Jump to content
Arkivverket

emigrasjon


Hans Mhyhre

Recommended Posts

Basene emigrerte  fra protokollene Oslo fra 1867 og utover.... Når en nå søker etter en familie og vet reiseåret får en bare opp en person ad gangen. Før fikk en opp den siden vedkommede sto på slik at en kunne se hvem personen reiste sammen med. Hvorfor er dette endret på? Kan ikke se noen som helst slags grunn til å endre det til nåværende dumme system.

En ting til. Ble for en haug med år siden veldig irrittert over å ikke finne de jeg visste hadde reist. Skaffet filmene og skrev av de som dro  med Ringsaker som bosted.   Blir disse basene noengang fullstendige, det manglet jo tusenvis av personer,  Dessuten er det i en da de oppdaterte basene store feil med hensyn til alder/fødselår på barn.

Edited by Hans Mhyhre
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Registrene over emigrantene over Oslo skulle vært revidert, men det er jo en svær jobb som vi ikke er kommer ordentlig i gang med. Materialet er ikke ordnet i familiegrupper, men det er mulig å bla i materialet. Da klikker du deg opp på liste-nivå (klikk på lenken som er markert under) fra en person:

 

image.thumb.png.131bc0f84cb89159553cdfbf17c585e6.png

 

Da vises det slik, og du kan bla frem og tilbake i listen ved å klikk på forrige og neste:

 

image.png.43bbc50c358c437cb981f6009e02af2b.png

 

Ikke helt ideelt system, men det som er mulig å gjøre nå.

 

Det er jo også mulig å søke på utreisedato, da får man en liste over alle som reise samme dato. 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner at denne basen aldri blir ferdig. Men, HVORFOR MÅTTE EN ENDRE PÅ DET SOM VAR? Når en i gamler arkivet søskte etter en person (og en visste om kone og barn) så fikk en opp hele familien.     Begriper ikke at dette måtte endres på.Kan noen i arkivet forklare hvorfor? Har omsider funnet en måte, finner en person og søker en gang til med reisedato og bestemmelssted. Da kommer reste av reiseføket opp. Meget irriterende for brukerne, de datafolka hos der gir jo blaffen i hva som fungerer bra for brukerne.

Link to comment
Share on other sites

Problemet var vel at det var ein mann som hadde laga det gamle programmet frå botnen av, og det var kanskje ikkje så enkelt og/eller rett ressursbruk å la andre setje seg inn i dette. Det vart enklare å bruke standard programvare, med den ulempa at programvara ikkje er skreddarsydd. Opprinneleg var dessutan dei skanna kjeldene eit system heilt separat frå "gamle" Digitalarkivet, medan ein i det "nye" Digitalarkivet lettare kan veksle mellom skanna versjon og søkbar versjon av ei kjelde, alt er integrert på ein heilt annan måte enn før. Elles gjev "nye" Digitalarkivet mogelegheit  for landsomfattande søk i alle kjelder og søk på tvers av alle databasane, dette var mogelegheiter som ikkje fanst i "gamle" Digitalarkivet.

 

Det er framleis enkelte ting eg saknar frå "gamle" Digitalarkivet, og ein av dei er å få vist treffet saman med personane før og etter i databasen. Dette gjeld ikkje berre emigrantane, men også andre typar kjelder (bortsett frå folketeljingane). Eg håpar at Digitalarkivet finn ei løysing, men i mellomtida fungerer det svært godt å bruke "gamle" Digitalarkivet som eit alternativ når ein leitar etter emigrantar.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Kan jo spørre Tone Merete... siden det er en database så skulle en vel kunne søke på båten og dato og få opp alle som reiste med denne båten men det er ikke mulig. En ting til,  i folketellingene kunne en i gamle digitalarkivet søke etter en en mann men ved en veldig vanlig navn fikk en opp mange, men en kunne også søke etterneste person ( kona ( og da slapp en å bla igjennom så mange.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tone Merete er på ferie, så jeg kan prøve å gi et svar i hennes sted.

 

Forutsatt at båtnavnet er fylt ut og at alle oppga samme avreisedato, så er det mulig. Det du vil se om du blar i emigrantdataene og da særlig den for Oslo 1867-1930 er at det er mangelfullt utfylt og datoene avviker. Jeg gjorde en liten test i akkurat den basen hvor jeg tok utreisedatoen og linjen på en tilfeldig person jeg fant i basen og søkte gjennom hele basen. Det er kun 7 treff, og som du vil se https://www.digitalarkivet.no/search/3/100096?fornavn=&etternavn=&kjonn=&bosted=&fodestad=&fodselsdato=&fodselsaar=&alder=&stilling_stand=&familiestilling=&aar=&utreisedato=1868-05-15&reisemal=&ankomstdato=&linje=oder&skip=&agent=&pass=&nytt_yrke=&aarsak=&utreisehavn=&ekspdato=&kontraktdato=&herred=&fogderi=&prgjeld= så må dette være en familie som reiser samlet og opplysningene er gitt samlet og derfor blir de identiske. Det var nok betydelig flere som dro fra Oslo med den linjen, på den datoen, men når du ser på personene før og etter denne familiegruppen, så avviker datoen med noen dager eller skipslinjen mangler.

 

Det er fremdeles mulig å søke etter to personer samtidig - de trenger ikke være plassert etter hverandre i tellingen heller. Under Avansert personsøk vil du kunne velge f.eks. folketellingen 1910 og i søkeskjemaet vil du se at du kan fylle ut søkekriterier for person og relatert person. Det forutsettes at disse to personene er plassert i samme bosted (folketellingene) eller i samme hendelse (kirkebøkene) for at du skal få treff. Legg merke til at det eneste tillatte spesialtegnet du kan bruke når du fyller ut relatert person, er | (eller-streken), så trunkering med * kan ikke brukes i feltene for den relaterte personen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Anette S. Clausen skrev:

 

Det er fremdeles mulig å søke etter to personer samtidig - de trenger ikke være plassert etter hverandre i tellingen heller. Under Avansert personsøk vil du kunne velge f.eks. folketellingen 1910 og i søkeskjemaet vil du se at du kan fylle ut søkekriterier for person og relatert person. Det forutsettes at disse to personene er plassert i samme bosted (folketellingene) eller i samme hendelse (kirkebøkene) for at du skal få treff.

 

Og problemet med emigrantlistene og ein del andre listetypar er at kvar hendelse omfattar berre ein person, eller at ein evt. prøver å plassere fleire i same hendelse ved å gjette på kven som reiste som høyrde saman (familie), for så å gruppere desse i ein hendelse. Dersom tre venner reiste saman vil dette bli gruppert som tre hendelsar.

Link to comment
Share on other sites

Det stemmer Torbjørn. Søk med relatert person vil ikke fungere for emigrantene og alle andre kilder hvor personer ikke er gruppert. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.