Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Arnulf Garthe

Tyding av Skifte 1810

Recommended Posts

Even Stormoen

Dette er på nesten fem sider, går ut fra at du ikke trenger alt, så jeg tar bare med det som har med arvingene å gjøre:

 

01.  Anno 1810 den 29de Octobr: blev Skifterett sadt udi Colbjørns-

02   vig i Skifteforvalterens Huus, til Behandling af andre aaben-

03   staaende Skifte i Søndeløv Sogn. – Hvorda Skiftet

04   efter afgangne Egtefolk Peder Olsen og Hustrue Ellen Torc-

05   hildsdatter Gartha i Søndelow Sogn blev foretaget, med Skifte-

06   vidnerne Truels Christiansen og Anders Osmundsen. – Skifte-

07   forvalteren foretog sig at igiennemgaae det (??) hvor-

08   af udleedtes, at Indtægten bestaar udi: –

09   1. En Huuds Jordegods i Gaarden Gartha i Søndeløv Sogn under

10   Matricul No 7, følgelig Skiøde af 12te Juny 1798, tinglyst

11   Dagen efter, der med Huuser og Herligheder er vurderet

12   for . . . . . . 1200d – –

13  2, Kiøbe Summen for 1/32 Part i Briggen Vennerne

14   Lateris.   1200d – –

 

[ny side]

 

01   Det anføres af Torbjørn Torchelsen Torp med

02   De registrerede og Vurderede Løsøre Effecter, der ved

03   Auction den 16de Octobr: 1810, er bortsolgt og udbragt

04   til . . . . . 769d 3ort 12s

05   Hvorfor afgaaes følgende Omkostninger

 

[så følger oppregning av auksjonsomkostningene: skifteforvalterens, fogdens og auksjonsforvalterens salærer –  avgift på stemplet papir, så nevnes gjelden som er til «Henrich Carstensen i Øster Rusøen», så skifteomkostningene til lensmann og fut og fanden og hans fetter ;-)]

 

[SÅ, neste sides linje 19:]

 

19   Hvoraf tilfalder. –

20   1. Sønnen Ole Pedersen, i Fader og Moder Arv  797.3. 6 2/3

21   2. Sønnen Torchild Pedersen, i Fader og Moder Arv 797.3. 6 2/3

22   3, Datteren Inger Pedersdatter, i Fader og Moder Arv 398: 3. 15 1/3

23   4 . Datteren Alloug Pedersdatter tilfalder ligeledes

24   i fader og Moder Arv 398: 3. 15 1/3

25   Som Balancerer modstaaende 2393d 1ort 20s [sum gjentaes]

26   Siger To Tusind, Tre Hundrede Halvfemsidstyve og Tree

27   Rigsdaler, En Ort og Tyve Skilling dansk Courant – Og

28   staar saaledes  ikkuns tilbage ved dette Skifte som uafgiort, at ehnver

29   for sit tilkommende tillægges fyldestgiørende Udlægge i Boets Midler, der

30   skeer saaledes. –

 

[Så følger oppregning av hvordan de forskjellige utgifter/avgifter samt gjeld skal dekkes. Alle – «Hos dette Stervboes antagne Incassator, Lensmanden i Søndeløvs Sogn Sr. Ole Thorsen, af de ved ham incasserede og dette Stervboe tilhørende, og hos ham beroende Auctionspenge at tage og anamme fuldt Udlæg.»]

 

49   Til Arvingerne. –

50   Til Sønnen Ole Pedersen for hans i dette Stervboe til-

51   faldne Fader og Moder Arv 797d 3ort 6 2/3s, gives saadant

52  Udlæg. – Udi Arvetomt Gaarden Gartha i Søndeløv

53   Lataris.      152-2ort 19s

 

[ny side]

 

01   Sogn, hvorudi dette Stervboe er ejende, En Huud, følgelig Skjøde

02   af 12 Juny 1798, tinglyst Dagen efter, hvilket Jordegods er af

03   Registrerings og  Vurderingsmændene, efter bedste Skjønnende

04   anseet Værd Tolvhundrede Rigsdaler Dansk Courant, at

05   eje og tilhøre Fire KalveSkind med forholdsmæssig Anpart

06   Huuser og Herligheder for den Summa . . . 400d . .

07   Hos Torbjørn Torchildsen Torp, af Kjøbe Summen

08   Dette Stervboes ejende og tilhørende Kjøbe Summa

09   for Briggen Wennerne, at tage og anamme 216-2-16

10   Og hos Lensmanden i Søndeløv Sogn Sr. Ole Thor-

11   sen, af de ved ham incassrede, dette Stervboe tilhøren-

12   de og hos ham beroende Auctions Penge, at faae 181-.-14 2/3

13   Er fuldt Udlæg – – – 797-3-6 2/3

 

[samme ‹drill› gjentas for sønn nr.2 og døtrene (de får dog kun to kalveskinn)]

 

Nå kaller jobb, tar resten i kveld.

