Gå til innhold
Arkivverket
Per Otto Egeberg Asak

Hva betyr egentlig Oslo, debatt om tolkninger

Recommended Posts

Per Otto Egeberg Asak

Mange har forsøkt seg på å tolke navnet Oslo. Siste forsøk kom i NAFs veibok. På gml. norsk "Aslo" og "Oslo", Første ledd av ass, "gud" (evt. os "elveos" eller "ås") siste ledd "lo" eng, slette. Navnet kan ha betydd "gudenes eng"

Det som etter min mening er greit er første ledd; "Ås" eller "Os" Men alt peker i retning "Ås". legg merke til gården O som opprinnelig var Å etter elva Frysja. Vi kan si at Ås blir til Os og Å blir til O. "Lo" elveslette blir da elveslette ved Åsen, som trolig henspiller til Ekeberg åsen.

Andre forklaringen kan være elvesletta ved Alnas os. Det kan også forklare navnet på Oslo. Den eldste gården som befant seg innafor Oslos grenser mener jeg må være gården O (som opprinnelig har ligget der gården Lillo ligger?). Den første gården som blei skilt ut var gårdens åkerland på andre siden av Frysja (Akerselva) og fikk navnet Aker. Jfr gårdsnavna i Nittedal, hvor navna kan utledes av urgården Dal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Forumet Spør Arkivverket er for "spørsmål [...] om arkiver som oppbevares i Riksarkivet og statsarkivene" samt "råd og veiledning for å finne fram til arkivmateriale". Jeg foreslår at denne debatten føres i Brukernes eget forum og flytter innlegget dit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olaf Larsen

Loelva renner ut i Oslofjorden; altså oset ved Lo=Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen
4 minutter siden, Olaf Larsen skrev:

Loelva renner ut i Oslofjorden; altså oset ved Lo=Oslo.

 

Loelva er et navn som ble funnet opp på 1500-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Even Stormoen
1 time siden, Olaf Larsen skrev:

Loelva renner ut i Oslofjorden; altså oset ved Lo=Oslo.

 

Jeg er overhodet ikke i nærheten av å inneha relevant kompetanse for å delta i denne debatten, men må bare ‹hive inn› at et kjent badested/tidligere campingplass ved Grimstad AA, heter Groos. Jeg trodde altfor lenge at navnet hadde et Hollandsk e.l. opphav, men det sies at navnet kommer fra det gamle navnet på den nåværende Groose-bekken –  «Groa» og dens utløp, nemlig: Gro-os.

 

Så da burde vel kanskje Oslo, hvis navnet kommer fra Loelva, hete Loos?

 

Five cents 😉

 

Mvh

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak

Glem Loelva. Elva hette Alna og gjør det egentlig fremdeles. Loelva kan derfor ikke knyttes til Oslonavnet. Hær har virkelig BYARKIVET en jobb å gjøre. Det jeg ville til livs var "gudenes eng slette" som forklaring. Det har blitt altfor lett å legge en forklaring på den "gudetolkningen". Det gjelder også mitt etternavn "Asak". Den velkjente navnetolker Oluf Rygh forklarte ås, at det var en skogkledd høyde. Forstavelsen "os" henspiller til ås. akkurat som ur gården  O i dag Lille O og Store O.  O= Å fikk sitt navn fordi den lå ovenfor Akerselva som tidligere hette Frysja. O må helst være den første gården som fikk sitt navn fordi den nærmest elva. 

Er vi enige med at navnet stammer fra Ås vil Ekegergåsen være en naturlig forklaring for navnet Ås i Oslo. Lo blir da Åsens engslette = Oslo ( eller er det gården O's engslette ved Alna?) For gården O må ha eid enorme områder rundt Frysja og kanskje helt til og med Alna. (Det siste veit vi ingen ting om)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olaf Larsen

Hvor kommer navnet Opslo fra, og når? 

Og når brukte man først Oslo, og om hvilken del av byen (som kanskje ikke var en by da?)

