Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Walter Dagsland

Bevikning til gjestgiveri

Recommended Posts

Walter Dagsland

  https://media.digitalarkivet.no/da20120911671664

Har et dokument fra Skjernøysund som jeg skulle hatt proff hjelp til å oversette. Dokumentet er fra siste halvdel av 1600 århundre og omhandler en skjenkebevilling gitt til Gjestgiveriet i Skjernøysund ved Mandal. Oppstart på nedre venstre side samt høyre side. Bevilgningen ble gitt til skipper Johan Langfeldt 6 okt. 1694 ? Håper noen kan yte litt hjelp her!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Ikke ‹proff hjelp› dessverre, men forhåpentligvis til nytte likevel:

 

01   96 Johan Langefelt Bref paa Gieste-

02   rj j Skiernesund at Holde

03   (??) At Vij Allernaadigst Haver be-

04   Vilget oc forordnet, saa oc hermed be-

 

[ny side]

 

01   Vilger oc forordner Johan Langefeldt

02   til at Vere Giestgiver udj Skieren Sund

03   i Vort Rige Norge udj Jens Thomesens sted

04   som samme Giestgiverj formedelst Alder-

05   dom oc Svaghed skal have Qvitteret, hvor-

06   for bemelte Johan Langefelth skal vere

07   tiltengt Gode Logementer at Holde, samt

08   dend Reisende med Mad, Øl oc Vin til

09   Hans underholdning imod billig betaling

10   tilbørligen at forsyne, saavelsom oc

11   Got Maal, eftter Vores om Vegt oc Maal

12   Allernaadigst udgagne Forordning

13   holde; oc ellers j andre maader sig saa-

14   leedis skieke oc forholde; at ingen med

15   billighed kand have Aarsag sig over

16   Hannem at besverge, Desligeste haver

17   hand sig allerunderdaningst at rette effter

18   hvis Forordninger som om Giestgiverier

19   Allereede Allernaadigst udgangen ere,

20   eller hereffter udgivne Vorder; saafremt

21   Hand Denne Vores bevilling Agte at

22   nyde; Forbydendis (??)

23   Hafniæ Dend 6 Octob 1694

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det er vel  "Skierensund" (linje 2)

 

linje 03:    G: a: v: at Vij .... 

 

linje 22:  ..."Forbydendis etc."      (sannsynlegvis ei standardformulering som kjem med i alle slike brev, som kopisten ikkje har teke med)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Linje 3: G. A. V. At Vj... (= Giøre Alle Vitterligt At Vj...osv.)
Linje 22: nyde; Forbydendis etc.  (her skal det følge noen standardfraser)

 

Ser at Ivar var raskere! Men vi er enige!

Edited by Else B. Rustad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Walter Dagsland

Takker til dere som har tatt dere tid til  all tydehjelp . Dette har vært til stor hjelp .

Hilsen Walther.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.