Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Arnulf Garthe

Peder Olsen Garthe

Recommended Posts

Arnulf Garthe

Har funnet skifte etter Peder Olsen Garthe og Elen Torkildsdotter Torp.

 https://media.digitalarkivet.no/sk20081010310078

har fått tydet delvis dette.

Disse to personer blei myrdet i 1810. Hvor kan jeg lete for å finne noe om denne saken. For det må jo ha vært en sak av dette. Vet ikke hvem som er gjerningsmannen/ennene. Dette gjør det kanskje vanskelig å finne frem til saken.

Jeg har tidligere trodd at det var trange kår og mye gjeld, og betalingsvansker til en kreditor men det ser ikke slik ut i henhold til skiftet

Ja det ser ut til at det var midler her. Det var meget bra å få tydet dette skifte, har ikke kommet over dette tidligere, fikk hjelp på statsarkivet i Kristiansand som fant dette. Ja det er riktig dette ekteparet ble myrdet, men det jeg ikke finner er dokumenter som omhandler denne hendelsen. Jeg vet rett og slett ikke hvor jeg kan begynne å lete.

Det underlige er at Peder Olsens far druknet på et underlig vis i 1780. Da han og hans svigerinne var på vei hjem fra kirkegudstjeneste i Dypvåg kirke. Her finner jeg heller ikke skifte, og heller ikke noe dokumenter om hendelsen. Det var jo lensmenn på denne tiden og det har vel vært notert noe ville jeg anta.

Peder Olsens far het Ole Torbjørnsen Torp han var gift med en datter på gården Garthe.

Er det noen som kan ha noen tips hvor en kan lete for å finne noe angående dette.

Kanskje dette er lite opplysninger men om noen kan hjelpe er jeg meget takknemlig for det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
5 minutter siden, Arnulf Garthe skrev:

Peder Olsens far het Ole Torbjørnsen Torp han var gift med en datter på gården Garthe.

 

???

SAK, Nedenes sorenskriveri før 1824, H, s. 8655
Aust-Agder fylke, Nedenes, Skiftekort, Dokumentside, Side 8655
URN:NBN:no-a1450-sk11214090908655.jpg 
 

Aust-Agder fylke, Nedenes, Skiftekort, Dokumentside, Side 8657
URN:NBN:no-a1450-sk11214090908657.jpg


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Takk Grethe.

Disse skifte kortene hadde jeg. Det jeg leter etter er dokumenter angående drukningsulykken etter Ole Torbjørnsen Torp og dokumenter angående drapssaken på Garthe i 1810

Mvh Arnulf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Linda Wathne

1 1810 ble Kristian Amundsen Bjerkeset halshogd av skarpretter Nils Froholt for drap i Risør, Søndeled. Det kan neppe være noe annet enn den saken du nevner.

Han står et stykke nede på listen:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Dødsstraff

 

 

Mvh

Linda

Edited by Linda Wathne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Det vil gå både vinter og vår før tingbøkene for rettsaken er digitalt tilgjengelig

 

Utdrag fra et Bergens Tidende-intervju 23.01.2018 med fagdirektør i Arkivverket Anette Skogseth Clausen

(mine uthevinger)

 

"– Er det framleis mykje av arkivmaterialet som ikkje er digitalisert?

Ja, veldig mykje. På ei prioritert liste har vi kring 15.000 hyllemeter med arkivsaker som vi ønskjer å digitalisera. Til alt hell har vi god hjelp av mange frivillige som gjer ein stor jobb med å laga søkbare inngangar til dei skanna kjeldene. Eit døme er Håkon Aasheim frå Osterøy, som har skreve av ei mengde tingbøker (rettsprotokollar) frå store delar av Hordaland frå 1642 til 1815.

– Kva kan vi venta i åra framover frå Digitalarkivet?

– Vi legg stadig ut materiale frå nye arkiv og samlingar, og det neste store er folketeljinga frå 1920. Den er sperra i 100 år. Den held vi på å skanna inn no. Skal vi klara å gjera den klar og søkbar til 1. desember 2020, er vi avhengig av hjelp frå frivillige.

– Kva planar har de elles?

