Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Robert Sveium

Thomas Dion Schandi/Schannon født Helsingør gift m ed Gunnhild Marie Aanonsdatter 1836 i Risør

Recommended Posts

Robert Sveium

Thomas Dion Schandi-Schannon døde omkring 1847. på havet . denne skifteprotokoll er fra vil jeg tro 1847. kan nogle oversætte den for mig vil være meget taknemmelig for det.hilsen Robert.  https://media.digitalarkivet.no/view/24348/546.  jeg kan se at der er nogle børn på. men der står så meget mere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen

For ordens skyld:  Samme spørsmål  er stilt på Family Tree DNA.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Et særleles langt og særdeles ‹hullete› forsøk:

 

 

 

01   Aar 1847 dend 3de July blev (??) Registreringsforretning ført(?) og afholdet

02   i Huset Mat No 521 for, efter den der boende Bødtker Sjanny, der efter modtaget

04   (??) af 12: (??) 7 July ved Døden var afgaaet i Nevlunghavn ved en

05   ulykkelig Hendelse, at registrere og taxere hans Efterladenskab til paafølgen-

06   de Skifte og Deling mellem hans efterladte Enke og deres sammenavlede Børn,

07   efter at al bereetlig(?) Gield er betalt

08   Forretningen administreredes paa Skifteforvalterens Vegne og i dennes Lovlige

09   Forfald ved (??) Kontoirbetjent F?? M Juell og saa(?) Registreringsmænd og

10   taxationsmænd vare opnævnte og tilstæde Laugretts?? Niels Juell

11   (??) Peder Trones(?), ??mesterne(?) F. Torp og Hans(?) Olsen –

12   Hvorda ved Forretningen var tilstæde Stervboenken, med hendes antagne

13   Laugværge Herr Kiøbmand F (??) Prebensen(?) der oppgav [skrevet over linjen:] at have i Ægteskabet med Afdøde         deres fællets avlede

14   Børn at være følgende i Live værende Børn:

15   Søn Thomas John Sjanni 5 Aar gammel

16      "     Aan?? Olle(?) Sjanni 3  "

17      "     Thomas (??) Sjanni 8 Uger

18   Datter (??) Sirene(?) Marie  " 10 Aar.  "

19      "  Aasille Margrethe Wil?? 7 Aar.        "

20   Til Værge for disse var opnævnt Havborgeren(?) Christen Christensen

21   som var nærværende; (??) (??) til Registrering

22   No1 - 1 sort Klæteskiole                                 3Sp 60s

23     2 - 1 Par sorte Klætesbeenklæder             1 – "

24     3 - 1 sort Klætesvest.                                   " – 72

25     4 - 1 blaae Ditto                                           " – 60

26     5 - 1 Par graae Beenklæder, (??)             " – 96

27     6 - 1 graae Vargares(?) Trøie                  1 – 60

28     7 - 1 hvid Vest                                              " – 60

29     8 - 1 blaae Trøie gammel                          " – 30

30     9 - 1 Vadmels Pijakkel(?)                          " – 96

31     10 - 1 Blaatrøie(?)                                       " – 72

32     11 - 1 filtes Hat                                             " – 36

33     12 - 1 Ditto                                                    " – 24

34     13 - 1 overtrækl(?) Hat                              " – 26(?)

35     14 - 1 guul ??hat                                          " – 36

36     15 - 1 Sydvest                                               " – 32

37     16 - 1 Par Støvler                                         2 – 60

38     17 - 1 Par nye (??)                                       1 – 96

39                                                                            15 – 72

 

[ny kolonne]

 

01   No 18 - 1 Par Lagen                                1Sp – 96

02     " 19 - 1 Par mere brugte Dto                1 – 24

03     "  20 - 2 Putevahr                                   1 – 24

04     " 21 - 1 Ditto                                            " – 60

05     " 22 - 1 Skjorte                                        1 – "

06     " 23 - 1 Do                                                1 – "

07     " 24 - 1 Do                                                1 – "

08     " 25 - 1 Do                                                1 – "

09     " 26 - 1 Do                                                1 – "

