Gå til innhold
Arkivverket
Mariken Øvrebø

Skifte på Lofthaug i Sannidal 1696

Recommended Posts

Mariken Øvrebø

Jeg trenger hjelp til å tyde tekst i dette skiftet

sk20081015650590

SAKO, Bamble sorenskriveri, H/Hb/Hba/Hbaa/L0002: Skifteprotokoll, 1695-1705, s. 57b-58a

Det er særlig teksten i det første avsnittet fram til kobber og messing, samt avsnittet om jordegods på etterfølgende side:

sk20081015650591

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Even Stormoen
Skrevet (endret)

Forsøksvis, som vanlig:

 

01   Peder Pedersen Sorenskriver udj Bamble Fogderie, Knud Moe, og Niels

02   Lunde(?) Laug Rettis Mænd udj Sannichedahl(?)*, Giør Vitterligt, at Anno

03   Christj 1696, Dend 11 Novembr, vare Vij forsamlede Effter Begiering og til

04   Lysning, Paa Loftog** udj bemte Sannichedahl(?), til at Registrere og Vurdere

05   Hvilche(?) Midel og Formue, Som fandtes Efter Sal: Joere(?) Halfvorsdaatter, Som boede

06   og døde Herpaa Loftog, Sampt Creditorene udleg at giøre, og det øfrige,

07   at Skifte og Deele Imellem Hindes Efterladte Mand Ole Vibrandsen(?) Loftog,

08.  Hindes Børn, Nemlig , 4re Brødre og 3de Søstre, Hvoraf Hun hafver afulet

09.  Med Hindes første Sal: Mand Hendrich Olsen – 3de Brødre, Halfvor, Knud og Ole

10.  Hendrichssønner, Item 2de Søstre Anne og Marj Hendrichsdøttre, og Ved Hindes

11   Nu Efterlefvende Mand – 2de Børn Nemlig Hendrich Olsen, og Anne

12.  Olsdaatter, af Hvilche Børn, Halfvor Hendrichsen Ere Myndige, og Anne

13.  Hendrichsdaatter, gift med Jens Hommestad***, begge tilstede og Ofververende

14.  og Ere Forordnet til formynder for Knud og Marj, Halfvor Dahl, og Jens

15.  Hommestad for Ole, og faderen Ole Vibrandsen(?), for Hendrich, og

16.  Anne Olsdatter, Er Saa Boets Mildler anviist og befunden, Som følger,

 

Kaaber og Messing . . . 

 

Asterisker:

* Tolket, ikke tydet, (ser ut som en «M» inni der, men når Sannidal sies å være avledet av «Sandaukadalr», så  . . .

** Satser på en ‹dansk› tolkning av dagens Lofthaug

*** Kanskje nok et dansk embetsmannsøre som har gått glipp av en «l» «Humlestad»?, (Eller et nyere norsk øre som har puttet inn en «l» i Hommen 😉 ) Satser uansett alle pengene på at det er dagens Humlestad det er snakk om 🙂

 

Jordegodset må bero til en senere anledning, eller overlates til de adskillig mer kunnige her inne. (Kom til å kaste et blikk på klokken . . . ;-.)

 

Mvh

 

Endret av Even Stormoen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Tusen takk. Dette var flott. Tror navnet på avdøde er Toere - det er i hvertfall det somstår på skiftekortene for Bamble. Humlestad er sikert riktig tolket. Det bodde en Jens på Vestre Humlestad på denne tiden, ektefellen hans eller patronym er ikke oppgitt, i Sannidalsboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Jeg trenger fortsatt hjelp til å få tydet det som står om jordegods.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

om lag sånn (litt under midten av 1. spalte s.59a) - og med noko atterhald  om gardsnamn:

"Jordegoeds

udj gaarden Loftog 1 Huud 9 skind med

bøcel, hvoraf Ole Loftog arfved efter

hans foreldre 1 Hud 6 skind og kiøbt af

Syfver Tordiersen 3 skind, Vurderit

for . . . . . .122 Rd 2 mk --

Norhe?? Midvoge(?) 2 1/2 M? som sal: Toere

Halfvorsdatter arfelig er tilfalden

efter hindes sal: fader Halfvor

Verfalld(?), Vurderet for 25 dr - -"

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad
47 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

bøcel, hvoraf Ole Loftog arfved efter

 

Norhe?? Midvoge(?) 2 1/2 M? som sal: Toere

 

Her leser jeg:

bøxel, hvoraf Ole Loftog...osv.

