1955): 153-162.
 Irgens, Aage H. "Navnet Brochs (Brocks, Broks eller Brox) i Troms i det 18. århundre." NST 15 (1956): 265-274.
 Klitgaard, C., (1868-1957). "Familien Plesner." NST 15 (1956): 280.
 ———. "Finde." NST 15 (1955): 90-91.
 Krokmyrdal, Trygve. "Navnet Brochs i Troms i det 18. århundre. Noen bemerkninger til Aage H. Irgens' artikkel." NST 15 (1956): 376-379.
 Parelius, Nils. "Nordlandsslekten Mentzonis opprinnelse." NST 15, nr. 87-89 (1955).
 Scheel, Jørgen. "Legatstifteren A. W. Scheel 1799–1879 og hans tilknytning til Norge." NST 15, nr. 97-112 (1955).
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Breviksgrenen av slekten Chrystie." NST 15 (1955): 1-21.
 ———. "En presse-pionér. Redaktør William Thrane i Brevik." NST 15 (1956): 372-376.
 ———. "En Winter-slekt. Noen supplerende opplysninger." NST 15, nr. 89-90 (1955).
 ———. "Hvistendahl-slekten og gården Rafnes i Bamble." NST 15 (1956): 279-280.
 ———. "Skiensslekten Sommer." NST 15 (1955): 118-143.
 ———. "Unger på Kongsberg og Strømsø." NST 15 (1956): 275-279.
 Schmidt, Olaus. "Den eldre og yngre Darre-slekt. Rekapitulasjon med supplerende kommentar om nålevende norske middelalderslekter." NST 15 (1955): 52-61.
 Spangen, Christian [Dag]. Melding av Fredrik Schilling: Slekten Schilling. Oslo: 1954. NST 15 (1955): 91-95.
 ———. "Hadde biskop Olav av Bergen disposisjonsrett over Hovin i Fåberg?" NST 15 (1955): 144-153.
 Stoltz, G. "Slekten Brunchorst i Norge." NST 15 (1956): 240-249.
 Zimmer, A. "Aslak Jonssons våpen." NST 15 (1956): 274.
 Aalholm, O. A. "Fremmed innslag. Offisersslekten von Sesterfleth i Norge. Gyldenløvetidens offiserer." NST 15 (1956): 311-329.
 ———. "Jubellæreren hr. Colbjørn Tostensøns alder." NST 15 (1955): 181-186.
Bind 16 (1957-1958):
 "O. Delphin Amundsen [1896-1957]." NST 16 (1957): 94-95.
 "Theodor Bull [1870-1958]." NST 16 (1958): 351-352.
 Achelis, Thomas Otto. "En norsk minnesten i Slesvig by." NST 16 (1957): 93-94.
 Amundsen, O[tto] Delphin, (1896-1957). "Bergenske Bredalopptegnelser." NST 16 (1957): 174-176.
 Bernhoft, Gudrun. "«Lysholms minne»." NST 16 (1958): 356-361.
 Bilgrav, K. A. "Svar paa Spørgsmaal 389 [Fogder på Nesøya, Jens Gregersen]." NST 16 (1957): 95.
 Bugge, Kjeld. "Løveapoteket i Trondhjem (til sp. foran side 184)." NST 16 (1958): 366-367.
 ———. "[Slekten Brox]." NST 16 (1958): 284.
 ———. "Slekten Koch fra Sula i Fosna." NST 16 (1957): 63-93.
 ———. "Slekten Willoch." NST 16 (1957): 185-186.
 ———. "Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondheim." NST 16 (1957): 112-152.
 ———. "Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller [1678-1696]." NST 16 (1958): 289-328.
 Dahl, Eyvin, (1895-1962). "Kolbjørns-sønnene fra Odalen." NST 16 (1958): 193-203.
 ———. "Slekten Gammel i Stavanger i det 17. århundre kvitter seg med søstrene Anna og Abigael Hansdøtre." NST 16 (1958): 328-351.
 Elgvin, Johannes. "Sorenskriver Jørgen Philipsen Smiths nærmeste slekt." NST 16 (1957): 181-182.
 Enger, Asmund. "Det gamle tingarkiv." NST 16 (1958): 367-368.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Kansleren Oluf Kalips' etterlatte gods." NST 16 (1957): 177-181.
 ———. "Lensmann Haagen Rakkestads far." NST 16 (1957): 183-184.
 ———. "Slekten fra Gile i Vang og Paul Torstenssønns «odelsrett» til Sørum i Skedsmo." NST 16 (1957): 152-173.
 Hedem, A. E. "Roaldstadætten i Tørdal inntil 1550." NST 16 (1958): 236-257.
 von Hirsch, Per. "Litt om slekten Manzin (Mancin)." NST 16 (1958): 258-273.
 Holck, Harald. "Om skiftet 1662 efter "Anne Sl. her Biørns"." NST 16 (1958): 284-286.
 Irgens, Aage H. "Schytte, Cathe, von Westen og Mejer." NST 16 (1957): 184.
 ———. "Slekten Brox." NST 16 (1958): 279-284.
 Kleppe, K[nut] S[igurd]. "Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt." NST 16 (1957): 1-44.
 Munthe-Kaas, H. "Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther." NST 16 (1958): 203-212.
 Nilsen, Halkild. "Nogen opplysninger om Johan Andreas Welhaven." NST 16 (1958): 273-276.
 Rosendahl, Einar T. "Berent Henrichsen, borger i Bergen." NST 16 (1958): 276-279.
 Scheel, Jørgen. "Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser." NST 16 (1957): 44-51.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En profil fra det gamle Christiania." NST 16 (1958): 213-222.
 ———. "Herregården Bjerkevoll i Eidanger og en adelig slektskrets." NST 16 (1957): 97-111.
 ———. "Litt om Cort Adelers foreldre." NST 16 (1957): 62-63.
 ———. "Slekten Paasche i Bamble." NST 16 (1958): 352-356.
 ———. "Slekten Trane fra Stavanger." NST 16 (1958): 367.
 ———. "To gravplater i Eidanger kirke." NST 16 (1957): 56-61.
 Schmidt, Olaus. "Bergamts-assessor Jens Hansen slekten Collins norske stamfar." NST 16 (1958): 222-235.
 ———. "Slekten Willoch (og Isaachsens) opprinnelse." NST 16 (1957): 52-55.
 Stoltz, G. "Mestmacherne i Bergen." NST 16 (1958): 362-366.
Bind 17 (1959-1960):
 "Christian Uchermann Nitter." NST 17 (1960): 220-221.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Slekten Knudtzons avstamning." NST 17 (1960): 269-274.
 Christensen, Olav. "Lidt om slægten Garman fra Haderslev." NST 17 (1960): 313-314.
 Dahl, Eyvin, (1895-1962). "Slektene Hjelm og Gammel. En tilføyelse og korrigering." NST 17 (1959): 109-110.
 Dürbeck, Sverre. "Skiftet på Dingstad 1581." NST 17 (1960): 346-350.
 Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Fra orden til kaos [NSFs uttalelse til «Utkast til lov om personnavn»]." NST 17 (1960): 289-298.
 Engelstad, Sigurd. "Hvem var Christine Schmidt (Smit)? Et supplement til Ulrich Stangs artikkel i forrige hefte, s. 35–59." NST 17 (1959): 193-197.
 ———. "Presten Svend Tostrup." NST 17 (1960): 350-352.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Fru Gyda til Haavardstad og Askheim." NST 17 (1960): 299-313.
 ———. "Torsten Povelssønn Østanes." NST 17 (1959): 189-191.
 ———. "Tosten Colbjørnssønn Arnebergs eller hans hustrus forbindelse med Gileslekten. Var Helge Gile II lagmannen Paul Helgessønns sønn?" NST 17 (1959): 171-186.
 Gram, Harald. "Slekten Falsens oprinnelse og Store Østrupgaard." NST 17 (1959): 191-192.
 Hansson, Christian. "Postmester m. m. på Fredrikshald Johan Christian Conradi (1755–1821)." NST 17 (1960): 222-244.
 Holck, Harald. "Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Margaretha Midelfart Tostrup." NST 17 (1959): 80-106.
 Kleppe, K[nut] S[igurd]. "Hørte Sigurd Matssøns hustru Sissilias arvinger til Galtung-slekten?" NST 17 (1959): 129-170.
 Midttun, Ruth. "Om hr. Jens Christenssøn Rhies Slagelse, sogneprest til Sauherad og Nes i Telemark." NST 17 (1960): 245-257.
 Nilsen, Halkild. "En barmhjertig levitt på 1600-tallet – sokneprest til Sund Søren Breder." NST 17 (1960): 315-318.
 Nitter, Claus W[inther] Koren. "«Forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy». En korrigering." NST 17 (1960): 275-276.
 Parelius, Nils. "En slektskrets omkring gjestgiver- og handelsstedet Magerøy i Hemne. Parelius – Hals – Strøm." NST 17 (1959): 1-34.
 Riiber, P. N. Thaulow. "Hvem var Anders Nilsen Riber og hans tre hustruer?" NST 17 (1959): 198-200.
 Rosenberger, Bjørn J. "Skjerven – Skjervum." NST 17 (1960): 277-278.
 Rosendahl, Einar T. "Sergeant Peter Petersen Rosendahl (1696–ca. 1760)." NST 17 (1960): 331-345.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Bjørnsonslekten og gården Ske i Land." NST 17 (1960): 209-219.
 ———. "De eldre generasjoner av slekten Jersin." NST 17 (1959): 113-128.
 ———. "Gården Øystad i Land og slekten Bratt." NST 17 (1960): 319-330.
 ———. "Skiftedokument fra 1546 vedrørende Kjørholt i Eidanger." NST 17 (1960): 318.
 ———. "Svar [på spørsmål 430 fra Jens Larsen om Preben von Ahnen]." NST 17 (1960): 354-355.
 ———. "Testamentet fra Calcutta." NST 17 (1960): 352-353.
 Schmidt, Olaus. "Om Eidsvoldsmannen Peter Schmidts angivelige krigsfangenskap i 1809." NST 17 (1959): 186-188.
 Schmidt, Robert. "Nordmenn i Holland." NST 17 (1959): 201-202.
 Stang, Ulrich. "Hvem var Christine Schmidt (Smit)? En undersøkelse." NST 17 (1959): 35-59.
 Sørenssen, Fredrik L'Orange. "Slekten Sørenssen fra Finsland." NST 17 (1959): 60-79.
 Valand, Petrus. "Peder Clausson Friis 1545–1614." NST 17 (1960): 258-268.
 Aasum, John. "Mere om Schelven-slekten på Inderøy." NST 17 (1959): 107-108.
Bind 18 (1961-1962):
 Achelis, Thomas Otto. "Biøstrup-Heber." NST 18 (1961): 73-74.
 Engelstad, Sigurd. "Aremark-presten Hans Iversen Morbach og hans barn." NST 18 (1961): 41-60.
 ———. "En lite påaktet side ved prost Søren Bugge." NST 18 (1962): 221-231.
 Forseth, O[lav] T[orsteinson]. "Omkring ætta åt Magnus Berg." NST 18 (1961): 135-142.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Lensmann i Høland Svend Engelbrektssønn Skattum." NST 18 (1961): 65-68.
 ———. "Simen Madsen på Borgen i Fet og hans sønn Peder." NST 18 (1962): 293-303.
 ———. "Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad." NST 18 (1961): 123-134.
 Gløersen, Jørgen. "Brevet fra Havmøllen." NST 18 (1961): 83-94.
 Grønli, Oddvar, (1906-1989). "Bude-ætta frå Jamtland." NST 18 (1962): 241-252.
 Halsteen, Axel. "Et Ramus-problem." NST 18 (1961): 72-73.
 Kirkhusmo, Leiv. "Biskop Bech og hans familie." NST 18 (1962): 161-188.
 Midbrød, Arvid. "Hvor var Peder Claussøn Friis født?" NST 18 (1961): 115-122.
 Moen, Nils. "Rønnoug og Erik Lier på Brøttum." NST 18 (1961): 154-155.
 Moestue, Sven. "Slekten Stenersen." NST 18 (1961): 69-71.
 Paulsen, Halvor. "Hvordan en familietradisjon blir til." NST 18 (1962): 216-218.
 Rosenberger, Bjørn J. "Det eldste gravminne i Fredrikstad." NST 18 (1961): 148-149.
 Rosendahl, Einar T. "Jan Møller og Willum Møller i Bergen." NST 18 (1961): 150-151.
 Rygh, Evald. "Faxnälden-slekten, en Blix-slekt." NST 18 (1961): 143-147.