 

Mvh

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Resten:

 

14   Hvilke Summer rigtigen optalte og sammenlagte, vii-

15   ser dette Skifte at være nøyagtig og rigtig udlodnet, da

16   det igien her frembringer Indtægts Summen . . . 2546d – . – 15s

17   Siger To Tusind, Fem Hundrede, Fyrretyve og Sex Rigsdaler og

18   Femten Skilling Dansk Courant. – Værgemaalet for de umyndi-

19   ge Børn, nemlig Sønnerne: Ole og Terchild Peders Sønner, og Døt-

20   rene: Ingeborg og Alloug Pedersdøttre anfortroes nu, som forhen, og

21   paalægges Torbjørn Terchildsen Torp, der har dette Værgemaal at fore-

22   staae og iagttage paa Lovbefalt Maade; Hvorved dette Skifte er sluttet

23   og tilendebragt. – Saaledes inden Skifteretten at være til-

24   gaaet, registreret og vurderet, samt Lodnet og Udlagt, bekræftes med

25   Haand og Segl. – Colbiørnsvig, den 29de Octobr: 1810: –

 

[Ved nærmere ettersyn heter vergen, som er omtalt flere ganger i forrige innlegg, Torbjørn Terchildsen Torp. Den ene sønnen heter også Terchild. Gikk litt unna her . . .]

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Dette er meget bra Even.

Det som kanskje kunne vært av interesse er denne gjeld til Henric Carstensen.

Kunne dette ha hatt noe med at de blev tatt av dage at det har vært en stor skyld til HC.

Det er også et stort spørsmål angående en eventuell etterforskning og en straffesak.

Det er vanskelig å finne ut av dette.

Even Stormoen takk for dette i alle fall.

Mvh Arnulf Garthe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hva? Ble de myrdet!? – nå ble jeg litt satt ut.

 

Det kan neppe ha hatt noe med gjelden å gjøre, ser ut som om HC var eneste kreditor –

 

Fra linje 33 på ‹side 2›:

 

33   Gjelden som er anmeldt, er til

34   Henrich Carstensen i Øster Rusøer [Riisøer er vel mer sannsynlig] . . . 65 – 2 – 16

35   Som fradraget Indtægten, giver igjen som Behold-

36   ning, den Summa . . . 2480d 1ort 23s/:

 

[Så kommer omkostninger til fradrag, tilsammen 74 – 3 – 23, og det blir da igjen til arv 2405d 2ort.]

 

Gjelden og omkostningene blir i sin helhet utlagt i penger fra auksjonen. Arveloddene i penger fra auksjonen pluss deler av gården. Så her er det, så vidt jeg kan begripe, godt om midler. . .

 

Mvh

 

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Hei Even!

Nå blei det mye å studere på, takk så langt i alle fall.

Ja det ser ut til at det var midler her. Det var meget bra å få tydet dette skifte, har ikke kommet over dette tidligere, fikk hjelp på statsarkivet i Kristiansand som fant dette. Ja det er riktig dette ekteparet ble myrdet, men det jeg ikke finner er dokumenter som omhandler denne hendelsen. Jeg vet rett og slett ikke hvor jeg kan begynne å lete.

Det underlige er at Peder Olsens far druknet på et underlig vis i 1780. Da han og hans svigerinne var på vei hjem fra kirkegudstjeneste i Dypvåg kirke. Her finner jeg heller ikke skifte, og heller ikke noe dokumenter om hendelsen. Det var jo lensmenn på denne tiden og det har vel vært notert noe ville jeg anta.

Peder Olsens far het Ole Torbjørnsen Torp han var gift med en datter på gården Garthe.

Er det noen som kan ha noen tips hvor en kan lete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hei Arnulf!

 

Letetips fåes nok best i brukerforumet. Anbefaler å lage et eget emne om dette der. 🙂

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.