Endret av Olaf Larsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein Arnolf Bjørndal
På ‎06‎.‎05‎.‎2018 den 1.17, Olaf Larsen skrev:

Hvor kommer navnet Opslo fra, og når? 

Og når brukte man først Oslo, og om hvilken del av byen (som kanskje ikke var en by da?)

 

Byen Oslo skal etter tradisjonen være anlagt av Harald Hardråde, men det kan jo ha vært et lite handelssted og noen husklynger der også før den tid. Oslo lå ved utløpet av Alna, og er omtrent det området som utgjør Gamlebyen i dag.

 

"Opslo" er så vidt jeg vet bare dansk skrivemåte av Oslo, særlig i tiden etter at Christiania ble anlagt - da ble Oslo synonymt med "gamlebyen". Området der den gamle byen hadde ligget, ble jo ikke liggende øde etter brannen, men hadde altså ikke lenger bystatus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak

Jeg burde sjølsagt hatt siste utgåve av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug; "Norsk Stadnamnleksikon". jeg har 1976 utgaven. Det har kommet en seinere utgave.  men i 1976 utgaven legger forfatterne stor vekt på Magnus Olsen sin forklaring; Àss (= Gud)+ Lo (eng slette). Jeg kan ikke se noe annet enn at Magnus Olsen bare kan ses på som en hyppotese. Begrepet Àss kan bare rent logisk forklares md Ås. Så enkelt kan det være....?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Stokke
12 minutes ago, Per Otto Egeberg Asak said:

Jeg burde sjølsagt hatt siste utgåve av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug; "Norsk Stadnamnleksikon". jeg har 1976 utgaven. Det har kommet en seinere utgave.  men i 1976 utgaven legger forfatterne stor vekt på Magnus Olsen sin forklaring; Àss (= Gud)+ Lo (eng slette). Jeg kan ikke se noe annet enn at Magnus Olsen bare kan ses på som en hyppotese. Begrepet Àss kan bare rent logisk forklares md Ås. Så enkelt kan det være....?

 

Her er en atskillig nyere utgave enn 1976:  http://www.norskstadnamnleksikon.no/

Endret av Jostein Stokke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

I Nederland finnes det vel en slekt som kalte seg ANSLO etter byen Oslo. Har sett det skrevet. Kildereferanse, nei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Tom V. Segalstad ved Universitet i Oslo publiserte 17. februar 2018 en artikkel i Aftenposten med tittelen «Oslo het lenge Opsloe. Men hva betyr det?»

 

Segalstad mener at man må ta utgangspunkt i den første stavelsen Ops, og ikke bare Os. Videre skriver han at fra ca. år 1075 ble et bispesete anlagt her, med en bispeborg bygget på 1100-tallet, og «Opsloe herridt» (Oslo herred) ble etablert, navngitt etter der administrasjonssenteret lå.

 

Om forstavelsen Ops Segalstad frem til: Ops=Ufs=bratt bergvegg.

 

Han avslutter artikkelen (som bør leses i sin helhet) med, sitat:

 

"På 1840-tallet ser vi blant annet i papirer for eiendomsoverdragelser at navnet Opsloe også blir betegnet som blant annet Osloe, Ossloe, Osslo – og dette var nok tegn på at det gamle stedsnavnet Opsloe nå gikk over til den forkortede formen Oslo – som kan ha hatt sin opprinnelse i det naturbeskrivende gammelnorske navnet for den eldste bebygde plassen i området: «En bratt bergvegg nær en engslette ved vann».

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Ad. Anslo:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Claesz_Anslo

 

Dette finnes mer om dennes far, kledeshandleren (lakenkoper), som er foreslått å være en sønn av Claus hollender i Oslo (1570-tallet etc), og der nødvendigvis en bror av borgermester i Oslo Tronbd Claussøn (tidlig 1600-tall).

 

Mer om navnet her: https://www.jordaanweb.nl/HTML/1eegldwstrAnslohof.htm

 

«De naam Anslo duikt pas in 1626 onder een testament op. Er is veel gespeculeerd over deze zelfverkozen naam, die dezelfde is als de toenmalige naam voor de stad Oslo.»

