Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'skjøte'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 6 results

 1. Endelig har jeg funnet fram til noe mine forfedre eide! En eiendom eller stykke jord. Det er tømmermann Hans Thoresen som omtales i skjøte (nr 19) og panteobligasjon (nr 20) på side 141. Jeg har forsøkt å tyde, men dette er vanskelig. Jeg takknemlig for om noen kunne tenke seg å hjelpe med å tyde. Jeg har klippet inn mitt forsøk nedenfor og satt nummer på linjene om noen kunne tenke seg å ta noen linjer. 😇 SAO, Aker sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0024: Pantebok nr. I 24, 1867-1871, s. 140-141 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20081003300584 "15. mai 1868. 1. No. 19 No 6. C.R. 1868 - 19/5 Spd. (Hva betyr forkortelsen C.R.?) 2. Skjøde. ..... Overrettsagfører A. Fischer gjøres vitterligt 3. at... solgt og aflands.., løgafunn jag forard følger, Bjåtse og af landes till 4. Tømmermand Hans Thoresen dom snart Bjølse... ....,affgjmodlat 5. 11 November 1867, fra Gaarden M No 102 Grorud nedre i Akers fou bild par 6. til, L.. 134 m af .... 17 skilling, ,,, til Jansdaltma Grønlundsstykket paa m af...Nital 7. af Trondhjemsveien mod Ammerud, fom den mellom as .... .... 200 .... 8. frants ..... Eg... og affagfølg... ... ... adgang til som ... i Nedre Gro- 9. rud ... .... For sjolaf... .. gjorts Rad og raytastad dermed at kjøbesum 10. i lag fars til mig medfarts en 5% ... Oblitation med Randarets i .. følgte finden 11. ... og til jag formod Bjutser og uandvagar til .... Hans Thoresen og ..... sum. 12. kontanter finda Grønlunstykket i Akers, af ... No og ... fam motarts til fon og fuld 13. Summer findan og Månad jag kjøbsmand .... mand affar Loman. Christoffersen im ... 14. .. Mai 1868. A. Fisher, Til vitterlighed: Gulbr. Hansen. Lars P. Lund. _ 15. No 20. Panteobligation. Spd. 200. ... Kvamma Tømmermand Hans Thoresen af.... 16. ... af jag, i ... ning Sjøbad.. af dom Gaarden Matr no 102 Grorud nedre 17. i Aker som sjøl... ..., aff... 11 November 1867, fa Bil... 18. Rorad, Lot 134 m af ... 17 skilling, udgjørende dat .... Grønlundstykket, 19. boligganst paa ... ... af Trondhjemsveien, mod Ammerud, s.. bloman .... til ... ... 20. overrettsagfører A. Fischer ... ... 200 sp, ... ... to ... Bjosdalen .... 21. a. fra 11 Desember 1867 og aftages ... ... Maade, ... ... ... 11 Juni og 11 Desember ... 22. gang 11 Juni 1868 - betales 10 Sp, afbetalse lå .....før dotter Randoma af ... til 23. anform til ... Sagatal, og til ... msaga afs... ....Oblifationen som afdrag. ... ... 24. .... for Sagatal, Romskog og .... ......... ....jag forund ... finds... 25. Lot 134 m af ... 17 Skilling i Aker mod .... og forandres juli og i Tilfælde af .... 26. .... ......, .... jag for... mig til .... til at .... .... af ........ .... 27. assurtling Brand.... .... .... og afdrag som .... 28. solagda, bal den sata Sagital ... at ans.. ... forfalden til Betaling, og .. i dette 29. Tilfelde mod ..... til uten Lammal og ... at pilla pandal til aff... .... 30. For at ....andel at .... dødsfall for ...., Ramtor og .... ...sats, som mig 31. efter Lånan tilsammen for Løsnings... fra Bring... for Sanland...Tilfalder, og modtager i 32. Tilfelde af fadi.... efter .... Obligation Aker forligets... Side 142 33. efter ... som for Indand....., for... saa man pandsetter .... uden ... 34. syn til ...... ... p. T. Christiansen ... 6 Mai 1868. Hans Thoresen ... til 35. vitterliged: Gulbr. Hansen, Lars P. Lund _ 😌
 2. Tekst: med ??? paastaaende Husebygninger og dertil?? iværende Kakkelovne, samt øvrige Rel- tigheder og Tilliggelse, med Undtagelse
 3. Det står: og 4. ???videres Kjøberen Tilgodehavende hos …… Noen forslag til ???
 4. I Pantebok 52 1934-1941, M&R fylke, kommunenr 1514, er det oppført et skjøte, men her er det bare notert selger, kjøper og kjøpssum. Er denne informasjonen komplett, og identisk med skjøtet som eiendomseier har hatt? Eller finnes det tilleggsinnformasjon lagret hos arkivverket som bl.a. original-skjøte og servitutter e.l. som følger med eiendommen i forbindelse med tinglysing av skjøte? Her tenker jeg spesielt på vei-, naust- og bruks-retter på annen manns eiendom. I søk i panteregisteret har jeg funnet flere pantebøker med tilnærmet lik informasjon. Har det vært slik at når en pantebok ble for gammel har alt blitt skrevet opp på nytt i en ny bok, eller har det en annen funksjon?
