Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'pantebok'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 14 results

 1. Hei. jeg transkriberer fra pantebok, Midhordaland sorenskriveri. Jeg mangler noen ord, men har nok gjort en del feil da teksten er lite sammehengende. Ser dette riktig ut? Høyre side, midterste tekst: Tinglysingsmateriale: Midhordland sorenskriveri, SAB/A-3001/1/G/Gb/Gbb/L0009a: Pantebok nr. II.B.b.9a, 1886-1887, s. 224 - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no) Tinglest: Delings og Skylddelingsforretning. Aar 1887 den 22, 24, 25, 26 og 29. Oktober samt 5 december mødte vøre lagmend påå Gravdal for ifølge fogdens opnævelse af 12 styk. d.å.(dette året) at foretage en delings og skyldelingsforretning over martr. no 132 løbe no 294 Heste viken af eiend. Nygard i dal. 2 ort 20/. orer. 0 dal. 2-4s. mark. o. 66. Ved denne forretning og - tader nu garend med søen, foerpaa et ?gulroterislager? med oplagstank og brygge samt at til- stødende markdegkte hogsteiet eiendommen for at belegges eiendommen Møllebruget s. Påå eiearen Ingebrigtsens nogen mødte Ole Johan Johannsen, som gaavjde ?gulrødtene?, der brug belages saas: Påå østre sida settas kors i et brat Fjeld. Fra denne gaar linjå mod vegst 28 meter, hvor sottar merkesten. denne/dermed/anna linjå gaar 3 meter ?sørdofer? ?gulroterinslageret? ?sei- de? veg. Derpaa fortsettas linjå samme retn 26 meter til ?merkesten? . Der bøier linja i mod ?nordgst? 27 meter til x i fjeld mot søen. Denne folgjar derpaa til fjelde i der hvor Gravdal fra Hestevigen. Da gaarden hestevigen som vederlag for denne gaarend ikke atene har faaet tilstrekkeligt merkelag ?festet?, ?men? også noget ?vende? af Gravdals eiendene blevir ei dal fradrag at gjøre i steden som saaledes bliver uforandret likt ?grundfestar?, at ?bely- gar, som Hesteviken faar af Gravdal i uu bliver bestemd under ?skriftene? i Gravdal i hvor også lileggar i steden vil blive undtaget. ?Endres? ?bådes? ?grunnfestar?, at den anførte tid, som er inngået, gjelder da samende forretning baade for Hesteviken og Gravdal. ?Naaearkar? ?parsaral. N. Jørgensen. B. Bugel Oldsvik i J.M. Wallem. M. L. Nygaard Kartlagt 7/12. 87 i ?Hausten?. (Da forøvrigt hustrug til wallem t*7 for 364 «?lyer? for at ingen feides Hjemed?).
 2. Kristel Høygård

  Tyding av sak i pantebok

  Kan noen tyde innholdet i disse to sakene? S. 628, sak nr 24 og 25 https://www.digitalarkivet.no/tl20070129320628
 3. Jeg skulle gjerne hatt hjelp til å forstå noen innførsler i pantebok for Senja i 1870 og -80-årene. Jeg klarer stort sett å lese det som står, men trenger hjelp til å forstå hva som faktisk har skjedd. Dette gjelder Peder Kornelius Brox (1842-1936), jektskipper. Han kjøpte gården Viken i tidligere Lenvik kommune i 1874. Tidlig på 1880-tallet flyttet han fra Viken, via Tromsø til Bjarkøy. Er det mulig å lese ut fra innførslene i panteboka hva som har skjedd? Nedenfor har jeg listet opp de innførslene jeg har klart å finne i pantebøkene for Senja. 