Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Astrid K. Halleraker

TEMA: "Det Norske Historiefondet" - drømmeri - drømmera

Recommended Posts

Astrid K. Halleraker

Er det noen her som har tid og lyst til å se for seg et
drømmescenario: Stiftelsen av Det Norske Historiefondet.
Et fond som får inntekter fra medlemskap og pengegaver,
og har til oppgave å restaurere historiske bygninger og
landskap.

Det må startes opp av kvalifiserte og engasjerte fag-
personer som forstår hvor informativ vår kulturarv er,
og som setter høye krav.
Inspirasjonskilde er britiske National Trust. Dette
fondet et Storbritannias største godseier. De har vel
20.000 gamle borger og herregårdshus i UK, og The
National Trust har ansvar for mer enn 200.000 historiske
bygninger, i tillegg kommer historiske  l a n d s k a p.

 

Noen godt kvalifiserte fast ansatte og mange frivillige,

inngår i organisasjonen.
Historiske gårdsbruk forpaktet bort til bønder under
strenge krav til miljøvern, og der gårdsproduktene er
varemerket med The National Trust. Allmenn tilgjengelighet
er en av flere målsettinger.

 

Begrunnelsen for at et lignende fond i Norge, her kalt
Det Norske Historiefondet, er at verneverdige bygninger i
dag pålegger grunneieren store ekstrakostnader. Dessuten
er det blant slektsgranskere et ønske om og behov for
en felles database med historiske ættetavler, med tilhørende
kildehenvisninger og drøftinger. Som alle kan slå opp i,
men bare kvalifiserte brukere kan editere, slik som f.eks.
historikere og yrkes-slektsgranskere.

 

Er det noen på Brukernes Eget Forum som føler seg kallet
til å være med i oppstarten av Det Norske Historiefondet,
den riktige veien å gå er vel en utredning først, og kanskje
en s t u d i e t u r  til England med visitt til The National
Trust.

 

Deres hjemmeside https://www.nationaltrust.org.uk/

 

Alle kommentarer og innspill vil være interessante. Jeg kan
bidra med medlemskontingent og litt av reisepengepotten.

 

En video som sier litt om The National Trust
THE NATIONAL TRUST - Preserving the past
https://www.youtube.com/watch?v=EPxPQecLBhU&t=1548s

 

og enda en
National treasures of Wales - Farms
https://www.youtube.com/watch?v=VIwU6VxdTxE

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Her er det som finnes i dag av private tilskuddsordninger:

http://kulturvern.no/private-stiftelser-og-fond/

Det er Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DnB,
Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen UNI,
Fortidsminneforeningen, LNU Landsrådet for Noregs
barne- og ungdomsorganisasjoner, UNESCO og
Hurtigruten Foundation.

 

Kilde: Norges kulturvernforbunds hjemmeside

Norges kulturvernforbund står det om her, de har mange
foreninger under seg (den listen er for lang til å gjengis her)
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_kulturvernforbund

 

Intensjonene er på plass og mange er kvalifiserte, men

vi trenger en instans med finansielle MUSKLER, akkurat

som The National Trust.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Angre: ved nærmere ettertanke,- kanskje ikke dette er den riktige organisasjonsmodell for Norge. Det finnes selvsagt et utall alternativer, som det vil være for omfattende å drøfte i detalj her. Hansaforbundet med sine mange selvstendige kontorer, er også et eksempel på en økonomisk bærekraftig institusjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Når det gjelder bygninger gjør Fortidsminneforeningen mye av det samme arbeidet som det nevnes her. Fond for å støtte huseiere har vi også: Kulturminnefondet og endel andre ordninger, så heller styrk disse. Så til midler for ættetavler og forskning, så er det ingen tvil om at det ikke finnes noe fond eller økonomiske støttemidler, men vi har heldigvis svært mye gratis allikevel gjennom Nasjonalbiblioteket og Arkivverket/Digitalarkivet. Men det som mangler er støtte til foreninger som driver med slektsforskning, å leve av medlemskontigent alene er ikke nok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
11 minutter siden, David Widerberg Howden skrev:

Men det som mangler

... samt midler til restaurering av historiske landskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Det finnes tilskuddsordninger for skjøtsel og bevaring av kulturlandskap, men er mer usikker på restaurering av kulturlandskap. Det utføres nok endel av det etter store veiutbygginger og ulovlige utbygginger i bla. strandsonen, men litt usikker på om det finnes generelt. En oversikt over diverse fond og støtteordninger for kulturminner finnes også her: https://kulturminnefondet.no/soknad/andre-tilskuddsordninger/

Edited by David Widerberg Howden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal
1 time siden, David Widerberg Howden skrev:

 er mer usikker på restaurering av kulturlandskap.

 

Tror det er dårlig med det, gitt - Norges kulturlandskap gror som kjent igjen med kratt og busker, og flåtten storkoser seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
3 timer siden, David Widerberg Howden skrev:

Men det som mangler er støtte til foreninger som driver med slektsforskning, å leve av medlemskontigent alene er ikke nok.

