Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'helgeland'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 25 results

 1. Lars Johannessen har i dag gjort ei kjempeoppdaging i Herøy på Helgeland (hurra til Lars!) av ein person som me i alle år har trudd, både slekt i Amerika og eg, at utvandra til Buffalo Co., WI. Dette har altso synt seg ikkje å vera tilfelle, og eg har no i kveld undersøkt ein del kjelder frå Herøy for å finna ut litt meir om Johannes og huslyden hans. Ein del har eg finne, men eg står lite vetta fast på detaljar om opphavet til kona Elen Maria, og kvar det vart av alle borni? Eg vil tru det må finnast etterkomarar i Herøy den dag i dag? Her har eg sett opp eit oppdatert manuskri
 2. Jeg prøver å finne kilder på når Villas Bing Hass, som levde på Skjeggenes i Alstahaug på 1700-tallet, døde. Jeg finner både 1810, 1814 og til og med 1844 på nett. Selv har jeg en gammel notis på 1814, men ingen kilde. Er det noen som har kilder på dette? Min siste kilde er FT1801: https://media.digitalarkivet.no/view/58468/4
 3. Peder Kristensen er oppført som bruker i skattelistene på Leland i Leirfjord (den gang Vefsn) fra 1743. Han får bygselbrev etter Lorentz Klausen mot hold juni 1744: https://media.digitalarkivet.no/view/31254/96 Jeg finner ikke Peder nevnt i Lorentz' skifte 1746 som forøvrig hadde langt mer gjeld enn formue: https://media.digitalarkivet.no/view/24845/9 Fra 1741 til 1743 betaler han også skatt som selvfosterkarl på Nordnes (ikke på nett). 1740 Ikke nevnt 1741 Nordnes Peder Christensen har dette aar været Leedig og uden tieneste. Anføres for skat 2 rdr 1742
 4. Det er mye uvurderlig slektshistorie i tingbøkene. For en tid tilbake gikk jeg derfor gjennom tingbøkene på Helgeland fram til 1730 og skrev av alle navn i tingene som angikk Vefsn. Det har løst flere av mine slektsnøtter som jeg ellers aldri hadde kunnet løse. Men etterhvert har grenene vokst ut over Vefsn og jeg ser at jeg må ta en gjennomgang til. Spørsmålet er da hvordan jeg skal gjøre dette. Den minst tidkrevende måten er å skumme gjennom og skrive opp navn som angår meg i de andre fjerdingene. Det vil likevel ta en del tid, og utfordringen blir å vite hvilke gårder og slekter jeg skal ta
 5. I min gjennomgang av Tingbøkene på Helgeland kom jeg i dag over et mulig spor til Anders Rasmusen Sunds opphav (omtalt et stykke ned her.) På Ledingsbergtinget i Lurøy og Nesna 1691 fortelles det om Samuel Rasmussen Sør Sandnes som er sønn av afgangne sl: Rasmus Andersen. Det refereres også til Rasmusis bog, så han må ha drevet med handel. Det er ikke mye kjøtt på beinet her, men det er første Rasmus jeg har funnet på Helgeland som kan passe som en far til Anders Rasmussen. Det jeg har funnet til nå er: Omtale i Nesna bygdebok: https://www.nb.no/items/a64d1866af0c
 6. Jeg - i likhet med de fleste Helgelendinger virker det som - stammer ned fra Niels Hansen Tanche (ca 1640 - ca 1705). I noen gamle papirer som har sirkulert i slekta (uten kilder) står det at han var gårdbruker på Skei og jordegodsforvalter, før han flyttet til Sund i dagens Leirfjorden. Men jeg har ikke funnet noen kilder som forteller hva han drev med før han flyttet. Den første kona døde på Skei 1788: https://media.digitalarkivet.no/view/24832/98 I skiftet er det en del dyre gjenstander - helt uvanlig mye gull til Helgeland å være, men også mye gjeld, så til sl
 7. Jeg har fått opplyst at blant annet gården Sund på Helgeland ble solgt på auksjon etter Petter Dass den yngre sin død den 17/8 1761. Jeg her lett i tingbøkene og pantebøkene for Helgeland uten hell. Har noen tips til kilde for dette?
 8. Siden farsgården min er på Sund i Leirfjord og jeg har måttet innse at det ikke kommer til å komme noen gårds- og brukshistorie for dette området, har jeg prøvd å bruke det jeg har lært til å lage en selv. Den er kun tenkt distribuert til familie og naboer, så dette er ikke et forsøk på å leke bygdebok-forfatter 🙂 Underveis har jeg hatt emner her på forumet for å løse noen av flokene jeg har møtt, og jeg ser at det er mange på forumet som har aner derfra, eller har jobbet med disse slektene. Jeg legger derfor hodet på hoggstabben og legger uten førsteutkastet mitt her i håp om at
