Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Cecilie Simon

Førstebygsel i Sogndal, Jæren og Dalane 1621

Recommended Posts

Ivar S. Ertesvåg

fotograferinga er ikkje god, og gjennomslag frå baksida forstyrrar ein del....

Så langt eg trur eg kan lese:

"Niells Schadbierg aff Eggersunnd, leiede

j phd smør Aarlig Landschiuld derudj for

en ved(?) Naffn Knud som hans Moder

for Hannom goduvilligen op loed, gaff 

      Penninge  __ v dlr"

 

Meininga er ikkje heilt klar... - men eg trur det må lesast slik denne Nils

betalte på vegne av ein Knut, som tok over eit bruk etter mor si.

Det ser ut til at bruket var i Eigersund - men det er litt uklart.

 

Sidan dette er førstebygsel, og kruna tydelegvis er eigar, er det rimeleg å leite etter Knut i

dei årlege landskyld-listene for området; han bør vere der etter 1621, men ikkje før....

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Takk sal du ha, den var jammen litt tvetydig. Da får jeg prøve å finne en Knut i Sogndal eller Egersund som dukker opp i listene etter 1621, og om jeg kan finne en sammenheng mellom ham og Nils Skadeberg.

 

Cecilie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thomas Vehus

Jeg har notert følgende kildeutdrag for Niels/Njeld Pederson Skadberg angående bygsel og odel:

 

1617: Odelsmanntal, Njeld Skadberg eier 1.5 pund korn i Skadberg
1620: Lensregnskapet, Niels Skadberg bygsler 1 pund smør i Skadberg for en ved navn Knut. Dette er opplyst under Sokndal skipreide: "Niels Schadberig aff Eggersund leide J pnd smør Aarlig landschiuld derudj for en wid naffn Knud som hands Moder for hannom goeduilligen oplod, gaff Penninge v daler". Hvem denne Knut er vites ikke. Ingen Knut er nevnt på Skadberg. Kan dette være den Knut Ivarson som etter 1618 forsvinner fra Øvre Hetland (5) i Hl.?
1624: Odelsmanntal, Njeld Skadberg eier 17 spann korn i Skadberg, 0.5 løp smør i Øvre Hetland i Helleland samt 1 vett korn i Hadland

1628: Lensregnskapet (vedlegg), Niels Skadberg forpanter til seg 1 hud i Årstad som er kronens gods
21.09.1629: TB, i en sak om åseteretten på Øvre Hetland i Helleland stevnes eierne i Hetland og blant dem er salige Niels Skadbergs etterleverske samt sønnen Peder Nielsson med sine søsken

 

Dessuten har jeg notert:

 

Lensmann 1620-1623 (og derfor ikke nevnt i skattelistene i den perioden). Død i fasten 1628 (fasten er de 6 ukene før påske), men Nils Skadberg skatter helt frem til 1633. Dette er en annen Nils Skadberg som overtar umiddelbart etter han dør, nemlig Niels Gullichson Slettebø som giftet seg med enken og bor på Skadberg til 1633 da stesønnen Peder Nielsson/Njeldson er gammel nok til å overta bruket. Niels Gullichson flytter da til Hovland.
Svigersønnen Peder Olson tar i bruk sin kones arvede (sammen sin egen) part i Skadberg fra 1629 etter at svigerfaren Niels/Njeld Pederson er død.

 

Dette svarer ikke på spørsmålet ditt @Cecilie Simon, men gir litt mer bakgrunnsinfo.

 

Fant du noen potensiell Knut i Sokndal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Jeg tror det må være Knut Skogestad som løser 3. års bygsel for 1 pd smør 1624 https://www.digitalarkivet.no/rk20080825640993, men som jeg ikke finner løser 1. gangs bygsel.

Anne Skogstad  løser 3. års bygsel på 1/2 hud i skogstad i 1617 https://www.digitalarkivet.no/rk20080825630484, og 1 spann smør  i 1620  https://www.digitalarkivet.no/rk20080825640019 før hun forsvinner, og er vel i så fall hans mor? Anne betalte kanskje 1. bygsel i 1614, da jeg ikke finner bygselen i lensbøkene på nett?

I 1612 løser Jens 3. års bygsel på 1 spd smør https://www.digitalarkivet.no/rk20080825611030. Han kalles Jens Sørensen i 1608 når han betaler førstebygsel på 1/2 løp smør som Ole for ham oppgav  https://www.digitalarkivet.no/rk20080825610859. Jens oppga 1 pd i 1613  til Bernt Larsen, som betale 1. bygsel https://www.digitalarkivet.no/rk20080825620344. Bernt oppgav godvillig 1 pund til Asgaut i 1620, og Tarald Regland betalte 1. års bygsel for Asgaut https://www.digitalarkivet.no/rk20080825640016. Agaut betaler imidlertid ikke 3. års bygsel i 1623 som man skulle forvente, og det kan være denne delen Knut overtok? 

Skjønt da forstår jeg ikke helt hvordan Anne kan være Knuts mor, siden hun bygsler fram til 1620, og Asgaut overtok etter Bernt Larsen som fortsatt levde da han oppga sin del til Asgaut. Anne står jo også oppført med 1 spann, ikke 1 pd.

Endre betaler 1. bygsel for 1 pd i 1625 og det betyr vel at det er 2 bruk? Rhttps://www.digitalarkivet.no/rk20080825641277

I 1628 betaler Knut Skogstad 1. bygsel for 1 pd i Li https://www.digitalarkivet.no/rk20080825650585, men han kalles fortsatt Knut Skogstad når han betaler 3. år bygsel i 1631 (hvor?)  https://www.digitalarkivet.no/rk20080825660872

 


 

 

 

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.