10     " 27 - 1 Do                                                " – 96

11     " 28 - 1 Par Underbeenklæder             " – 96

12     " 29 - 1 Par Do                                        " – 72

13     " 30 - 1 Par Do                                        " – 72

14     " 31 - 1 Par Do                                          " – 60

15     " 32 - 1 blaarandet Underdyne            2 – 60

16     " 33 - 1 Overdyne rød og hvid              2 – "

17     " 34 - 1 blaa og hvid Pute                      " – 60

18                                                                       33 – 72

 

[ny side]

 

01   No 35 - 1 blaa (??) Pude                          " – 96

02     " 36 - 1 blaa og hvid Fillerye                " – 60

03     " 37 - 1 grøn og hvid Do                         " – 24

04     " 38 - 1Blik Thekjedel                             " – 60

05     " 39 - 2 Karafler                                     " – 56

07     " 40 - 1 M??inde                                      " – 20

08     " 41 - 1 blaa og hvid henger(?)            " – 12

09     " 42 - 4 flade Tallerkner                       " – 18

10     " 43 - 1 Sauseterrin                                " – 12

11     " 44 - 2 Par Thekopper 1 bolle             " – 18

12     " 45 - blaae Sukkerkop                          " – 12

13     " 46 - 14 Stk Flaksæbe                           " – 28

14     " 47 - 1 hvit bolle med (??)                    " – 8

15     " 48 - 2 Tintallerkner                             " – 20

16     " 49 - 1 ??skær, 1 R??jern og 1

17             (??)                                                    " – 12

18     " 50 - 1 Messing Lyseplade(?)            " – 12

19     " 51 - 1 The??, 1 (??) og 1

20     Dexel                                                       " – 8

21     " 52- 1 Glas med Kniivflenger(?)      " – 16

22     " 53 - 3 Blaa (??)                                   " – 12

23     " 54 - 7 (??) (??) (??)                            " – 48

24     " 55 - 1 fladbundet Gryde med

25     Hætte                                                     " – 60

26     " 56 - 1 til Gryde uden Do                  " – 48

27     " 57 - 1 grønmalet Kiste                      1 – 24

28     " 58 - 1 24 Timers Uhr med 2 Par

29           Føtter                                                 1 – 60

30     " 59 - 2 beskrivelser(?) af Moss(?). " – 24

31     " 60 - 1 rødmalet Skab                        " – 60

32     " 61 - 1 Barbeeræske med  2 Kniive

33        og Tilbehør                                         " – 36

34     " 62 -

 

[her ble det rett og slett for mye og for utydelig skrift, så jeg ga opp resten av løsørebeskrivelsen og gikk rett på siste siden]

 

 

01   Flere Løsøre Effecter erklærede Boets Vedkommende ikke at være

02   end til nu registrerede og taxerede, hvorimod Enkens Laugværge Kjøbmand

03   Prebensen(?) erklærede at have modtaget i Fordeels Penge som saa  (??) i Boet

04   36Spd med fradrag af 4Spd som Lods Lars Mikkelsen ved rigtig Opgjorelse

05   have(?) tilgode og som han havde betalt ham.

06   Derefter anvistes Boets eiende Vaaningshuus Mat No 339. bestaaende

07   af 1 Etages tegltekket Tømmerbygning, med Bindingsværk (??) til Bryg-

08   gerhuus og Værksted, med 2 murtrekk, Værelse, tømret Kvist (??)

09   8 fag Vinduer. I Huset er ingen Kakkelovne og Mure(?) er(?) paabegyndt. –

10   Til Eiendommen hører en Haugeland; Grundeleien af halv Grun-

11   den er 2ort 12s. – Denne Eiendom der i Brandkassen er taxeret  for

12   231Sp blev af Taxationsmændene anseet værd og taxeret for 270 –

13   to hundrede og Syvtie Speciedaler. –

14   Gjelden paa Boet vil nærmere ved en Skiftefordeling blive opgivet, og

15   Auction over de registrerede Effecter ønskedes afholdt saa snart som

16   mulig. –

17   Forretningen derefter sluttedes.

18   Johan M: Juell    Gunnild Marie Sjanni    IH Prebensen

19   N Juell   O Thronsen   Christen Christensen

20  m v P    K Olsen     Fridtj Torp

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Robert Sveium

Kære Even Stormoen, tusind tak for din store tålmodighed, du er en engel, tusind tak. med venlig hilsen Robert.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.