 ———. "Litt om stamfar for Spillum–Strand-slekten fra Namdal." NST 18 (1962): 232-233.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Annalistiske opptegnelser av sogneprest Job Dissingthund Vahl." NST 18 (1961): 152-153.
 ———. "Porsgrunnsmatadoren Gunder Solvesen Buer og hans slekt." NST 18 (1962): 261-267.
 ———. "Skiensslekten Forbech." NST 18 (1961): 95-114.
 ———. "† Stadsfysikus Eyvin Dahl [død 28. juli 1962]." NST 18 (1962): 267.
 ———. "Tollkontrollør i Brevik Christen Carlsen Barclay og hans barn." NST 18 (1962): 233-235.
 Skrede, Sverre Mo. "Fra Gerhard Schønings notater." NST 18 (1962): 253-260.
 Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Eitt og anna om legatgjevaren Christian Holger Stoltenberg, om foreldri hans og om syskeni hans." NST 18 (1962): 268-292.
 ———. "Nokre Galtung-problem." NST 18 (1961): 1-40.
 ———. "Om Rike-Torstein, namnen hans på Bjørko og rikdomen hans." NST 18 (1961): 199-216.
 Sørenssen, Fredrik L'Orange. "Espeland-Kvelland-ætta i Finsland." NST 18 (1962): 189-198.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Konjekturer som ikke holder." NST 18 (1961): 62-64.
 Tunold, Solveig. "Petternelle Dass og hennes bønnebok." NST 18 (1962): 218-220.
Bind 19 (1963-1964):
 Ager-Hanssen, A. "Frå vest til aust drog folket på Agder." NST 19 (1963): 147-156.
 Ansteinsson, Eli. "Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel." NST 19 (1963): 1-16.
 ———. "Peder Severin Krøyers fødsel." NST 19 (1964): 308-310.
 Bergh, Gerh. G. "Hans Gottfried Wangs livserindringer." NST 19 (1963): 81-114.
 Bugge, Kjeld. "Omkring en slekt Grøn. Trondhjemsslekter i 1600-årene." NST 19 (1963): 41-49.
 Engelstad, Sigurd. ""Anne Hellesdatter" og hennes ihjelstukne mann." NST 19 (1964): 310-312.
 ———. "Idd-presten hr. Hans Jacobsen Wulfs herkomst." NST 19 (1964): 224-225.
 ———. "Litt om aldersoppgaver." NST 19 (1963): 72-73.
 ———. "Omkring Slidre-presten Johan Kjeldsen." NST 19 (1964): 299-306.
 ———. "Sogneprest Giert Juel Feldtmanns selvbiografi." NST 19 (1963): 49-55.
 Engen, Sigleif, (1903-1989). "Fakta omkring Peder Severin Krøyers fødsel." NST 19 (1964): 226-229.
 Hasselberg, Bertil. "Bjerme-ätten i Jämtland. Ett beriktigande." NST 19 (1964): 208-212.
 Kirkhusmo, Leiv. "Biskop Bech, Selskabet for Norges Vel og Universitetet." NST 19 (1963): 17-40.
 ———. "Biskop Bechs unge år." NST 19 (1964): 259-280.
 Kjelstrup, Yngvar. "Anders Nielsen Riber og Mille Oudensdatter." NST 19 (1964): 214-223.
 Løberg, Leif. "Austråtts eiere gjennom 1000 år." NST 19 (1963): 60-68.
 Mehus, I. "Sorenskriver Christian Feyer. Utdrag av et etterlatt manuskript av I. Mehus." NST 19 (1964): 161-180.
 Pedersen, L. U. "En familiekrets i Brønnøy, Juul, Cathe, Schytte, Bech, Walsøe." NST 19 (1964): 294-298.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Slekten Pihl fra København." NST 19 (1964): 229-233.
 ———. "Slekten Pihl fra Ørskog." NST 19 (1963): 69-72.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. Melding av B. O. Stuve: «Hedemarkslekten Hummer,» Hamar, 1962. NST 19 (1963): 77.
 ———. "Arkivundersøkelser i Schleswig-Holstein." NST 19 (1964): 306-307.
 ———. "En Grubbe-slekt." NST 19 (1964): 181-190.
 ———. "† Ingeborg Flood [1901-1963]." NST 19 (1963): 145-146.
 ———. "Manntall for Brevik 1701." NST 19 (1963): 56-59.
 ———. "† Martha Østensvig [død 23. desember 1963]." NST 19 (1964): 190.
 Schutter, H. K. ""Hertugen" på Ringerike, fantasi og fakta." NST 19 (1964): 285-293.
 Seland, Per, (1924-1991). "Gamle Kvinesdal-slekter. (Gullestad og Ytre Egeland)." NST 19 (1963): 115-145.
 ———. "Jørund Kvåle i Bygland." NST 19 (1964): 241-258.
 Smith, Olliver. "Slekten Solem fra Klæbu." NST 19 (1964): 191-208.
 ———. "Svar til spørsmål 451 [Smith]." NST 19 (1963): 73-74.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Overhoffretts-prokurator Ludvig Lorentz Hyphoff." NST 19 (1963): 68.
 Willoch, Erling. "Slekten Warme." NST 19 (1964): 280-284.
Bind 20 (1965-1966):
 Adeler, Stig. "Kan man rasjonalisere slektsforskningen?" NST 20 (1966): 344-349.
 Bugge, Kjeld. "Skiftet etter herr Steen Meldahl til Snåsa." NST 20 (1965): 1-20.
 ———. "Slekten Røg i Hemne." NST 20 (1966): 221-231.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Halvdan Koht og Wilhelm Munthe." NST 20 (1966): 193-194.
 Dedekam, J. O. "Sønderjyske innslag i befolkning og bybildet i Norges sydligste by." NST 20 (1965): 181-184.
 Ellingsen, Charles. "Litt om Michael Normann, Husby i Kvæfjord, hans opprinnelse og slekt, samt om slekten Normann fra Grøsnes i Ibestad." NST 20 (1965): 139-150.
 Engelstad, Sigurd. "Magister Troels Christensen Krog, sogneprest til Ørskog." NST 20 (1966): 275-285.
 ———. "Noen slektshistoriske opptegnelser av lagmann Peder Rist." NST 20 (1965): 73-76.
 ———. "Slekten Mathiesens eldste ledd." NST 20 (1966): 365-366.
 ———. "Sogneprest Peder Bjørnson." NST 20 (1965): 77-85.
 ———. "Studenter fra Bergens Katedralskole 1732–1748." NST 20 (1966): 338-344.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Arne Alfsen Arneberg i Hof – Arne Alfsen Gile i Vang. Og noen av dem som hadde odel til kansleren Oluf Kalips' gods." NST 20 (1965): 51-62.
 ———. "Gunbjørn Viggernes og sønnen Erik Mellem Berger." NST 20 (1965): 97-112.
 Gulbrandsen, Terje. "Om opprinnelsen til slekten Schøyen fra Odalen." NST 20 (1965): 85-87.
 Haanshus, Ingeborg. "Ingeborg Iversdatter Bøe." NST 20 (1965): 87.
 Jenssen, Sophus. "Skack – Lystrup." NST 20 (1965): 32-34.
 Juel, Niels. "Det Rosenkrantziska arvet. Ett mödosamt skifte." NST 20 (1966): 350-365.
 ———. "Ett oblitt öde. Några anteckningar om justitsrådet Jacob Juel." NST 20 (1965): 66-73.
 ———. "Vestby-släkten Juel." NST 20 (1965): 151-161.
 Kruse-Bjørge, Magnar. "Foged over Sunnmøre, Andreas Hansen Møller og hustrus opptegnelser." NST 20 (1966): 270-274.
 Kure, Søren. "Annalistiske opptegnelser angående slektene Rosing, Struch og Lyng." NST 20 (1966): 302-306.
 Munthe-Kaas, H. "Slekten Sunne fra Kongsberg." NST 20 (1965): 162-170.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Slekten Schjøtt i Bergen frem til overtollbetjent August Jacob Schjøtt (1800–1874) og hans barn." NST 20 (1966): 246-265.
 Rogne, Margit. "Opptegnelser om en Wiborg-slekt." NST 20 (1965): 44-50.
 Rosenberger, Bjørn J. "Om en konjektur vedrørende slekten Scheen." NST 20 (1965): 62-65.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "De Lystrups herremenner." NST 20 (1965): 35-43.
 ———. "En shipping-slekt fra Sørlandet." NST 20 (1966): 195-215.
 ———. "Sorenskriverparet på Nedre Toten." NST 20 (1966): 289-301.
 Seland, Per, (1924-1991). "Hr. Peder Søfrensen Godtzen i Kvinesdal." NST 20 (1966): 307-328.
 Sigmond, Solveig Ording. "Familien Cudrio. Et fransk innslag i norske slekter." NST 20 (1965): 113-138.
 Smith, Olliver. "Slekten Berg fra Dombås." NST 20 (1965): 171-181.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Skiensslekten Adtzlev." NST 20 (1966): 329-338.
 Wang, Finn A[sbjørn]. "Rosensverd-grener i Vang?" NST 20 (1966): 265-269.
 Øverås, Asbjørn. "Sokneprest Peder Bjørnson. («Bjørnsons foreldre».)." NST 20 (1966): 232-245.
Bind 21 (1967-1968):
 "Studenter fra Københavns Universitet." NST 21 (1968): 272.
 "Tollmuseets personalkartotek." NST 21 (1967): 77.
 Bergstøl, Tore. "Gustav Vigelands morsslekt." NST 21 (1967): 87-91.
 Bloch, K. "Nordlandsslektene Hveding og Bloch. Tilbakesøkning av en annektert stamfar." NST 21 (1968): 273-315.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Redaktør Sigurd Segelcke Meidell [død]." NST 21 (1968): 340-341.
 Ellingsen, Charles. "Slekten Normann i Hamarøy." NST 21 (1967): 143-154.
 Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Betraktninger omkring en mislykket bygdebok." NST 21 (1967): 17-26.
 ———. "Å samle – og å lese genealogi." NST 21 (1968): 245-252.
 Engelstad, Sigurd. "Foged Cornelius Corneliussen." NST 21 (1967): 58-59.
 ———. "Glimt fra arbeidet med den norske prestehistorie." NST 21 (1967): 131-142.
 ———. "Volqvartz – Grøn." NST 21 (1968): 257-261.
 Mathiesen, Jørgen. "Et middelalder-våben i Slidre kirke." NST 21 (1968): 262-263.
 Nilsen, Halkild. "Et brev fra Jonas Anton Hielm i 1814." NST 21 (1968): 253-254.
 Nordli, Erling. "Dikteren M. C. Volqvartz' mor." NST 21 (1968): 255-256.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Slekten Flottmann i Bergen." NST 21 (1967): 2-10.
 Rogne, Margit. "Slottsfoged Christen Hansen Smidt og hans slekt." NST 21 (1967): 97-130.
 Rosenberger, Bjørn J. "Nils Svenssøn Tordenstierne." NST 21 (1967): 59-76.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Brevik-slekten Coch." NST 21 (1967): 155-174.
 ———. "Krigsråd Weyers død." NST 21 (1967): 92.
 ———. "Person og miljø. En orientering om miljøstudier i forbindelse med slektsforskning." NST 21 (1968): 185-200.
 ———. "Svend på Nerløs og Svend på Odnes." NST 21 (1967): 11-16.
 Schmidt, Olaus. "Finvedgaard-Schanche (Skanke). Et supplement." NST 21 (1968): 342-343.
 Seland, Per, (1924-1991). "Morten Rolfsen i Kristiansand. Slektskretsen omkring en av byens grunnleggere." NST 21 (1968): 323-339.
 ———. "Slekten Dedekams eldste ledd." NST 21 (1968): 316-322.
 Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Om dei to eldste drikkehorni i Danmarks Nationalmuseum." NST 21 (1968): 201-244.
 Svarstad, Christianne Undset. "Dikteren M. C. Volqvartz' mor (og hans to helsøstre)." NST 21 (1968): 344-345.
 Tandberg, Elisa, (1873-1979). "Den danske familie Rougtved(t) i Norge." NST 21 (1967): 78-86.
 Wikander, Johan A. "Begravelser i Fjære kirke." NST 21 (1967): 27-57.
 Øi, Solveig. "Borgermester Mathias von Westen." NST 21 (1967): 175-176.
Bind 22 (1969-1970):
 Bang, Sv. "Lidt om en Frølich-slægt fra Kongsberg." NST 22 (1969): 41-45.
 Ellingsen, Charles. "Omkring skiftet etter konsistorialassessor, titulær biskop Nicolai Christian Friis og hustru Sophia a Møinichen Kolderup." NST 22 (1969): 47-59.
