Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Igelkjøn

Jordskiftekart på Digitalarkivet vs. jordskiftekart på domstol.no

Recommended Posts

Torbjørn Igelkjøn

I eit av foredraga i høve 20-årsmarkeringa av Digitalarkivet vart det nemnt at jordskiftekarta no også er tilgjengelege i Digitalarkivet. Eg søkte på emneknaggen Jordskifte, og får då opp følgjande liste:

https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=159&text=

 

Går inn på Sogn og Fjordane

https://media.digitalarkivet.no/db/contents/58620?start_year=&end_year=&tags[0]=159&text=

og får opp ei lang liste med kart som byrjar med ei kronologisk liste med kartnummer og kva for gardar dei tilhøyrer. Dermed må ein leite seg gjennom heile lista for å finne aktuelle kart for ein bestemt gard.

 

Eg ynskjer å finne kart for garden Haugland i Fjaler kommune (eksempel). Den enklaste framgangsmåten blir då som før å bruke kommunelista på domstol.no, leite seg fram til jordskiftesakene og finne kartnummera.

https://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/kommunelist.wc?ID

 

For Haugland (gnr. 41) har ein to aktuelle saker, ei frå 1874 (innmarksutskifting) og ei frå 1923 (utmarksutskifting):

https://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/VisSaker.wc?ID=1429 41

 

Dei aktuelle karta har nummera 140250 og 141798, der sistnemnde (utmarksutskiftinga) består av to kartblad. 14 står for fylket (Sogn og Fjordane). Medan eg hos jordskiftedomstolen må få karta på epost kan eg no i staden velje å gå rett inn på kart nr. 250 og 1798 (1 og 2) i lista frå Digitalarkivet (ovanfor).

 

Eg lurer på om dette i utgangspunktet er dei same filene, eller om skannejobben er gjort to gonger. Er det nokon spesiell grunn til at det er dårlegare oppløysing på bileta hos Digitalarkivet enn det som ein får frå domstol.no? Vil det bli gjort noko for at det skal bli mogeleg å finne fram i materialet utan å gå via domstol.no? Sist, men ikkje minst: Vil dette materialet bli tilgjengeleg begge stader også i framtida?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Gløymd lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Øverst på innholdssida (https://media.digitalarkivet.no/db/contents/58620) finner du "Manuelt register til jordskiftekart". Dette er dessverre det eneste framfinningsverktøyet vi foreløpig kan tilby, men her vil du kunne finne Haugland i Fjaler med henvisning til kartnummer.

 

Arkivverket (Riksarkivet) har ca. 30 000 jordskiftekart som i sin tid ble avlevert fra jordskifterettene, mens jordskifterettene har yngre kart. Domstoladministrasjonen bidro til at Arkivverket i 2010 kunne kjøpe en A0-skanner til skanning av jordskiftekartene i Riksarkivet, og Domstoladministrasjonen fikk kopi av skanningene i retur. Det er sikkert disse du får tilsendt på e-post.

 

Bildene som tilbys i Digitalarkivet er svært komprimerte av hensyn til effektiv blading i vårt visningsprogram. Vi skal se på mulighetene for å laste ned høykvalitetsfilene (som kan være på over 100 MB) på forespørsel, men jeg vet ikke når det kan bli.

 

Vi hadde i utgangspunktet nokså høye ambisjoner for en Digitalarkivet-tjeneste for jordskiftekartene. Det har vi foreløpig ikke klart å innfri, men vi valgte da å legge ut bildene på den måten vi nå har gjort det, da det tross alt var bedre enn ingenting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Takk for svar.

 

Den lange kronologiske lista som utgjer registeret er på over 70 sider. Hadde denne lista derimot vore sortert alfabetisk på kommune og deretter på gardsnummer (evt. gardsnamn) ville det ha vore raskt og enkelt å finne fram.

 

Men enn så lenge fungerer domstol.no fint til å finne fram i materialet. Slik sett har nok Digitalarkivet oppgåver som er viktigare enn dette.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
13 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Den lange kronologiske lista som utgjer registeret er på over 70 sider. Hadde denne lista derimot vore sortert alfabetisk på kommune og deretter på gardsnummer (evt. gardsnamn) ville det ha vore raskt og enkelt å finne fram.

 

Dette er den opprinnelige avleveringslista, som da naturlig nok er sortert etter kartnummer. Vårt ønske er selvsagt et søkbart register (kommune, gnr, gårdsnavn, årstall, lenke til kart) i bostedssøket (eiendomssøket) i Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.