Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Bjørn A Løkken

Tydehjelp til skifte fra 1657 etter min stammor Berit NN

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Hei ... er det noen som kunne tenke seg til å tyde et bittelite skifte etter min stammor Berit NN fra 1657 . Det inneholder ikke fordeling av " gods og gull " . Men jeg synes innholdet er så interesant pga . av formuleringer og skrivemåte at jeg gjerne skulle hatt det transkribert , også siden dette er så veldig gammelt .

 

Det begynner nederst på venstre side av protokollen og med fortsettelse og avslutning på den øvre halvdel av høyre side i protokollen . 

 

Er det noen som kunne tenke seg til å hjelpe ? 

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20090109610059

 

På forhånd tusen hjertelig takk for hjelpen nok en gang .

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Peder Anderssen Sourenskriffer Offer Toutten, Vardall

och Birj, Sampt Efuen Miølstad, och Vehrner Gryde

LauRettis Mend J Vardals Prestegield, Kiendis och

Hermed Vitterlig giør, Att Vj In Anno 1657 dend

30 Novembr. haffer veredt forsamblet paa

Hau, J forn. gield, Och der Effter Hans Exl. Velb.

Hr. Stadtholders Medgifne Arffue Bog, schulle

hafue Holden Arfueschifte, Efter Sl. Afdøde

Birette Hau, Som J forleden Vaar ehr død,

Och haffer Effterladt Sig, Syff Voxne Børn,

fire Sønner, och treye døttre, Nafnlig Biøn[?], hendrich,

dafind, och torgier Laursønner, Sampt Ingeborg, guri,

och Sidtzell Lauridzdøttre, Offerverende Bøgde lens-

Manden, halfuord Braastad.

Daa Befantis, Att Huis Ringe formuge, J boen haffer

Veredt, Effter forn. Sl. Quinde, haffer forn. Arfinger

strax effter Moderens død, Sielf schifftet Sig Jmellem,

Och En huer Annamedt strax Sin partt, Det och 

dj tou Brødre, Nemblig hendrich, och torgier laursen

Som Nu tilstede Var, Sampt dj[?] form. trey Søstrer

Sielf tilstod, Saa at Vere scheed som forschr.

Staar. Att Saaledis paserett ehr, Bekrefftis

Vnder Voris Zignetter. Actum [....?].

 

lige gienpartt bekom dj strax

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Et riktig godt nytt år ønkes deg og dine Tore , og tusen hjertelig takk for transkribering av dokumentet . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.