 Engelschiøn, Otto Sverdrup. "Gjete kongens harer. Kommentar til Hallvard Tveitens «Svar»." NST 22 (1969): 140-144.
 Engelstad, Sigurd. "Geistlig nyttepoesi fra 1700-tallet." NST 22 (1969): 96-108.
 Figenschou, Hulda. "Hvorfra stammer slekten Figenschou?" NST 22 (1969): 149-150.
 Finne, Henrik Carstensen. "Gresset som ikke lar seg meie." NST 22 (1970): 161-170.
 Garder, Johan, (1888-1971). "Norrmän som utvandrat til Kapprovinsen." NST 22 (1970): 194.
 Gram, Jens. "Noe om de eldste ledd av familien Gram." NST 22 (1970): 171-193.
 Juel, Niels. "Om Oslo Katedralskoles kommunitetsgods och dess förvaltning." NST 22 (1970): 257-269.
 Koefoed, Henning. "Noen opplysninger om en norsk gren av Bornholms-slekten Koefoed." NST 22 (1970): 270-272.
 Kvarstein, Gunnvald. "Har Bjørnstjerne Bjørnson ætterøtter som går til Telemark og Vest-Agder?" NST 22 (1970): 222-226.
 Moen, J. P. Collett. "Et gammelt slektsvåpen i Brandval kirke." NST 22 (1970): 304-306.
 Naeseth, Gerhard B. "Norske innvandrere til U.S.A." NST 22 (1969): 151-152.
 Olstad, Jan H. "Om militære arkiver som genealogisk kilde." NST 22 (1970): 241-256.
 Rogne, Margit. "En Lie-slekt fra Vestfold." NST 22 (1970): 273-299.
 ———. "Slekten Nørbech fra Halden." NST 22 (1969): 1-32.
 Rosenberger, Bjørn J. "Nils Svenssøn Tordenstierne." NST 22 (1970): 210-221.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Adel i Norge." NST 22 (1969): 109-121.
 ———. "† Advokat Ingolf Kittilsen." NST 22 (1969): 139.
 ———. "† Avdelingssjef Olaus Schmidt." NST 22 (1969): 138.
 ———. "Behandling av våre gravminner." NST 22 (1969): 33-40.
 ———. "Marte Simensdatter på Lina i Bamble." NST 22 (1970): 232-233.
 ———. "Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale." NST 22 (1970): 195-209.
 Seland, Per, (1924-1991). "«The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints»." NST 22 (1969): 67-68.
 ———. "Norsk genealogisk forskningsmetodikk før 1750." NST 22 (1969): 122-137.
 Strøm, Evald Jon. "Norske rettslige kilder som genealogisk forskningsmateriale." NST 22 (1970): 300-303.
 Støver, Arvid. "Parelius-kognater." NST 22 (1969): 60-61.
 Svarstad, Christianne Undset. "Et kapitel av Angell-familiens historie i Norge." NST 22 (1969): 81-95.
 Trägårdh, Kurt G. "Norrmän som utvandrat til Kapprovinsen." NST 22 (1969): 145-148.
 Tveiten, Hallvard. "Svar på Otto Engelschiøns «Betraktninger» omkring «Vegårshei i eldre tid»." NST 22 (1969): 62-66.
 Wikander, Johan A. "Admiral Jens Muncks (1579–1628) fedrenevåpen." NST 22 (1970): 227-231.
Bind 23 (1971-1972):
 Amdam, Per. "Ad Nordraach." NST 23 (1972): 199.
 Bugge, Kjeld. "Utdrag av Trondheims skifteprotokoller nr. 4 og 5." NST 23 (1972): 218-239.
 Busch, Anthon [Carl], (1900-1984). "Utforskning av våre bondeslekter." NST 23 (1972): 289-296.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Adgangen til å ta andres slektsvåpen." NST 23 (1971): 63-70.
 Dvergsdal, Leiv. "Ei ny kjelde tilgjengeleg for emigrasjonsforskarar." NST 23 (1972): 321-322.
 Ellingsen, Charles. "Professor, dr. philos. Elias Blix og hans avstamning m.v." NST 23 (1972): 200-211.
 Engelstad, Sigurd. "† Johan Garder [1888-1971]." NST 23 (1971): 163-164.
 Holm, Else Marie, (1908–). "Loe-Hoen." NST 23 (1971): 164-165.
 ———. "Tordenstierne igjen." NST 23 (1971): 62.
 Juel, Niels. "Et gårdköp på 1700-talet." NST 23 (1972): 303-314.
 ———. "Justitiarien och stiftbefalingsmanden – en kontrovers på ämbetsmannaplanet." NST 23 (1972): 212-217.
 Kreyberg, Leiv. "Slekten Kreyberg i Danmark og Norge." NST 23 (1972): 249-276.
 Marstrander, Finn. "En episode fra den store nordiske krig." NST 23 (1972): 196-199.
 Moestue, Sven. "Slekten Nordraach." NST 23 (1971): 139-162.
 Naeseth, Gerhard B. "Nordmenn i De Forente Stater." NST 23 (1971): 42-58.
 Parelius, Nils. "Bjørnsons ungdomsvenn, skuespiller Ivar Bye og hans slekt. Diktning og virkelighet." NST 23 (1972): 169-195.
 Rasch-Engh, Rolf. "Mer om et gammelt slektsvåpen fra Brandval kirke og noen andre gravminner." NST 23 (1972): 315-320.
 Ribsskog, Øyvin og Sigurd Engelstad. "Spørsmål 506. Svar [Birgitta Knutsdotter]." NST 23 (1971): 70-71.
 Sandaker, Arvid. "Litt om navnebruk blant norske innvandrere i Amerika." NST 23 (1971): 59-62.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Asdal gård i Jylland og Fru Johanne Andersdatter." NST 23 (1972): 297-302.
 ———. "† Ernst W[esterlund] Selmer [død 14. april 1971]." NST 23 (1971): 163.
 ———. "Et Dørker-notat." NST 23 (1972): 302.
 ———. "Mer om slekten Hvistendahls opprinnelse i Bamble." NST 23 (1971): 119-138.
 ———. "Skoginspektør Nicolai Hersleb Ramms selvbiografi." NST 23 (1971): 81-118.
 ———. "Slektsforskning. En orientering." NST 23 (1972): 277-288.
 Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Ein våpenskjold og eit ætteproblem." NST 23 (1971): 1-41.
Bind 24 (1973-1974):
 Bang, Sv. "Navnekluden fortæller –." NST 24 (1973): 142-151.
 Brynildsrud, Lars Petter. "Audun Hugleiksson av Hegranes, hans karriere og fall." NST 24 (1973): 121-141.
 Bugge, Kjeld. "Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 6." NST 24 (1973): 39-64.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Begrepet våpen i norsk lovgivning. Rettslig vern." NST 24 (1974): 312-313.
 Einar Bjarnason. "Kildemateriale til slægtsforskning i Island yngre end fra 1550." NST 24 (1973): 81-93.
 Engelstad, Sigurd. "Kaptein og toller Lars Tange." NST 24 (1973): 69-72.
 ———. "Slekten Wangesteens opprinnelse." NST 24 (1973): 1-17.
 Fabritius, Albert, (1905-1976). "Norske indskydere i den civile enkekasse af 1736 (Understøttelses-Anstalt)." NST 24 (1974): 218-234.
 Finne, Henrik Carstensen. "Mer om slekten Finne fra Risør og Kongsberg." NST 24 (1974): 273-291.
 Florentz, Erling. "Familien Florentz i Norge." NST 24 (1974): 292-296.
 Galtung, L[auritz] F[redrik]. "Den norske ridder og riksråd Gaute Eriksøn Galtungs forbindelse med Sverige. Pryder hans våpenskjold Den Hellige Birgittas relikvieskrin?" NST 24 (1974): 176-182.
 Heyerdahl, Didrik. "Et Gasmann-brev." NST 24 (1974): 297-305.
 Haanshus, Ingeborg. "Bartskjær, stadskirurg på Bragernes Jesper Gram og noen av hans etterkommere." NST 24 (1973): 94-120.
 Jansen, Jonas, (1900-1975). "Studenterbøkene." NST 24 (1974): 305-306.
 Juel, Niels. "Prästen, ståthållaren och proviantmästaren." NST 24 (1974): 235-240.
 ———. "Två begravningssköldar." NST 24 (1973): 65-68.
 Moestue, Sven. "En Felber-studie." NST 24 (1974): 249-272.
 ———. "Slekten Kleboe fra Modum. En oversikt." NST 24 (1973): 18-38.
 Naeseth, Gerhard B. "Hender over havet. Norsk-amerikansk slektsforskning. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening 27. november 1973." NST 24 (1974): 161-175.
 Naustvik, Konrad. "Munch – Juul." NST 24 (1974): 307-309.
 Rogne, Margit. "Slekten Kindt. Fra håndverkermiljø i det gamle Kristiania." NST 24 (1974): 183-217.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Om å skrive slektshistorie – og å anmelde den." NST 24 (1974): 310-311.
Bind 25 (1975-1976):
 Andersen, Karen Mette og Edvard Andersen. "Familien Brochmann." NST 25 (1975): 12.
 Bjercke, Alf R. "Stortingsmann Lars Torstensen Tønsager og hans ætt." NST 25 (1976): 277-282.
 Bjerke, R. A. "An ancient Bible and a Family Record." NST 25 (1976): 169-171.
 ———. "Skoginspektør Nicolai Hersleb Ramms selvbiografi." NST 23 (1971): 81-118.
 ———. "Slektsforskning. En orientering." NST 23 (1972): 277-288.
 Steinnes, Asgaut, (1892-1973). "Ein våpenskjold og eit ætteproblem." NST 23 (1971): 1-41.
Bind 24 (1973-1974)
 Bang, Sv. "Navnekluden fortæller –." NST 24 (1973): 142-151.
 Brynildsrud, Lars Petter. "Audun Hugleiksson av Hegranes, hans karriere og fall." NST 24 (1973): 121-141.
 Bugge, Kjeld. "Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 6." NST 24 (1973): 39-64.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Begrepet våpen i norsk lovgivning. Rettslig vern." NST 24 (1974): 312-313.
 Einar Bjarnason. "Kildemateriale til slægtsforskning i Island yngre end fra 1550." NST 24 (1973): 81-93.
 Engelstad, Sigurd. "Kaptein og toller Lars Tange." NST 24 (1973): 69-72.
 ———. "Slekten Wangesteens opprinnelse." NST 24 (1973): 1-17.
 Fabritius, Albert, (1905-1976). "Norske indskydere i den civile enkekasse af 1736 (Understøttelses-Anstalt)." NST 24 (1974): 218-234.
 Finne, Henrik Carstensen. "Mer om slekten Finne fra Risør og Kongsberg." NST 24 (1974): 273-291.
 Florentz, Erling. "Familien Florentz i Norge." NST 24 (1974): 292-296.
 Galtung, L[auritz] F[redrik]. "Den norske ridder og riksråd Gaute Eriksøn Galtungs forbindelse med Sverige. Pryder hans våpenskjold Den Hellige Birgittas relikvieskrin?" NST 24 (1974): 176-182.
 Heyerdahl, Didrik. "Et Gasmann-brev." NST 24 (1974): 297-305.
 Haanshus, Ingeborg. "Bartskjær, stadskirurg på Bragernes Jesper Gram og noen av hans etterkommere." NST 24 (1973): 94-120.
 Jansen, Jonas, (1900-1975). "Studenterbøkene." NST 24 (1974): 305-306.
 Juel, Niels. "Prästen, ståthållaren och proviantmästaren." NST 24 (1974): 235-240.
 ———. "Två begravningssköldar." NST 24 (1973): 65-68.
 Moestue, Sven. "En Felber-studie." NST 24 (1974): 249-272.
 ———. "Slekten Kleboe fra Modum. En oversikt." NST 24 (1973): 18-38.
 Naeseth, Gerhard B. "Hender over havet. Norsk-amerikansk slektsforskning. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening 27. november 1973." NST 24 (1974): 161-175.
 Naustvik, Konrad. "Munch – Juul." NST 24 (1974): 307-309.
 Rogne, Margit. "Slekten Kindt. Fra håndverkermiljø i det gamle Kristiania." NST 24 (1974): 183-217.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Om å skrive slektshistorie – og å anmelde den." NST 24 (1974): 310-311.
Bind 25 (1975-1976):
 Andersen, Karen Mette og Edvard Andersen. "Familien Brochmann." NST 25 (1975): 12.
 Bjercke, Alf R. "Stortingsmann Lars Torstensen Tønsager og hans ætt." NST 25 (1976): 277-282.