– I dag har vi arkiva for statleg forvaltning, som kyrkje, politi og så bortetter. Vår draum er at Digitalarkivet skal bli ei dør inn til alle dei offentlege arkiva i Norge, som til dømes Bergen Byarkiv og fylkesarkivene. Ei slik løysing vil gjera mykje lettare for brukaren å finna det dei leitar etter i arkiva."

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Norge er altså dessverre "avhengig av hjelp fra frivillige" for å få digitalisert landets historiske dokumenter, inklusive disse nevnte "15000 hyllemeter". Det synes umulig for Arkivverket eller organisasjoner som NSF og andre å komme i dialog med ansvarlige myndigheter for å få midler til å få utført dette arbeidet, og spørsmålet er jo om det i det hele tatt søkes eller har blitt søkt om midler noen gang ? Er virkelig dette så uviktig at det ikke fortjener oppmerksomhet, eller er det fremdeles "lua i handa" som gjelder i de berørte fagmiljøene i Norge ?

 

Arnulf har trukket frem 2 saker her som fortjener å bli klarlagt og offentliggjort, og Linda har fremmet en god kandidat i den ene saken, så jeg håper noen med kunnskaper til å lete i de støvete krokene kan bidra til dette, selv om det synes umulig å få "lagt ut" de aktuelle dokumentene så de blir tilgjengelig for andre interesserte. For et fattig fagmiljø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
6 timer siden, Helge Berntsen skrev:

Det synes umulig for Arkivverket eller organisasjoner som NSF og andre å komme i dialog med ansvarlige myndigheter for å få midler til å få utført dette arbeidet

Det oppfordres til "dugnad", men dugnad betyr at flere går sammen og gjør noe svært arbeidskrevende. Ikke i betydning å sitte på hvert sitt hjemmekontor å slite seg gjennom gotiske tekster. T.o.m. ansatte faghistorikere bruker disse gamle interessante kildene, men den uforståelige skriften er en terskel også for dem. Så det er ikke utelukkende slektsgranskere som bruker digitalarkivet.

Dessverre, bygdeboka sier intet om mord

image.png.97ad34e60d384434fa6f541e7e9ce376.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Jeg har lagt ved to bilder av de dokumentene jeg har hatt å forholde meg til. Dette er nok tydinger fra gamle skrifter.

Som en ser er Ole Torbjørnsen Torp og hans svigerinne omkommet i en drukningsulykke i Gulspitvannet på en kirkereise til Dypvåg kirke.

En ser også at Peder Olsen og Elen Torkildsen er utsatt for et mord.

Men hvor en kan finne denne originale dokumentasjonen er det jeg er på leting etter.

Hvor kan en finne noe om denne mannen som ble dømt i 1810 i RISØR, nevnt i innlegget til Linda Wathne.

Kan det ha noe med dette å gjøre?

Spennende om noen kan finne ut noe om dette.

Image1.jpg

Image2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Linda Wathne

Han som mistet hodet i 1810 ble dømt for å ha mishandlet og druknet sin 7 år gamle datter i 1809. Opplysningen kom frem i Google ved å søke på Christian Amundsen Bjerkeset. Så da bortfaller han. Det står notert i kirkeboken,  høyre side , midtkolonnen 21. juli Ane Christiansdatter . 

https://media.digitalarkivet.no/kb20070614630107

 

Mvh

Linda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Jeg vet ikke hvor dine dokumenter stammer fra Arnulf, eller hvilke "gamle skrifter" de skulle være avskrifter av, men mye tyder på gamle familienedtegnelser, med en del uklarheter i. 

 