La oss ta det viktigste først: kontanter. Etter å ha vært medlem på Brukernes Eget Forum siden november 2015 og vært i e-kontakt med mange DNA-slektninger, vet jeg at behovet for assistanse med anetavler er voksende. Flere ganger har jeg måttet sette strek selv om de/den andre er veldig interessert i å vite mer om side forfedre. Her på forumet har jeg ved en anledning sagt at transkribering av et helt skifte er en betalingstjeneste. Og en gang har jeg henvist en DNA-slektning til en freelance slektsgransker.

Så til det radikale forslaget: hva hvis NSF-medlemmer som hjelper på dette forumet, en assistanse utover noen få oppslag, dernest som takk for hjelpen anmoder om en donasjon til NSF. I dag er det jo så lettvint å gjøre transaksjoner med PayPal og/eller kredittkort. En løssalgsavis koster mellom 50 og 100 kr, det er småpenger. Administrasjon av konto kan NSF fra før. Hva hvis alle hjelperne ba om donasjon til NSF? Og ville det kanskje ført til at problem-spørsmålene som tar mer tid, både blir oppklart og et mer enn minste-satsen donasjonsbeløp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
4 timer siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

La oss ta det viktigste først: kontanter. Etter å ha vært medlem på Brukernes Eget Forum siden november 2015 og vært i e-kontakt med mange DNA-slektninger, vet jeg at behovet for assistanse med anetavler er voksende. Flere ganger har jeg måttet sette strek selv om de/den andre er veldig interessert i å vite mer om side forfedre. Her på forumet har jeg ved en anledning sagt at transkribering av et helt skifte er en betalingstjeneste. Og en gang har jeg henvist en DNA-slektning til en freelance slektsgransker.

Så til det radikale forslaget: hva hvis NSF-medlemmer som hjelper på dette forumet, en assistanse utover noen få oppslag, dernest som takk for hjelpen anmoder om en donasjon til NSF. I dag er det jo så lettvint å gjøre transaksjoner med PayPal og/eller kredittkort. En løssalgsavis koster mellom 50 og 100 kr, det er småpenger. Administrasjon av konto kan NSF fra før. Hva hvis alle hjelperne ba om donasjon til NSF? Og ville det kanskje ført til at problem-spørsmålene som tar mer tid, både blir oppklart og et mer enn minste-satsen donasjonsbeløp?

Ja, det er nok slik at vi er så vant til at alt er gratis og at det skal fortsette slik det alltid har vært. Men både NSF og S&D har måttet begrense hvor mye vi som foreninger kan gjøre gratis uten å få noe statlig tilskudd. Vi har mange av de samme medlemmene og enkelte er ganske aktive begge steder. Som slektsforskere har vi lyst til å hjelpe hverandre, men hvis noen skal spesialisere seg innen temaer og bli ressurser for slektsforskere rundt omkring i Norge, så tror jeg det kreves både midler og tid. Ja, et donasjonsfond til slektsforskningens fremme burde så absolutt vært mulig. Norgesprosjektet-DNA har en slik donasjonskonto, men det er svært få som donerer, så det er mest at jeg setter inn litt der en gang i blant, slik at jeg får spart opp til noen tester i prosjektet. Jeg har allerede tenkt på å få til både gavekort og donasjonsprodukter i nettbutikken til NSF, men det er endel som må på plass først. 

Edited by David Widerberg Howden
tillegg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
13 timer siden, David Widerberg Howden skrev:

Norgesprosjektet-DNA har en slik donasjonskonto

Kan du oppgi link til den nettsiden der innbetalingsinfo står?

 

Noen kommentarer angående økonomi. Jeg vet at bedriftsøkonomi er et
populært emne på høyskole-/universitetsnivå, og vil oppfordre medlemmer
på forumet med slik kompetanse å bidra.

'

Statstøtte til NSF og S&D er et godt forslag. Politikere vil gjerne være
med på vinnerlag og ser med glede på suksessforetak. Vær oppmerksom på at
statstøtte også kan gis indirekte. Anta at det i fremtiden Det Norske
Historiefondet finnes, og at nedlagte gårds- og småbruk gis som gave til
dette fondet, så er gaver skattefri (?).

 

Enhver kalkyle eller finansiell plan forutsetter en kontantstrøm. Det finnes
sikre og pålitelige formler for hvordan man beregner fremtidig inntekt til
en bedrift, der kontantstrømmen er en av parametrene. De andre variablene er
kostnader og tid. Tiden er hvor mange år eller tiår bedriften skal leve.

 

The National Trust får sin kontantstrøm fra medlemskontingenter. Et medlem-
skap gir fri adgang til alle fondets attraksjoner. Det hele startet med at
eiendommer ble gitt som gaver, så får de vel leieinntekter fra eien-
dommer. De driver også nettbutikk og utgir bøker.