 Bjerke, R. A. "An ancient Bible and a Family Record." NST 25 (1976): 169-171.
 Bjercke, Alf R. "Olaf Ditlev-Simonsens slekt." NST 26 (1978): 199-206.
 Blædel, Finn H. "Vedr. Slægten Schiøtte." NST 26 (1978): 223-224.
 Borchsenius, Christian. "«Cappelens enke»." NST 26 (1977): 8-18.
 ———. "Ny navnelov." NST 26 (1977): 151-156.
 Bugge, Kjeld. "Om Gyldenløves mor." NST 26 (1977): 157-158.
 ———. "Slekten Bugge fra Randers." NST 26 (1977): 123-132.
 Dahl, A. D. "Gyldenløves etterslekt. 2. artikkel." NST 26 (1978): 237-246.
 Duin, Johs. J. "Astronomer som sjelesørgere: 1768–69." NST 26 (1978): 207-217.
 ———. "Ukjente brev av Johannes Martini Rhugius." NST 26 (1978): 247-262.
 Garstein, Oskar. "Joannes Martini Rhugius. En slektshistorisk gåte fra 1600-tallet." NST 26 (1978): 263-272.
 Heyerdahl, Didrik Rye. "Statsråds Christian Adolph Diriks og hans slekt." NST 26 (1977): 28-36.
 Hjorth, Niels Christian. "En innflytterfamilie i Fredrikshald og dens svenske herkomst." NST 26 (1978): 185-198.
 Houmøller, Sven. "Albert Fabritius 17. maj 1905–14. marts 1976." NST 26 (1977): 133-134.
 Høibo, Gudrun. "Om Gyldenløves mor." NST 26 (1977): 159.
 Juel, Niels. "En besynnerlig förrättning eller Mycket väsen för ingenting." NST 26 (1977): 147-150.
 Juhasz, Lajos, (1912–). "Kirkebøkene i Norge." NST 26 (1977): 81-99.
 Krokmyrdal, Trygve. "Hr. Malte Christensen, residerende kapellan til Astadfjord sogn i Senjen fra 1655 til 1676 og hans etterslekt." NST 26 (1977): 37-43.
 Lier, Torkil. "Erboe." NST 26 (1977): 135-146.
 Mathiesen, Jørgen. "Er slekten Bentzen i Norge og Danmark en gren av den danske Bugge-slekt fra Randers?" NST 26 (1978): 319-328.
 Nilsen, Atle Steinar. "Christian Hansen Barfod. Sokneprest Hans Clausen Barfods ukjente sønn." NST 26 (1978): 273-285.
 Rogne, Margit. "Stattholdergården, dens eiere og leiere på slutten av 1600-tallet." NST 26 (1977): 19-27.
 Rummelhoff, Olaf Ludvig. "Om Gyldenløves mor." NST 26 (1977): 158-159.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "En oplandsdikter, hans slekt og gård." NST 26 (1977): 1-6.
 ———. "I slekt med canselliraaden." NST 26 (1977): 75-80.
 ———. "Slektsnavn." NST 26 (1977): 8.
 Seland, Per, (1924-1991). "Navneskikker i eldre og nyere tid." NST 26 (1977): 101-111.
 Steen-Johnsen, Ivar. "Folkeregisteropplysninger i dag og i morgen." NST 26 (1978): 233-236.
 Tschudi, Felix H. "Slekten Elligers." NST 26 (1977): 53-72 og 113-122.
 Wasberg, Gunnar Christie. "Larvik-slekten Bugge og dens opprinnelse." NST 26 (1978): 301-317.
 Winsnes, Bjarne. "Sigrid Undset og "Madame Dorthea"." NST 26 (1978): 169-183.
Bind 27 (1979-1980):
 Blytt, Bjørn. "Ad slektene Egede - Hynd - Blytt." NST 27 (1979): 66.
 Bryn, Tom. "Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns forfedre. Slekten Bryn i nytt lys." NST 27 (1980): 161-173.
 Bugge, Kjeld. "Bak de tørre tall." NST 27 (1980): 280-283.
 ———. "Utdrag av Trondheims skifteprotokoller [1716-1720]." NST 27 (1980): 292-320.
 Engelstad, Sigurd. "Petter Dass' død." NST 27 (1980): 174-176.
 Finne, Henrik Carstensen. "Finne i vest og Hane i nord." NST 27 (1980): 321-331.
 Fiskaa, Haakon M. "Om bruken av vannmerker for tidfesting av dokumenter, håndskrifter, kart og plansjer m.m. samt til avsløring av forfalskninger." NST 27 (1980): 196-208.
 ———. "P. M. Gjærder. Boktrykker, forfatter, mekaniker og spellmann." NST 27 (1980): 284-291.
 Hjelmtveit, Nils. "Tre søstre." NST 27 (1980): 182-195.
 Hjorth, Niels Christian. "Slekten Hagemanns avstamning fra Magister Christen Nielsen Bundtz i Christiania." NST 27 (1979): 1-43.
 Hoem, Arne I. "Slektsgransking på en spesiell måte." NST 27 (1980): 177-181.
 Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. "Joannes Martini Rhugius. En foreløpig meddelelse." NST 27 (1980): 350.
 ———. "Konjekturer som ikke holder?" NST 27 (1979): 54-55.
 Holtermann, Sten O. R. "Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover." NST 27 (1980): 266-272.
 Juel, Niels. "En fåfäng klagan." NST 27 (1980): 221-225.
 ———. "Om norsk-svensk innvandring." NST 27 (1980): 215-220.
 Juhasz, Lajos, (1912–). "Kallsbøkene i Danmark og Norge." NST 27 (1980): 257-265.
 Leistad, Lita Brodtkorb. "Ad slekten Kielsberg – Kieldsberg." NST 27 (1979): 158-159.
 ———. "En patriark på det gamle Røros – stamfar for store og vidt utbredte slekter." NST 27 (1980): 344-349.
 Moestue, Sven. Melding av Olaf Ludvig Rummelhoff: Slekten (von) Rummelhoff fra Balticum. NST 27 (1979): 58-62.
 ———. "Den Rummelhoffske slektshistorie." NST 27 (1980): 242.
 ———. "Tillegg og rettelser til slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber." NST 27 (1979): 44-53.
 Nedrebø, Yngve. "Hvem var "Nicolaus Iohannis Bugeus"?" NST 27 (1980): 209-214.
 Rasch-Engh, Rolf. "«Parentasjon over Hans Exellence hr. General-Lieutenant Johan Jacob von Fasting,» Korskirken i Bergen, 3. februar 1790." NST 27 (1980): 273-277.
 Rasmussen, Jørgen Nybo. "Margrethe Mogensdatters "testamente" – en korrektion." NST 27 (1979): 116-117.
 Rosenberger, Bjørn J. "Aarsille Thorbjørnsdatter Skaktavl nok en gang." NST 27 (1980): 230-236.
 Rummelhoff, Ivar. "Debatt. Sven Moestue og slekten Rummelhoff." NST 27 (1979): 129-133.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "† Elisa Tandberg [1873-1979]." NST 27 (1979): 139.
 ———. "Gård og slekt." NST 27 (1979): 81-84.
 ———. "In memoriam [Andreas Stang (1916-1979) og Sven Houmøller (1916-1979)]." NST 27 (1980): 237-238.
 Steen-Johnsen, Ivar. "Et levende forhold til historien." NST 27 (1980): 278-279.
 Svarstad, Christianne Undset. "Omkring et postkort fra Sigrid Undsets tip-oldefar og romanen "Madame Dorthea"." NST 27 (1980): 226-229.
 Wasberg, Gunnar Christie. "Larvikslekten Bugge. Magnus-grenen." NST 27 (1979): 85-115.
 ———. "Norske vikingeslekter og de europeiske feudalsamfunn. Foredrag ved 14. kongress for Genealogi og Heraldikk, København, august 1980, der i tysksproglig fremføring." NST 27 (1980): 332-343.
 ———. "Skuncker og Skanker i Sverige og Norge." Melding av Herje Skuncke: Släkten Skunck/Skånke/Skanke. Norrköping 1979. Privat forlag. NST 27 (1980): 240.
Bind 28 (1981-1982):
 Archer, J. H. "Colin Archer i hjembyen Larvik." NST 28 (1981): 186-194.
 de Besche, Georg. "Ad. Slekten Arnet i tidsskriftets bind XXVIII s.109-10. Rettelse." NST 28 (1982): 321.
 ———. "Svar på spørsmål 541: Arnet." NST 28 (1981): 109-110.
 Bryn, Tom. "På spor efter «Gunder kyrkjebyggjar»." NST 28 (1982): 368-372.
 Dahlen, Jakob Arne og Per Seland, (1924-1991). "Spørsmål: 567. Svar til spørsmål 567 [Lem og Jernskjegg]." NST 28 (1982): 322-323.
 Derry, Thomas Kingston. "Mot-Reformasjon i Norden." Melding av Oskar Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Volume II. (Universitetsforlaget, Oslo 1980). NST 28 (1981): 91-94.
 Finne, Henrik Carstensen. "Ad artikkel: Finne i vest. Bind XXVII, hefte 4." NST 28 (1982): 321.
 Forseth, O[lav] T[orsteinson]. "Om eldre ætte-tilhøve i Fogne-gardom og på Heggen i Gausdal." NST 28 (1982): 373-383.
 Garde, H. F. "Ridefoged Christen Knudsen og hans efterkommere i Norge indtil 5. led." NST 28 (1982): 396-413.
 Gulbransen, Ruth. "Slektsforbindelsen mellom Øyer i Gudbrandsdalen og slektene Olsborg – Sollie i Målselv." NST 28 (1982): 316-319.
 Holm, Else Marie, (1908–) og Lisen Wikant. "Tanker om et segl." NST 28 (1982): 333-337.
 Jensson, Liv. "Svar på spørsmål 550 (opprinnelig 537) [Rødder]." NST 28 (1981): 108-109.
 Johnsen, Arne Odd, (1909-1985). "Ad Audun Hugleiksson." NST 28 (1982): 321.
 ———. "Om Audun Hugleiksson." NST 28 (1981): 133-153.
 Juhasz, Lajos, (1912–). "De eldre prestearkiver." NST 28 (1982): 347-354.
 ———. "Klokkerens kommunikantbok." NST 28 (1981): 113-122.
 Kinnapel, Ole M. "Hr. Ole Jonsen, residerende kapellan til Medfjord sogn i Senjen fra 1645 til 1669 og hans etterslekt." NST 28 (1981): 34-64.
 Kronen, Torleiv. "Sigurd Mathiesen (1871–1958)." NST 28 (1982): 355-367.
 Løberg, Lars, (1960–). "Fordelingen av Kalips-godset." NST 28 (1982): 384-394.
 Moestue, Sven og Per Seland, (1924-1991). "Ad: Heggen – Fougner." NST 28 (1982): 320.
 Nakken, Alfhild. "Prestearkivene." NST 28 (1982): 338-346.
 Nedrebø, Yngve. "Nye svar på spørsmålene om hvem Etnepresten Hans Nielssen Bugge var gift med." NST 28 (1981): 65-69.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "† Advokat Otto Sverdrup Engelschiøn." NST 28 (1982): 395.
 Seland, Per, (1924-1991). "De eldste slektene på gårdene Heggen og Fougner i Gausdal." NST 28 (1981): 154-185.
 Skirbekk, Håvard. "Arneberg og Grundset. Kalips-gods og ættegransking." NST 28 (1981): 25-33.
 Svarstad, Christianne Undset. "Familien de Laborde de Monpezat og dens alliancer. Prins Henrik av Danmarks grevetittel er ekte nok." NST 28 (1981): 20-24.
 Wasberg, Gunnar Christie. "Ad spørsmål 541; med svar av Georg de Besche. En kommentar." NST 28 (1982): 323-325.
 ———. "Fresje – slottet som forsvant. Slekter og miljø." NST 28 (1982): 291-315.
 ———. "Med Storgaten som akse. Buggeslekten i Larvik, et megler-, reder og skippermiljø i århundrer." NST 28 (1981): 1-19.
 ———. "Pressen som historisk kilde. Avisene og deres bakgrunn." NST 28 (1981): 123-132.
 Ødegaard, Svein-Erik. "Ad: Herlog Hudfat, bd. XXVIII, s.237-290." NST 28 (1982): 428-429.
 ———. "Herlog Hudfat. Person, gods og nærmeste etterslekt." NST 28 (1982): 237-290.
Bind 29 (1983-1984):
 "† Anthon [Carl] Busch [1900-1984]." NST 29 (1984): 225.