10.08.1874: Peder kjøper gården Viken for 850 spd av Nils Qvigstad. Jeg leser det som at kjøpesummen på 850 spd har blitt betalt («Da Kjøberen har afgjort Kjøbesummen…». https://www.digitalarkivet.no/tl20080415620283 - innførsel nr. 19. 06.10.1874: Peder låner 700 spd i Tromsø sparebank, mot pant i gården Viken (første prioritet). Det oppgis en skyldnerkausjonist, Herman Zakariasen. Hva innebærer det å være skyldnerkausjonist? Slettet 11.01.1886. https://www.digitalarkivet.no/tl20080415620298 (nr. 4) 25.06.1878: Skadesløsbrev på 1500 kr. Chr. Wadel har tegnet seg som endossent på Peders løpende veksler. Hva vil det si? Jeg forstår det som at Peder garanterer for en innskutt sum opp til 1500 kr med pant i Viken (med prioritet «etter tidligere heftelser»), stemmer det? Så vidt jeg skjønner er 1 spd = 4 kroner. Peder har med andre ord belånt Viken utover eiendommens verdi? Slettet 11.01.1886. https://www.digitalarkivet.no/tl20080415620829 (nr. 21) 09.09.1878: skadesløsbrev på kr. 1000 til J. C. Moe Kløven. Hva betyr «Til betryggelse for det Tab som Herr Handelsmand J. C. Moe Kløven muligens maatte Komme til at lide ved at han staar som Endossent? for Restbeløbet af Eiendommen Vigen…»? Beløpet garanteres igjen med pant i Viken. Hvordan kunne J. C. akseptere garanti i en eiendom som allerede er overbelånt? [Dette må ha blitt slettet etter 11.01.1886, siden det ikke slettes da, men bare viker prioritet.] https://www.digitalarkivet.no/tl20080415620868 (nr. 3) 13.01.1879: nå har det øyensynlig gått over styr. Eksekusjonsforretning for innboet til Peder. Handelsmann Daniel Sørensen har tatt utlegg i innbo og krøtter. Betyr dette at innboet faktisk har blitt auksjonert bort, eller har Daniel bare fått garanti i innboet? Takst: 1000 kr. https://www.digitalarkivet.no/tl20080415620941 (nr. 44) 12.04.1880: ny eksekusjon. Sakfører Hansen har fått utlegg i innbo, krøtter, gården Viken og jekten Elida for 491,18 kr. Betyr dette at utlegget fra 13.01.1879 har blitt slettet i mellomtiden? Det virker jo merkelig å kunne pantsette dyr og inventar to ganger? Utlegget på 491,18 ble slettet 11.01.1886. https://www.digitalarkivet.no/tl20080415620941 (nr. 69) mai, juni 1881: Viken averteres til salgs i Tromsø Stiftstidende: «Gaarden Viken i Lenvik (tidligere tilhørende P. Brox) er særdeles billig og på moderate Betingelser tilsalgs. […] Angaaende Salg og nærmere Oplysninger behage man at henvende sig til Chr. Wadel, Tromsø, eller lensmand Olsen, Lenvik.» 1881 og 1882: varsler i Tromsø stiftstidende om at Peder må betale lånet sitt i Tromsø sparebank innen seks uker. 14.01.1884: tinglyst utlegg for manglende skatt 1882 og 1883, slettet 11.01.1886 https://www.digitalarkivet.no/tl20080415630587 14.09.1885, nr. 47 og 48: to skadesløsbrev fra Peder, med pant i jekten Elida. https://www.digitalarkivet.no/tl20080415630842 11.01.1886, nr. 53-57: nå har åpenbart Viken blitt solgt. Manglende skatt for 1882 og 1883 har blitt betalt, utlegget fra 15.03.1880 har blitt betalt, påtegning på skadesløsbrevet fra 09.09.1878 (viker prioritet for banken til ny eier i Viken, Albert Markussen), skadesløsbrevet fra 25.06.1878 er slettet, lånet fra 06.10.1874 har blitt innfridd og slettes. https://www.digitalarkivet.no/tl20080415630911 **** Transkripsjoner: Kjøpet av viken 10.08.874: No. 19. Skjøde. No. 13. O. R. 7 Spd 24 ? 