 5. Er det noen her inne som er racere på gotisk håndskrift, og som har lyst til å hjelpe til med å tyde et skjøte fra 1838? Det gjelder skjøte nr. 46. Det eneste jeg vet er at det omhandler mælkrakkfiske i Lågen (ifb. lågåsildfiske), og at gårdene Rånnerud i Fåberg og Bryn i Øyer er blant brukene som blir nevnt. (SAH, Mellom-Gudbrandsdal sorenskriveri, H/Hb/L0001: Pantebok nr. 1, 1838-1845, s. 75) https://media.digitalarkivet.no/view/10092/76
 6. Hei dere. Jeg har 2 saker som jeg knoter med å finne ut av: Sak 1) AD: min kones oldefar Christian Anton Hansens (f. 10.10.1842 på Volds eie i Østre Bærum d. 19.10.1918 på Klemetsrud i Østre Aker) sitt kjøp av Klemetsrud gård Gnr. 177 Bnr. 1 og 11 Oslo (Gammel Matr.nr. 207 Løpenr. 292a Østre Aker). Skjøte av 20. februar 1892. Spørsmål: Hvem kjøpte han gården av? Var det av Peter Sofus Hansen eller Halvor Olsen? Hva betalte han for gården? Kilder: Boken AKERSGÅRDER, forfatter Henning Sollied, side 317: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120824001 s Klemetsrud gårdsmatrikkelen 1886. Registreringssentral for historiske data: http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=0218&gnr=177 Sak 2) AD: min kones oldefar Christian (Kristian) Anton Hansen og tippoldefar Hans Arnesen (f. 07.04.1824 på Bryn i Vestre Bærum d. før 1910?). I boken Stedsnavn i Bærum (side 112) finner vi at Kristian Anton Hansen kjøpte småbruket Furu Gnr. 21 Bnr. 6 på Hosle av Dorte Holmsdatter i 1868. Han eide også bruket i 1886 i følge Gårdsmatrikkelen 1886 for Furu på Hosle Gnr. 21 Bnr. 6 i Østre Bærum (Skyld i Mark - øre er: 0 – 85). I følge boken Stedsnavn i Bærum eier Kristian Anton Hansen småbruket Furu fremdeles i 1903, dette altså samtidig som han eier gården Klemetsrud i Østre Aker. Av FT 1900 ser vi at hans far Hans Arnesen oppgir å eie begge Bnr. (9 og 6) Furu. Samtidig ser vi i gårdsmatrikkelen for 1886 at hans far Hans Arnesen også eier Gnr. 21 Bnr. 9 Furu på Hosle i Østre Bærum med nøyaktig samme Skyld i Mark og øre som Gnr. 21 og Bnr. 6. I boken Stedsnavn i Bærum, om Furu (side 112) finner vi at Hans Arnesen kjøpte Bnr. 9 Furu under Horsle Gnr 21 av Mikal Olsen i 1861. Av Folketellingen FT 1900 ser vi at Hans Arnesen oppgir å være gårdbruker på både Bnr 9 og Bnr. 6 Furu, Gnr. 21 Hosle Av Folketelling FT 1910 ser vi at hverken Hans Arnesen eller noen av hans barn ikke bor på Furu gård lenger. I 1910 ville Hans Arnesen ha vært 86 år. Mulig han er død, men finner ikke hans begravelse i Asker prestegjeld etter 1900,men det har vel vært et skifte etter han. Spørsmål: Er det riktig at Hans Arnesen kjøpte Furu Bnr. 9 under Hosle Gnr. 21 i 1861 Er det riktig at Kristian Anton Hansen kjøpte Furu Bnr. 6 under Hosle Gnr. 21 i 1868 Er det riktig at Hans Arnesen eide begge Bnr. (9 og 6) i 1900? Finnes det noe skifte etter Hans Arnesens død etter 1900? Kilder: Boken Stedsnavn i Bærum av Arne Mohus, om Furu på side 111-112: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112412002 Boken Bærum-en bygds historie. Bind 1 Sandvika 1920. Nasjonalbiblioteket. Side 236 Furu under Hosle: https://www.nb.no/nbsok/nb/4f88ea3db9fef1801f73528dbd187a95?lang=en#249 Registreringssentral for historiske data. Resultat fra søking i gårdsmatrikkelen for 1886. Gnr. 21 Bnr. 6 Furu på Hosle i Østre Bærum: http://www.rhd.uit.no/matrikkel/mtliste.aspx?knr=0219&gnr=21 Folketelling FT 1865 Hans Arnesen med kone og barn. Folketelling 1865 for 0220P Asker prestegjeld: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038013005124 Folketelling FT 1875 Hans Arnesen på Furu. FT 1875 Hans Arnesen på Furu i Asker. Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052041007898 og Registreringssentral for historiske data: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0220&kenr=010&bnr=0013&lnr=00 Folketelling FT 1891 Furu Gnr. 21 Bnr. 9 Bærum Hans Arnesen: Folketelling 1891 for 0219 Bærum herred: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052705004014 Folketelling 1900 for 0219 Bærum herred Bustad land: 0051 Furu (Horsle) (gaard) Gnr. 21 Bnr. 6 og 9 innehas av Hans Arnesen: https://www.digitalarkivet.no/nn/census/rural-residence/bf01037029000051 og Hans Arnesen Furu 1900. Registreringssentral for historiske data: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0219&kenr=001ø&bnr=0051&lnr=00 Folketellingen FT1910 for Furu i Asker: Registreringssentral for historiske data: Her finner vi ikke Hans Arnesen lenger: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx Jeg er veldig takknemlig for all den hjelp jeg kan få fra dere og opplyser om at jeg nå har greid å kartlegge min kones aner helt tilbake til 1550. Litt stolt av det, men også veldig ydmyk over de menneskene jeg har funnet. Uten Digitalarkivet og Bygdebøker hadde slikt vært umulig. Planen er at dette skal bli til en bok jeg vil gi min kone på hennes 70-års dag. Med vennlig hilsen Svein Erik
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.