 Amundgård, Arne. "Folk på vandring." NST 29 (1983): 61-63.
 Bang, Arne S. "Komplettering og rettelser. Ad slekten Jackwitz." NST 29 (1983): 92-93.
 Bjercke, Alf R. "Konger «utenfor nummer»." NST 29 (1983): 97-100.
 Bryn, Tom. "Bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryn. Artikkel III. Hans brødre Lars, Thore, Claus og Mogens og deres etterkommere." NST 29 (1984): 339-364.
 ———. "Noen tilleggsopplysninger om bergmusikant i Kongsberg Thomas Thomassen Bryns mor, Anna Larsdatter." NST 29 (1983): 177-181.
 Bugge, Kjeld. "Magnus-slekten Bugge." NST 29 (1984): 321-322.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 568 [Rosing]." NST 29 (1983): 198-199.
 ———. "Utdrag av Trondheims skifteprotokoll nr. 8." NST 29 (1984): 303-312.
 Duin, Johs. J. "Erik Valkendorfs bibel består." NST 29 (1983): 3-12.
 Finne, Henrik Carstensen. "Mot middelalder og Tavasteland." NST 29 (1983): 107-120.
 Fosmo, Otto Adolf. "«Joon i Authnen» og litt om en gammel Hauldeætt på Romerike og i Øvre Borgesyssel." NST 29 (1984): 332-338.
 Halse, Helen. "Cathrine Magdalene Bugges morsslekt." NST 29 (1983): 58-60.
 Hjorth, Niels Christian. "Engelsvikslekten i Onsø." NST 29 (1984): 365-390.
 Hoem, Arne I. "Litt nytt om Berg sørgård og skysstasjonen Garberg." NST 29 (1983): 188-189.
 Holm, Else Marie, (1908–). "Holberg-jubileum." NST 29 (1984): 227-237.
 von Knorring, Helge. "Bourboner-blod i slekter fra det høye nord." NST 29 (1984): 248-257.
 Leistad, Geirr I[varson], (1942–). "Ad Herlog Hudfat: En kommentar." NST 29 (1983): 101-106.
 Leistad, Lita Brodtkorb. "Ad artikkel i bind XXIX, hefte 1 av Arne Amundgård «Folk på vandring»." NST 29 (1984): 322-323.
 ———. "Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl." NST 29 (1984): 281-291.
 Leistad, Lita Brodtkorb og Arne I. Hoem. "Ad artikkel i bind XXIX, hefte 3, Peder Kaasbøl – Peter Kaasbøl." NST 29 (1984): 391-392.
 Mardal, Magnus. "Den «ukjente» hr. Toralde Sigurdsson." NST 29 (1984): 238-247.
 Marvik, Steinar. "Om myter og menn. Var Nils Skjeldal og Nils Milja i Sunnhordland samme mann?" NST 29 (1983): 31-36.
 Mentzoni, Hermann. "Er Nordlands-slekten Mentzoni(us) en agnatisk gren av den yngre Darre-slekt?" NST 29 (1983): 173-176.
 Mørck, George H. "Larvikslekten Bugge. Magnusgrenen." NST 29 (1983): 190-192.
 Næshagen, Ferdinand Linthoe. "Slektshistorie og genetikk." NST 29 (1984): 301-302.
 Ottesen, Odd, (1957–). "Slekten Ottesen i Rødby." NST 29 (1983): 13-30.
 Schilbred, C[ornelius] S[everin Scheel]. "Dr. philos. Herman Løvenskiold [1897-1983]." NST 29 (1983): 67-68.
 Seland, Per, (1924-1991). "Bibelen som slektshistorisk kildeskrift." NST 29 (1984): 292-300.
 ———. "Genealogiske hjelpebøker." NST 29 (1983): 183-188.
 ———. "Skuteviken i Bergen. Litt om miljø og slektsforhold i slakternes bydel." NST 29 (1983): 37-57.
 Swensen, Widar. "Slekt. Et dataprogram for registrering av slektsopplysninger." NST 29 (1984): 273-280.
 Thorvaldsen, Gunnar. "Emigrantforskning – historie på individnivå." NST 29 (1983): 70-72.
 ———. "Våre forfedre i datamaskinen." NST 29 (1983): 73-75.
 Wasberg, Gunnar Christie. "President Christie, grev Wedel og miljøet. Person- og slektskonstellasjoner i norsk politikk." NST 29 (1984): 258-272.
 ———. "Ulrik Frederik Gyldenløve og Grevskapet Laurvigen. Personkonstellasjoner i et hierarkisk miljø." NST 29 (1983): 121-135.
 Wasberg, Gunnar Christie, Per Seland, (1924-1991) og Magnus Mardal. "Historikernes besøkelsestid." NST 29 (1984): 329-331.
 Øi, Solveig. "Søstrene Maren Andersdatter og Lucie Andersdatter Parelius og deres foreldre." NST 29 (1984): 393-396.
Bind 30 (1985-1986):
 Anker, Thor. "Ettermæle. Messehagelen i Fluberg kirke." NST 30 (1985): 162-163.
 Bjercke, Alf R. "Ambassadører på 12-hundre tallet. Var Lodin Lepp far til Bjarne Lodinson?" NST 30 (1986): 226-228.
 Bugge, Kjeld. "Skiløperkaptein Paul Gaarder (1692–1745)." NST 30 (1985): 61-62.
 ———. "Slekten Bugge i Ytre Sogn." NST 30 (1986): 331.
 ———. "Slektene Leth og slekten Dons i Trondheim." NST 30 (1986): 311-322.
 ———. "Utdrag av Trondhjems skifteprotokoller. Protokoll 9." NST 30 (1985): 76-96.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Heraldikkens særegne terminologi." NST 30 (1986): 277-284.
 ———. "Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen." NST 30 (1985): 21-30.
 Forseth, O[lav] T[orsteinson]. "Gudbrandsdalsstudier I. Omkring Glømmen-ætta." NST 30 (1986): 204-215.
 Halse, Helen. "Borgermesterfamilien på Dyrendal." NST 30 (1985): 31-37.
 Hjorth, Niels Christian. "Hr. Boye Jensens yngste sønn Niels Boyesen." NST 30 (1985): 2-20.
 Holm, Else Marie, (1908–). "Anker - Anchar." NST 30 (1985): 164.
 Jensson, Liv. "Trekk av norsk teaterhistorie og litt om slekten Wedén (Vedène) i Norge." NST 30 (1986): 198-203.
 Julien, Kirsten. "Litt om arkivmateriale i hansabyene Bremen og Lübeck." NST 30 (1986): 261-264.
 Kellmer, Inger. "Slekten Bugge i Ytre Sogn." NST 30 (1985): 59-60.
 Krog, Torstein N. "Epitafium over Gerlof Nettelhorst med familie." NST 30 (1986): 332.
 Kvitrud, Arne, (1955–). "Røg i Sogn." NST 30 (1986): 308-310.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Sokneprest Albrecht Jochumsen Früchtnicht 1671 – 25.4.1734." NST 30 (1986): 285-299.
 Leistad, Geirr I[varson], (1942–). "Om ættene Rømer og Smør samt en seiglivet gjenganger i norsk middelaldergenealogi." NST 30 (1985): 124-130.
 ———. "Svar til spørsmål 587 [Gulsvik]." NST 30 (1985): 176.
 Leistad, Lita Brodtkorb. "Den norske Mecklenborg-slekts opprinnelse - og litt om dens norden- og vestenfjellske grener." NST 30 (1986): 229-250.
 ———. "Tre småstykker om Røros-slekter." NST 30 (1986): 190-197.
 Løberg, Lars, (1960–). "Svar til spørsmål nr. 600. Ætten fra Holter i Nes." NST 30 (1986): 337.
 Mardal, Magnus. "Brønnøy-slekten Bugges danske bakgrunn." NST 30 (1986): 300-307.
 ———. "Hr. Christen Stenssøns jemtlandske bakgrunn." NST 30 (1985): 115-123.
 Nesfeldt, Arne. "Stadsmusikanten i Christiania, Paul Røder (død 1672), – kom fra Gøteborg i 1655." NST 30 (1986): 325-330.
 Rasch-Engh, Rolf. "Ole Camstrup – prestesønnen fra Etne som skrev Norges første dikt på bygdemål." NST 30 (1986): 216-225.
 Seland, Per, (1924-1991). Melding av Sigleif Engen: Lagmannsætta. Gard Toreson ætta frå Sør-Talgje i Rogaland. Utgjeve av Forsand kommune. Stavanger 1985. NST 30 (1986): 252.
 ———. "Arvesaker Holland/Agdesiden." NST 30 (1985): 47-58.
 ———. "Bygdeboken som er anderledes." Melding av Lars E. Øyane: Gards- og ættesoge for Luster kommune, band 1, Fortun sokn. Luster 1984. ISBN 82-991182-0-4. NST 30 (1985): 166-167.
 ———. "† Cornelius S. Schilbred [død 12. april 1985]." NST 30 (1985): 113-114.
 ———. "Den norske utvandring til Holland." NST 30 (1985): 38-46.
 ———. "Genealogiske hjelpebøker." NST 30 (1985): 63-68.
 ———. "Hvordan oppspore slektninger i Amerika?" NST 30 (1986): 265-270.
 ———. "Juristen Thomas Clitau og hans utredning om slektskap og svogerskap i gamle dager." NST 30 (1985): 131-146.
 ———. "Slekten Ramm. Et supplement." NST 30 (1985): 75.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Svar til spørsmål 592 [Aspa o.a.]." NST 30 (1985): 176-177.
 Wasberg, Gunnar Christie. "På fallrepet." NST 30 (1986): 189.
 ———. "Staureim-problemet. En replikk." NST 30 (1986): 323-324.
 Weyergang-Nielsen, Arthur. "Fra Mandal til Skottland. Noen detaljer fra den norske emigrasjonshistorie." NST 30 (1985): 97-105.
Bind 31 (1987-1988):
 Bielke, Bernt G. "Svar på spørsmål nr. 611 [Hyld]." NST 31 (1987): 230-231.
 Brochmann, Jørgen H[enrik] H[egermann]. "Didrik Hegermann Brochmanns levnedsbeskrivelse." NST 31 (1988): 281-284.
 ———. "Oplysninger om min Moders Slægt." NST 31 (1988): 285-298.
 Bugge, Kjeld. "Ad husmannsslekten på Lysop, bind XXXI, hefte 1. Ad skiløperkaptein Paul Gaarder." NST 31 (1988): 460-461.
 ———. "Husmannsslekten på Lysop." NST 31 (1987): 41-45.
 ———. "Slekten Frost fra Drøbak." NST 31 (1988): 397-403.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 259 [Myhre]." NST 31 (1987): 87-88.
 Børsting, Bodil Moum. "Kommentar til spørsmål nr. 597 [Lier]." NST 31 (1987): 88.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Familien Cappelens tyske opprinnelse. Noen antagelser og hypoteser." NST 31 (1988): 378-396.
 ———. "Norges fremste heraldiker er død [Hallvard Trætteberg 1898-1987]." NST 31 (1988): 348-349.
 Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). "Kopperud på Eiker 1606." NST 31 (1988): 404-445.
 Fagerli, Torkel. "Berggren-slekten fra Sandefjord." NST 31 (1987): 71-75.
 Fangan, Ole Kristian. "Om opprinnelsen til dobbeltnavnet Munthe-Kaas." NST 31 (1988): 457-459.
 Folkestad, Mark og Lita Brodtkorb Leistad. "Ad. Mecklenborg-artikkelen i NST, XXX, s.229-250." NST 31 (1987): 236-237.
 Fosmo, Otto Adolf. "Sira Andres Ogmundsson. Prest på Hoff, prost på Toten, kannik i Hamar og kannik i Oslo. (Og om hans kirke, forgjengere i kallet og hans slekt)." NST 31 (1987): 194-208.
 Gram, Thora. "Thora Grams selvbiografi." NST 31 (1988): 241-258.
 Grønland, Tormod. "Svar til spørsmål 610." NST 31 (1987): 229.
 Helgesen, Hans. "Svar til spørsmål nr 624." NST 31 (1988): 347.
 Hjorth, Niels Christian. "Borgermester Cornelius Timansen, Jens Cornelissen og Oluf Holck. En studie over slektsforbindelser i 1600-årenes Fredrikstad." NST 31 (1987): 147-193.
 Holm, Else Marie, (1908–). "Hattemakere." NST 31 (1987): 1-16.
 Juhasz, Lajos, (1912–). "Kildeskriftsfondet." NST 31 (1987): 17-40.
