Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Stein Ole Kjær

Romedal - hjelp til å sortere/tenke 1750 - 1760

Recommended Posts

Stein Ole Kjær

Personen jeg leter etter er Niels Nielsen f. ca 1750 på Volds eie i Romedal - oppgitt ved begravelsen i Vang Kirke 19.9.1821 (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512930173)

Gift med Marte Christophersdatter døpt 21.12.1755 vang Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512890308)

Barn:
1. Marta døpt 2.5.1784 vang Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512890427)
Faddere: Helge og qv. bosted Lageraaen, Knud og qv. bosted Grubol, M(?) bosted Dæli

 

2. Christopher døpt 30.10.1785 Vang Kirke (https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000009899191)
Faddere: Jens og qv. bosted Myhr, Ole og qv. bosted Blyestad, Anders bosted Dæli

 

3. Niels døpt 30.11.1788 Vang Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512900080)
Faddere: Ole Dalby eie, Niels Loulien, Marta Markestad

 

4. Peder døpt 16.10.1791 Vang Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512900095)
Faddere: Ole og hustrue bosted Dæli, Jens og hustrue bosted Myhr, Embret Nielsen bosted Blystad

 

5. Kari døpt 30.11.1794 Vang Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512900104)
Faddere: Ole og qv. Dæli, Anders og qv. bosted Lageraaen, Embret bosted Nyhus

 

6. Sofie døpt 29.10.1797 Romedal Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070111640224)
Faddere: Guldbrand Andersen Østbye, Jens Helgesen Frenning, Kari Olsdatter Østbye, Sophie Christensen Frenning, Lisbeth Guldbrandsdatter Østbye

 

7. Ole døpt 23.8.1801 Vang Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070512900127)
Faddere: Christopher Siversen og qv. bosted Grytting Ole Olssen og qv. bosted Dæhlie, Embret Nielssen bosted Immislund

 

I FT 1801 var Niels Nielsen med familie på Høxnes i Vang som han kjøpte i 1799.

Av faddere for barna så merker jeg meg spesielt Embret Nielsen som skal være født på Østre Løchen i Romedahl i 1754. Han går igjen på flere barn. Når han døde så vær han føderådsmand og Ægtemand og bodde på Thronhuus i Vang.
(https://media.digitalarkivet.no/kb20070512900374)

 

Ut fra skifte på Thronhuus i Vang etter Niels Andersen som var Embrets far ser det dog ikke ut til at Niels er en bror. Men jeg synes koblingen til Romedal og forbindelsen med bla Embret sier at det kan være noen bånd her.

 

Dette står om Niels Nielsen i Vangboka:
Niels bodde i 1784 på en Vollsgard Opplysning fra Vang-boka. Niels kjøpte Øvre Lageråa av Niels Larsen for 640 rd. ved skjøte av 4. mars 1793. 250 rd. hadde han lånt av Christian von Juel i Christiania. I 1796 klaget vegmesteren over at Niels hadde skysset han med 8 shillings hest. Det var tydelig at det ikke var lett å klare seg på Øvre Lageråa. Før 1800 flyttet også familien fra Øvre Lageråa . I FT1801 var han bonde og gårdbeboer på Høxnes i Vang.

 

Er det noen som har tanker om hvordan jeg kan løse denne gåten? Har snart gått gjennom alt jeg finner, men tror jeg begynner å bli "blind" for muligheter. Legger ved skjermdump at Ekstraskatten 1762-64 fra Romedal.

mvh

Stein

Skjermbilde 2018-04-24 kl. 15.10.23.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jorunn Stenberg

Helt enig med deg at Embret/Engebret Nielsen/Blystad/Nyhus/Imislund som står som fadder for Nils og Maris barn i 1791, 1794 og 1801 er interessant. Han er den eneste av fadderene med felles patronym med Nils, og så sant det virkelig dreier seg om samme person ved disse 3 anledningene, er han den eneste som er fadder flere ganger.

 

Derimot kan jeg ikke se at Engebret Nilsen Tronhus som begraves i 1820 som føderådsmann på Tronhus passer inn i bildet. Når du ser på FT 1801 for Vang er Engebret Nilsen på Imislund oppført som losjerende snekker født i 1761 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058235001790

Embret Nyhus som er fadder i 1794 kan heller ikke være samme person som Engebret Nilsen Tronhus, som kan plasseres på Tronhus som fadder i 1794.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Hmm - den siste ang Embret som fadder 2 ganger i 1794 har jeg ikke tenkt over - du har et poeng der. Og det er jo kanskje rart art en gårdmannsønn på Thronhuus skal være bosatt som snekker et annet sted i 1801?

 

Stein

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Jeg ser også nå når jeg søker i FT 1801 at begge Engebret Nielssen kommer opp. Han på Thronhuus som 47 år og han som er snekker på 40. Så det gjør denne 40 åringen ennå mer interessant.