Noch udj Midvog...osv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

akkurat.... "noch udj"....

 

måleiningar for landskyld i Telemark er ikkje mi sterke side....

 

"M?" kunne vere mæler.

Etter denne sida  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Kornmål

er 1 mæle lik 3 settingar i Bamble - eller 2,5 mæler er 7,5 settingar

 

På s. 60b, øvst til høgre finn vi fordelinga.

Midvoge er delt på dei tre systrene, med 1 2/3  setting til kvar; altså 5 settingar i alt; -   så det går ikkje opp....

(lokalhistoriewiki stemmer ikkje for Bamble 1696, eller "M?" er noko anna)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Takk igjen, flott at du så hvordan jordegodset ble fordelt. Men kan dessverre ikke bidra med noe om måleenhetene for landskyld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen
Skrevet (endret)

Mariken, Ivar, Else,

 

Setter inn mitt forslag, som avviker litt fra Ivars utkast på et par mindre punkter:

 

«Jordegods

udj gaarden Loftog 1 Huud 9 schind med bøxel, Hvoraf Ole Loftog arfved Efter Hans forEldre = 1 Hud 6 schind og kiøbt af Syfver Torgiersen 3 schind, Wurderit for ....... 122 Rdlr 2 ort Noch udj Midvoye 2 1/2 Mr Som Sal: toere Halfvorsdaatter arfvelig Er tilfalden Efter Hindes Sal: fader Halfvor Verfal(l)d, Vurderit for 25 dlr»

 

Vi skal nok til Vefall i Drangedal, samt trolig til en Våje-gård samme sted.  Med hensyn til sistnevnte: Legg merke til skriverens anvendelse av bue over «y» i gårdsnavnet «Midvoye». Den samme bruken av bue over «y» finner vi i høyre spalte i «Summa bortschyldig | Gield».

 

Vennlig hilsen

 

Are

 

Endret av Are S. Gustavsen
Korrektur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen
Skrevet (endret)

Etter Skattematrikkelen 1647 for Telemark (s. 61) finnes det en gård «Midgaarden Woye»:

 

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=skatttelemark1647&sideid=31&innhaldid=4&storleik=

 

Samtidig: Forkortelsen «Mr», som er diskutert av Ivar ovenfor, skal nok være mæle(r), idet Våje har kornskyld (4 tønner i 1647). De nøyaktige omregningene kan være litt vanskelige.

 

Odd Arne Helleberg har forøvrig inntatt noen omregningsforhold i innledningen (s. 7-8)  til sin kildeutgave Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624 fra 2004, hvor det opplyses at det gikk 4 kvarter eller 6 mæler eller 18 settinger i korntønna i 1624. Dette etter samtidige opptegnelser i den aktuelle kilden 1624. Han opplyser ellers at antall mæler per tønne kunne variere utover 1600-taller, alt avhengig av hvilket bygdelag man befant seg i. Han viser også til 4 mæler per tønne i Tinn, Rauland, Vinje, Mo og Skafså, men 5 per tønne i Fyresdal allerede i 1624. Bygdene i nord (Tinn etc) regnet senere på 1600-tallet 12 settinger per tønne.

 

Dermed må man nok følge hver gårdpart spesielt, samt dobbeltsjekke med tilgjengelige takster og skyldoppgaver i de ulike skattelistene. Ja, om man vil ha dette helt nøyaktig.