 ———. "Statsarkivet i Oslo i E. A. Thomles tid." NST 31 (1987): 97-116.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Jon Vetlesen Storrød. Wetlesen- (Vetlesen) slektens stamfar." NST 31 (1988): 353-372.
 Lind, Asbjørn. "Svar til spørsmål nr. 585 [Berg i Steigen]." NST 31 (1987): 88.
 Mardal, Magnus. Melding av Knud Gether: Middelalder-Familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie. 1986-1987. NST 31 (1987): 234-235.
 Molde, Jostein. "Svar på spørsmål 632, del 2 [Verdal]." NST 31 (1988): 474.
 Nielsen, Jens Petter, (1963–) og Jan Fredrik Lysaker Engedahl, (1955–). "Laurits «Jensen» Viken i Eiker, hans kone, og deres nærmeste slekt." NST 31 (1987): 46-58.
 Normann, Hugo. "Ad. artikkel om Steffen Jute i NST, bind XXXI, s.59–63." NST 31 (1987): 237.
 ———. "Hvem var Nordlandshandler og Trondhjemsborger Steffen Jute?" NST 31 (1987): 59-63.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Svar til spørsmål nr. 613." NST 31 (1988): 346.
 Seland, Per, (1924-1991). "Ad presten Ole Andreas Thulesius." NST 31 (1988): 460.
 ———. "Didrik Hegermann Brochmann (1808–1875) og hans hustru Sara Jessine Louise Brock (1811–1911)." NST 31 (1988): 278-280.
 ———. "Homplands-ætten i Sirdal." NST 31 (1987): 117-146.
 ———. "Hr. Ole Andreas Thulesius. Tredjeprest ved Vor Frelsers kirke i Kristiania." NST 31 (1988): 307-320.
 ———. "Kommentarer til Sara Brochmanns anetavle." NST 31 (1988): 299-306.
 ———. "Slekten Resen." Melding av Mary Windfeldt Kayser: «Slægten Resen/Reesen fra Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt», København 1978. NST 31 (1988): 340-341.
 ———. "Tingbøkene for Rogaland." NST 31 (1987): 78.
 Stølen, Anders. "Ad. artikkel om Losna-ætten i NST, XXXI, s.64–70." NST 31 (1987): 237.
 ———. "Forfedrar til Losnaætta." NST 31 (1987): 64-70.
 ———. "Frå Jarleætta på Sunnmøre til Blindheim-ætta og Smør-ætta." NST 31 (1988): 259-277.
 ———. "Gotskalk-namn i Mauranger sokn, Kvinnherad." NST 31 (1988): 446-456.
 ———. "Smør-ætten." NST 31 (1988): 461-463.
 Thorstensen, Thor A. "Hallvard Gråtopp. En hypotese." NST 31 (1988): 321-331.
 Wasberg, Gunnar Christie. "Kan vi bevare våre forskningsresultater?" NST 31 (1988): 373-377.
Bind 32 (1989-1990):
 Bergman, Per-Olov. "Släktsforskning med moderna hjälpmedel – utvecklingen i Sverige." NST 32 (1989): 51-52.
 Christophersen, Alf og Wilhelm Færden. "Norsk avdeling av DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktsforskningen." NST 32 (1990): 308-310.
 Deen, Tilla Regina Dahl. "Dahl Family History." NST 32 (1990): 428-435.
 Engelstad, Sigurd. "En dikterisk hyldest i Nes på Romerike 1611." NST 32 (1990): 207-214.
 ———. "Hvem var Paul Tranes hustru Eline Svendsdatter?" NST 32 (1990): 215-219.
 Fagerli, Torkel. "Slekten Krog fra Kvinnherad." NST 32 (1989): 139-156.
 Finne, Henrik Carstensen. "Slekten Unger/Finne fra Skotselv og bergmannsslekten Finne fra Kongsberg." NST 32 (1990): 418-427.
 Halse, Helen. "Slekten Monrad. Gamle myter – nye teorier." NST 32 (1990): 220-222.
 Hjorth, Niels Christian. "En utvidet bygdebokanmeldelse." Melding av Ulf Grøndahl, Tune Gårdshistorie, 1-2 (utg. av Tune kommune 1980-1988). NST 32 (1990): 317-406.
 Hunnes, Lars Kåre. "Svar på spørsmål nr. 653." NST 32 (1990): 315-316.
 Johansen, Thomas. "Gregus Jakobsen på Hemmestad i Kvæfjord." NST 32 (1990): 263-270.
 Kvitrud, Arne, (1955–). "Ætta til Oluf Gunderson Slinde." NST 32 (1990): 407-417.
 Leistad, Lita Brodtkorb. "En Kaasbøl-gren." NST 32 (1989): 75-76.
 Luther, Georg. "Flyttningsströmmar från övriga Norden til Finland." NST 32 (1989): 20-28.
 ———. "Källskrifter från Finland på mikrokort och mikrofilm." NST 32 (1989): 47-50.
 Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). "Ikke ett, men to Kalips-gods." NST 32 (1989): 89-121.
 Mardal, Magnus. "Aspaslekten – en nordmørsk stormannsslekt fra 1200-tallet." NST 32 (1989): 53-63.
 Middelborg, Jørn. "Litt om menneskets utviklingshistorie." NST 32 (1989): 64-65.
 Næss, Hans Eyvind. "Innflyttingen til Stavanger." NST 32 (1989): 29-36.
 Prange, Knud. "Svar på spørgsmål nr. 667 [Lützow]." NST 32 (1990): 444.
 Rasch, Lars. "Prosten Lars Rasch's levnetsbeskrivelse." NST 32 (1989): 122-131.
 Rasch-Engh, Rolf. "Ukjente befestningsanlegg i Norge." NST 32 (1990): 252-262.
 Schjoldager, Andreas. "Skorsteens-Fejer-Inspecteur I Trudhiem Poul Christian Schioldager 1720–1785 og hans seks døtre." NST 32 (1989): 157-169.
 Schjoldager, Ove Gram. "Vedrørende biskop Olav av Bergen og hans slægt." NST 32 (1989): 132-138.
 Seland, Per, (1924-1991). "Det kongelige danske Landhusholdningsselskab." NST 32 (1989): 66-69.
 ———. "Studenterbøkene." NST 32 (1990): 299-301.
 ———. "Vestlands-slekten Rasch." NST 32 (1990): 225-251.
 Seland, Per, (1924-1991), Niels Christian Hjorth, Gerd-Anne Spilhaug, Tore Stenberg Falch og Mads Ramstad. "Om Norsk Slektshistorisk Forening." NST 32 (1990): 205-206.
 Selle, Arvid. "Stammet Johanne Andersdatter til Asdal fra kong Olav den Hellige og fra andre europeiske fyrstehus?" NST 32 (1990): 223-224.
 Solberg, Jan. "Bruk av datamaskin i slektsgransking." NST 32 (1989): 170-175.
 Stølen, Anders. "Kven var gift med Torbjørn Olavsson Sandven, Kvam i Hardanger (ca. 1530–1605)?" NST 32 (1989): 70-74.
 Sørensen, Svend Erik. "Svensk innvandring til Danmark." NST 32 (1989): 5-19.
 Wasberg, Gunnar Christie. "Norden – et innvandrersamfunn. Innledning til den nordiske slektsforskerkonferanse 27. mai 1988, på Soria Moria, Lægeforeningens Kurs- og Utdanningssenter, Voksenkollen, Oslo." NST 32 (1989): 1-4.
 Worsøe, Hans H. "Dansk-norske forbindelser." NST 32 (1989): 37-46.
Bind 33 (1991-1992):
 "Overlege Per Selands (1924–1991) forfatterskap." NST 33 (1992): 269-283.
 Bjønnes, Anders, (1960–). "Lilje og kroner. Et norsk middelaldervåpen brukt i en slektshistorisk argumentasjon." NST 33 (1992): 371-386.
 Bjørkvik, Halvard, (1924–). "Noko om skilsmål i eldre tid." NST 33 (1992): 291-300.
 Bjørkvik, Randi. "En innvandrer og hans nærmeste etterslekt." NST 33 (1992): 301-327.
 Brattgjerd, Sigurd. "Svar til spørsmål nr. 699." NST 33 (1992): 341.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Fleip om Columbus." Melding av Tor Borch Sannes: Christopher Columbus – en europeer fra Norge? Oslo 1991, 236 s., ill., pris NOK 248,–. NST 33 (1991): 230-232.
 ———. "Rettelser til «Slekten Vogts våpen»." NST 33 (1992): 335-336.
 ———. "Slekten Vogts våpen: Den første havhest i norsk heraldikk?" NST 33 (1991): 145-167.
 Eddie, Henrik A. "Svar på spørsmål nr. 669 [Bruun]." NST 33 (1991): 140.
 Engelschiøn, Tore Sverdrup. "Svar på spørsmål nr. 677 [Garmann]." NST 33 (1991): 262-263.
 Engelstad, Sigurd. "Aremarks prestehistorie til ca. 1750." NST 33 (1992): 353-370.
 ———. "En kirkeklokke som genealogisk kilde?" NST 33 (1992): 284-286.
 ———. "Svar på spørsmål nr. 686 [Steen]." NST 33 (1991): 138-140.
 Evensen, O. E. og Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–). "Spørsmål nr. 710 [ved Evensen]. Svar til spørsmål nr. 710 [ved Vigerust]." NST 33 (1992): 343-346.
 Falch, Tore Stenberg. "Svar til spørsmål nr. 711. Om slekten Werge fra Kongsberg." NST 33 (1992): 417-421.
 Fjellmann, Victor og Paal W. Klaveness. "Data i slektsforskning II." NST 33 (1991): 226-228.
 Hjelm-Hansen, Paul. "Svar til spørsmål nr. 696." NST 33 (1992): 340-341.
 Klaveness, Paal W. "Data i slektsforskning." NST 33 (1991): 124-125.
 ———. "Data i slektsforskning III." NST 33 (1991): 228-229.
 Knudsen, Riborg. "Utvandringsagentenes virksomhet i Norge." NST 33 (1991): 209-216.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Slektene fra Møklegård og Kil. De eldste kjente ledd." NST 33 (1991): 25-98.
 Leistad, Lita Brodtkorb. "Svar på spørsmål nr. 675 [Kruse]." NST 33 (1991): 140-141.
 Mandt, Eva. "Resen-slekten." NST 33 (1991): 126-127.
 Mørck, George H. "Historien om et hodevannshus." NST 33 (1991): 217-218.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Bispinne Justine Neumann f. Brun og hennes slekt i Mecklenburg og Preussen." NST 33 (1991): 188-200.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 700." NST 33 (1992): 341-342.
 Rasch-Engh, Rolf. "Daniel Andreas Günther – en glemt general fra 1700-årene, og hans krets." NST 33 (1991): 219-225.
 Røder, [Ove] Allan [Løve] og Arne Nesfeldt. "Det bortrømte stadsmusikanten fra Christiania i 1634. Peter Grøter Trompeter og hans familie." NST 33 (1992): 402-405.
 Sandberg, Per-Øivind. "Skiftematerialet til bruk for slektsgranskere. Foredrag på Norsk Slektshistorisk Forenings møte 15. november 1991." NST 33 (1992): 287-290.
 Seeberg, Axel. "Supplement til artikkelen om «Vestlandsslekten Rasch»." NST 33 (1991): 131.
 Seiring, Torbjørn, (1925–) og Per Seland, (1924-1991). "Spørsmål nr. 709 [v/ Seiring]. Supplement til spørsmål nr. 709 [ved Seland]." NST 33 (1991): 262.
 Seland, Per, (1924-1991). "Hjalmar Rued Holand og hans forfatterskap." NST 33 (1991): 128-130.
 ———. "«Norderlendske fyrenamn»." Melding av Eivind Vågslid: Norderlendske fyrenamn, 436 sider, innbundet, Eidsvoll 1988, ISBN 82-991668-0-2. NST 33 (1991): 233-235.
 ———. "Resen-slektene i Norge." NST 33 (1991): 168-187.
 ———. "Svar på spørsmål nr. 701 [Botten-Hansen]." NST 33 (1991): 258-259.
 Støver, Arvid og Charles Ellingsen. "Slekten Mentzoni i Gildeskål." NST 33 (1991): 99-123.
 Torp, Eivind. "Momenter omkring den kvænske "Barnehandelen" med særlig vekt på kildeproblemer." NST 33 (1991): 12-24.
 Tusberg, Harald. "Et kongelig sidesprang?" NST 33 (1991): 201-208.
 Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Nyttige hjelpebøker." NST 33 (1991): 132.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Av adel? Problemer med Dyre Sevaldssons ætt, Østby-ætten [rosensverd] og Ørnefot." NST 33 (1992): 328-332.
