Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Torbjørn Steen-Karlsen

Slekten Gjedde i Vestfold - svensk (Bohuslen?)

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

Jeg har tre brødre født på Vigsiden (Bohuslen)

 

1. Anders Pedersen Gjedde, født ca. 1689 på Vigsiden (Bohuslen).[1] Begravet 18. desember 1750, 61 år gammel. Skifte 22. september 1751 – 21. juni 1764.

Trolovet 30. desember 1723 og gift 5. februar 1724 i St. Laurenti med Margrete Larsdatter, født ca. 1692. Begravet 11. april 1766, 74 år gammel,

også fra Tønsberg.

 

2. Ole Pedersen Gjedde, født ca. 1691 på Vigsiden.[1] Død på Holmen under Jarlsberg og begravet 1741, 50 år gammel. Skifte 11. mars 1746-15. februar 1747. Trolovet 11. august 1706 og gift 8. februar 1707 i Laurenti kirke med Birgitte Pedersdatter.[2] (Datter til Peder Pedersen (Rytter) med sin hustru Maren Angrimsdatter.) Han var bosatt i Sande sogn når han gifter seg. Nevnt i Tønsberg 1707 og i 1710 blant «Enroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater». Ole Pedersen Gjedde bodde på Holmen under Jarlsberg en kort tid inntil han døde der. Ved skiftet efter Ole i 1746 utgjorde formuen 96 riksdaler. Bygningene på plassen hadde tilhørt Ole. De ble taksert til 43 riksdaler.    I 1709 selger Peder Pedersen (Rytter) med sin hustru Maren Angrimsdatters samtykke, en går i St. Laurenti kirkesogn til sin svoger (svigersønn) Oluf Pedersen Gjedde og hans hustru Birte Pedersdatter. Birte Ole Gjeddes fadder i Laurenti kirke i 1713.

 

3. Gjøde Pedersen Gjedde, født ca. 1693 på Vigsiden. Begravet 15. september 1733, 40 år 6 dager gammel fra St. Laurenti kirke. Trolovet 6. oktober og gift

4. november 1728 med Sissel Larsdatter, født ca. 1703. Begravet 6. mai 1751, 48 år gammel fra Vår Frues kirke.

 

Hvilken Peder på Vigsiden kan disse tre brødrene være sønner av. Vi vet jo allerede at en Gjeddeslekt finnes der med navn som Peder og Gude. Men jeg finner ikke koblinga. Kan noen hjelpe.

 

I 1658 døde Gude Persson Gjedde som sockenprest i bl.a. Naverstad og Enningdal i Østfold. Han  var sønn til sockenprest samme sted, Peder Jensen Gjedde som døde i 1645, da opp mot 90 år gammel. Og han var igjen sønnesønn av religionsprosten Gude Axelsson Gjedde i Kville, Bohuslen, født i Trondheim. De svenske navnet Gude og det norske navnet Gjøde kan jo kanskje tyde på slekt, men ikke noe er bevist.[1]

 

[1] SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fa/L0001: Rulle, 1704-1711, s. 62-63

[1] Ved skiftet etter ham i 1746 blev som verge for yngste datter oppnevnt Anders Jansen fra Fjällbacka. (L. Berg, Nøtterø, s. 454-55).

[2] Hun hadde en bror Peder Pedersen. SAKO, Tønsberg byfogd, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. I 3, 1720-1745, s. 75a-75b.

[1] http://runeberg.org/aehbhob/2/0106.html. Og  https://www.geni.com/people/Peder-Jensen-Giedde-G%C3%A4dda/6000000006594575773.


Ja, jeg har lagt inn dette før, men jeg prøver igjen.

Mvh. Torbjørn.


 

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden

Interessant Torbjørn, mine Gjedder er disse (også Vestfold):

 

1. Simen [?Pedersen, 1635-69: tollskriver i Larvik, ifølge manntall for Brunlanes bosatt 1663-66 i Larvik], gift med Alhed Cortsdatter Coldevin.

a. Johanne f. 1639.

b. Peder f. 1645.

c. Anne f. ?

d. Kirsten f. ?

e. Aarse f. ?

