Jump to content
Arkivverket

Utfyllende informasjon av tinglyst skjøte


Ole-Gerhard Joksch

Recommended Posts

I Pantebok 52 1934-1941, M&R fylke, kommunenr 1514, er det oppført et skjøte, men her er det bare notert selger, kjøper og kjøpssum. Er denne informasjonen komplett, og identisk med skjøtet som eiendomseier har hatt? Eller finnes det tilleggsinnformasjon lagret hos arkivverket som bl.a. original-skjøte og servitutter e.l. som følger med eiendommen i forbindelse med tinglysing av skjøte? Her tenker jeg spesielt på vei-, naust- og bruks-retter på annen manns eiendom.

 

I søk i panteregisteret har jeg funnet flere pantebøker med tilnærmet lik informasjon. Har det vært slik at når en pantebok ble for gammel har alt blitt skrevet opp på nytt i en ny bok, eller har det en annen funksjon?

Link to comment
Share on other sites

Panteregisteret/grunnboka viser oversikta over dokument som er tinglest på det enkelte bruk. Denne oversikta er blitt overført frå eldre til yngre panteregister, deretter til manuell grunnbok(og vidare til dagens elektroniske grunnbok).

Desse registra viser i sin tur til kvar i pantebøkene du finn det tinglyste dokumentet. Altså når du slår opp i panteboka finn du avskrift av det dokumentet som eigaren har hatt. Vi har ikkje tilleggsopplysningar til vanlege skøyter og skylddelingar.

  • (Om det gjeld utskiftingar der jordskifteverket er involvert finst det meir materiale i jordskiftearkiva, men rettar som vei- naust- og bruksrettar vil du finne i den tinglyste utskiftingsforretninga).

  • Men vi vil gjere merksam på at det er vanlegare å finne slike rettar du spør etter i skylddeling og eventuell utskifting enn på skøytene som hovudsakleg går på eigedomsoverføring.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.