 ———. "Dronning Katarina av Norge." NST 33 (1992): 333-334.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 558 [Friis av Holme, Den hellige Birgitta]." NST 33 (1992): 337-339.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 650 [Dyre Sevaldssons ætt]." NST 33 (1992): 340.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010) og Ove Gram Schjoldager. "Debatt. Vedrørende biskop Olav av Bergen (Glømmen-ætten)." NST 33 (1992): 406-412.
 Wasberg, Gunnar Christie. "Det begynte en Nordlandssommer. Slektstradisjon med politikerstrid. Bearbeidet efter foredrag i Norsk Slektshistorisk Forening 9. mai 1984." NST 33 (1992): 387-401.
 ———. "† Olav V 1903-1991." NST 33 (1991): 1-11.
 ———. "† Per Seland 22/5-1924 – 23/12-1991." NST 33 (1992): 265-268.
Bind 34 (1993-1994):
 Asak, Per Otto. "Holterætta på Hvam i Nes på Romerike." NST 34 (1993): 29-32.
 Bjønnes, Anders, (1960–), Lars Løberg, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). "Semeleng-ætten i Valdres og Losna-ætten i Sogn. Problemer og drøfting." NST 34 (1994): 164-202.
 Bjørkvik, Halvard, (1924–). "Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke." NST 34 (1993): 34-36.
 Børsum, Gunnar A. "Innlegg i anledning Geirr I. Leistads «bokanmeldelse» i NST XXXIV h. III (1994 I)." NST 34 (1994): 282-289.
 Christensen, Terje. "Litt om Marcello Haugens farsslekt. Spennende myter og nøktern virkelighet." NST 34 (1994): 274-281.
 Fagerli, Torkel. "Slektene Friis og Mandal i Vestfold." NST 34 (1993): 97-108.
 Gudbrandson, Terje, (1946–). "Lokalhistorie og slektsforskning i Bodø. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening fredag 19. november 1993." NST 34 (1994): 137-163.
 Hansen, Bent Billing. "Gunnor Kils avstamning." NST 34 (1993): 16-22.
 Hjorth, Niels Christian. "Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart." NST 34 (1993): 36-37.
 Hjorth, Niels Christian, Halvard Bjørkvik, (1924–) og Terje Gudbrandson, (1946–). "Om skrivemåten på personnavn i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift." NST 34 (1994): 233.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Gunnvor Sigvardsdotter Kils avstamning." NST 34 (1994): 259-273.
 Leistad, Geirr I[varson], (1942–). Melding av Gunnar Børsum: Historiske fragmenter. I. Hvem var jarlen Asgeir i Båhuslen? Ca. 1350–1395. Eget forlag, Oslo 1991. 131 s. Pris kr. 100,-. NST 34 (1994): 212-214.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Offisersslekten Flüg." NST 34 (1994): 234-250.
 ———. "Slekten Flottmann fra Westfalen." NST 34 (1994): 203-206.
 ———. "Slekten Silchenstedt fra Oldenburg." NST 34 (1993): 82-96.
 Reinecke-Wilkendorff, Ebbe. "Residerende kapellan til Nykirken i Bergen Albert Hatting's hustrue Maren Wirthmann Brüghmann, hendes fædrende ophav." NST 34 (1993): 33.
 Reymert, Øivind T. "Slekten Reymert – historie og opprinnelse." NST 34 (1993): 23-28.
 Røgeberg, Kristin. "Om skifter. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening mandag 10. mai 1993." NST 34 (1993): 73-81.
 Stenseth, Helge og Yngve Nedrebø. "Den gamle slekten på Hafstad i Førde." NST 34 (1993): 2-15.
 Stokke, Aasmund. "«Forbedret» herr Toralde Sigurdsson sitt våpensegl?" NST 34 (1994): 207-208.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). "Diverse rettelser og tilføyelser [Glømmen-ætten, Dyre Sevaldssons ætt, Folk i Oslo omkring 1500, Losna-ætten]." NST 34 (1994): 298.
 ———. "Folk i Oslo omkring år 1500." NST 34 (1993): 109-121.
 ———. "Merknader til svar til spørsmål nr. 624 [Dall, Valo-ætten]." NST 34 (1993): 122.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 687. Smør og Losna-ætten." NST 34 (1993): 123.
 ———. "Svar til spørsmål nr. 720. Von Holt." NST 34 (1994): 215-216.
 Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). "Noen metodiske synspunkter på Herlog Hudfats gods." NST 34 (1994): 251-258.
Bind 35 (1995-1996):
 "Lover for Norsk Slektshistorisk Forening." NST 35 (1995): 93-94.
 Baklien, Botolv, (1914–). "Hallinggreina av Rasch-ætta." NST 35 (1995): 160-170.
 Bjønnes, Anders, (1960–) og Terje Bratberg, (1955–). "En våpenprydet kiste fra 1600-tallet på Nordlandsmuseet i Bodø." NST 35 (1996): 436-444.
 Cappelen, Hans A[rne] K[ristian] T[orolf], (1945–). "Monogramsegl og slektspapirer fra Grenland." NST 35 (1995): 66-79.
 ———. "Våpensegl og slektspapirer fra Skiens-distriktet." NST 35 (1996): 445-463.
 Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene." NST 35 (1996): 387-435.
 Hansen, Bent Billing. "Debatt [Møklegård og Kil]." NST 35 (1995): 185-191.
 Holm, Else Marie, (1908–). "Fra 1500-tallsadel til bønder og sagbruksfolk på Ringerike." NST 35 (1995): 175-180.
 Kvitrud, Arne, (1955–). "Personar og ætter i Luster – refleksjonar kring lilje- og kronemotivet på skjolda i Dalekyrkja." NST 35 (1995): 124-139.
 Leistad, Geirr I[varson], (1942–). "De tre Hallvard'ene." NST 35 (1995): 171-174.
 ———. "Debatt [Jarlen Asgeir i Båhuslen]." NST 35 (1995): 192-201.
 Nilson, Sten Sparre, (1915–). "Med Piperviksporten som utgangspunkt. Avsnitt av en Christiania-families historie." NST 35 (1995): 140-159.
 Ottesen, Odd, (1957–). "Eivind Smedssons etterslekt." NST 35 (1995): 13-48.
 Sandbu, Arne og Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–). "Spørsmål nr. 745 [ved Sandbu]. Svar til spørsmål nr. 745 [ved Vigerust]. [Bagge]." NST 35 (1995): 89-90.
 Seiring, Torbjørn, (1925–). "En ny stammor for Schøning-slekten." NST 35 (1995): 181-184.
 Sveen, Kåre, (1941–). "Forbindelser over riksgrensa i Hedmark. Foredrag holdt i Norsk Slektshistorisk Forening onsdag 25. mai 1994." NST 35 (1995): 3-12.
 Thingsrud, Leif, (1956–). "Borgere i Christianias ladesteder 1782–1823." NST 35 (1995): 80-85.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). "Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra." NST 35 (1996): 211-384.
 ———. "Krabbe." NST 35 (1995): 49-65.
 Weidling, Tor [Ragnar], (1957–). "Anders Thiset og dansk adelsgenealogi. Noen tanker om dansk-norsk adel, personalhistoriske opplysninger og genealogers arbeidsmetoder." NST 35 (1995): 99-123.
Bind 36 (1997-1998):
 Berg [Høgenhoff], Carsten, (1960–). "Omkring Ahasverus de Crequi." NST 36 (1998): 283-297.
 Bjørkvik, Halvard, (1924–). Melding av Kjell Tærud Lund: HAN FAR. Prestehistorie og bygdeliv i Vang, Valdres (Vang historielag, 1997). 406 sider. NST 36 (1998): 309-313.
 Engedahl, Jan Fredrik Lysaker, (1955–) og Jens Petter Nielsen, (1963–). "Lo-slekten fra Eiker." NST 36 (1997): 3-58.
 Gudbrandson, Terje, (1946–). "Lars Prytz og brevene hans til slektninger." NST 36 (1997): 99-141.
 Gudbrandson, Terje, (1946–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). "Fra redaksjonen." NST 36 (1998): 233.
 Kirkeby, Birger, (1923–). "Romerikinger på 1600-tallet – en eiendomstvist som personhistorisk kilde." NST 36 (1998): 163-182.
 Lamberg, Marko, (1969–). "Bergenrådmannen Nils Ragvaldsson och hans norsk-svensk-isländska släkt." NST 36 (1997): 183-192.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Gunnvor Sigvardsdotter Kil, Erik Kil og slekten på Kil i Råde i 1500-årene." NST 36 (1997): 59-86.
 Løberg, Lars, (1960–). "En sosio-demografisk krise – slekten Dall i fire generasjoner." NST 36 (1997): 143-157.
 ———. "Nye biter i et gammelt puslespill – Om kalipsinnløsere i Solør og slekten Colbjørnsens forbindelser til Arneberg, Vølsnes og Gile." NST 36 (1998): 193-210.
 Løberg, Lars, (1960–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). Melding av Sven G. Eliassen: Herregårder i Østfold (1997). NST 36 (1998): 230-232.
 Myrvoll, Klaus Johan Grønseth, (1981–). "Eitkvart nytt um Aspa-ætti." NST 36 (1998): 273-282.
 Owe, Christoffer, (1972–). "Anders Mowat og hans slekt." NST 36 (1998): 211-229.
 Pihl, Torbjørn, (1940–). "Slekten von der Burg i Danmark og Norge. En stamtavle i tre fragmenter." NST 36 (1998): 298-308.
 Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Bidrag til slekts- og personhistoriske utgreiingar i Sogn. I. Kring Amla-godset i Sogndal." NST 36 (1998): 235-266.
 ———. "Tåtten om Gottskálk Kønekesson og nokre andre bispar i Hólar." NST 36 (1998): 267.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). "Eldre og nyere prosopografi til norsk middelalder (inntil 1537)." NST 36 (1997): 87-93.
 ———. "Krabbe. [Et supplement]." NST 36 (1997): 142.
Bind 37 (1999-2000):
 Asak, Per Otto, (1942–). "En kommentar til Birger Kirkebys artikkel Romerikinger på 1600-tallet, del 2 i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, hefte 2 – 1999." NST 37 (2000): 282-283.
 Baldwin, Stewart, (1950–). "Lothlend, Dublin and the Early Kings of Norway." NST 37 (2000): 227-232.
 Bjørkvik, Halvard, (1924–). "Baron-ætta på Talgje og Torstein Mita." NST 37 (2000): 271-275.
 ———. Melding av Alf R. Bjercke: Norwegische Kätnersöhne als königliche Dragoner. Kieler Werstücke. Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinawischen Geschichte. 20 (Frankfurt am Main, 1999). Ca. 250 sider. NST 37 (1999): 141-146.
 Bråthen, Torkel Rønold, (1969–). "Fragment av tingbok for Solør og Østerdalen 1640." NST 37 (2000): 174-187.
 Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Ætten fra Liltvet i Hurum og dens forgreninger i bygdene rundt Oslofjorden." NST 37 (1999): 3-87.
 ———. "Ætten fra Liltvet i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden. Rettelser og tillegg." NST 37 (2000): 215-217.
 Hasselberg, Kåre, (1951–). "Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag." NST 37 (2000): 188-197.
 Kirkeby, Birger, (1923–). "Romerikinger på 1600-tallet. Eiendomstvister som personhistoriske kilder. II." NST 37 (1999): 91-135.
 Løberg, Lars, (1960–). "Gaute Håkonsson og retten til Talgje. Svar til Halvard Bjørkvik." NST 37 (2000): 276-281.
 ———. "Glem Torstein mita! En kildekritisk undersøkelse av baron-ætta på Talgje og dens eventuelle forbindelse med adelsætta på Aga i Ullensvang." NST 37 (2000): 155-170.
 ———. Melding av Audun Thorsen: Bjørnsons kvinner og Margit Sandemos «familiehemmelighet», Genesis forlag, Oslo 1999. NST 37 (2000): 286-287.
 Melsæter, Torgeir, (1974–). "Forskjellige Holck-våpen. En studie med utgangspunkt i våpensignetet til glassmester Fredrik Christian Holck (1821-1915)." NST 37 (2000): 233-270.
 Paludan, Edvard Bull, (1925–). "En sorenskrivers trængsler under Hannibal-feiden. Sorenskriver Rasmus Michelsen Paludan og hans norsk-danske Paludan-slægt." NST 37 (2000): 198-214.
 Stokke, Aasmund, (1931–). "Av Ornes-ætt eller Ænes-ætt." NST 37 (2000): 171-173.
 Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Kring Amla-godset i Sogndal. Addenda et corrigenda." NST 37 (1999): 88.
 Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–2010). "Ahasverus de Crequy dit la Roche." NST 37 (2000): 284-285.
 ———. "Familienotiser av Ulf Grip († 1644) til Birkebjergegård (Björkeberga) i Skåne." NST 37 (1999): 137-140.
Bind 38 (2001-2002):
 "Familien Holcks våpensigneter." NST 38 (2002): 252.
 "Felles navneregister til 36 bind av NST." NST 38 (2001 [2002]): 139-140.
 "Rettelse angående forskjellige Holck-våpen." NST 38 (2001): 49.
 Bagge, Sverre, (1942–). "Ætt, stat og politikk fra vikingtiden til 1200-tallet." NST 38 (2001 [2002]): 65-80.
 Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "De gamle ættene fra Månstad i Nes i Jemtland". NST 38 (2002): 255-325.
 ———. "Erik Kils to ulike våpensegl". NST 38 (2002): 240-251.
 Dahl, Ottar, (1924–). "Genealogi og historieforskning i Norge etter annen verdenskrig". NST 38 (2001 [2002]): 121-128.
 Gudbrandson, Terje, (1946–), Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–) og Tor [Ragnar] Weidling, (1957–). "Veiledning til forfatterne." NST 38 (2001): 50-52.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Slektsforskning og kildebruk." NST 38 (2002): 213-239.
 Lie, Erik, (1972–). "Falch'er i flere farvann. En undersøkelse av Falch-slektas hjemstavn, dens første generasjoner og deres næringsveier." NST 38 (2002): 143-197.
 Løberg, Lars, (1960–). "Norsk genealogi i det 21. århundre". NST 38 (2001 [2002]): 129-135.
 Mundal, Else, (1944–). "Genealogiane i norrøne kjelder - ideologi og funksjon." NST 38 (2001 [2002]): 57-64.
 Ottesen, Odd, (1957–) og Jan Fredrik Anker Solem. "Slekten Flor fra Firenze." NST 38 (2001): 3-48.
 Teige, Ola, (1975–). "Den mislykkede klienten; Garnisonsauditør Gottfried Coppy og slekten Coppy i Norge." NST 38 (2002): 198-212.
 Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Potensielle linjer i utgjevingsverksemda i det 21. århundre". NST 38 (2001 [2002]): 137-138.
 Weidling, Tor R., (1957–). "Ny fogd i Valdres 1796". NST 38 (2001 [2002]): 99-120.
 Weidling, Tor R., (1957–). "Ætt og klient. Slektskapets betydning for karriere i tidlig nytid." NST 38 (2001 [2002]): 81-98.
Bind 39 (2003-2004):
 Bråthen, Torkel Rønold, (1969–). "Jon Gislessons ætt." NST 39 (2004): 331-379.
 Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Slektskapet mellom Torstein Skjeldulvsson og Morten i Månstad." NST 39 (2003): 134-141.
 ———. "Var væpneren Erik Kil fra Østfold?" NST 39 (2004): 414-454.
 Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). "Var lensmannsenken Beritte på Sørby i Våle en etterkommer av Dyre Sevaldsson?" NST 39 (2004): 326-328.
 Høgenhoff, Carsten Berg, (1960–). "Ahasverus de Créqui dit la Roche - Slektshistorie fra Nederlandene og Norge". NST 39 (2003): 22-92.
 ———. "Ahasverus de Créqui dit la Roche - Addenda et corrigenda" NST 39 (2004): 452-454.
 Høyendahl, Sten, (1947–). "Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods". NST 39 (2003): 147-184.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Var væpneren Erik Kil fra Holstein?". NST 39 (2003): 185-232.
 Lie, Erik, (1972–). "Falch'er i flere farvann; Tillegg og rettelser." NST 39 (2003): 142-143.
 Lihaug, Elin Galtung, (1947–). "Grabow, Galtung - og Pusjkin; Søkelys på en europeisk slektssammenheng." NST 39 (2003): 93-133.
 Løberg, Lars, (1960–). "Torstein Skjeldulvsson og hans nærmeste slekt." NST 39 (2003): 3-21.
 ———. "Om Åsa Ulvsdotter og Elinættas mødrene opphav." NST 39 (2004): 317-325.
 Teige, Ola (1975–). "Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden." NST 39 (2004): 380-413.
 Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Kring ætta på Ornes og Mel i mellomalderen, samt noko om Rane Jonssons etterkomarar og slekta Hjerne (Hjärne)." NST 39 (2004): 235-316.
Bind 40 (2005-2006):
 Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "En revurdering av herr Christen Stenssøns ættebakgrunn i Jemtland." NST 40 (2005): 172-175.
 ———. "Frang, Vik og Store Re i Stange - brikker i ett og samme genealogiske puslespill?" NST 40 (2005): 91-145.
 Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). "Torbjørn på Myre i Strømm." NST 40 (2005): 87-88.
 Hasselberg, Kåre, (1951–). "En gren av slekten Dass/Dundas i Norge - og spørsmålet om slektens herkomst." NST 40 (2005): 146-171.
 Høgenhoff, Carsten Berg (1960–). "Når dokumentasjonen er motstridende." NST 40 (2006): 331-336.
 Høyendahl, Sten, (1947–). "Guttul Torkelsrud og hans etterslekt." NST 40 (2005): 3-54.
 ———. "Sør-Moen og Vestre Haga i Eidsberg . Betraktninger om biskop Jens Nielssøns morsslekt." NST 40 (2005): 210-234.
 ———. "Søkelys på Vestby i Enebakk." NST 40 (2006): 307-330.
 Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Var Torbrand Eivindsson på Tofteberg i Borge Eivind Smedsson Frøshaugs sønn?. Spor av Østby-ætten i bondearistokratiet" NST 40 (2005): 179-209.
 ———. "Erik Kil og registeret over landskyld i Borgesyssel og Viken fra 1575." NST 40 (2006): 235-259.
 Lillehammer, Arnvid (1943–). "Grisilla og folket hennar; Eit genealogisk bidrag til historia om det reisande folket." NST 40 (2005): 55-86.
 Løberg, Lars, (1960–). "Hestbøætta" NST 40 (2006): 267-306.
 Ugulen, Jo Rune, (1968–). "Gamle Stedje kyrkje i Sogndal, dei forsvunne epitafia der, og ei løysing på eit genealogisk spørsmål." NST 40 (2006): 260-266.
Bind 41 (2007-2008):
 Bråthen, Torkel Rønold (1969-). "Tosten på Dyrdal i Sande og hans etterslekt", NST 41 (2008): 139-146
 Bråthen, Torkel Rønold: "Slektene på Nedre Holter og Hovin i Nes på Romerike", NST 41 (2008):. 222-236
 Christiansen, Per Reidar (1968–). "Tord Asgeirsson på Bolvik i Solum og hans ætt", NST 41 (2007): 89-125
 Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). "Av høyaristokratisk Hårek-ætt fra Valdres?" NST 41 (2007): 64
 Haug, Eldbjørg: "Kort innføring i diplomatikk. Diplomtyper og formelverk", NST 41 (2008): 252-258
 Helleberg, Odd Arne (1952-). "En bygdematador og slekta hans", NST 41 (2008): 147-176
 Høyendahl, Sten (1947–): "Hafslund-ætten i Skjeberg og en gren på Nord-Mysen i Eidsberg", NST 41 (2007): 67-88
 Lie, Erik (1972-). "Staal Christphersen i Trondheim og hans etterslekt", NST 41 (2008): 177-198
 Lie, Erik: "Bidrag til debatten om fogdehustruen Anne Jonsdatters herkomst", NST 41 (2008): 203-221
 Lillehammer, Arnvid, (1943–). "Kari med kjeften, Per Hesteskjerar og slektstilhøva deira" NST 41 (2007): 3-41
 Løberg, Lars og Vigerust, Tore (Innledning til temadel): "Metodeforelesninger fra middelalderseminaret 5. januar 2008", NST 41 (2008): 237
 Løberg, Lars : "Arverett, odelsrett og åsetesrett som hjelpemidler i middelaldergenealogi, NST 41 (2008): 246-251
 Myrvoll, Klaus Johan, (1981–). "Margrete i Aspa - løysing på floken" NST 41 (2007): 42-63
 Sandberg, Per-Øivind: "Den retrospektive metode i slektsgranskning", NST 41 (2008): 259-265.
 Ugulen, Jo Rune: "Kjeldekritikk, med eit sideblikk på heraldikken", NST 41 (2008): 238-245
 Vigerust, Tore Hermundsson (1955-2010): "Skomakergasellen Gustaf Rönblad fra Vasa i Finland", NST 41 (2007), 125-134
Bind 42 (2009-2010):
 Christiansen, Per Reidar (1968-): "Ættene på Asdal og Tangvall i Bamble", NST 42 (2009): 3-48
 Christiansen, Per Reidar (1968-): "Agdernøtter: Forvirring rundt en 1500-talls ættekrets fra Kvåvig i Lyngdal", NST 42 (2009): 149-159
 Christiansen, Per Reidar (1968-): "Fra Fjære i Aust-Agder: Fakta, feil og fiksjon om Ommund Persson i Lia og Bringsvær-ætten". NST 42 (2010): 163-206
 Hammer, Johs Hansen: "Skogstad-Lund-slekta fra Steigen". NST 42 (2010): 207-234
 Helleberg, Odd Arne (1952-): "'Kongens lensmann' Are Øysteinsson på Hustveit i Heddal og slektskretsen rundt ham", NST 42 (2009): 49-75
 Hunskaar, Kristian (1979-): "Den genealogiske fantasifiguren Laurits Kristoffersson Marstrand i Tøndsberg og hans angivelige barn", NST 42 (2009): 117-126
 Høyendahl, Sten (1947-): "To søstre med odelsgods i Vestby i Enebakk - en rettelse": NST 42 (2009): 77-79
 Langekiehl, Atle Steinar (1939-): "Früchtnicht-slekten på Hitra. De første generasjoner". NST 42 (2010): 235-254
 Lillehammer, Arnvid (1943-): "Nordlands-Maren. Om opphavet, borna og mennene hennar". NST 42 (2010): 255-270
 Ruyter, Hans W. (1955-): "Papirmester Diderich Reuter (1698-1762) på Sagene", NST 42 (2009): 127-148
 Sagen, Erik (1972-): "Kaptein Salomon Bernhoft i Tingvoll og hans etterslekt", NST 42 (2009): 83-116
 Sagen, Erik (1972-): "Bendikt Larsson Forbord og hans nærmeste. Vitnesbyrd om en familie hardt rammet av spedalskhet". NST 42 (2010): 271-288
Bind 43 (2011-2013)
 Bergstrøm, Trond H. (1956-): "Skiftet etter lensmannsenka Mali Larsdatter på Voll i Stjørdal", NST 43 (2011): 69-108
 Bråthen, Torkel Rønold (1969-). "Slekten med odelsrett i Vestre Grøndalen i Ullensaker", NST 43 (2011): 3-42
 Christiansen, Per Reidar: "Med odelsrett som genealogisk verktøy: Egders odel i Vestre Barstad i Sokndal i Rogaland", NST 43 (2013): 2013-234
 Harmen, Erik Falch: "Fra Nederland og Ostfriesland i Tyskland til Trondheim på 1600-tallet", NST 43 (2013): 235-252
 Høyendahl, Sten: En slekt på Hamnor i Hole med linjer til Buskerud
 Kværness, Gunhild (1960-):"'Eit hus vil meg hysa'. Om Rosa Kjeldseth Enevoldsen, Aasmund Olavsson Vinjes hustru", NST 43 (2011): 107-124
 Langekiehl, Atle Steinar (1939-): "Opstad-ætten i Tune". NST 43 (2011): 43-68
 Langekiehl, Atle Steinar (1939-): Früchtnicht-slekten på Hitra og Elisabeth Hansdatter Holks alder. Duplikk til Svein Bertil Sæthers replikk", NST 43 (2013): 253-262
 Pihl, Torbjørn: "Forvalter Frantz Henrich Edler og hans slekt." NST 43 (2013): 187-196
 Sagen, Erik: "Litt om navnet Villik i Ytre Namdal." NST 43 (2013): 197-198
 Sæther, Svein Bertil (1951-): "Meir kunnskap om Früchtnicht-slekta på Hitra", NST 43 (2011): 125-134
 Teige, Ola : "Nettverk - en introduksjon til historisk nettverksanalyse." NST 43 (2013): 139-158
 Willumsen, Liv Helene og Diane Baptie: "John Cunninghams bakgrunn og karriere". NST 43 (2013): 159-176
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.