Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'alstahaug'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Ane Johana var født i Rødøya 01.03.1823, døpt i Tjøtta kirke. Dåpen: https://media.digitalarkivet.no/view/16576/51493/34 Som foreldre finner vi Jacob Joensen og Kiersten Nilsdatter "Røøen" (om jeg har tolka riktig). Som faddere finner vi Anders Baarsen ???, Iver ???, Daniel Lap??, Røøen, Ane Jonsdatter ib., ?? resten klarer jeg ikke å tyde. Men fadderne kan kanskje bidra til å oppklare opphavet til Ane Johane. Jacob Joensen og Kiersten Nilsdatter ble gift i Tjøtta kirke i 1820 (datoen greier jeg ikke å tyde) Vielsen: https://media.digitalarkivet.no/view/16576/51499/2 Her står det at Jacob er 35 år, altså født rundt 1785, og Kiersten er 30 år, født ca. 1790. Forlovere er Peder Larsen og Lars Larsen, sted klarer jeg ikke å tyde. Så vidt jeg kan se, oppholder Jacob seg på Tjøtta. Kan ikke tyde hva som står foran navnet hans, noe med fisker? For Kiersten (eller Chiersten) er det ikke oppført noen bopel, så vidt jeg kan se. Hvem var Jacob Joensen og Kiersten Nilsdatter? I FT1801 for Alstahaug finner jeg bare en Jacob som passer, Jacob Joensen født ca. 1785, bosatt i Husværet. Kan det være riktig person? Jeg finner imidlertid ingen i FT1801, som kan ligne på Kiersten Nilsdatter. Finner ei Kirsten Nilsdatter i FT1801 for Brønnøy, f. 1791, og bosatt i Hysværet. Jeg er ikke voldsomt lokalkjent i området, men det er ikke så enormt langt fra Hysværet til Husværet. Jeg mangler også dødsdatoer på Jacob og Kiersten. Videre liv til Ane Johana, ektemann og barn, tror jeg at jeg har rimelig god oversikt over, men det er altså opphavet hennes jeg er fryktelig usikker på. Hvordan er det med bygdebøker i området, f.eks. ? Synes også det er litt uoversiktlig å leite, da det ser ut som kommunegrenser, soknegrenser med mer, har flytta på seg til stadighet. På forhånd takk MVH Ørjan Hagerup Kvaløy
 2. Hei, prøver å finne materialer for rettsaker, tingbøker osv. Helgeland (og spesifikt Alstahaug) fra midten av 1800-tallet. I denne diskusjonen om Petter Liljendal er det ikke mange primærkilder som diskuteres, men det nevnes en rettsak på Søvik, Alstahaug i 1850. Hvor kan man finne papirene eller protokollen (litt usikker på fagtermene her) nå? Eller har disse gått tapt? Takk for all hjelp, Sofie Benjaminsen
 3. Jeg prøver å finne kilder på når Villas Bing Hass, som levde på Skjeggenes i Alstahaug på 1700-tallet, døde. Jeg finner både 1810, 1814 og til og med 1844 på nett. Selv har jeg en gammel notis på 1814, men ingen kilde. Er det noen som har kilder på dette? Min siste kilde er FT1801: https://media.digitalarkivet.no/view/58468/4
 4. https://media.digitalarkivet.no/view/57572/137 Jeg prøver å oversette dette men har noen huller... er det noen som ser hva det står der jeg ikke kan lese det? Aar 1889 den 20 juli blir skifte… sat paa sorenskriverkontoret betjent av skifteforvalteren i nærvær af undertegnede videre. Hvor da! foretage boet efter strandsidder Herman Andreas Jenssen Prestø af Alstahaug. Administrator fremlagde: 1 skrivelse af 30/4/86 fra Klaus Reinholdtsen, der ifølge lendsmandens attest og gift med afdødes arveberettigede søster Else Jensdatter hvilken skriveles avdødes bo begjæres behandlet af skifteretten. 