 

2. Peder Simmensen, ca. 1645-ca. 1681, borger i Sandefjord, gift med Margrethe Michelsdatter Due.

a. Michel Pedersen Giedde f. 1677.

b. Helvig Pedersdatter Giedde f. ?

 

3. Michel Pedersen Giedde, 1677-1753, veier og måler i Larvik, gift med Margrethe Clemetsdatter.

a. Helvig Michelsdatter Giedde f. 1718

b. Clemet Michelsen Giedde f. 1722, g. Elisabeth Bøckmann

c. Margrethe Michelsdatter Giedde f. ?

 

Kilder er bla. Torkel Fagerli: "Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord - og litt om Coldevin, Giedde, Mørch, Lem", Gjallarhorn nr. 38, juni 2006, side 375-380.

Samt noen skifter og manntall.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
2 timer siden, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Jeg har tre brødre født på Vigsiden (Bohuslen)

.............

Hvilken Peder på Vigsiden kan disse tre brødrene være sønner av. Vi vet jo allerede at en Gjeddeslekt finnes der med navn som Peder og Gude. Men jeg finner ikke koblinga. Kan noen hjelpe.

 


 

Det kan være at det er nevnt noen Gjedder i materialet "John Anders Nordströms samlinger". Som ligger tilgjengelig på våre medlemssider: http://www.genealogi.no/slektshistoriske-samlinger/ som består av 16 bind med slektshistorisk materiale "Slekter og gårder i Båhuslen, med vekt på Orust og Tjörn, samt slektstavler og beskrivelser av den norske adel i Båhuslen". Jeg la inn de siste bindene i forrige uke, hvert bind har en innholdsfortegnelse, med varierende inndeling, når jeg får tid blir det nok en felles innholdsfortegnelse, slik at det er enklere å finne frem i dette store materialet.

Edited by David Widerberg Howden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Otto Egeberg Asak

Jeg har stilt dette spørsmålet i Norsk slektshistorisk forum "Middelalderforum". Henviser også til boken av Torstein Gedde, som ser ut som den er ganske bra gjennomarbeidet.

For øvrig er det ikke bevist at reformasjonspresten Gude Axelsson brukte navnet gjedde, men hans etterkommere gjorde det. Gude Axelsson er for øvrig nevnt i Jens Nilssønn bispevisitaser. Gude (Norsk Gaute) virket i Kville sogn i Båhuslän. Gude ser ut til å være stamfar til de aller fleste Gjeddene/Geddene både i Norge og Sverige.

Edited by Per Otto Egeberg Asak

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen
På 29.1.2018 den 13.25, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Gude Axelsson Gjedde i Kville, Bohuslen, født i Trondheim.

 

Torbjørn,

 

Dette er kun basert på tradisjonsstoff fra 1700-tallet eller deromkring. Per Otto Asak har satt inn en lenke (ovenfor) til debattråden på Anbytarfoum, hvor slekten ble diskutert i år 2000, med senere tillegg. Det viser seg at de fleste innleggene der baserer seg på utveksling av ikke-kildebelagt informasjon, og det meste er kun spekulasjoner.

 

Det er derfor snart på tide med en ny gjennomgang av primærkilder, hvor forskningsstatus trolig vil ende på at vi kjenner til herr Gude (Gaute) midt på 1500-tallet, i det minste kildebelagt i Norske Herredagsdombøker ca. 1580, og hos Jens Nilssøn i hans visitasbøker.

 

Hvordan de personer du er kommet over vil passe inn, vil være et separat spørsmål. Slekten ser ut til å spre seg via barna til Jens Gudessøn, hvor flere er kjent, deriblant herr Johan på Kville som var en svigersønn av Mikkel Nilssøn på Huseby i Lier (n. 1585-1635). Herr Johan på Kville er i Skattematrikkelen 1647 oppført med flere av de eiendommer Mikkel Nilssøn tidligere skattet av.

 

Mvh Are

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.