Først åpner du denne tråden med at det er Ole Torbjørnsen og hans svigerinne (Inger Pedersdatter) som omkommer i drukningsulykken, noe som stemmer bra med skiftene etter disse 2. Samtidig står det i dine dokumenter at det er Ole og hans kone Ingeborg som drukner. Skiftet etter Oles kone Ingeborg Pedersdatter ble først holdt den 4/1-1782, noe som indikerer at hun døde senere. Oles søster Anne, som skulle ta seg av barna etter Ole og Ingeborg, døde "meget pludselig" den 4/8-1781, skiftet holdt den 8/10-1781, altså kort tid etter deres mor Ingeborg - som også nevnt i dine dokumenter. Andre uklarheter som du kanskje vet mer om er at Ingeborg og Ingers mor refereres til som Marte Joensdatter og Marte Johnsdatter, mens jeg har notert at hun var datter av Jens Ellingsen Gliddi (ca. 1685-1748), som bodde i follaug hos den nevnte svigersønnnen Torvild Olsen Gliddi da han døde ? I dokumentene henvises det også til Mads Hansen Nautenes, som far til Nils Hansen Nautenes, som da jo burde hete Nils Madsen. Nils Hansen var sønn til Hans Nilsen Nautenes (1772-1855). Hans kjøpte sin onkel Stians eiendom på 10 kalveskinn i Nautenes, og han overtok senere også farens part. Men det gikk dårlig for ham under Napoleonskrigen, og i 1828 måtte han selge gården til Henrik Carstensen Risør, da ialt 19 kalveskinn. Han ble imidlertid boende på eiendommen til sin død. Da Nils Hansen skulle overta som eldste sønn måtte han gi fra seg gården til Carstensen, og flyttet til Stuøya, som det korrekt står i dokumentene. Til slutt skrives det at Ole Pedersen ble gift med Thore Olsdatter Sundsdalen, datter av Ole Olsen og Sille. Thores foreldre var Ole Halvorsen Lindland/Sundsdal/Glastad og Sille Kirstine Christiansdatter, som giftet seg i Holt den 11/6-1803. De er også oppført som foreldre da Thore ble døpt i Holt den 23/2-1806. Altså flere grunner til å kontrollere opplysningene i dine dokumenter grundigere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Har du vurdert muligheten for en familietragedie?  

Mannen lå drept i senga og kona var hengt i sengestolpen, kan vi lese i notatet, og i utdraget fra bygdeboka står det at kona døde et par dager før mannen.....

Jeg har sett på innføringen i kirkeboka, og der står det ingen opplysninger utover navn og alder, og hvis de hadde blitt myrdet, ville det vel ha vært omtalt i bygdeboka????

Kan det dreie seg om selvmord?  Det med "hengt i sengestolpen" høres unektelig sånn ut, og mannen ble så fortvilet at han også tok livet sitt??

Selvmord var TABU og forbundet med stor skam, og absolutt intet en snakket høyt om.

 

mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Men også selvmord ble som regel notert i kirkebøkene..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Enig med deg, Helge, men ingen regel osv.  Jeg synes bare det som sto i bygdeboka var så rart: at kona var død et par dager før mannen.

MEN det har stått feil i bygebøker før, så itte vet je.

Uansett var det en stor tragedie, ikke minst for barna, og det hadde vært spennende om en fant ut av saken.

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen
On 4/24/2018 at 6:22 PM, Arnulf Garthe said:

 ... Hvor kan jeg lete for å finne noe om denne saken. For det må jo ha vært en sak av dette. Vet ikke hvem som er gjerningsmannen/ennene. Dette gjør det kanskje vanskelig å finne frem til saken. ...

 

... Det var jo lensmenn på denne tiden og det har vel vært notert noe ville jeg anta.

Peder Olsens far het Ole Torbjørnsen Torp han var gift med en datter på gården Garthe.

Er det noen som kan ha noen tips hvor en kan lete for å finne noe angående dette.

 

 

Et sted å begynne er i tingbøkene for Nedenes. Tingbok med register nr. 39 dekker perioden 1809-1813 og befinner seg på Statsarkivet i Kristiansand. Lenke til Arkivportalen: http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-05000000024064

 

Ettersom protokollen har register så bør det være mulig å sende en henvendelse til post@arkivverket.no og be om et oppslag for å undersøke om saken finnes der. Eller eventuelt selv besøke arkivet og lese i protokollen. Om det viser seg at saken finnes og man finner ut hvilke sider i protokollen den omfatter så skal man kunne bestille kopier.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Linda da er det oppklart at det ikke kunne ha noen sammenheng med den henrettelsen du nevner og dette.

Helge, ja det viser at en finner noen små feil i bygdebøkene, her med kone og svigerinne. Du har ellers noen bra tilføyinger som jeg ikke var helt klar over. Men sannelig, en er ikke blitt noe klokere ennå, men spennende er det.