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Det er fristende å gjette på at din Niels Nielsen er den Niels som nevnes blant barn/ungdom mellom 12 og 16 år (Jens Niels Berte) hos Niels Larsen og Ingeborg Johnsdtr på rydningsplassen Lille Vold i Extraskatten for Romedal 1. januar 1764.

https://media.digitalarkivet.no/rk10051110111383

og som "Børn" under 16 år samme sted 1. september 1764.

https://media.digitalarkivet.no/rk10051110120249

 

Nevnte Berthe Nielsdt Lillevold ble trolovet i Romedal 11. desember 1780.

https://media.digitalarkivet.no/kb20070513090042

 

Det er den svakhet at O.Rygh sier at gården burde hete Lillevol. Den er ikke underlagt Vold. De var henholdsvis g.nr. 104 og 100 i Romedal.

 

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Takk Nils. Jeg regner jo også med at Niels sine foreldre burde stå i ekstraskatten, all den tid Niels skal vær født rundt 1750 på "Wolds eie" i Romedal. Tror vel også at det blir vanskelig å komme noe nærmere all den tid jeg ikke tror det finnes noe skifte etter en Niels Xxxxx der min Niels er nevnt - i hverfall ikke som jeg har funnet ennå. Jeg skal prøve å se litt mer på denne forsamlingen på Lille Vold. Men du kan sikker si noe om hvorvidt det var vanlig at "småfolk" som vel min Niels var, hadde gårdeiere som faddere til et av barna - i dette tilfelle det som ble døpt i Romedal: Sofie døpt 29.10.1797 Romedal Kirke (https://media.digitalarkivet.no/kb20070111640224)
Faddere: Guldbrand Andersen Østbye, Jens Helgesen Frenning, Kari Olsdatter Østbye, Sophie Christensen Frenning, Lisbeth Guldbrandsdatter Østbye?

 

Stein

Edited by Stein Ole Kjær

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Det var slett ikke uvanlig at bøndene (og koner) var faddere for barna til deres husmenn, men kanskje ikke at alle fadderne (som i det nevnte tilfellet) til husmannsbarn var av gårdeierfamilie.

 

Jeg ser forresten at Gulbrand Østbye 1ste august 1783 var forlover for Skoleholder Jens Nielsen (kanskje fra Lillevold????)

https://media.digitalarkivet.no/kb20070513090050

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Iflg. Romedalsboka 3, så var Skoleholder Jens Nielsen helt riktig fra Lillevold. Faren var Niels Larssen Gantzer, og den eneste Niels i ungeflokken hans er født i 1760 og gjort rede for. Så det er heller ikke her noe hjelp å finne 😕

 

Så vidt jeg kan se så er det vel bare skifter, ekstraskatten og bygdebøkene (som vel bygger på de to forannevnte) som gir opplysninger om perioden som ble "borte" med Prestegårdsbrannen i Romedal. Og etter å ha leste frem og tilbake i bygdebøkene, sett på ekstraskatten og forsøkt å kikke på skifter så tror jeg ditt forslag Nils Aksel er like bra som alle andre. At den Christopher Nielsen (snekker og organist) som bor på Vold Nordre i FT 1801 (https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058) side 598, har noe med min Niels å gjøre, er vel helt uaktuelt all den tid han nok kommer fra organist-slekten Jessen. Redegjort for i Hedmark Slektshistorielags tidsskrift bind 4.

 

Stein

Edited by Stein Ole Kjær

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Ja Astrid - har sett denne og tenkt mye gjennom. Men finner liksom ikke noe logisk grunn i etterkant gjennom gjerning til at min Niels skulle være der. Litt usikker på hva han evt. bedrev der nede. Forøvrig så ser det jo ut som om denne Niels Larssen Gantzer er den samme som Niels Aksel henviser til lenger opp fra Ekstraskatten da denne Niels hadde en kone som het Ingeborg Johannesdatter. Det er vel denne Ingeborg som blir gravlagt 14. 1. 1989 i Romedal (https://media.digitalarkivet.no/kb20070111640169). Ettersom det ikke er funnet noe skiftebrev etter Niels Larssen Ganger så er det jo vanskelig å vite noe mer om denne sønnen Niels som oppholdt seg i Holsten. Jeg vet heller ikke hvor den opplysningen fremkommer.

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Legger inn henvisning til en del gransking som er gjort tidligere

Se eget emne "Et lynkurs i metode ved særdeles vanskelige slektsoppgaver." Det ser ikke ut som det finnes en snarvei
direkte til Nils Nilsen. Vi må gå rundt og identifisere hele slekten, dvs. fadderne. Hvem var snekker Embret Nilsen, og
hvem var Nils Dæhli, osv.