 9. Denne er vel først og fremst til @Knut Skorpen, men også til andre med berørt slekt som må ha informasjon. Kom tilfeldigvis over en sak på høsttinget i Vefsn 1731. https://media.digitalarkivet.no/view/31250/99 Der leser jeg (omtrent midt på høyre side): Michel Lars Kulstad-Søen hafde stefnet Lars Jacobsøn Riisnæs for nogle penger deris broder Niels Lars Skav ha ve laant Lars Jacobs:... ..egen tilstaaelse, at betale til Niels Lars Arf, Vinger de tilstaaet 4 Rdr Om jeg leser denne saken bokstavlig hadde Lars Jakobsen Ris
 10. Jeg har fått avskrift av en lagtingssak fra Helgeland mot Rasmus Andersen og Jens Andersen som skal være holdt 9. august 1728, med dom 20, august. Jeg er ikke i stand til å finne denne. Jeg trodde dette da skulle vært i Nordland og Finnmarks lagstol, men jeg finner ikke bok for dette i 1728. Er det noen som kan hjelpe?
 11. Pernille Arntsdatter fra Sund i Leirfjord (da Vefsn fjerding), begraver sitt dødfødte barn 22 mai 1791: https://media.digitalarkivet.no/view/17100/58 Det er "mistenkelige omstendigheter" og hun blir rapportert til den Sigtberettigede, og stilt for et ekstrating 22. juli 1791. https://media.digitalarkivet.no/view/31275/157 Hun blir dømt for å ha drept sitt barn og ansees, som hun sit foster, med frie villie har ombragt, og der fore efter bemelte Bogs og Capitl: 7Artl: miste sin hals, hoved at settes paa en stage, som efter forordningen af 9de Augt: 17
 12. Peder Andersen Sund var på tidlig 1600-tall den som skattet mest i Vefsn fjerding. Han var skipper og han må ha fraktet mye fisk til Bergen for å komme i den situasjonen. Jeg har funnet en tollskatt på Helgeland, der han er oppført. https://media.digitalarkivet.no/view/77127/38 Han er riktignok en av de som frakter mest, men dette er fra Bergen og må være bare en liten del av det jekta kunne laste. Noen som har link til frakta andre veien i tidsrommet 1600-1640?
 13. Jeg ser på flere nettsider at Kirsten Ellingsdatter - kona til Tomas Jonsen Sund og hans etterfølger Nils Hansen Tanche - skal være født 1638 på Toft i Brønnøy av Elling Hansen (og Dordi Torsdatter). Er det noen dokumentasjon på dette opphavet og fødselsåret?
 14. Driver med en liten julegave og forsøker å prikke noen i-er og krysse noen t-er som det heter på et annet språk: Barbro Nilsdatter Kulstadsjøen gift med skolemester Nils Ingebrigtsen har jeg notert fra bygdeboka skal være død 1732. Men jeg finner ingen kilder til dette. Finner ikke begravelsen i kirkeboka hverken manuelt eller ved søk, ei heller noe skifte. Noen som har notert noe her? BV
 15. Min formor Berit Arntsdatter holdt skifte i levende live i 1744 på Selfors: https://media.digitalarkivet.no/view/24844/129 Hun var først gift med Peder Andersen Hemnes, død 1714 og skifte 1715: https://media.digitalarkivet.no/view/5350/65 Deretter med Hans Andersen Selfors som døde og holdt skifte i forkant av Berits skifte: https://media.digitalarkivet.no/view/24844/120 Alle disse skiftene er rike skifter, så Berit bør ha kommet fra en velstående familie. Jeg tror hun er datter av Maren Rasmusdatter og Trondheimsborger Arnt Larsen som brukte
 16. Dette er et spørsmål jeg tror bare @Knut Skorpen kan svare på, men siden Kristoffer har vært diskutert her før og det er mange som har ham i slekta, spør jeg her i steden for å sende deg en melding, Knut. Og for alt jeg vet er det også andre som vet svaret? Kristoffer Olsen, klokker og bruker på Formoen i Vefsn til ca 1658, er oppgitt død 1678 i siste bind av Vefsn bygdebok. Hva er kilden til det? Jeg har akkurat lest gjennom grensetvisten fra 1730, der det refereres til Kristoffer, men jeg finner ingen andre indikasjoner der enn at Kristoffer skrev under med "egen haand" i februar
 17. Det er skifte etter Peder Hansen Ytteren 1768 (sluttet 1771): https://media.digitalarkivet.no/view/24886/272 Det er vanskelig å lese, men det oppgis to brødre til Peder. Jens Hansen Lovøen? og Esaias Hansen Yteren. Det er heller ikke så lett å lese, men bekreftes i Esaias skifte to år senere. Der er han nevnt som formynder for to av Peders barn: https://media.digitalarkivet.no/view/24886/411 Bygdeboka har Peder som sønn av Hans Pedersen Ytteren, f. 1719: https://www.nb.no/items/100df96774041fca43f730e59198309e?page=447 Men jeg kan ik
 18. Jeg har den siste tiden prøvd å kartlegge Peder Kristoffersen Straumen i dagens Rana (den gang Hemnes) sin slekt. Jeg finner noen indikasjoner på at Peder Kristoffersens mor, Else Haagensdatter, var datter av Haagen Jensen på Hauknes i Nesna. Dersom dette stemmer får jeg følgende slektslinjer: Hågen Jensen f. ca 1575 / \ Jens Hågensen f. ca 1605 og Else Hågensdatter f. 1610-1620 |
 19. Baard Vidar Pettersen

  Stabbur østenfor?