 

Altså dukker navnet første gang opp om denne kretsen i 1626, som et selvvalgt navn samstemmende med datidens hollandske navn på Oslo.

 

Mvh Are

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth
12 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

Tom V. Segalstad ved Universitet i Oslo publiserte 17. februar 2018 en artikkel i Aftenposten med tittelen «Oslo het lenge Opsloe. Men hva betyr det?»

 

Segalstad mener at man må ta utgangspunkt i den første stavelsen Ops, og ikke bare Os. Videre skriver han at fra ca. år 1075 ble et bispesete anlagt her, med en bispeborg bygget på 1100-tallet, og «Opsloe herridt» (Oslo herred) ble etablert, navngitt etter der administrasjonssenteret lå.

 

Om forstavelsen Ops Segalstad frem til: Ops=Ufs=bratt bergvegg.

 

Han avslutter artikkelen (som bør leses i sin helhet) med, sitat:

 

"På 1840-tallet ser vi blant annet i papirer for eiendomsoverdragelser at navnet Opsloe også blir betegnet som blant annet Osloe, Ossloe, Osslo – og dette var nok tegn på at det gamle stedsnavnet Opsloe nå gikk over til den forkortede formen Oslo – som kan ha hatt sin opprinnelse i det naturbeskrivende gammelnorske navnet for den eldste bebygde plassen i området: «En bratt bergvegg nær en engslette ved vann».

Ble motsagt av et senere leserinnlegg (Lars Roede, 22.2, finner ikke nettversjon nå) ...

 

DTH

Endret av Dag T. Hoelseth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jarleif Nordheim

Stykket Dag nevner er dette:

image.thumb.png.b7e5e16c81a072a9adba549e43893e1c.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen
4 hours ago, Dag T. Hoelseth said:

Ble motsagt av et senere leserinnlegg (Lars Roede, 22.2, finner ikke nettversjon nå) ...

 

DTH

 

... og det skulle jo bare mangle;)

 

Leif Gjerland har også en artikkel i Aftenposten opdatert 26. januar 2018 med tittel: Oslo før: Hva betyr navnet Oslo?

 

Her nevner han fire navneteorier: «Loelvens os», «Gudenes eng», «Oslavas by» og «Åssletta». Gjerland forkaster de tre første og støtter den siste.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olaf Larsen

Med mindre  det dukker opp noe hittil ukjent materiale som omhandler Oslos opprinnelse, så er vel de fleste detaljene i diskusjonene om emnet berørt mange ganger tidligere, uten at man kom til noen endelig konklusjon. Eller..?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak
På ‎08‎.‎05‎.‎2018 den 21.52, Olaf Larsen skrev:

Med mindre  det dukker opp noe hittil ukjent materiale som omhandler Oslos opprinnelse, så er vel de fleste detaljene i diskusjonene om emnet berørt mange ganger tidligere, uten at man kom til noen endelig konklusjon. Eller..?

Ja det er ikke komet noe endelig konklusjon, men jeg mener at dette tema bør holdes levende. Noen av de forslag som er blitt nevnt her bør likevel forkastes. Men ikke; ås slette, slette ved åsen. Her var innvendingen at denne "åsen" var et berg (Eikaberg). Men er denne innvendingen god nok til å velte hypotesen om ei Ås slette. Navnet er gammelt , men ikke så gammel som gården O ved Frysja (Nå Akerselva).

Takk for innlegg. Jeg nå innrømme at jeg lærte en del. jeg er sjøl over gjennomsnittlig interessert i navn tydninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Petter Vennemoe
På 7.5.2018 den 19.14, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

I Nederland finnes det vel en slekt som kalte seg ANSLO etter byen Oslo. Har sett det skrevet. Kildereferanse, nei.

 

Anslo fremgår av kartutsnittet vedlagt. Kartet er tegnet av Frederik De Wit (1629-1706) og jeg antar det er fra sent 1600 tall.

 

 

2018-05-10_17-48-53.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.