1874. Undertegnede Handelsmand Jac. Chr. Moe gjør herved vitterligt at have solgt og overdraget ifølge lovlig meddelt Fuldmagt fra forhen- værende Distriktslæge Nils Qvigstad, dateret 10 Oktbr 1870, ligesom jeg herved skjøder, sælger og overdrager til Skipper Peder Cornelius Brox den Distriktslæge Nils Qvigstad ifølge Auctionsskjøde af 11 Febr 1865 eiende Gaardpart Wigen Mtr No 129 LNo 170a af Skyld gl 121?, ny 2 ? 20 ? i Lenvigs Herred med paa- staaende Huse for den imellem os omforenede Kjøbesum 850 Spd, otte hundrede og femti Speciedaler. - Da Kjøberen har afgjort Kjøbesummen, saa skal bemeldte Eiendom med paastaaende Huse og til? og underlig- gende Herligheder og Rettigheder herefter tilhøre Kjøberen, hans Kone og Arvinger som en? sand? og retmæssig Eiendom, og forblive? jeg hans Hjemmelsmand efter Loven. - Kløven den 21 Juli 1874. - For Nils Qvigstad efter Fuldmagt Jacob Chr. Moe. Til Vitterlighed: Christian I.? Pedersen. Nils Andersen Nilsen. 06.10.1874: lån 700 spd No. 4. Panteobligation. Jeg underskrevne Skipper Peder Brox erkjender Herved at have modtaget tillaans af Tromsø Sparebank 700 Spd, hvilke Syv Hundrede Speci- Daler betales tilbage 6 – sex – Maaneder fra Dato og forrentes med 5 spd? p.A. Til sikkerhed for dette Laan med Renter og skadesløse omkost- ninger pantsætter jeg? Herved med 1ste Prioritet min i Lenvigs thinglag be- liggende Eigedom Viken Matr No 129, Lno 170A, af ny Skyld 2 ort? 20 Skilling med paastaaende Huse?bygninger af thvert Slags samt den Stue?, hvorfor Byg- ningerne nu ere eller herefter blive brandforsikrede. Dersom laanet med Renter ikke til rette Tid betales tilbage, er Kreditor berettiget til uden foregaaende Forli??, Lovmaal?, Dom, Exekution og Løsnings- ret?, hvilket Alt jeg herved fraskriver mig, at stille Pantet til Auktion paa min ? eller Forlis?, naar jeg herved varsles i «Tromsø Stiftstiden- de» 6 Uger før Auktionen. Som ?skyldnerkautionist indgaar? jeg Her…m? Zakariasen. Tromsø den 31 Juli 1874. P. Brox. Til Vitterlighed A.? Maursund. Som? Selvskyldnerkautionist: Herman Zakariasen?. 25.06.1878, skadesløsbrev Skadesløsbrev. Da Hr. Chr. Wadel har tegnet sig som 1ste Endossent paa mine løbende Vexler og forøvrigt soggjald?? til et Beløp af Kroner 1500 er femten Hundrede Kroner, saa giver jeg ved nærværende Skadesløsbrev nævnte Hr. Chr. Wadel, for Beløbet Kr. 1500, en Panteret i min Eiendom Vigen, MNo 129 LøbeNo 170a i Lenviks Thinglag med samtlige paastande mig tilhørende Huse og disses? A? ...sum?, nest efter tidligere Hæftelser. Dette Skadesløsbrev gjælder altsaa tillige