Astrid du har en spennende teori, ja det kan spekuleres i den slags. Jeg kan ikke slå meg til ro med dette heller. Når en ser på dødsfallene som skjedde etter Ole Torbjørnsen Torp og de videre hendingene, så ligger det det mange ubesvarte spørsmål her.

Lenken du sendte Helge ser jeg men min forståelse med å tyde klarer jeg ikke, selv om jeg prøver. Ser navnene øverst men forstår ikke mer.

Espen har hjulpet meg med mange tydinger tidligere, det tipset du kom med her sender jeg videre til arkivverket, kanskje det kan komme noe ut av det.

Takk så langt til alle sammen.

Mvh Arnulf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
13 timer siden, Arnulf Garthe skrev:

 . . . <snip> . . . Lenken du sendte Helge ser jeg men min forståelse med å tyde klarer jeg ikke, selv om jeg prøver. Ser navnene øverst men forstår ikke mer. <snip>

 

For ordens skyld – forsøksvis:

 

01   (??)

02   Nyt Skifte efter afgt: Ægtefolk Peder Ols og Hustrue Elen Terchildsdatter Gartha, hvorunder

03   mødte Svigersønnen Torbjørn Torchildsen Torp, som sagde at Boet ikke ejere(?) mere end

04   registreret er, og at Gielden ikke er større end som paa Registreringsforretnin-

05   gen er anført, følgelig Registreringsforretningen af 24de September 1810, ligesom

06   han sagde at Boes løsøre ved Auction den 15 October sidst er bortsolgt og ud?? [på langs i høyre marg: «beregnet»]

07   til den Summa = 769d ort(?) 11(?)s Værgemaalet anf??es Torbjørn Torchildsen

08   Torp, hvormed Skiftet optages til Slutning

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnulf Garthe

Even, dette var da interessante opplysninger som jeg ikke tidligere har sett. Kanskje det er muligheter for å lese noe ut av dette.

Det jeg ikke forstår er dette med svigersønnen.

Etter de opplysninger jeg har hadde Peder Olsen og Elen 6 barn

Ingeborg F1796 døde som barn

Ingeborg F1799 gift med Torkel Torbjørnsen (F 1795) i 1830 

Alloug F 1801 D1873 Gift med Nils Hansen Denne datteren har Helge skrevet noe om i sitt innlegg.

Ole F1803 D1869 Gift med Tore Olsdatter Sundsdal denne har Helge også nevnt i sitt inlegg.

Anne F1806 D1806

Torkild F1808 Har ingen opplysninger om han.

 

Som en ser er det en svigersønn men først i 1830 giftet Ingeborg seg med Torkel i flg. slekts boka.

Da må det være denne svigersønnen som har møtt opp på dette skiftet om Ingeborg ikke var gift med annen mann før Torkel.

Her må være noe feil informasjon som jeg sitter inne med.

 

Men jeg finner ingen dato på dette skiftet. Nei, jeg er sannelig ikke sikker på hva som menes i dette skifte.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Svigersønn her er nok ikke det samme som vi mener idag, trur eg.  Det kan bety sønn til svoger, svoger eller svigerfar.  Faren til Ingeborgs mann (1830) het

Torbjørn Torkildsen Torp, hvis jeg har tolket det som sto under Garte-slekten i bygdeboka riktig.  Du får ta for deg hele Garthe-slekten + Torp-slekten,

så finner du nok ut av det,

 

mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Den Torkel Torbjørnsen det henvises til i skiftet er farfar til den Torkel Torbjørnsen (f. 1795) som giftet seg med sitt søskenbarn Ingeborg Pedersdatter (f. 1797). Gamle Torkel var en av formynderne for barna til Ole Torbjørnsen, som det fremkommer av skiftekortet etter Oles død i innlegg nr. 2 i denne tråden. Denne Torkel var født ca. 1727 og han døde i 1812. Han var far til Elen Torkelsdatter og Torbjørn Torkelsen, og bror til avdøde Ole Torbjørnsen. Det vil si at han var svoger til Oles enke Ingeborg Pedersdatter, noe som styrker teorien om at det var Ingeborgs søster Inger som omkom sammen med Ole i drukningsulykken, ikke Ingeborg.

Edited by Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.