2 Tvende pre?? der legitimerer de i …oppgivne arvinger Else Jensdatter og Ane Andersdatters arveret i boet.3 presteattest for at Jakob Kristoffersen Sørvaag gift med ovennevne Ane Andersdatter … fremlagte indtages. Videre fremlagdes kontrabogens 1293 med Alstahaug Sparebank hvoraf under 15 juli ..utaget restbeløbet der med rent… gjorde 321.90 , medens der… under 2 marts 1886 ..taget 29.62 der er af skifte…teren… til sygehuset i følge kvitteret regning. Videre opplyste administrator at han kan af boets .. fremlagte kontrabok med Bergen Sparebank under 20 januar siste havde uttaget kr 2088.89 og tidligere de ? ? ? renter fra samme bank Kr 72.00 til sammen r 2050,87 ? Deretter framlagdes skatteseddel vedkommende boet for 1887 stort kroner 11.34 hvilket beløp av skifteforvalteren er betalt. Under henvisning til forhandlingene i siste skiftesamling 10 mars pag 178 fremlagde administrator skrivelse av 1 juli fra boets… inkassator lendsmand med 2 skrivelse fra boets debitorer samt den til husmandens… fra Jens Larsen Prestø. Det framlagte indtages. Som følger av de i lendsmandens skrivelse underholdte opplysninger og for at paalydende boets … hvorav der fra boets vedkommende… det var ytret ønske fandt administrator det hensiktsmessig at stadfæste den av lendsmandens i skrivelsens antydede ordning. I henhold hertil vil derfor boets ?? af Ole Jakobsen Prestø stor 70 Kr samt dels for--- på Vilhelm Jensen etter hans egen kjendelse kun er 12 kriner at… arvingene. Etter lendsmandens meddelelse … om reultatet av den undersøgelse ang.. Jens Larsen fordring i boet stor 180.92… at anerkjed? med dette beløp. Det av lendsmanden foreslått salær for sin befatning med boet findes at kunde tilståes ham. Da intet længer stiller sig … for boets opptagelse …samme opptaget.
 5. Baard Vidar Pettersen

  Lars Hansson Mo i Vefsn f. ca 1651, død 1734

  I Vefsn bygdebok Særbind VIIIb s. 412 står det om Lars Hansson, som bodde på Mo i Vefsn fra ca 1706 til han døde i 1734. Kona hans vet vi ikke navnet på, men i en fotnote refereres det til en føljetong antakelig av Mikal Jakobsen fra 1910, som sier at han var gift med ei Anne Ingebriktsen d. 1720. Noe av dette stemmer ikke, for kona til Lars døde i 1727, 81 år gammel. (Det står 1717 i bygdeboka.) Lars Hansen og hans sønn Hans Larsen er gjengangere som faddere blant noen kvinner jeg mener er i slekt. Disse er av Ingebrikt Ingebriktsens Mos slekt, og i så måte stemmer opplysningene fra føljetongen godt, men kan det underbygges? Er det noen som har ytterligere informasjon om Lars Hansson og kona hans? Jeg lurer også på hvilken Kolbein som var far til Brynhild Kolbeinsdatter - enka som giftet seg med Hans Larsen i 1729.
 6. På gnr. 113/2 i Vefsn vart det 7.8.1934 tinglyst ein forpaktningskontrakt som eg gjerne skulle sett. Kontrakten vart sletta 19.9.1947, med kommentar "Tida utløpet". (Øvst t.h. her: https://www.digitalarkivet.no/tl20080130610857 ) Kontrakten har arkivreferanse Pantebog nr. 44 / s. 296 / 63, men det er bok nr, 41 som dekker det aktuelle tidsrommet, og her er dokumenta sortert etter tingslysningsdato. Likevel finn eg ikkje dokumentet. Ut frå tidlegare svar på tilsvarande spørsmål går eg ut frå at sletta dokument frå denne perioden er kassert. Men med eit lite håp om at slik kassering var unntaket og ikkje regelen, spør eg om det likevel kan vere mogleg å finne denne kontrakten i Statsarkivet.
 7. Hei Jeg leter etter dagboknummer 65 i pantebok a9 for gårdsnummer 74, b.nr 4 på min fritidseiendom på Tro i Alstahaug kommune. Det er dagbokforfatter 2/2-45. Jeg har lett i alle arkiver, uten å finne dette. Kan dere hjelpe meg? mvh Johnny Hanssen
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.