de mulige Fornyelses-Vexler, samt for Endossement paa nye? Vexler Saafremt Hr. Chr. Wedel ved denne sin Endossementsforpligtelse, eller forresten skulde have noget Udlæg for mig, eller lide noget Tab, skal han have Ret til uden Lovmaal? til Auktion paa min Gevinst eller Tab, for i dets Udbringende at søge skadesløs Betaling for sine Udlæg og Omkostninger og bliver jeg for det muligens Manglende fremdeles personlig andsvarlig. Tromsø den 15 juni 1878. P. Brox Wigen. Til Vitterlighed: And? Hattrem. Avlyst 11.01.1886. 09.09.1878, skadesløsbrev: Lenviks Thinglag. No. 3. Skadesløsbrev. Til betryggelse for det Tab som Herr Handelsmand J. C. Moe Kløven muligens maatte Komme til at lide ved at han staar som Endossent? for Restbeløbet af Eiendommen Vigen giver jeg ved dette mit Ska- desløsbrev Her J. C. Moe Pant i min Eiende gaard Vigen MtrNo 129. LøbeNo 170 i Lenvik Thinglag for et beløb af indtil 1000 Kr. er et Tusen Kroner. Vigen den 21 August 1878. P. Brox. Til Vitterlighed: Daniel M. Sørensen. Edvard Pedersen. 13.01.1879, Execution: No. 44 Exekutionsforretning afholdt 16de November 1878 hos Skipper Peder Brox Viken, hvorved Handelsmand Daniel Søren- sen for Beregningssum Kr. 1035,44 er givet udlæg i: 1 Hest, 7 Kjør, 1 Vogn, 1 Plog, 1 Harv?, 1 Slæde, 1 Do., 1 Pedestal, 1 Do., 1 Sofa, 1 Sofa, 10 Stole, 6 Sauer, 5 Geder, 3 forskjellige Klaffebord, 2 Sengslede?, 2 mindre Do., 1 Dunoverdyne, 1 Fjærbolster, 1 Do., 4 Hovedpuder med Fjærfyld, 2 Sauskins- fælder. Disse Eiendele er taxerede for tilsammen Kr. 1000.00. [Ikke slettet] 12.04.1880: ny eksekusjon Nr. 69. Exekution afholdt 15 Marts 1880, for skipper Peder Brox, hvorved Sagfører Hansen? for ? kr. 491,18 er givet Udlæg i 5 Kjør, 1 Kvige, 1 Kalv, 1 Hest?, 7 Smaler, 1 Lam 3 Gjeder, 2 Sofaer? 1 Pedestal? 7 Stole 1 Klaffebord 1 Sofabord 2 Konsoler 2 ??? [ny side] 1 Pedestal 6 grønmalede pindestole? 1 Klaffebord 1 gl [gammelt] Do i Borgs..? 1 lidet bord i Sengba...? 1 gl Sengbænk. 12 store M...? 2 Smør kjærner. 1 stor Henglampe. 1 Staalampe. Jagtfartøiet Elia dræg? tog? 14 1/2 ? Con...? samt i Gaarden Viken LNo 170a med paastaaende huse. Avlyst (innfridd) 01.11.1886.
 4. Alexander Hilleren

  hjelp til søk i pantebøker

  Hei Ønsker å komme i kontakt med nokon som kan hjelpe meg å finne gamle kilder fra 1700 og 1800-talet. Ønsker å finne dokument fra da to gårdsbruk ble oppdelt på 1750-talet og 1820-talet.
 5. Våle bygdebok 1: 2 s. 1347 skriver: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924008?page=589 Den først omtalte handelen finner jeg innført 29/10 1732 i pantebok for Søndre Jarlsberg sorenskriveri (begynner nederst på venstre side): SAKO, Søndre Jarlsberg sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0III: Pantebok nr. I III, 1718-1738, s. 218 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070325350650 Men etter flere gjennomganger av pantebøkene har jeg så langt ikke funnet den andre handelen i 1741. Er det noen som kan hjelpe meg å finne den?