  I dette skiftet er det nederst på venstre side listet opp de husene Nils Arntsen og Gidsken Nilsdatter eide: https://media.digitalarkivet.no/view/24854/230 Jeg leser: 1 Sengestue med loftt malet gl. anseet for 5 - " - " 1 Dito udindreed anseet for 4 - " - " 1 stabuur staaendes ved Sauge-stuen gl: for 1 - " - " 1 Ditto Norden for anseet for 1 - " - " 1 Ditto med Lem østen for anseet for 3 - " - " 1 gl: boe med Hemnis 1 - " - " 1 Nøst ved
 20. Jeg prøver igjen på å finne en generasjon før bygdebøkene 🙂 Jeg kan følge min slekt tilbake til Nils Bentsen (ca 1652-1729) og Kirsten Olsdatter (1665-1729) som var brukere på Kobhaugen ved Elsfjorden som på den tiden lå i Hemnes, men som i dag ligger i Vefsn kommune. Jeg mener jeg har god grunn til å si at Jakob Bentsen (ca 1756-1735) bruker av Myrvik og Gulla Bentsdatter (brukerkone på Stormoen) var Nils' søsken. I tillegg har lurer jeg på om Jon Bentson (1671- e. 1732) kan være en bror, men her har jeg litt mindre kjøtt på beinet. Kun at han opptrer som fadder for et av Nils' ba
 21. I forbindelse med å kartlegge Agersborgene i Vefsn, fant jeg dette skiftet fra 1792: https://media.digitalarkivet.no/view/24898/181 Det beskriver et skifte etter tre "jomfruer" som bodde sammen med en fjerde i Vefsn på 1700-tallet, og selv om de døde med noen års mellomrom, ble det holdt felles skifte etter dem. Skiftet er interessant fordi det mot slutten ramser opp mange slektskap. Det er delvis feilsitert noen steder, bl.a. står det hos Svein Edvardsen at Jørgen Nilsen Agersborg er kvinnenes mormors bror, mens det i skiftet står morbror. (Deler av skiftet er tidligere disku
 22. Eg har i mange år kjempa med å finna opphavet til denne unge mannen som i 1719 kom til Luster som sersjant ved lysterske compagnie. Anders Pederson REFFEM (namnet har seinare vore «fornorska» til REVHEIM), men samtidige kjelder nyttar alle namneformi REFFEM, skal vera fødd kring 1685, og ifølgje ein militærrulle frå Lysterske compagnie var han fødd på Helgeland! Men ein gammal «ekspert» frå Osterøy meinte han måtte vera frå Revheim på Osterøy, utan at eg kan finna noko prov på det! Ein stad får me vita at han vart innskriven som menig soldat i 1710 og frå 1714 var han
 23. Kjetil Arntzen

  Fruen på Vevelstad

  Jeg søker informasjon om jomfru Olivie Henriette Lyng fra Trondheim som bestyrte handelen på Vevelstad rundt 1880tallet. Hun jobbet for Nils Arntzen fra Sørvågen. Han hadde en bror som senere ble handelsmann på Forvik (Arnt Matias Arntzen) Jeg ønsker informasjon om Olivie og hvor hun kom fra og hva hun gjorde? Hvor ble hun av når Nils solgte stedet
 24. Baard Vidar Pettersen

  Monsieur Hans Jonssøn Greger

  Av ren nysgjerrighet: fant denne fadderen i ei dåpsoppføring i Vefsn i dag. Mons. Hans Jonssøn Greger. Første fadder nederst på venstre side. https://media.digitalarkivet.no/view/16536/51 Jeg har prøvd å søke litt rundt, og finner at det skal ha vært en Nils Jonsøn Greger på Helgeland på slutten av 1600-tallet. Noen som vet noe om denne slekta og hva Hans gjorde som fadder i Vefsn?
 25. Står fast på en forfader som var født ca. 1783 på Helgeland. En av hans sønner fikk Vigendahl som mellomnavn. Er det noen som vet om det er en gård eller husmannsplass på Helgeland som heter noe slikt? Vi vet ikke hvor på Helgeland denne forfaderen var fra, bare at han var helgelending... Har tenkt at sønnen kan ha fått navn etter gården faren var fra, eller så kan han ha blitt oppkalt etter noen som hadde dette som etternavn....Legger ikke ut navn, for jeg vil lete selv, håper bare på noen innspill som kan peke i rett retning. Beate
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.