 

#8 "Så vidt jeg kan se så er det vel bare sk ifter, ekstraskatten og bygdeb ø k e n e (som vel bygge r på de to forannevnte)

som gir opplysni nger om perioden som ble "borte" med Prestegårdsbrannen i Romedal. "

 

Se eget emne "Hvordan granske våre ætter der kirkebøkene for soknet er tapt". Jeg forstår at du snakker om kilder som er
tilgjengelige på nettet og Digitalarkivet. Muligens må du gå på lesesalen til Statsarkivet i Hamar, det er vel det nærmeste.

 

 

Edited by Astrid Kaardal Halleraker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

I #5 så refererer Nils Aksel til Ekstraskatten 1764. Han skriver korrekt at Jens, Niels og Berte er ført opp. All den tid dette gjelder barn/ungdom mellom 12-16, så kan opplysningen i Romedalsboka om at Niels skal være født i 1760 umulig stemme - eller?

 

Stein

Edited by Stein Ole Kjær

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Denne Nils må vere fødd før 1760. Men det er ikkje klart sagt at Nils var son til brukaren Nils.

For skattelista sin del, kan det ha vore ein Nils 4 år der i tillegg.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Ok - jeg er uerfaren i bruk av Ekstraskatten og er mest interessert i å finne ut mest mulig om denne Nils. Sammenholder jeg det som Nile Aksel skriver i #5 med det som står i bygdebok for Romedal så stemmer i hvertfall ikke årstallene.

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Jeg lurer på om noen kan svare på om de som sto oppført i Ekstraskatten automatisk ble betalt skatt for (barn)? Har hengt meg litt opp i denne forklaringen jeg fant vedr. Ekstraskatten:

"Forordning 7. februar 1764 introduserte visse lettelser: Leilendinger, husmenn og innerster ble fritatt for å skatte for hjemmeværende barn under 17 år, samt fritatt for å skatte for fattige. De fattiges skatt skulle heretter fordeles på formuende personer utenfor rangen, mens rangspersoner ble ilagt særskilt skatt med satser etter rangklasse (se rangskatt)."

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

om du ser i den første lenkja i #5, altså denne https://www.digitalarkivet.no/rk10051110111383

I den første kolonna t.h. for bretten er tittelen "Di lejlændinger, Huusmænd og Inderster børn som ere 12 aar og ej fyldt 16 aar, der imidlertiid befries for Extraskatt"

Her står m.s. Jens, Niels og Berte som du var interessert i.

Så nei... det vart ikkje betalt skatt for alle som står i manntalet.

Men etter dei opphavelege reglane (1762) skulle det vore betalt skatt for dei.

 

I den nest siste kolonna er tittelen "Deraf fattige som ei formaaer Skatten at betale".

I 1762-listene finn vi også nokre av desse i merknads-kolonna.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Takk Ivar - det bekrefter i hvertfall at "min" Nils i hvertfall ikke kan være født i 1760 som romedalboka (#9) sier. Og det er vel overveiende sannsynlig at det er samme familie begge steder.

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Litt usikker på kva du meiner er stadfesta....  Det kan som sagt ha vore ein yngre Nils på bruket, som (pga alderen) ikkje er nemnt i skattemanntalet.

 

Men "Romedalsboka" har tydelegvis kjelder som du ikkje har, t.d. om opphald i Holstein.

Det må vere ei samtidig kjelde - altså frå den tida då denne Nils var i Holstein.

Det mest nærliggande er eit skifte, og i så fall må det vere etter nokon den same Romedalsboka kjenner dødsåret til.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Ivar, jeg har drevet å lett etter denne Nils så lenge at jeg vel begynner å gå tom for idéer om hvor jeg skal lete. Og ja, det er tydelig at den som har skrevet Romedalsboka har funnet kilder som plasserer Nils i Holstein - og antagelig i forbindelse med et skifte. Jeg leter etter skiftet etter Nils Larssen Gantzer, som vel er den mest nærliggende å tro det er skifte etter all den tid det ikke er oppgitt dødsårstall for kona Ingeborg. Får bare lete videre...

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Ifl. "Romedalsboka" var Nils d.e. klokkar. Då kan det hende du må leite mellom geistlege skifte; altså i prostiet - ikkje sorenskriveriet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stein Ole Kjær

Var det vanlig at skiftet etter klokkere ble gjort på denne måten?

 

Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Om lovverket vart praktisert likt over heile landet, veit eg ikkje.

Men eg har sett skifte etter klokkarar og klokkarkoner gjennomført som geistleg skifte;

altså administrert av (eller på vegne av) prosten. Eg vil  tru (men utan lokalkjennskap) at det i så fall var

Hedemarken prosti https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hedemarken_prosti

https://www.digitalarkivet.no/source/35444

 

nokon har laga register, men det ser ut til at det ikkje dekkjer "di" periode: https://www.digitalarkivet.no/source/100100

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.