 6. Anne-Grethe Syvertsen

  Tomtens mål, kvadratmeter

  I panteboka fra 1893 er det fra et bruk skilt ut flere tomter. Størrelsen på tomtene beskrives med et "tall [] (firkant) Meter". Eks: "Aar 1893 den 29 April .... nr. 1. Helge Hermandsens Tomt, som udgjør 1560 [] Meter." Står den firkanten for kvadrat? Altså 1560 kvadratmeter? Vestfold fylke, Nordre Jarlsberg, Pantebok nr. 29 (1890-1894), Pantebokside, Side 490 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080303251107
 7. I en panteboka fra 1925 har jeg funnet et skadeløsbrev med pant i eiendom. Den skyldige døde i 1933, hadde ingen eiendeler å skifte og var understøttet av fattigvesenet. Hvordan kan jeg finne ut om gjelden ble betalt eller ikke? Vennlig hilsen 🙂
 8. Ifølge skifte etter Ola Rasmussen Tjelta (min tippoldefar) 16.81729 fikk Johannes Johannsen bygselseddel på eiendommen, tinglyst 9.4.1729, « Kirsti g.m. Johannes Tielte, som har bøxlet Gaarden, etter hans bøxelseddel af 28.3.1729 og tinglyst 9.4.1729». Arkivverket har ikke funnet bygselseddel i alfabetisk register til pantebøkene fra Jæren og Dalane sorenskriverembete, 1AB 1724-1740 Lakune (1728-1739) og pantebok for årene 1727-1740. Er det flere som har erfart dette? Hvilken praksis var det med å skrive ned et tinglyst dokument, hvordan kunne de glemme å skrive det ned? Noen som har erfaringer med forsvunne dokumenter?
 9. Hei! Trenger hjelp til å tyde en skylddelingsforretning( nr.10) på side 145 i denne panteboka. Jeg oppfatter enkelt ord , men klarer ikke å forstå helheten eller sammenhengen. På forhånd takk! Mvh Vegard Rogne SAH, Valdres sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0013/0001: Pantebok nr. 13a, 1867-1871, s. 145 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070308331161
 10. På gnr. 113/2 i Vefsn vart det 7.8.1934 tinglyst ein forpaktningskontrakt som eg gjerne skulle sett. Kontrakten vart sletta 19.9.1947, med kommentar "Tida utløpet". (Øvst t.h. her: https://www.digitalarkivet.no/tl20080130610857 ) Kontrakten har arkivreferanse Pantebog nr. 44 / s. 296 / 63, men det er bok nr, 41 som dekker det aktuelle tidsrommet, og her er dokumenta sortert etter tingslysningsdato. Likevel finn eg ikkje dokumentet. Ut frå tidlegare svar på tilsvarande spørsmål går eg ut frå at sletta dokument frå denne perioden er kassert. Men med eit lite håp om at slik kassering var unntaket og ikkje regelen, spør eg om det likevel kan vere mogleg å finne denne kontrakten i Statsarkivet.
 11. Mangler side 495 i Hedmark, Oppland, Portugal fylke, Sør-Gudbrandsdal, Pantebok nr. I 1 (1720-1737), Pantebokside mellom https://www.digitalarkivet.no/tl20070118630495 og https://www.digitalarkivet.no/tl20070118630496
 12. https://media.digitalarkivet.no/view/21532/94?indexing= Akershus fylke, Nedre Romerike, Pantebok nr. 2 (1705-1722), Pantebokside, Side 92 Det er to ord jeg har sett meg blind på og står fast: Hvilke to ord er det som på 3. linje og som kommer etter giör, ? De står mellomgiör, og Salige Hans Carstensens. Er det noen som ser dette bedre enn meg? Mvh Finn Roaas
 13. Er det noen her inne som er racere på gotisk håndskrift, og som har lyst til å hjelpe til med å tyde et skjøte fra 1838? Det gjelder skjøte nr. 46. Det eneste jeg vet er at det omhandler mælkrakkfiske i Lågen (ifb. lågåsildfiske), og at gårdene Rånnerud i Fåberg og Bryn i Øyer er blant brukene som blir nevnt. (SAH, Mellom-Gudbrandsdal sorenskriveri, H/Hb/L0001: Pantebok nr. 1, 1838-1845, s. 75) https://media.digitalarkivet.no/view/10092/76
 14. Hei, nå driver jeg og sjekker opp en familie og deres situasjon i Kristiansund, og kom over denne adressen her som jeg sliter litt med å finne nyere nummer på. Det står oppført som 'Indlandet no92'. Så har jeg sett litt rundt i pantebøker og div nå, men tror jeg har lett meg blind - og håper noen her inne ser noe jeg ikke gjør. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01058427005436 bf01058427005436 Uten matrikkel /bnr så kommer jeg meg ikke så langt. På forhånd takk Stein
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.