 

Et annet "foretak" som har leieinntekter er Den Romerske Kirke i Italia, de
eier og driver mange pensjonater for turister.

 

Tilbake til formelen. Utgiftene må holdes på det absolutte lavnivå de første
ti-årene, og sløsing med ressurser er utelukket. En slik verdi er i vår
situasjon konsulenttjenester på Brukernes Eget Forum. Og kjente anetavler,

spesielt de som er verifisert vha DNA og/eller holder god kvalitet, har en
verdi. Disse verdiene må inn i kalkylene på en eller annen måte.

 

Den som ber om statstøtte forventes å ha en økonomisk plan og et regnskap,
vil jeg tro. Og så er det vel allment akseptert at det foretaket som følger
sin langtidsplan, vil lykkes.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
11 timer siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Kan du oppgi link til den nettsiden der innbetalingsinfo står?

 

Noen kommentarer angående økonomi. Jeg vet at bedriftsøkonomi er et
populært emne på høyskole-/universitetsnivå, og vil oppfordre medlemmer
på forumet med slik kompetanse å bidra.

'

Statstøtte til NSF og S&D er et godt forslag. Politikere vil gjerne være
med på vinnerlag og ser med glede på suksessforetak. Vær oppmerksom på at
statstøtte også kan gis indirekte. Anta at det i fremtiden Det Norske
Historiefondet finnes, og at nedlagte gårds- og småbruk gis som gave til
dette fondet, så er gaver skattefri (?).

 

Enhver kalkyle eller finansiell plan forutsetter en kontantstrøm. Det finnes
sikre og pålitelige formler for hvordan man beregner fremtidig inntekt til
en bedrift, der kontantstrømmen er en av parametrene. De andre variablene er
kostnader og tid. Tiden er hvor mange år eller tiår bedriften skal leve.

 

The National Trust får sin kontantstrøm fra medlemskontingenter. Et medlem-
skap gir fri adgang til alle fondets attraksjoner. Det hele startet med at
eiendommer ble gitt som gaver, så får de vel leieinntekter fra eien-
dommer. De driver også nettbutikk og utgir bøker.

 

Et annet "foretak" som har leieinntekter er Den Romerske Kirke i Italia, de
eier og driver mange pensjonater for turister.

 

Tilbake til formelen. Utgiftene må holdes på det absolutte lavnivå de første
ti-årene, og sløsing med ressurser er utelukket. En slik verdi er i vår
situasjon konsulenttjenester på Brukernes Eget Forum. Og kjente anetavler,

spesielt de som er verifisert vha DNA og/eller holder god kvalitet, har en
verdi. Disse verdiene må inn i kalkylene på en eller annen måte.

 

Den som ber om statstøtte forventes å ha en økonomisk plan og et regnskap,
vil jeg tro. Og så er det vel allment akseptert at det foretaket som følger
sin langtidsplan, vil lykkes.

 

Som forening er det mange prosjekter vi gjerne ville fått satt i gang, men det er lite søke på av støtteordninger. Lokalhistoriske foreninger kan søke mer lokal støtte fra fylke og kommuner, mens landsdekkende foreninger ikke har samme mulighet. Det har vært søkt endel om støtte fra flere, men for å få statsstøtte må også foreningene være større enn før.. Det mangler en forståelse for at slektsforskning er mer enn bare en hobby og at forskningen bidrar til økt kunnskap om vår fortid og historie, som er til nytte for flere enn kun den enkelte slektsforsker. Norgesprosjektet-DNA drives av frivillige slektsforskere, for å fremme DNA innen slektsforskning, men med midler hadde vi nok kunnet gjort mye mer. Norgesprosjektets fond finnes her: https://www.familytreedna.com/group-general-fund-contribution.aspx?g=Norway  Et par ganger i året kommer det litt bidrag, men ellers er det mest vi i admin-teamet som fyller opp litt for å ha litt til prosjektet. Det siste jeg har samlet inn til er å få testet en Big-Y på Galtung-slektens farslinje og oppgradering av mottesten som kan føres tilbake til Aga-ætten. Fikk delvis dekt Big-Y for Galtung og hvis det kommer inn litt bidrag til neste salg, så håper jeg å få testet Big-Y også på Aga-ættens linje. Hvis det gjøres kan vi da identifisere akkurat hvilken gren (SNP) som deles av disse to linjene og dermed hvor Johans på Aga genetisk og kronologisk kan plasseres i forhold til andre farslinjer.

Galtung.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Jeg har sendt en e-post til moderator og spurt om det er akseptabelt å be om donasjoner, ved direkte henvendelse under emnet til de som får hjelp. Men det ideelle hadde vært et historisk fond som foreningene selv administrerer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
5 timer siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Jeg har sendt en e-post til moderator og spurt om det er akseptabelt å be om donasjoner,

og her er svaret

image.png.dcc64df1344df35cd9de3a3281e26844.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.