 

Vennlig hilsen

 

Are

 

 

Endret av Are S. Gustavsen
Korrektur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Takk for utfyllende info, Are. Det er definitivt Drangedal dette her. Halvor Vefald var sønn av Torbjørn Vrålstad, og som det framgår av skattematrikkelen fra 1647 eide Torbjørn Vrålstad 1qrt . Resten eide Eilev Solberg, og Knut Stiansen Våje var bruker. Halvor Vefald var gift med Anne Knutsdatter Våje, og Eilev Solberg var bestefaren. 

Dette skiftet er interessant fordi det korrigerer både Sannidalsboka og Drangedalsboka mht hvem Som var gift med Hendrich Olsen. Det gir også holdepunkter for at Hendrich Olsens eierpart i Ytre Vefald ikke kom fra Toere, og han ikke hadde barn med Maria Knutsdatter ( søster til Anne Knutsdatter). Var de  i det hele tatt gift med hverandre? Toere var niese til Maria , og det skulle vel betinge et kongebrev på denne tiden. Dette er en diskusjon som bør overføres til i trådene på brukerforumet vedrørende Ytre Vefall og Gunder Toresen.

 

Det kunne for øvrig være interessant å vite hvem som var kreditorene i boet. Er det mulig å få fram noen navn der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg
Skrevet (endret)
På 19.7.2018 den 13.16, Mariken Øvrebø skrev:

Det kunne for øvrig være interessant å vite hvem som var kreditorene i boet. Er det mulig å få fram noen navn der?

 

Etter jordegodset kjem

"Her Imod bortskyldige gield"  - det er vel gjerne dette du tenkjer på.

 

Med nokre "(?)":

"Halvor og Knud Hendrichsønner, Rester

paa deris fædrene arf Noget

Sølf faa farsøn(?) . . . . 1-1-12

Anne Hendrichsdaatter ligeledes

Rester paa Sin fædrene arfv  . . 1-0-12

Marj Hendrichsdaatter ligeledis . . 2-2-0

VelEdle Hr: Assessor Johan Sechmand,

fordrende Paa Sal: Hr Cancelie Raad

Adelers(?) Sterfboes Veigner

Efter Ole Vibrandsens udgifne

[ny spalte]

Pandte obligation Dat: 20 Maij 1693 (-95?)

Paa Capital - 71 Rd - 2 [ort] 3(?) ss., med sin Rendte

til Dato, hvorpaa at Reste til bemdte

Sterfboe, Som iche til Andere Er udlagt

 . .      35-2-12

Niels Cuzdølen(?) Efter Lodsedel

Dat: 27 febr 96, udlagt udj bemte

Pandt-obligat: . . . 12-2-4

Toere Cuzdølen ligeledes Efter Lodsedel 3-0-0

Toere S?? ligeledes Efter Lidsedel 7-1-0

VelEdle Hr Commissr(?) Peder Poulsen

fordred Efter af Reignings Sedel 10-2-6 (10-2-8?)

Ole Aasen Som(?) hand Er udlagt I

Laugre(?) Søfren Adelers boe, Efter

Lodsedel . . . . .  10-1-10

Simmen(?) Pedersen Efter Sedel . . . 5-3-2

Gunder Christensen ligeledes . . . 9-0-0

Erich Solum for 4 aars Landskyld

af 9 schind i Loftog . . . . 1-3-0

Ole Vibrandsen Vederlaug Imod

sin Sal: Hustrues begrafvelses bekostning . . 8-0-0

Schiftes bekostning och desen Videre . .  6-0-0

de 2de Vurderingsmænd . . . 0-2-0

Stempled pappir til schiftebrefved . . 1-0-0

Summa bortskylding gield 116 Rd 12 ss."

 

 

 

 

Endret av Ivar S. Ertesvåg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei Ivar. Takk for hjelpen. Det er kanskje Curdølen ( det finnes en gård Kurdøla i Sannidal).

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.